A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

*tualet||o туалет (вбрання, одяг); festa ~о святкове вбрання; ~a туалетний; ~i vn займатися туалетом, приводити себе в порядок; ~aĵ/oj туалетні речі/прибори, предмети туалету; ~ej/o 1. убиральня (артистична); 2. туалетна кімната; 3. = necesejo; ~uj/o несесер; ~akv/o туалетна вода; ~paper/o косметичний папір; ~sap/o туалетне мило; ~spegul/o туалетне дзеркало; ~tabl/o туалетний столик; ~tuk/o рушник (= mantuko).

tuareg/o етн. туарег (представник одного з африканських народів).

*tub||o 1. труба, трубка; шланг; тюбик; aŭda ~о анат. євстахієва труба; lampa ~о лампове скло; drena ~o дрен, дрена, дренажна труба; ~o de boto халява; ~o da dentopasto тюбик зубної пасти; 2. ствол, дуло (вогнепальної зброї); ~i vt мед. вводити трубку, зонд, робити інтубацію; ~ad/o тюбаж, інтубація, введення трубки, зонда; ~ar/o трубопровід; ~et/o трубка; тюбик; ~ing/o 1. муфта, патрубок; 2. тех. тубус, трубочка; система труб; 3. ел. гніздо (для лампи денного світла і т.п.); ~ist/o монтажник труб, трубопровідник; водопровідник; газопровідник; ~iz/i vt 1. прокладати труби; вставляти труби (у свердловину); 2. кріпити обсадними трубами; кріпити тюбінгами; ~apertur/o отвір труби; ~o/blok/o бетонне кільце; ~o/branĉ/o патрубок; ~o/cep/o бот. цибуля трубчаста, цибуля татарка, батун (= tuba aliumo); ~et/o/dent/ul/o/j зоол. трубкозубоподібні [ряд Tubulidentata]; ~o/flor/o, ~et/flor/o = diskofloro; ~flu/il/o водостічна труба; ~fork/o патрубок; form/a трубчастий; ~fung/o губчатий/губчастий гриб, болет; ~gaŭĝ/o трубчастий рівнемір; ~kulvert/o дренаж; ~o/plum/o маркер; du~a двоствольний.

*tuber||o 1. ґуля; опуклина, випуклина; горб, горбок; 2. бот. наплив, наростень, колінце; 3. бульба; наріст, шишка (на дереві); ~aĵ/o 1. бот. наріст; 2. анат. горбистість; ~ec/a ґулястий, горбкуватий; ~et/o анат. горбок, ґулька; mult/o ~ul/o/j палеонт. багатогорбкуваті [ряд Multituberculata].

*tuberkul||o мед. туберкула, горбок; ~in/o хім. туберкулін; ~in/iz/ad/o туберкулінова проба; *~oz/o туберкульоз; akut/a miliar/a ~oz/o гострий міліарний туберкульоз; ~oz/a туберкульозний; ~oz/ul/o хворий на туберкульоз.

tuberos/o бот. тубероза.

tubj/o муз. туба, велика басова труба.

Tucidid/o Фукідід (давньогрецький історик).

tuĉ||o туш (син. ĉina inko); ~i vt малювати тушшю, тушувати, затушовувати; ~ad/o малювання тушшю, тушування, затушовування; ~baston/et/o тверда туш, тушева паличка; ~desegn/o тушевий малюнок, малюнок тушшю; ~penik/o пензлик для малювання тушшю. 

Tudor/o іст. Тюдор (прізвище англійських правителів у 16-17 ст.).

*tuf||o 1. пасмо (волосся), чуб, чуприна, вихор; 2. плюмаж; 3. пучок, в’язка; ~et/o чубчик; пучечок; ~alaŭd/o орн. чубатий жайворонок [Galerida]; ~anas/o орн. нирок чубатий (= fuligulo); ~greb/o орн. пірникоза велика [Podiceps cristatus]; ~kraks/o орн. кракс чубатий, кракс звичайний [Crax alectot]; ~o/strig/o орн. вухата сова (загальна назва); ~arbust/o кущ (без стовбура).

tugrik/o тугрик (грошова одиниця Монголії).

Tuileri/o/j іст., мист. Тюїльрі. (палац французьких королів, спалений комунарами у 1871 р.; парк на цьому місці).

*tuj 1. зараз; зразу ж, негайно; 2. саме, якраз, точно (про місце); ~ apud la muro при самій стіні; ~a негайний; ~e відразу; швидко.

tuj/o бот. туя [Thuja].

*tuk||o прямокутний шматок тканини з певним призначенням; хустка, хустина; скатерка; рушник; ~aĉ/o ганчірка, шмата; ~et/o хустинка, хусточка; ~pinĉ/il/o прищіпка (для білизни) (син. krokodileto); *antaŭ~o фартух; запаска.

tukan||o орн. тукан [Rhamphastos].

tuku/o зоол. туко-туко (загальна назва південноамериканських гризунів, що видають подібні звуки).

*tul||o тюль; ~a тюлевий.

Tul/o геогр., м. Тула.

tularemi/o мед. туляремія.

Tule/o іст., літ. Тула (напівказкова острівна країна на півночі Європи).

tuli/o хім. тулій.

Tuli/o Туллій (ім’я).

*tulip||o бот. тюльпан [Tulipa]; ~arb/o тюльпанне дерево (= liriodendro).

Tull/o Тулл (ім’я).

Tulon/o геогр., м. Тулон.

Tuluz/o геогр., м. Тулуза.

tumor/o мед. пухлина, новотвір; benigna ~o доброякісна пухлина; maligna ~o злоякісна пухлина.

tumul/o могила, могильний пагорб, курган.

*tumult||o метушня, гармидер (у юрбі); заворушення, бунт, заколот; ~i vn метушитися, робити гармидер; здіймати бунт, учиняти заколот; ~iĝ/і заворушитися; ~sonor/ad/o сполох.

*tun||o тонна; ~ar/o тоннаж.

tundr/o тундра.

*tunel||o тунель; ~a тунельний; ~i vt прокладати тунель.

tungsten/o = volframo.

tunguz/o етн. тунгус.

*tunik||o 1. туніка, хітон; 2. мундир, кітель, френч; 3. анат. оболонка, пліва, плівка; 4. бот. туніка; ~ul/o/j зоол. покривники, личинковохордові [підтип Tunicata].

Tuniz||o геогр., м. Туніс; *~i/o Туніс (держава); (t)~i/a туніський; (t)~i/an/o тунісець; (t)~i/an/in/o туніска.

*tur||o 1. вежа, башта; вишка; 2. шах. тура; ~et/o башточка; ~a баштовий; ~falk/o орн. боривітер звичайний, постільга [Falco tinnunculus] (син. tinunkolo); ~horloĝ/o баштовий годинник, куранти; ~kuk/o двошаровий або кількашаровий торт, торт-вежа; ~pint/o арх. шпиль (вежі); ~strig/o орн. cипуха [Tyto]; ĉef~o головна вежа.

Tur||o геогр., м. Тур; ~land/o Турень (область у Франції).

*turb||o 1. дзиґа; 2. тех. фреза, фрезерний верстат по дереву; ~i vn 1. вертітися дзиґою; кружляти вихором; 2. фрезерувати; ~o/gener/ator/o турбоґенератор; ~o/maŝin/o фрезер, фрезерний верстат по дереву; ~o/reaktor/o турбореактор.

*turban/o тюрбан, чалма.

turbelari/oj зоол. війчасті черви, турбелярії [клас Turbellaria] (cин. аkvoturnuloj).

turbid/o мін. турбідит.

*turbin||o тех. турбіна; vapora ~о парова турбіна; ~a турбінний.

turbul||i vn фіз. вирувати; ~o, ~ad/o 1. фіз. турбуленція; 2. вихор; вир, коловорот, водоверть; перен. вихор, вир.

turbulent/a турбулентний, буйний, неспокійний.

*turd||o орн. дрізд [Turdus]; griz/a ~o дрізд чикотень (= litorno); mal/grand/a ~o малий дрізд [Hylocichla]; nigr/a ~o = merlo; ruĝ/aksel/a ~o дрізд білобровий [T. iliacus]; ~ed/o/j дроздові [родина Turdidae]; ~et/o = malgranda ~o.

turf/o = ĉevalkonkursejo.

turg||a мед. здутий, набряклий, тургесцентний; ~ec/o здуття, спученість, набухлість, набряклість, тургесцентність.

turgeni/o бот. тургенія [Turgenia].

turgesk/o = turgeco.

turgor/o фізіол. тургор (здатність клітин і органів  здійснювати опір різним механічним діям).

Turing||o Тьюрінґ (англійський математик); ~aŭtomat/o, ~a maŝin/o інформ. машина Тьюрінґа.

Turingi/o геогр. Тюрінґія (німецька земля).

*turism||o туризм; montara ~о гірський туризм, альпінізм; ~a туристичний, туристський; ~a agentejo туристське бюро, бюро подорожей.

*turist||o турист; ~a див. turisma; ~а stacio туристська база; ~ik/o туристика.

*turk||o турок; ~a турецький; ~a greno = maizo; (T)~i/o геогр., кр. Туреччина; ~in/o туркеня. (T)~uj/o = (T)~io.

Turkestan/o геогр. Туркестан (центральноазіатський реґіон).

*turkis||o бірюза; ~a бірюзовий.

turkmen||o туркменин; ~a туркменський; (T)~i/o геогр., кр. Туркменістан, Туркменія; ~in/o туркменка; (T)~uj/o = (T)~io.

turmnalin/o мін. турмалін.

*turment||i vt мучити, катувати, мордувати; ~і sin per la laboro мучити себе роботою; ~a болісний; ~o мука; ~ad/o мучення, катування; ~ant/o мучитель; ~iĝ/i, ~i sin мучитися; ~iĝ/o мучення; el~i vt вимучувати.

*turn||i vt 1. вертіти, крутити, обертати; повертати, перегортати (сторінки і т.п.); ворушити (сіно); наводити (зброю); ~і la okulojn звертати погляд; ~і al si la rigardojn привертати до себе увагу; ~і al iu la kapon викликати запаморочення; перен. крутити/морочити голову; ~і la dorson повернутися спиною; 2. перетворювати в.../на.., обертати в …/на ..; si/n ~і повертатися, обертатися; звертатися; ~o поворот, оборот; обертання; voja ~o дорожній поворот; rivera ~o закрут ріки; per unu ~o de la mano одним помахом руки; в одну мить; ~ad/o обертання; ~ebl/a який обертається/повертається; зручний для керування; ~iĝ/i 1. обертатися, повертатися; вертітися, кружляти; 2. перетворюватися, обертатися; ~it/a звернений, повернений; ~akv/o вир; ~o/kruc/o турнікет; ~o/mal/san/o вет. ценуроз, вертячка, вертіж, метелиця; ~o/mov/i vt обертати; колотити (збовтувати); ~o/plato зал. поворотний круг; ~o/punkt/o поворот, поворотна точка; поворотний момент; ~o/stang/o шатун (син. bielo); ~oton/o кам’яна тумба на поворотному кільці; antaŭ/devt запобігти; de~i vt відвертати; de~i si/n, de~iĝ/і відвертатися; el~iĝ/і вивертатися, викручуватися; re~i vt 1. перевертати; rerobon перелицювати плаття; re~o fojnon ворушити сіно; 2. повертати, повертати назад; re~iĝ/і повертатися, іти назад; re~e(/n) назад; re~ebl/a реверсивний; оборотний, зворотний, зворотної дії; sen/de~e не відвертаючись, непорушно, незворушно, пильно; trans~i vt перегортати

turne/o турне, ґастроль, ґастрольна поїздка.

turnedos/o кул. яловиче філе, нарізане шматками.

turnic||o орн. триперстка [Turnix]; ~ed/o/j триперсткові [родина Turnicidae].

turniket/o мед. турнікет.

*turnir||o турнір; kavalira ~o лицарський турнір; ŝaka ~о шаховий турнір; ~a турнірний; ~ej/o турнірне поле, турнірний майданчик.

turp/a некрасивий, негарний, бридкий.

*turt/o орн. горлиця (звичайна) [Streptopelia turtur]; turk/a ~o горлиця кільчаста, горлиця садова [S. decaocto].

*tus||i vn кашляти; ~o кашель; atako de ~o приступ кашлю; seka ~o сухий кашель; ~ad/o кашляння; ~et/i покашлювати; ~ig/i vt викликати кашель; ~kraĉ/i vn відхаркувати; kontraŭ~a від кашлю, проти кашлю.

tusilag/o бот. підбіл, мати-й-мачуха [Tussilago].

*tuŝ||i vt 1. рухати, торкати, торкатися, доторкатися, дотикатися; 2. (у розмові) торкатися, зачіпати, порушувати; 3. (у відносинах) стосуватися, зачіпати; per kio tio min ~as? чим це мене стосується?; 4. зворушувати, хвилювати; ~o, ~ad/o дотик, доторкання, контакт; мед. пальпація; муз. туше; ~ant/a хвилюючий, зворушливий; ~it/ec/o зворушливість; ~ebl/a дотикальний; відчутний; ~eg/i vt штовхати, розштовхувати; ~et/i vt злегка торкатися; ~lini/o спорт. боковаінія); ~lud/o квач (гра); ~punkt/o точка дотику, точка зіткнення; ~sens/o дотик (чуття); ton/o пробний камінь; ~o/tim/a до якого страшно доторкнутися; ek~o дотик, доторк; inter~iĝ/i, kun~iĝ/і зіткнутися, зчепитися; ne~ebl/a недоторканний; ne~it/a недоторканий, незайманий; ne~u/mi/n/o 1. бот. бальзамін, розрив-трава (= balzamino); 2. фам. недоторка, недотика; reдив. retuŝi.

*tut||a цілий, увесь, весь; ~e зовсім, цілком, цілковито, сповна, повністю; ~e nuda зовсім голий; ~e nova зовсім новий; ~e ne зовсім ні, абсолютно ні; ne ~e не зовсім; ~o, ~aĵ/o усе, ціле; сукупність; ~ec/o цілісність, повнота; en~e загалом, у цілому, цілком, усього; super~o комбінезон. Прим. tut уживається як преф.: ~lan/a з чистої вовни; ~land/a національний, всенародний; *~mond/a всесвітній, світовий; ~mond/e у цілому/всьому світі, на цілому світі; ~figur/e у повний/повен зріст, на весь/повний зріст; ~kor/e від усього серця, цілим серцем, від щирого серця; ~slav/ism/o панславізм.

Tutanĥamon/o іст. Тутанхамон (єгипетський фараон).

tut/eŭrop/a всеєвропейський.

tuv||o етн. тувинець; ~a тувинський; (T)~i/o геогр. Тува, Тива; (автономна республіка у Росії); ~in/o тувинка; (T)~uj/o = (T)~io.

Tuval/o геогр., о-ви, д-ва Тувалу.