A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i l o u

zo

zooflag/elo

zooflagel/ulo

zooforma

І zo||o тварина (у широкому значенні у складних словах); ~olog/o зоолог; ~olog/i/o зоологія; ~olog/i/a зоологічний; ~o/flagel/ul/o/j зоофлагелати [клас Zoomastigophora]; ~o/geograf/i/o географія тварин, зоогеографія; ~o/spor/o бот. зооспора, рухлива спора; ~o/sterol/o зоостерин, тваринний стерин; (син. animalsterolo); ~(o)teknik/o зоотехніка; ~(o)teknik/ist/o зоотехнік.  // zoologi - radiko...

zoologia ĝardeno

IІ zo/o зоопарк (= zoologia ĝardeno).

Zoa, Zoe Зоя (ім’я).

zoarc/o іхт. бельдюга [Zoarces].

*zodiak||o астр. зодіак; ~a зодіакальний; ~a signo/simbolo знак зодіаку.

Zohar/o рел. Зогар, Зоар (найбільш відома кабалістична книга).

Zoho

Zoil/o Зоїл (давньогрецький софіст); перен. зоїл, несправедливий, уїдливий критик.

zombia

zombio

zolotnik/o золотник (стара російська одиниця ваги, ≈ 4,266 г).

zom||i vn ав. кабрирувати, швидко здійматися вгору; ~o 1. ав. свічка, гірка;  2. кіно, тб. наїзд, тб. наплив, масштабування.

*zon||o 1. пояс, ремінь, пас; leda ~о шкіряний пояс, ремінь, пас; ~o de ĉasteco іст. пояс цноти; 2. пояс, зона; ekonomia ~o економічна зона; milita ~о військова зона; pelv/a ~o анат. тазовий пояс; pied/ir/a ~o трансп. пішоходна зона; polusa ~о полярна зона; skapol/a ~o анат. лопатковий пояс; ~a поясний, зональний; ~i vt підперізувати, оперізувати; ~eg/o попруга (частина збруї); ~et/o 1. поясок, ремінець; 2. анат. війковий поясок; ĉirkaŭ~i vt оперізувати.

zon/erupcio

Zono-Nulo

zonotriko

zonul/o анат. війковий поясок.

zoofit/o/j зоол. зоофіти, кишковопорожнинні, жалкі.

zoolit/o палеонт. окам’янілі рештки тварин.

zoolog/o див. zoo.

zoomorf/a твариноподібний, зооморфічний.

zongzio

zoospor/o бот. зооспора.

zoosterol/o хім. зоостерол.

*zorg||i vt, vn турбуватися, піклуватися, дбати, опікуватися; li bone ~is pri sia familio він добре дбав про свою родину; ◊ ne ~u pri tio, kio estas ekster via scio не гризися тим, що тебе не стосується; ~o турбота; ~a турботливий, дбайливий; бережний; ~e дбайливо; бережно; ~ad/o турбування, піклування, опікування, опіка; *~ant/o опікун, піклувальник, дбайливець; *~at/o опікуваний (у знач. ім.); ~em/a турботливий, дбайливий; бережний; ~em/e турботливо; дбайливо, бережно; ~o/plen/a 1. заклопотаний; 2. турботливий; antaŭ~i vt передбачати, завчасно подбати; antaŭ~em/a завбачливий, передбачливий; antaŭ~em/o завбачливість, передбачливість; mal~a недбалий; mal~e недбало; mal~i vt не піклуватися, залишати без уваги, нехтувати; ne~at/a бездоглядний, безпритульний; pri~i vt доглядати, опікувати; pri~ad/o догляд, опікування; sen~a безтурботний, безпечний; sen~e безтурботно, безпечно; sen~ec/o безтурботність, безпечність.

zorg/emo

zorg/igi

zorg/iĝi

zorg/ilo

zorg/ita

zorgo/plena

zorg/plena

zori/o етн. дзорі (японська сандалія, що складається з підошви та ремінця, що йде між першим і другим пальцем).

zoroastr/ismo

Zoroastr||o рел. Зороастр (напівміфічний мислитель, засновник зороастризму); (z)~ism/o зороастризм, парсизм (давньоіранська релігія, в основі якої лежить ідея боротьби добра і зла).

Zorro

zoster||o 1. бот. камка, морська трава, зостера [Zostera]; 2. мед. зостер, опоясувальний лишай;  ~ac/o/j бот. камкові [родина Zosteraceae].

zostro