A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b d e f g h j k l m n p r s t v z

unar/a унітарний.

unaŭ/o зоол. двопалий лінивець [Choloepus].

*unc/o унція (міра ваги).

unci/o зоол. сніговий ірбіс, сніговий барс [Panthera uncia].

uncial||o друк. уніціальна літера; ~a уніціальний.

undari/o бот. ундарія [Undaria].

undek- хім. ундек… (преф., що вказує на 11-кабоновий ланцюг у назвах вуглеводнів, моносахаридів і їх похідних); ~an/o ундекан; ~en/o ундекен; ~in/o ундекін; ~il/o ундекіл.

undin/o міф. ундина, ондина; русалка.

Unesk/o Юнеско (абревіатура від англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Організація Обєднаних Націй з питань освіти, науки і культури).

*ung||o ніготь, кіготь; ~a нігтьовий; ~i vt дряпати, шкребти; *~eg/o пазур (лева і т.п.); ~et/o нігтик; ~il/ar/o манікюрний набір; ~ul/o/j зоол. копитні (= hufuloj); ~o/fajl/il/o напилок для нігтів, косметичний напилок; ~o/grat/i vt дряпати, шкребти, шкрябати (нігтями) (= ungi); ~o/haŭt/et/o шкіра біля нігтів; ~o/lak/o лак для нігтів; ~o/manĝ/em/a який має звичку гризти нігті; ~o/tond/il/o ножички для нігтів.

ungol/o бот. нігтик.

ungvent/o фарм. мазь.

uni||o союз (держава, організація); унія; Sovetа (U)~o Радянський Союз; Eŭropa Unio Європейський Союз; Poŝta unio Поштовий союз; ~a союзний; ~а respubliko союзна республіка.

*uniform||o мундир, формений одяг, однострій, уніформа; militista ~о військова форма; ~a уніформений, зроблений за формою.

unik||a унікальний, єдиний у своєму роді; ~aĵ/o унікум.

Unikod/o інформ. Юнікод, Унікод.

unikorn/o див. unukornulo 2.

Uniks/o інформ. Юнікс (операційна система Unix).

*unison/o муз. унісон; ~e в унісон; kanti ~е співати в унісон.

unit/o одиниця (виміру і т.п., = unuo 2).

unitari||a рел. унітарний, єдиний; ~an/o унітарієць; ~ism/o унітаризм.

*univers/o всесвіт, космос; ~a всесвітній.

*universal||a універсальний; загальний; всесвітній; різнобічний; ~aĵ/o/j філос., лінґв. універсалії; ~eco універсальність; різнобічність; ~ig/i vt універсалізувати, робити універсальним, загальним; ~ism/o універсалізм; ~ul/o універсал.

*universitat||o університет; ~a університетський; ~an/o викладач університету, студент університету.

unkt/i vt церк. єлеосвячувати, соборувати (= sanktolei).

*unu 1. числ. один; dek ~ одинадцять; 2. прикм. один, єдиний (= ununura); celon ni ĉiuj havas ~ kaj klaran мета у всіх нас одна і ясна; 3. займ. один; ◊ ~ floras, alia ploras один плаче, другий скаче; ◊ ~ orienten, alia okcidenten один до ліса, другий до біса; . Прим. У знач. 2,3 unu інколи може вживатися у мн. та в формі знахідного в.: ~j idealoj por la tuta homaro одні ідеали для всього людства; ~j objektoj venis en ~jn manojn, aliaj en alіajn одні предмети прийшли в одні руки, інші – в другі; mi trovis nek ~n, nek la alian я не знайшов ні одного, ні другого; ~a перший; ~e по-перше; ~a/aĵ/o перший плід; перший приплід (= primico); ~a/ec/o першість, рідше першенство, пріоритет; ~a/ul/o перший (у знач. ім.); цар, володар, владика; ~a/klas/a першого класу, перен. першокласний, ~a/tag/a першого дня, який відбувся у перший день; ne ~ не один, ні один; ~o 1. одиниця (число); 2. одиниця (виміру; син. unito); ~aĵ/o єдине ціле; блок; моноліт; ~ec/o єдність; ~ec/a єдиний; згуртований; монолітний; ~ig/i vt об’єднувати, єднати, поєднувати; ~iĝ/i vn об’єднуватися, єднатися, поєднуватися, з’єднуватися; ~iĝ/o об’єднання, єднання; спілка, союз, унія; ~obl/a (по)одинокий, однократний; ~obl/e однократно; ~op/a одноосібний; ~op/e одноосібно; ~op/ul/o одноосібник; ~tag/a одноденний; re~ig/i vt переоб’єднувати, воз’єднувати, повторно об’єднувати/єднати; Tri~o див. tri. Прим. Unu вживається як преф. одно-, відповідаючи грецькому mono- і латинському uni-: ~kotiledona односім’ядольний; ~ĉeluloj одноклітинні; ~varianta одноваріантний.

unu/a/foj||a першоразовий; ~e першого разу;

unu/a/grad/a першого ступеня, початковий.

unu/anim||a однодушний, одностайний, одноголосний; ~e однодушно, одностайно, одноголосно; ec/o однодушність, одностайність, одноголосність.

unuatom/a одноатомний.

unu/cifer/a одноцифровий.

unu/ĉambr/a однокімнатний; однопалатний.

unu/ĉel/ul/o біол. одноклітинний організм.

unu/direkt/a трансп. односторонній.

unu/e/infekt/iĝ/o первинне зараження.

Unuel Унуель (псевдонім Л.Заменгофа, “Один із”).

unu/faz/a однофазний.

unu/flank||a однобічний, однобокий, односторонній; ~e однобічно, однобоко, односторонньо.

unu/foj||a одноразовий; ~e один раз.

unu/form||a однотипний, уніфікований; ~ec/o однотипність, уніфікація.

unu/genu/e на одному коліні.

unu/ĝib/a одногорбий.

unu/huf/ul/o кінь, представник родини конячих (= ekvo).