Korektaĵoj

box083

1.

Привіт, зауваження щодо тексту.
Що може робити знак à в словнику не відомо. Отож в статті слова montr є таке:

à ~i kiu estas la mastro en la domo показати, хто господар у хаті

Знову зустрічаю літеру [à]. В подальшому надсилати зауваження про неї?

2.
Оглядав один текст і не знайшов в нашому словнику el/igx/i (вийти,
появитися, виділитися), що в словнику
http://reta-vortaro.de/revo/art/el.html#el.0igxi

3.
Прийменник al, зазначенно як до, к. В той час як наш словник дає:

al – до, на; давальний відмінок: iri al urbo йти до міста; veturi al kongreso – їхати на з’їзд; al patro – батькові; doni – давати, aldoni – додавати; iri – іти, aliri – підходити;

4.
Він вказує на невідому групу людей і відповідає 3-ій особі множини: oni diras – кажуть, oni skribas – пишуть. Цей займенник може мати форму знахідного відмінка (onin) ы присвійного займенника (onia).Andreo

Prikomputila terminokolekto
http://komputeko.net/index_eo.php Eo
http://slovopedia.org.ua Uk


http://groups.yahoo.com/group/lernu-helpantoj/message/3819 - Traduki