A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b d e f g h j k l m n p r s t v z

I*ur/o зоол. зубр [Bos primigenius, син. B. urus].

II ur||o мед. 1. уро… (сечовий апарат у складних словах); ~(o)gener/a див. genera; ~o/graf/i/o урографія; ~olog/o уролог; ~olog/i/o урологія; 2. сеча (у складних словах); ~at/a acid/o хім. сечова кислота; ~at/o хім. урат, сіль сечової кислоти; ~atemi/o мед. уремія; ~(o)gener/a анат. сечостатевий; ~o/lit/o мед. уроліт (камінь у сечових шляхах); ~o/seps/o мед. уросепсис.

uracil/o хім., біол. урацил.

*uragan/o прям., перен. ураган, буря; ~a ураганний; ~i vn прям., перен. бушувати, шаленіти.

urak/o анат. серединна пупкова складка.

Ural||o геогр., гори, р. Урал; (u)~a уральський; (u)~-altaj/a урало-алтайський.

Uran/o 1. міф. (найдавніше давньогрецьке божество, що уособлювало небо); 2. астр. Уран.

urani||o хім. уран; ~a урановий; ~bomb/o (або U~bombo) уранова бомба; ~erc/o уранова руда; trans~a трансурановий.

Urani/o міф. Уранія (муза астрономії та геометрії).

uranil/o хім. ураніл.

uraninit/o мін. уранініт; (син. peĉerco).

uranism/o заст. гомосексуалізм.

*urb||o місто; ~a міський; ~an/o житель міста; ~an/ec/o гарний тон, світськість, ввічливість; ~ec/o урбанізм; міщанство; ~eg/o величезне місто; ~estr/o мер, міський голова; ~et/o містечко; ~o/dom/o ратуша, міська дума, мерія, муніципалітет, міська рада (будинок); ~o/centr/o центр міста, середмістя; ~hirund/o орн. міська ластівка [Delichon urbica]; ~o/plan/o план міста; ~o/plan/ism/o система планового розвитку міста; міське планування, містобудівництво; ~o/rand/o околиця міста; apud~a приміський; apud~o передмістя; *antaŭ~o передмістя, (міська) околиця; ĉirkaŭ~o = antaŭ~o; ekster~a (по)заміський; kun~aĵ/o містечко (військове, наукове і т.п.); mal/sam~a іногородній; *sam~an/o житель того ж міста; земляк; sub~o = antaŭ~o.

urbaniz||i vt урбанізувати; ~ad/o урбанізація.

urceol/o бот. сумочка, мішечок.

urdu/o лінґв. урду (мова).

ure||o хім. сечовина; ~at/o хім. уреат, сіль сечової кислоти; ~az/o хім. уреаза; ~emi/o мед. уремія, наявність сечовини у крові; ~id/o хім. уреїд.

ured||o бот. іржастий гриб [Uredo]; ~al/o/j іржасті гриби [порядок Uredinales]; ~o/spor/o спора (іржастого гриба); ~o/spor/uj/o сумка (іржастого гриба).

uremi||o мед. уремія; ~a уремічний.

ureometr/o мед. уреометр.

uretan/o хім. уретан.

ureter/o анат. сечовід.

uretr||o анат. сечівник, уретра; ~a сечовипускальний, уретральний; ~it/o мед. уретрит, запалення сечівника; ~o/skop/o мед. уретроскоп; ~o/skop/i/o мед. уретроскопія.

ureus/o іст. уреус (головний убір єгипетських богів і царів).

*urĝ/i vn бути невідкладним, терміновим, украй необхідним; la afero ne ~as справа неквапна; la tempo ~as час підганяє; ~a невідкладний, терміновий; украй необхідний, невідкладний, нагальний; ~a bezono нагальна потреба; ~а letero терміновий лист; ~e невідкладно, терміново; ~o терміновість, невідкладність, нагальність; ~aĵ/o термінова/невідкладна/нагальна справа; ~ej/o станція швидкої допомоги; ~iĝ/і квапитися, поспішати.

І uri/o орн. кайра [Uria].

ІІ -uri/o мед. …урія (у складних словах вказує на зв’язок з поняттям “сеча”: glukoz~o глікозурія, глюкозурія; fosfat~o фосфатурія).

Urija бібл. Урія, Урійя.

*urin||o сеча; *~i vn випускати сечу, вульґ. сцяти; ~a сечовий; ~a veziko сечовий міхур; ~a reteno див. anurio; ~ad/o сечовипускання; ~at/o = ureato; ~ej/o пісуар, убиральня; ~ig/a сечогінний; ~uj/o нічний горщик; урильник, сечоприймач; ~olog/i/o урологія; ~analiz/o аналіз сечі; ~ekskreci/o фізіол. сечовиділення; ~o/metr/o урометр; ~o/skop/i/o уроскопія; ~tub/o див. uretro; ~vaz/o див. ~ujo; ~vezik/o анат. сечовий міхур.

urjadnik/o іст. урядник.

urli/o = mumpso.

*urn/o 1. урна; ruba ~о урна для сміття; mortocindra ~о похоронна урна; voĉdona ~о виборча урна; 2. бот. коробочка (син. kapsulo).

urobilin/o біол. уробілін (жовчний піґмент).

urodel/o|j зоол. хвостаті земноводні [ряд Urodeli] (син. vostohavaj amfibioj).

*urogal/o орн. глухар [Tetrao urogallus].

urotropin/o хім. уротропін.

*urs||o зоол. ведмідь [Ursus]; blank/a (або polus/a) ведмідь білий, ошкуй [U./Thalassarctos maritimus]; brun/a ~о ведмідь бурий, ведмідь звичайний [U. arctos]; griz/a ~o ведмідь сірий, ґризлі [U. arctos horribilis]; nigr/a ~o ведмідь північноамериканський, барибал [U./Euarctos americanus]; tibet/a ~o ведмідь білогрудий, ведмідь гімалайський, ведмідь чорний [U./Selenarctos thibetanus]; ~a ведмежий; ~а servo ведмежа послуга; ~id/o ведмеденя, ведмежа; ~in/o ведмедиця, ведмедиха; la Granda, la Malgranda (U)~in/o астр. Велика, Мала Ведмедиця; ~o/gras/o ведмежий жир; ~o/kav/o барліг; ~orel/o бот. ведмеже вушко (= aŭrikulo); ~o/uv/o бот. мучниця (= arktostafilo).

Ursul||o Урсула (ім’я); (u)~an/in/o урсулянка (член монашого ордену урсулянок).

*urtik||o кропива [Urtica]; grand/a ~o кропива дводомна [U. dioica]; mal/grand/a ~o кропива жалка [U. urens]; ~i vn жалити; ~ac/o/j кропивові [родина Urticaceae]; ~al/o/j кропивоцвіті [порядок Urticales]; ~ec/a жалкий.

urtikari/o мед.  кропив’яна лихоманка, кропивниця.

*Urugvaj||o геогр., кр. Уруґвай; (u)~a уруґвайський; (u)~an/o уруґваєць; (u)~an/in/o уруґвайка.

Urumĉi/o геогр., м. Урумчі.

uruŝi||o 1. бот. cумах лаконосний [Rhus verniciflua]; 2. сумаховий сік, сумаховий лак; ~i vt покривати сумаховим лаком.