Ĉefpaĝo‎ > ‎
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
LISTO DE MALLONGIGOJ

Есперантські (esperantaj)

pl – plurale (у множині)

vn - verbo netransitiva (неперехідне дієслово)

vt - verbo transitiva (перехідне дієслово)


Українські (ukrainaj)

ав. – авіація (aviado)

авт. - автомобільна промисловість, автотранспорт (aŭtomobila industrio, aŭtomobilaro)

анат. – анатомія (anatomio)

антропол. – антропологія (antropologio)

археол. – археологія (arkeologio)

арх. – архітектура (arkitekturo)

астр. – астрономія (astronomio)

бакт. – бактеріологія (bakteriologio)

безос. – безособова форма (senpersona formo)

бібл. – біблійне слово, біблійний персонаж (biblia vorto, biblia persono)

біол. – біологія (biologio)

біохім. – біохімія (biokemio).

бот. – ботаніка (botaniko)

буд. - будівельна справа (konstruado)

бухг. – бухгалтерія (librotenado)

в. – відмінок (kazo)

вет. – ветеринарія (veterinara medicino)

вжив. – вживається, вживаний (uzata)

виг. – вигук (interjekcio)

військ. - військова справа (militaj aferoj)

вульґ. – вульґарне слово (maldeca vorto)

г. – гора (monto)

геогр. – географія, географічна назва (geografio, geografia nomo)

геод. – геодезія (geodezio)

геол. – геологія (geologio)

геральд. – геральдика (heraldiko)

гірн. - гірнича справа (minindustrio)

д-ва – держава tato)

див. – дивися (rigardu)

дипл. – дипломатія (diplomatio)

діал. – діалектизм (dialekta vorto)

дієсл. – дієслово (verbo)

док. – доконаний вид (perfekta aspekto)

друк. – друкарська справа (poligrafio)

ек. – економіка (ekonomio)

екол. – екологія (ekologio)

ел. – електротехніка (elektotekniko)

ент. – ентомологія, комахи (entomologio)

етн. – етнос, етнографія (etno, etnografio)

жарґ. – жарґонізм argonismo)

жарт. – жартівливе слово ercvorto)

жив. – живопис (pentrarto)

зал. - залізничний транспорт (fervojoj)

заст. - застаріле слово (arkaismo)

зах. – захід, західний (okcidento, okcidenta)

збірн. – збірне значення (kolektiva vorto)

зменш. – зменшувальне слово (diminutuvo)

знев. – зневажливе слово (pejorativa vorto)

зоол. – зоологія (zoologio)

ім. – іменник (substantivo)

інф. – інфінітив (infinitivo)

інформ. – інформатика (informadiko)

ірон. – іронічно, іронічне слово (ironie, ironia vorto)

іст. – історія (historio)

і т.д. – і так далі (kaj tiel plu)

і т.ін. – і таке інше (kaj ceteraj)

і т.п. – і тому подібне (kaj similaj)

іхт. – іхтіологія, риби (iktiologio)

карт. – картярський термін (kartluda termino)

кіно – кінематографія (kinematografio, filmarto)

ком. – комерція (komercio)

книжн. – книжне слово, книжний вислів (libra vorto/esprimo)

кр. – країна (lando)

кул. – кулінарія (kuirarto)

лайл. – лайливе слово (insultvorto)

лат. – латинське слово, латинський вислів (latina vorto aŭ esprimo)

лінґв. – лінґвістика, мовознавство (lingvistiko)

літ. – літературознавство, літературний герой (literaturscienco, literatura heroo).

лог. – логіка (logiko)

м. – місто (urbo)

маловжив. – маловживане слово (malofte uzata vorto)

мат. – математика (matematiko)

мед. – медицина (medicino)

метео – метеорологія (meteologio)

мех. – механiка (mekaniko)

мисл. – мисливство asado)

мист. – мистецтво (arto)

мін. – мінералогія (mineralogio)

м.ін. – між іншим (interalie)

міф. – міфологія (mitologio)

мн. – множина (pluralo)

мор. - морський термін (mara termino)

муз. – музика (muziko)

н. – небудь (partiklo por montri nedifinajn pronomojn: хто-н. іu, iu ajn; що-н. іо, io ajn)

наз. – називний (nominativo)

нак. сп. – наказовий спосіб (volitivo)

наук. - науковий термін (scienca termino)

н-д – наприклад (ekzemple)

недок. – недоконаний вид (neperfekta aspekto)

неозн. – неозначений (nedifina)

неол. – неологізм (neologismo)

нрк. – у даному значенні вживати не рекомендується (evitinda)

нумізм. – нумізматика (numizmatiko)

о-в – острів (insulo)

одн. – однина (singularo)

оз. – озеро (lago)

орн. – орнітологія, птахи (ornitologio)

особ. – особовий (persona)

палеонт. – палеонтологія (paleontologio)

пд. – південь, південний (sudo, suda)

пед. – педагогіка (pedagogio)

перев. – переважно (precipe)

перен. - у переносному значенні (malrektasence, figure)

nерех. – перехідне дієслово (transitiva verbo)

пестл. – пестливе слово, пестлива форма (karesvorto, karesformo)

пит. – питальний (demanda)

п-ів – півострів (duoninsulo)

підсил. – підсилювальне слово (pliintensiga vorto)

пн. – північ, північний (nordo, norda)

поет. – поетичне слово, вираз (poezia vorto/esprimo)

політ. – політика (politiko)

прим. – примітка (rimarko)

присв. – присвійний (posesiva)

присл. – прислівник (adverbo)

прийм. – прийменник (prepozicio)

прикм. – прикметник (adjektivo)

прям. - у прямому значенні (rektasence)

психол. – психологія (psikologio)

р. – ріка (rivero)

радіо – радіотехніка (radiotekniko)

рел. – релігія (religio)

реч. – речення (propozicio)

риб. – рибальство (fiŝkaptado)

рит. – риторика (retoriko)

розм. - розмовне слово (triviala vorto)

с.-г. – сільське господарство (agrikulturo)

син. – синонім (sinonimo)

скор. – скорочено, скорочення (mallongigo)

спец. - спеціальний термін (speciala termino)

спол. – сполучник (konjunkcio)

спорт. - фізкультура і спорт (sporto)

ст. – стародавній (antikva)

суф. – суфікс (sufikso)

сх. – схід, східний (oriento, orienta).

та ін. – та інші (kaj aliaj)

тб. – телебачення (televido)

театр. - театральний термін (teatra termino)

текст. - текстильна справа (teksindustrio)

тел. – телефонний зв’язок, телеграфія (telefonio, telegrafio)

тех. – техніка (tekniko)

тж – також (ankaŭ)

тк. – тільки (nur)

топ. – топографія (topografio)

ужив. = вжив.

укр. – український (ukraina)

у різн. знач. – у різних значеннях (diversasence)

фам. – фамільярно (familiare)

фарм. – фармакологія (farmakologio)

фіз. – фiзика (fiziko)

фізіол. – фізіологія (fiziologio)

філос. – філософія (filozofio)

фін. - фінансовий термін (financoj)

фольк. – фольклор (folkloro)

фото – фотографія (fotografio)

хім. – хімія (kemio)

церк. - церковне словo (eklezia vorto)

част. – частка (partiklo)

шах. – термін з гри в шахи (ŝako)

юр. - юридичний термін (juro)