A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r s u

*vi займ. ви, ти; ~n вас, тебе; *~a присв. займ. ваш, твій; ~dir/i vn викати, бути (з ким-н.) на “ви”, звертатися на “ви”.

*viadukt/o віадук.

*viand||o м’ясо; bova ~о яловичина; bovida ~о телятина; buljona ~o бульйонне м’ясо; ◊ nek ~о, nek fiŝo ні риба ні м’ясо; ~a м’ясний; ~aĵ/o м’ясне (страва); ~ej/o м’ясна крамниця; ~ist/o м’ясник; ~o/bul/o фрикаделька; ~muel/il/o м’ясорубка; ~o/pot/o казанок, чавун, чавунець (= marmito); ~o/produkt/ad/o виробництво м’яса; ~vend/ej/o = ~ejo; ~vend/ist/o = ~isto.

viatik/o церк. соборування, причащання вмираючого.

*vibr||i vn вібрувати, коливатися, тремтіти; ~o, ~ad/o вібрація, коливання, тремтіння; ~a коливальний; ~ig/i vt коливати; ~il/o вібратор; ~ator/o = ~ilo; ~o/metr/o фіз., тех. віброметр; mult~il/o радіо мультивібратор.

vibraci/o = vibro, vibrado.

vibrafon/o муз. вібрафон.

vibri(on)/o вібріон (бактерія).

vibris/oj 1. анат. вібриси, дотикове волосся; 2. вуса (у тварин; син. lipharoj); 3. нитковидне пір’я (син. fadenplumo).

*viburn||o бот. калина [Viburnum].

*vic||o ряд, шеренга, cтрій; низка; черга, ~o da domoj ряд будинків; ро du en ~ по двоє в ряд; via ~о ваша черга; al kiu nun venis la ~o? чия тепер черга?; estas via ~o ваша черга; ~a черговий, послідовний; ~e у ряд, по черзі; ~e al, vic’al замість (= anstataŭ); ~ig/i vt шикувати, ставити в ряд, розставляти по черзі; ~iĝ/i ставати в ряд, по черзі; ~atend/i vt чекати в черзі, стояти в черзі; ~ir/ad/o проходження строєм; ~montr/a який показує номер ряду; al~iĝ/і увійти/стати в ряд(и) (чого-н.); en~ig/i vt включати в чергу, ставити в ряд; en~iĝ/і ставати в ряд, у чергу, шикуватися; ekster~a позачерговий; ekster~e позачергово, поза чергою; laŭ~e по черзі, один за одним; si/a ~e у свою чергу; sur~ig/i vt нанизувати; unu~e одним рядом; unu/a~e першочергово. Прим. vic ужив. як преф., що позначає: 1. посаду або місце заступника: віце-:  ~prezidento віце-президент; ~prezidanto заступник голови; ~direktoro заступник директора; 2. запасний предмет: ~rado запасне колесо.

vic/admiral/o віце-адмірал.

vic/frato див. duonfrato.

vic/graf||o віконт; ~in/o віконтеса.

vici/o бот. вика; горошок [Vicia]; kultiv/a ~o вика посівна [V. sativa].

*vid||i vt бачити; ~і per la okuloj бачити очима; kion mi ~as! що я бачу!; li ~as duoble йому двоїться в очах; ◊ aliajn gvidas, kaj mem ne ~as з неба зорі хватає, а під носом не бачить; esti en Romo kaj ne ~i la papon бути в Римі і не бачити папу; kiu vivos, tiu ~os поживемо – побачимо; ~o бачення, вид, вигляд; погляд; ~a зоровий; ~ad/o 1. зір; 2. бачення, оглядання, споглядання; ~aĵ/o вид, краєвид, круговид; видовище; ~ebl/a видимий; ~ebl/ec/o видимість; ~ig/i vt виявляти, показувати; ~ig/il/o інформ. монітор (= monitoro); ~iĝ/i бачитися; виднітися, виявлятися; ~ind/a гідний уваги; ~ind/aĵ/o визначна пам’ятка; ~al~e напроти; ~am/a споглядальний; ~akr/ec/o мед. гострота зору; ~bend/o відеоплівка, відеострічка; ~bend/aparat/o відеомагнітофон (= magnetoskopo); ~kamp/o поле зору; ~manier/o точка зору; погляд на речі; підхід; ~punkt/o точка зору; ~sens/o зір; ~verg/o віха; antaŭ~i vt передбачувати, передбачати; antaŭ~ebl/a передбачуваний; antaŭ~o, antaŭ~em/o передбачливість, завбачливість, далекоглядність, прозорливість; antaŭ~it/a передбачений; ĉio~a всевидячий, всевидящий; ek~i vt побачити; el~o вигляд; el~iĝ/і проглядати; inter~iĝ/і бачитися, зустрічатися; laŭ~e з погляду, на вигляд; ne/antaŭ~ebl/a непередбачуваний; ne/antaŭ~it/a непередбачений; ne~atнепомітно; ne~ebl/a непомітний, невидимий; ne/tra~ebl/a непроглядний; preter~i vt недоглянути, недоглядіти, проґавити; re~i vt знову побачити; re~o побачення; ĝis (la) re~o! до побачення!; re~ig/i vt знову показувати, повторно (ви)являти; retro~il/o ретроспективне дзеркало; sen~a невидимий, непроглядний; *tele~i vt дивитися по телебаченню; tele~o телебачення; tele~il/o телевізор; tra~i vt бачити крізь, бачити наскрізь; tra~a, *tra~ebl/a прозорий; unu~e одним поглядом; unu/a~e за першим поглядом, з першого погляду, на перший погляд.

video- преф. відео…; ~bend/o відеоплівка, відеострічка; ~bend/registr/il/o відеомагнітофон; ~kamera/o відеокамера; ~lud/o відеогра; ~o/telefon/o відеотелефон.

*vidv||o вдівець, удівець; pajla ~o солом’яний удівець; вдовий; ~ec/o вдівство (стан чоловіка); ~iĝ/і овдовіти, стати вдівцем; ~in/o вдова, удова; ~in/ec/o вдівство; (стан жінки); ~in/iĝ/i овдовіти, стати вдовою.

Vien||o геогр. Відень (столиця Австрії); (v)~a віденський; (v)~an/o віденець, мешканець Відня.

vigil/i vn чувати, не спати.

*vigl||a бадьорий; жвавий; живий; енерґійний; ~e бадьоро, жваво; ~i vn бути бадьорим, жвавим; ~ec/o бадьорість; жвавість; енерґійність; ~ig/i vt підбадьорювати, оживляти; збуджувати; поганяти (коня); ~iĝ/i підбадьорюватися; оживлятися; збуджуватися зі сну; ek~iĝ/і стрепенутися; mal~a млявий, інертний; mal~e мляво, інертно; mal~ec/o млявість, інертність; pli~ig/i vt пожвавлювати; pli~iĝ/і пожвавлюватися, жвавішати; re~ig/i vt збуджувати, оживляти.

vign/o бот. вігна [Vigna].

vigvam/o віґвам.

vikar/a екол. вікаруючий, заміщуючий, замінний.

*vikari/o церк. вікарій; episkop/a ~o помічник єпископа; ĉef~o заступник єпископа, головний вікарій.

viking/o іст. вікінг.

vikstremi/o бот. вікстремія [Wikstroemia].

*viktim||o жертва; ~о de faŝismaj kruelaĵoj жертва фашистських звірств; ~ig/i vt робити жертвою, мучити, переслідувати; ~olog/i/o юр. віктимологія (галузь кримінології, яка досліджує психологічні й моральні особливості жертви).

Viktor||o Віктор (ім’я); ~i/o геогр. Вікторія (назва одного з австралійських штатів; столиця Сейшелів; озеро в Африці); ~in/o Вікторія (ім’я); (v)~in/a літ., мист. вікторіанський.

viktuali/o/j харчі, запаси харчів (= nutroprovizo).

vikun||o зоол. лама вікунья, вікунья, віґонь [Lama vicugna]; ~lan/o віґонь (шерсть, тканина).

*vil||o 1. патла, кудла, космак, пелех (вовни, волосся); пушок (на фруктах і т.п.); 2. анат. ворсинка; ~a кошлатий, косматий, кудлатий, патлатий, пелехатий, волохатий; вкритий пушком.

vila/o вілла, дача.

*vilaĝ||o село; ~a сільський; *~an/o селянин; ~estr/o сільський голова; сільський староста; війт; ~et/o сільце; хутір; sam~an/o односелець, житель того ж села; земляк.

Vilemurb/o геогр. Віллемстад (столиця Антильських Островів).

*Vilhelm||o Вільгельм; ~in/o Вільгельміна (імена).

vill/o див. vilao.

Viln/o геогр., м. Вільно (колишня назва Вільнюса).

Vilnus/o геогр. Вільнюс (столиця Литви).

vimen||o 1. бот. верба прутовидна [Salix viminalis]; 2. лоза, лозина, вербовий пагін, прут; ~aĵ/o виріб з лози; ~teg/i vt обплітати лозою.

vimpl/o вимпел.

*vin||o вино; seka ~о сухе вино; tabla ~o столове вино; ◊ en ~o estas vero у виніістина; ~a винний; ~ec/a винний; ~ej/o винарня, пивниця; ~ist/o виночерпій; ~olog/i/o енологія, наука про виноробство; *~ber/o виноград; ~ber/a виноградний; ~ber/ar/o гроно винограду; ~ber/ej/o, ~berarden/o виноградник, виноградна плантація; ~ber/ist/o виноградар, винар; ~uj/o, ~arbust/o виноградний кущ, виноград; ~ber/branĉ/o виноградна гілка; ~ber/foli/o виноградний листок; ~ber/kultur/ad/o виноградарство; ~ber/kultur/ist/o виноградар, винар; ~ber/trunk/o виноградна лоза; саджанець виноградної лози (син. rebo); ~botel/o винна пляшка, пляшка для вина; пляшка з-під вина; ~far/ad/o виноробство, винарство; ~far/ist/o винороб, винар; ~gust/um/ist/o деґустатор вин; ~kel/o винний погріб; ~laŭs/o = filoksero; ~list/o прейскурант вин; ~miks/aĵ/o купажоване вино; ~prem/ej/o давильня; яма для чавлення винограду; ~prem/il/o винний прес; ~produkt/ad/o виробництво вина; ~rikolt/o збір винограду, діал. винобрання; ~ruĝ/a бордовий, кольору бордо; ~trink/ej/o винарня, пивниця; ~vend/ej/o винна крамниця, винний магазин.

vina/o вина (індійський смичковий муз. інструмент).

*vinagr||o оцет; ~a оцтовий; ~uj/o оцтівниця; ~muŝ/o ент. дрозофіла (= drozofilo).

vinaj/o віная (перша частина Трипітаки, священної книги буддизму).

Vincent/o Вінсент (ім’я).

vincetoksik/o бот. ластовень [Vincetoxicum]; oficin/a ~o ластовень лікарський [V. hirundaria, син. V. officinale].

vinĉ/o тех. лебідка.

vinĉestr/o інформ. вінчестер.

Vinĉi Леонардо да Вінчі (італійський художник, скульптор, архітектор та інженер).

*vind||i vt 1. перев’язувати, сповивати, пеленати, звивати; кутати, загортати; ~o, ~aĵ/o бинт; (с)повивач; пелюшка; ~ad/o перев’язка; сповивання, пеленання; ~iĝ/і сповиватися, кутатися, загортатися; ~gamaŝ/o/j обмотки; онучі; ~infan/o немовля; ~o/tabl/o стіл для пеленання дитини; ~o/tuk/o пелюшка; el~iĝ/і вивільнятися з пелюшок, розкутатися; re~i vt перев’язати; перепеленати.

vindas/o мор. якірна лебідка, брашпиль.

Vindhuk/o геогр. Віндгук (столиця Намібії).

Vindoz/o iнформ. Віндоус (операційна система).

Vinic/oEU геогр., м. Вінниця.

vinil/o хім. вініл.

Vinipeg/o геогр., м. Вінніпеґ.

*vinjet/o віньєтка.

*vink/o бот. барвінок [Vinca]; grand/a ~o барвінок великий [V. major]; mal/grand/a ~o барвінок малий [V. minor].

*vinkt||o клямра, скоба, скріпа, затиск; ~i vt скріплювати клямрами, скобами.

vinkul/o фіґурна дужка.

*vintr||o зима; ~a зимовий; перен. холодний; ~e взимку; ~i vn зимувати; ~ad/o зимування, зимівля (дія); ~ant/o, ~int/o, ~ont/o зимівник; ~ej/o зимівля, зимовище; ~o/dorm/ad/o зимова сплячка; ~o/feri/oj зимові канікули; зимова відпустка; ~oarden/o оранжерея, зимовий сад; ~o/horde/o с.-г. озимий ячмінь; ~o/kres/o бот. суріпиця (= 1. ordinara barbareo; 2. printempa barbareo); ~o/spor/o бот. зимова (або морозостійка) спора; ~o/sport/o зимовий спорт; ~o/staci/o зимова (туристична) база, зимовий курорт; ~o/tritik/o с.-г. озима пшениця; tra~i vn 1. зимувати (=~i); 2. перезимувати.

viol||o бот. фіалка [Viola]; ~a фіалковий; фіолетовий; ~eg/o фіалка гібридна, братки, брат-і-сестра (= ĝardena penseo); tri/kolor/a ~o фіалка триколірна (= trikolora penseo); ~ac/o/j фіалкові [родина Violaceae]; ~al/o/j фіалкоцвіті [порядок Violales]; trans~a = ultra~a; ~kolor/a фіолетовий; ultra~a ультрафіолетовий.

Viol||a Віола; ~eta Віолетта (імена).

violent/a шалений, лютий (= furioza); неприборканий (= senbrida); насильницький (= perforta).

*violon||o скрипка; ludi la unuan ~ on грати першу скрипку; ~a скрипковий; ~i vn грати на скрипці; ~ist/o скрипаль; ~uj/o футляр для скрипки; ~koncert/o скрипковий концерт; ~virtuoz/o скрипаль-віртуоз.

*violonĉel||o віолончель; ~i vn грати на віолончелі; ~ist/o віолончеліст; ~uj/o футляр для віолончелі.

*vip||o бич, хлист, батіг; ~i vt прям., перен. бичувати; бити хлистом, батогом; la pluvo ~is la fenestrojn дощ бив у вікна; ~ad/o бичування; ~et/o батіжок, хлистик; ~o/bat/o удар бичем/хлистом/батогом.

*viper||o зоол. гадюка [Vipera]; ~ed/o/j гадюкові [родина Viperidae]; ~pik/o укус гадюки.

*vipur/o = vipero.

*vir||o чоловік; розм., рідко мужчина; estu do ~o! будь мужчиною!; ~a чоловічий; ~e по-чоловічому; ~aĵ/o, ~ar/o чоловіки, сильна стать; *~ec/o мужність; ~iĝ/i мужніти, ставати чоловіком; ~iĝ/o змужніння; ~il/o вульґ. статевий член, прутень; *~in/o жінка; ~in/a жіночий; ~in/aĉ/o знев. баба; ~in/ar/o жінки, жіноцтво, слабка стать, прекрасна стать; *~in/ec/o жіночність; ~in/ej/o жіноча кімната, жіноча частина оселі (у східних країнах); перен., вульґ. публічний дім; ~in/iĝ/і дорослішати, ставати жінкою; набирати жіночих рис; ~ing/o вульґ. повія, курва, проститутка; ~ul/in/o чоловікоподібна/мужоподібна жінка; ~adult/o заст. 1. = sodomio; 2. = pederastio; ~seks/a чоловічий, чоловічої статі, чоловічого роду (син. maskla); krom~o коханець; krom~in/o коханка. Прим. 1. Корінь vir реґулярно вжив. як преф. для позначення самця: ~ĉevalo жеребець; ~bovo бугай і т.п. Кастрованих тварин позначають префіксом eks/vir- (eksvirkato кастрований кіт; eksvirŝafo кастрований баран), за винятком слів, що є окремими позначеннями самців, н-д eks/stalono кастрований жеребець; eks/taŭro кастрований бик. Прим. 2. У ранньому періоді есперанто vir уживався в цьому знач. як суф.:kat/viro, ŝaf/viro і т.п.

vir/anas/o селезень, качур.

vir/anas/o гусак.

vir/best/o cамець.

vir/bird/o (птах)-самець.

vir/bov/o бик, бугай.

vir/ĉeval/o жеребець, рідше оґир.

*virg||a незайманий; дівоцький, дівочий; безневинний, непорочний, пречистий, недоторканий; ~а arbaro незайманий ліс, праліс; ~а tero цілина; (V)~o астр. Діва, Панна; ~e безневинно, непорочно; ~ec/o незайманість, непорочність, невинність; цнотливість, чистота; ~in/o поет. див. ~ulino; ~ul/o дівич; *~ul/in/o незаймана (у знач. ім.); la (V)~ul/in/o Maria Пречиста Діва Марія.

vir/gamet/o/genez/o фізіол. сперматогенез.

Virgil/o див. Vergilio.

Virgini/o геогр. Вірджинія (один із американських штатів).

virĝinal/o муз. спінет без ніжок.

vir/hund/o пес, собака (самець).

virial/o фіз. віріал.

virj||o бакт. ультравірус; ~on/o віріон; ~olog/i/o мед. вірусологія; ~oz/o мед. вірусна хвороба, вірусне захворювання.

viroz/o бот., мед. вірусна хвороба, вірусне захворювання (= virusozo. virusmalsano).

*virt||o чеснота, доброчесність; ~a доброчесний; ~ul/o доброчесна людина, праведник; ~ul/in/o праведниця; mal~o порок; mal~a порочний; mal~ec/o порочність; mal~ig/i vt розбещувати; mal~iĝ/i упасти в порок, загрузнути в пороці; mal~ul/o недоброчесна людина; грішник.

Virtemberg/o геогр., м. Вюртемберґ.

virtual/a віртуальний, потенційний, прихований, здатний проявитися.

*virtuoz||o віртуоз; ~a віртуозний; ~ec/o віртуозність.

virulent||a мед. хвороботворний, вірулентний; ~ec/o хвороботворність, вірулентність.

virus||o бакт. вірус; ~a вірусний; ~a gripo вірусний грип; ~er/o віріон; ~olog/o вірусолог; ~olog/i/o мед. вірусологія; ~oz/o вірусна хвороба, вірусне захворювання; ultra~o ультравірус.

viscer||o анат. внутрішність, внутрішній орган; ~a вісцеральний, нутряний, належний до внутрішніх органів; ~aĵ/o кул. потрухи, потрушки; ~o/sens/o відчуття нутрощів.

visigot/o іст. вестгот, візигот.

*visk||o бот. омела [Viscum]; аmerik/a ~o американська омела, форадендрон (= foradendro) ~ec/a див. viskoza; ~o/turd/o орн. дрізд омелюх [Turdus viscivorus].

*viski/o віскі.

Viskonsin/o геогр. Вісконсин (один із американських штатів).

viskoz||a липкий, в’язкий, тягучий; ~aĵ/o текст. віскоза; ~ec/o липкість, в’язкість, тягучість; ~о/metr/o фіз. віскозиметр (прилад для визначення в’язкості); ~o/metr/i/o віскозиметрія

*vist/o віст (картярська гра).

visteri/o бот. вістерія [Wisteria].

Vistul/o геогр., р. Вісла.

*viŝ||i vt витирати; ~o, ~ad/o витирання; *~il/o рушник; ~tuk/o рушник (для витирання) (меблів, посуду і т.п.); ганчірка, шмата, шматина; de~i vt витирати, стирати; el~i vt витирати, стирати; el~iĝ/і витиратися, стиратися; зникати, щезати; for~i vt стирати; for~iĝ/і стиратися; ne/for~ebl/a який не можна стерти; вічний.

Viŝnu/o рел. Вішну (в індуїзмі та брахманізмі - найвище божество поряд із Брахмою і Шівою).

*vit||o бот. виноград [Vitis](рослина), виноградний кущ; vin/a ~o виноград справжній [V. vinifera]; sovaĝa ~o дикий виноград; ~a виноградний; ~ac/o/j виноградні [родина Vitaceae]; ~ej/o виноградник, виноградна плантація; ~olog/i/o виноградарство (mеорія); ~kultiv/ad/o, ~kultur/o виноградарство, вітикультура; ~kultiv/ist/o, ~kultur/ist/o виноградар, винар; im/o с.-г. мільдью, мілдью (хвороба виноградної лози).

Vit/o Віт (ім’я, зокрема святого); la malsano de sankta ~o вітова хвороба, хорея (= koreo).

vital||a життєвий, вітальний; ~ism/o віталізм; ~ist/o віталіст.

Vital/o Віталій (ім’я).

vitali/o хім. сплав кобальту, хрому і молібдену.

vitamin||o вітамін; anti/pelagr/a ~o вітамін РР, нікотинова кислота, нікотинамід; anti/skorbut/a ~o вітамін С, аскорбінова кислота; ~a вітамінний; ~olog/i/o вітамінологія; ~mank/o брак/нестача вітамінів; malsano pro ~manko мед. авітаміноз (= avitaminozo); ~riĉ/a багатий на вітаміни; ~o/terapi/o вітамінотерапія; sen~oz/o мед. авітаміноз, вітамінна недостатність.

vitel/o жовток (яйця).

viterit/o мін. вітерит.

vitilig/o мед. вітиліго, заст. песь (хронічне захворювання людини; проявляється в утворенні на шкірі знебарвлених плям).

*vitr||o cкло; fenestra ~о шибка; grandiga ~о збільшувальне скло; ~a скляний; ~i vt склити, уставляти скло; ~ad/o скління; ~aĵ/o 1. виріб зі скла; 2. вітраж; ~ec/a склоподібний, склистий; ~ecaj okuloj перен. скляні очі; ~iĝ/i скляніти; ~ist/o скляр; ~art/o художнє скло; ~o/fabrik/o гута, склозавод; ~o/far/ist/o скловар; ~o/lan/o скловата; ~o/meduz/o зоол. аурелія (= aŭrelio); ~o/plast/o склопласт; ~o/stand/o, ~orank/o вітрина (= vitrino); ~o/viŝ/il/o авт. двірник; sub~ig/i vt поміщати під скло, брати/взяти під скло, класти під скло.

vitral||o вітраж.

vitre/o анат. скловидне тіло (син. vitreca ~o).

vitrin/o вітрина.

*vitriol||o хім. купорос; blua ~o мідний купорос; verda ~o залізний купорос; ~a купоросний, купоросовий; ~i vt обробляти купоросом.

Vitruvi/o Вітрувій (римський архітектор).

*viv||i vn жити; ~i longe жити довго; ~i en la kamparo/ruro жити в сільській місцевості; ~i per sia laboro жити з праці рук; ~u li! многая літа йому!; ◊ ~i kiel ĉe la brusto Dio жити як у Бога за пазухою; ~o життя; privata ~o особисте життя; li rakontis al mi sian ~on він розповідав мені про своє життя; lia ~o pendis nur sur unu fadeno його життя висіло на волоску; ~a живий; життєвий, життьовий, вітальний; ~e живцем, живо; ~u! хай живе!, заст. віват!; ~u/o тост, заздоровниця; ~aĵ/o жива істота, живе створіння/сотворіння; ~ec/o життєвість; ~em/a живучий; ~et/i vn животіти, нидіти, злидарювати (= vegeti); ~ig/i vt оживляти; ~ig/a живущий, живлющий, живодайний, животворний, життєдайний; ~iĝ/i оживати; ~ul/o жива істота, живий організм; ~ul/icid/o біоцид (син. biocido); ~aranĝ/o спосіб життя, уклад життя; ~o/cikl/o життєвий цикл; ~oambr/o загальна кімната; ~daŭr/o тривалість життя; en la ~daŭro протягом/упродовж життя; ~o/don/a живодайний, життєдайний; ~ĝoj/o радість життя, життєва радість; ~kapabl/a життєздатний; ~kapabl/ec/o життєздатність; ~kondiĉ/o/j життєві умови; ~manier/o спосіб життя, уклад життя, життєвий уклад; ~o/nask/a живородний, живородящий; ~nivel/o життєвий рівень, рівень життя; ~plen/a сповнений життя; ~i/pov/a життєздатний; ~protokol/o життєпис, короткі відомості з життя якої-н. особи, лат. curriculum vitae; ~rimed/oj засоби для існування; ~o/sekc/i vt робити вівісекцію; ~o/sekc/o вівісекція; ~o/spac/o життєвий простір; ~tabel/o таблиця смертності; ~ten/a: ~tenaj kostoj прожитковий мінімум; ~ten/i vt утримувати, забезпечувати засобами до існування; ~ten/o утримання; ~o/ver/a узятий із життя, життєвий, правдивий, реальний; dum~a пожиттєвий, довічний; ĝis~i vt дожити до ..; kun~i vn жити разом; kun~ant/o сусід по квартирі, співмешканець, товариш життя; *mal~a мертвий; mal~e мертво; mal~e naskita мертвонароджений (у знач. ім.) (= mortnaskito); mal~ul/o мрець; por~aĵ/o засіб для життя; post~і, super~і, trans~i vt пережити (кого-н.); re~i vn, re~iĝ/і відживати, оживати, відроджуватися, воскресати; re~ig/i vt оживляти, воскрешати; sen~a позбавлений життя, безживний, безжиттєвий; мертвий, неживий; sen~ec/o безжиттєвість, мертвота; sen~ul/o мрець; sen~ig/i vt позбавляти життя, забирати/відбирати життя; tra~i vt прожити, пережити, зазнати; tra~aĵ/o переживання; пережите (у знач. ім.); пригода; життєве випробування, життєвий урок.

vivari/o віварій (приміщення для утримування тварин в умовах близьких до природних).

viver||o зоол. вівера [Viverra]; ~ed/o/j віверові [родина Viverridae].

vivisekci/o вівісекція (розтин та інші операції на живій тварині) (син. vivosekco).

*viz||o віза; ~i vt візувати.

*vizaĝ||o обличчя, лице; фізіономія; la ~o de la tero лице землі; ~о kontraŭ ~о лице/лицем до лиця, віч-на-віч; тет-а-тет; ◊ trafi per la ~o en la koton упасти лицем у грязь; ~aĉ/o вульґ. пика, морда, мармиза; ~et/o личко; ~al/ter/e ниць, лицем до землі; ~esprim/o вираз обличчя; ~masaĝ/o масаж обличчя; du~a дволикий, дволиций, дволичний, лицемірний; la du~a Jano дволикий Янус; дворушник.

*vizi||o видіння, з’ява; примара; ~a примарний; ~i vt бачити (про провидця), мати видіння; ~ul/o провидець; містик.

*vizier||o забрало (у шоломі); козирок, дашок (кашкета); ap/o кашкет; ~tegment/o дах з навісом.

*vizit||i vt відвідувати; навідувати, робити візити, бувати; ходити, приходити; ~i ekspozicion відвідати виставку; vi devus ~i kuraciston вам треба було б сходити до лікаря; ~o відвідування, відвідини, візит; fari ~on al iu нанести візит кому-н.; ~e з візитом; ~ad/o відвідування; ~ad/i vt відвідувати (школу і т.п.); ~ant/o відвідувач, візитер; ~ej/o кімната зустрічей; ~kart/o візитна картка, розм. візитка; ~list/o облік відвідування; ĉirkaŭ~i vt обходити, робити обхід, відвідувати по черзі; inter~i si/n відвідувати один одного.

vizon/o зоол. норка американська [Mustela vison]; еŭrop/a ~o норка (= lutreolo).