A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

*tra І. прийм. через, крізь; ◊ pelu mizeron ~ la pordo, ĝi revenos ~ la fenestro жени лихо через двері, воно повернеться через вікно; pasi ~ la urbo пройти через місто; ~ kudrila truo крізь вушко голки; ~ la tuta nokto усю ніч; ІІ. морфема зі знач. прийм. ~e наскрізь; ~ig/i vt проводити, переміщати, пересувати, переносити (через що-н., з одного кінця в інший); протикати, простромлювати; ~igi per glavo проткнути мечем; ІІІ. преф. про-, пере- (~haki прорубувати; ~pasi проходити; ~flugi пролітати; ~nokti переночувати; ~vintri перезимувати).

*trab||o колода, балка, брус; мор. бімс; геральд. балка; ~a брусований, з колод; ~aĵ/o, ~ar/o зруб (будівля); ~iz/i vt гірн. кріпити (дерев’яними) балками; ~ar/mur/o валькована стіна; ~fak/aĵ/o буд. каркасна конструкція; antaŭ~aĵ/o риштування (= skafaldo); ĉef~o несуча балка.

tra/babil/i vt протеревенити, проварнякати, проговорити, провести час у розмовах.

trabant/o іст. драбант; перен. нерозлучний товариш, супутник (= satelito).

tra/bat||i vt пробивати; прокладати (дорогу); ~i si/n пробиватися; прокладати собі дорогу; ~adi sin en la vivo пробиватися в житті.

trabekl/o анат. перекладка.

tra/blov||i vn продувати, дути наскрізь; ~o протяг.

tra/butik/um/i vn = butikumi.

trac/о = trako.

trace||o буд. траса; ~i vt позначати трасу, прокладати трасу.

І trad/o нрк. = alizeo.

ІІ trad/i vt юр. відбирати майно взамін боргу.

tradeskanti/o бот. традесканція [Tradescantia]

tra/diboĉ/i vt прогуляти.

*tradici||o традиція, звичай; ~a традиційний; ~e традиційно, за традицією; ~i vt передавати за традицією; ~ism/o традиціоналізм.

tra/dorm/i vt переспати.

*traduk||i vt перекладати (на іншу мову); ~i el la ukraina lingvo en la anglan перекладати з української мови на англійську; ~o переклад; ~ebl/a який піддається перекладу, який можна перекласти; ~int/o, ~ist/o перекладач; ~il/o інформ. транслятор (програма).

traduk/art/o мистецтво перекладу.

traduk/labor/o перекладацька робота.

traduk/rajt/o право перекладу.

tra/eter/a небесний.

*traf||i vt 1. попадати (досягати цілі), влучати, потрапляти; la kuglo ~is la celon куля попала в ціль; kien mi ~is? куди я попав/потрапив?; 2. натрапити, наразитися, наштовхнутися; ◊ ~is falĉilo sur ŝtonon найшла коса на камінь; 3. настигати, спостигати, спотикати, вражати, наздоганяти, заставати; la morto ~is lin subite смерть спіткала його несподівано; ~o попадання, влучання, потрапляння; ~a влучний, вдалий; ~e влучно, вдало; ~ebl/a у який можна влучити, попасти; досяжний; ~e-mal~e навмання, наосліп; ~iĝ/і бути влученим; li ~iĝis de falanta briko на нього впала цегла; ~it/e! є!, попав!; ~distanc/o дальність попадання/влучення; mal~i vt прям., перен. промахнутися, схибити; зазнати невдачі; пропустити (нагоду, поїзд і т.п.); mal~o промах; осічка; невдача; mal~a невдалий, невлучний; mal~e як попало, наосліп; ne/mal~ebl/a несхибний.

tra/fajl/i vt розпилювати.

tra/fenestr/ig/i vt викидати з вікна, викидати крізь вікно.

*trafik||o рух (вуличний, дорожній), сполучення; транспорт; перевезення; інформ. трафік; aera ~o повітряне сполучення; dekstraflanka ~o правосторонній рух; fervoja ~o залізничне сполучення; rekta ~o пряме сполучення; strata ~o вуличний рух; ~i vn циркулювати; ~il/o засіб сполучення; транспортний засіб; ~akcident/o транспортна аварія; нещасний випадок на транспорті, вулична катастрофа; ~arteri/o транспортна маґістраль; es/ig/o припинення руху; ~cirkl/o трансп. кільцева транспортна розв’язка, розм. кільце; ~halt/o затор, затримка руху; ~insul/o острівець для пішоходів; ~kulmin/o найбільша інтенсивність руху; години пік на транспорті; ~lucern/o (підвісний) світлофор; ~lum/o/j ав. злітно-посадочні вогні; ~polic/o транспортна поліція; ~polic/ist/o реґулювальник вуличного руху; ~regul/ar/o правила дорожнього/вуличного руху; ~sign/o дорожній знак; ~taŭg/a придатний для руху транспорту.

tra/flu||i vt протікати, пропливати; ~et/i протікати; pluvotаs la tegmenton дощ протікає крізь дах.

tra/flug/i vt пролітати (крізь).

trag/o анат. козелок.

tragant/o хім. трагакант, трагант.

*tragedi||o трагедія; ~a трагедійний, трагічний; ~ist/o трагік (актор); ~verk/ist/o трагік (драматург).

tragelaf/o зоол. муфлон [Tregelaphus].

*tragik||a трагічний; ~ec/o трагізм.

*tragikomedi||o трагікомедія; ~a трагікомічний.

tra/glit/i vn прослизати.

tragol/o зоол. азіатський оленець [Tragulus].

tragopog/o, tragopogon/o бот. козельці, козелець [Tragopogon]; (син. bokbarbo).

tra/gut/ad/i протікати, просочуватися.

tra/hak/i vt прорубувати.

*traĥe/o = trakeo.

traĥin/o = trakino.

traĥit/o = trakito.

*tra/ir||i vt проходити; проїжджати (по чому-н., уздовж чого-н.); ~ebl/a прохідний; ~ej/o прохід (місце).

Trajan/o іст. Траян (римський імператор).

trajektori/o траєкторія.

*trajn/o поїзд, потяг (= vagonaro); ~o por antaŭurba trafiko поїзд приміського сполучення; nokta ~o нічний поїзд; rapida ~o швидкий поїзд; ŝanĝi ~on робити пересадку (з поїзда на поїзд), пересідати в інший поїзд; ~estr/o начальник поїзда; ~numer/o номер поїзда; sub~o підземний поїзд.

*trajt/o риса (обличчя, характеру); ~o de karaktero риса характеру; en ĝeneralaj ~oj у загальних рисах.

I trak||o зал. колія; etŝpura ~o вузька колія; ~anstataŭ/ig/o заміна колії; ~fork/o стрілка (на колії); ~fork/ist/o стрілочник; ~konstru/ad/o будівництво колії; ~larĝ/o зал. ширина колії (= ŝpuro); ~met/ad/o укладання колії; ~met/ist/o колієукладальний робітник; ~nivel/a зал. врівень з колією; ~nivel/a pas/ej/o, ~nivel/pas/ej/o залізничний перехід/переїзд; ~stern/i vt зал. укладати/настеляти колію; du~a двоколійний; el~iĝ/і зійти з колії/рейок (син. elreliĝi).

II trak||o іст. тракієць; (T)~i/o Тракія (східноєвропейський реґіон, поділений між Болгарією, Грецією та Туреччиною).

trakci/o зал. служба тяги.

trake||o 1. анат. трахея, дихальне горло; 2. бот. судина, трахея; (син. perfekta vaskulo); ~it/o мед. трахеїт, запалення трахеї; ~oid/o бот. трахеїда (син. neperfekta vaskulo); ~ul/o/j зоол. трахейнодихаючі, трахейнодишні [підтип Tracheata]; ~o/fit/o/j, ~o/plant/o/j судинні рослини (= vaskulplantoj); pra~ul/o/j зоол. первиннотрахейні [підтип Protracheata].

trakeli/o бот. дзвоники кропиволисті [Campanula trachelium].

trakin/o іхт. морський дракончик [Trachinus].

trakit/o мін. трахіт.

trakom/o мед. трахома.

*trakt||i vt 1. вести переговори; 2. обходитися, поводитися, ставитися, відноситися (до кого-н.); oni bone lin ~as з ним добре обходяться, до нього добре ставляться; 3. трактувати, розглядати; ~o, ~ad/o 1. ведення переговорів; 2. обходження, ставлення; 3. розгляд; трактування; ~aĵ/o науковий трактат; ~il/o інформ. оброблювач; ek~i vt почати переговори, засісти за стіл переговорів; inter~i vn вести між собою переговори; inter~o, inter~ad/o переговори (між собою); pri~i vt обговорювати, розглядати.

*traktat/o 1. трактат (договір); 2. див. traktaĵo.

*traktor||o трактор; ĉenbenda ~o гусеничний трактор; il-portanta ~o трактор з причіпним обладнанням; universala ~o універсальний трактор; ~a тракторний; ~a brigado тракторна бригада; ~ist/o тракторист.

traktus/o анат. шлях, тракт.

*tram||o 1. трамвай; 2. = ~relo; ~et/o вагонетка; ~ist/o трамвайник; ~halt/ej/o трамвайна зупинка; ~konduk/ist/o вагоновод; ~rel/o трамвайна рейка, рейка жолобчастого профілю; ~vagon/o трамвайний вагон; *~voj/o трамвайне сполучення, трамвайна колія; ~vetur/il/o = ~o 1; ~voj/ist/o трамвайник; per~i vt перевозити вагонеткою.

tramеl/o мор. невід, трал.

tramontan/o метео трамонтана (назва холодного пн. і пн.-сх. вітру в Італії та на півночі Іспанії).

tramp/o 1. трамп, вантажне судно (без певного маршруту); 2. транспортний літак (без певного маршруту); 3. обідранець, обшарпанець, голодранець, бродяга, розм. бомж.

trampolin/o трамплін (= saltotabulo).

tranc||o транс; ~i vn бути/перебувати в трансі; ek~i vt упасти в транс.

*tranĉ||i vt 1. прям., перен. різати, краяти; knabo ~is al si la fingron хлопець порізав собі палець; tia muziko ~as la оrelojn така музика ріже вуха; ~і la panon краяти хліб, різати/нарізати хліб; 2. пересікати; 3. спорт. зрізати (м’яч); ~as безос. ріже; ~as al mi en la ventro ріже мене у животі; ~o 1. поріз, надріз, розріз; 2. різкий біль, колька; 3. = ~aĵo; ~a ріжучий, гострий, різкий; ~ad/o різання, розрізання, нарізання, краяння; ~aĵ/o відрізок; скиб(к)а (хліба), шматок; *~il/o ніж, різак; ~il/ar/o набір ножів; ~o/brul/il/o тех. різак (газовий); ~dent/o анат. різець (= incizivo); ~manier/o покрій; ~part/o обріз (книги); ~rand/o лезо; різець; ~tabul/o обробна дошка, стільниця, кухонна дошка; ~var/o розрізний товар; ~vund/o поріз, різана рана; *al~i vt 1. прирізати (до чого-н.); кроїти, викроювати; 2. вишивати аплікацією; ambaŭ~a гострий з обох боків, двогострий, двосічний; de~i vt відрізувати, відрізати, відкраювати; de~a відрізний, розрізний; de~a linio лінія відрізу; de~aĵ/o відрізок, шматок; dis~i vt розрізати, розрубувати (на частини); el~i vt вирізувати, вирізати; el~aĵ/o вирізка (з газети і т.п.); for~i vt відрізувати, відрізати, зрізувати, зрізати, обтинати, відтинати; mis~o перен. каламбур (= kalemburo); pri~i vt обрізувати, обрізати, обстругувати; tra~i vt прорізувати, прорізати; sub~i vt підрізувати, підрізати (знизу).

tranĉe/o траншея; fosi ~on копати траншею.

*trankvil||a спокійний, тихий; смирний; сумирний; ~e спокійно, тихо; ~o, ~ec/o спокій; *~ig/i vt заспокоювати, утихомирювати; ~ig/aĵ/o заспокійливе (у знач. ім.), транквілізатор; ~iĝ/i заспокоюватися, утихомирюватися; mal~a неспокійний, тривожний; mal~e неспокійно, тривожно; mal~o, mal~ec/o тривога, неспокій, занепокоєння; mal~ig/i vt турбувати, непокоїти, тривожити, гризти; mal~iĝ/i турбуватися, тривожитися, непокоїтися, гризтися; re~iĝ/і заспокоюватися, відходити.

*trans І. прийм. через; aŭskulti ~ muro слухати через стіну; iri ~ la straton йти через вулицю; ІІ. корінь зі знач. прийм. ~a протилежний, потойбічний; ~e на тому боці, на протилежному боці, потойбіч; ~o, ~aĵ/o протилежний бік, протилежна сторона; ~ig/i vt переносити, перевозити, переводити, переганяти; ~ig/il/o передавач; ~iĝ/i переходити, переїжджати, перебиратися; ~ul/o людина, що мешкає/проживає на протилежному боці; mal~ по цей бік, на цьому боці (= cis); ne~ig/ebl/a юр. який не підлягає передачі, відчуженню; ІІІ. преф. зі знач. прийм. пере-, за- (~iri переходити; ~porti переносити; ~atendi перечекати; ~planti пересаджувати; ~lima закордонний; ~mara заморський; ~riverejo заріччя).

transakci/o 1. ком. трансакція (операція, що супроводиться взаємними поступками); 2. фін. трансакція (переведення банком коштів з одного рахунку на інший); 3. інформ. транзакція, трансакція.

trans/alp/a трансальпійський, заальпійський.

trans/atend/i vt перечікувати.

trans/bapt/i vt перехрестити, дати нове ім’я.

trans/botel/ig/i vt переливати з однієї пляшки в другу/іншу.

transcend/a 1. мат. трансцендентний; 2. філос. трансцендентальний.

trans/dir/i vt переказувати (через іншу особу).

trans/don/і vt передавати, переказувати.

transduktor/o датчик; випромінювач; перетворювач (вимірювального типу); фіз. трансреактор.

*transept/o арх. поперечний неф, трансепт.

trans/fand/i vt переплавляти.

trans/figur||i vt перетворювати; (T)~iĝ/o) рел. Преображення (Господнє).

trans/fleks/iĝ/a punkt/o мат. переломна точка.

trans/flug/i vn перелітати.

trans/flu/ig/i vt переливати (з однієї посудини в іншу, кров).

trans/form||i vt перетворювати, трансформувати; ~o мат. перетворення; ~ad/o перетворення, трансформація; ~iĝ/і перетворюватися, трансформуватися; ~iĝ/o перетворення, трансформація; ~il/o, ~ator/o ел. трансформатор, перетворювач; adapt/a ~il/o модифікуючий трансформатор; ~ism/o філос. трансформізм; ~ist/o трансформіст.

trans/fuĝ/int/o перебіжчик.

transfuz||i vt мед. переливати (кров і т.п.); ~o переливання.

trans/gen||a трансгенний, генетично змінений; ~ig/i vt генетично змінювати.

trans/glu/ebl/a перевідний (про малюнок).

transgres/o геол. трансґресія (наступ моря на сушу).

Transilvani/o геогр. Трансильванія (область у Румунії).

trans/ir||i vt переходити; переїжджати; trans~i ĉiujn limojn переходити всякі межі; ~a 1. скороминущий, короткочасний; 2. лінґв. перехідний (= transitiva); ~o перехід (дія); ~ebl/a прохідний; ~ej/o перехід, переправа (місце); ~ig/i vt переводити, переправляти (кого-н.).

transistor||o радіо транзистор; ~a транзисторний; ~a ricevilo транзисторний приймач.

*transit||o транзит; ~a транзитний; ~a komerco транзитна торгівля; ~a pasaĝero транзитний пасажир; ~a trafiko транзитний транспорт; ~e транзитом.

*transitiv||a: лінґв. перехідний, транзитивний (син. transira); мат. транзитивний; ~а verbo перехідне дієслово; ~ig/i vt робити неперехідне дієслово перехідним; ne~a неперехідний, нетранзитивний (син. netransira).

translaci||o 1. передача, трансляція; 2. мат. трансляція, паралельний перенос; ~i vt передавати, транслювати; ~a трансляційний.

translativ/o лінґв. транслатив (у деяких мовах - перетворювальний відмінок).

transliter||i vt див. litero.

transmisi||o тех. трансмісія, силова передача; ~i vt передавати; ~il/o трансмісія, передача (механізм); ĉena ~o ланцюгова передача; dentrada ~o зубчаста передача; perrimena ~o пасова передача.

transmutaci/i див. mutacii.

transparent/a = travidebla.

transpir||i vn бот. транспірувати, віддавати вологу (про рослини); ~o, ~ad/o транспірація; ~aĵ/o випари.

transpon||i vt муз., мат. транспонувати, переміщати, переставляти; ~o, ~ad/o транспозиція, транспонування, переміщення, перестановка.

transport/і див. porti.

transpoz/i = transponi.

trans/send/i vt пересилати, переправляти.

Transval/o геогр. Трансвааль (провінція у Південно-Африканській Республіці).

transvers||a поперечний; ~a kojlo поперечна ободова кишка; ~e поперек; ~o 1. поперечна лінія; 2. анат. поперечний м’яз.

І trap||o бот. водяний горіх [Trapa]; ~ac/o/j водяногоріхові [родина Trapaceae].

ІІ trap/o тарілочка, рухома мішень.

trap/o/paf/ad/o спорт. стендова стрільба.

Trap||o рел. орден трапістів (зреформована частина ордену бернардинців, із більш суворими правилами); (t)~an/o трапіст.

*trapez||o 1. мат., спорт. трапеція; 2. анат. трапецієподібний м’яз; 3. анат. кістка-трапеція; ~oid/o анат. трапецієподібна кістка.

tra ra ra! тра-та-та!

trat||i vt ком. переказувати вексель; ~o переказний вексель, тратта.

trateratra! тру-ту-ту!

traŭb/o = vinberoj.

traŭmat||o мед. травма; psik/a ~o психічна травма, душевна травма; ~a травматичний; ~ism/o травматизм; ~iz/i vt травмувати; ~olog/i/o травматологія.

travertin/o мін. травертин, вапняковий туф.

travesti||o літ. травестія; пародія; перевдягання;~a травестійний; ~i vt травестіювати; перевдягати.

Trazimen/o геогр. Тразіменське озеро.

*tre присл. дуже, вельми; ~ bona дуже добрий; mi ~ dankas al vi (я) дуже дякую вам; ~a екстремальний, нагальний; ~o вищий ступінь, інтенсивність; ~eg/e надзвичайно, винятково.

Trebizond/o геогр., м. Трапезунд.

tred||i vt просиляти (нитку, шнурок і т.п.), всиляти; ~і fadenon tra kudrilon всилити нитку в голку; ~il/o пристрій для просиляння.

*tref||o карт. жир, трефа, трефи; ~a жировий, трефовий; ~a aso жировий/трефовий туз; ~kruc/o трансп. “подвійна вісімка” (шляховий роз’їзд).

*trejn||i vt тренувати; si/n ~і тренуватися; ~o, ~ad/o тренування; ~aĉ/o муштра, муштрування; ~iĝ/і тренуватися; ~iĝ/o тренування; ~ist/o тренер; ~o/pantalon/o спортивні штани; ~ŝip/o~o навчальне судно; ~vest/o тренувальний костюм, спортивний костюм.

*trem||i vn тремтіти, дрижати, труситися, трястися, тріпотіти, відчувати озноб; здригатися; ~і de malvarmo тремтіти від холоду; ~a тремтливий, тремтячий, дрижачий; ~o дрож, тремтіння; ~ad/o тремтіння, дрижання; ~ig/i vt трясти; доводити до трепету; ~bril/i vn мерехтіти; ~fung/o бот. тремела (= tremelo); ~son/o(j) муз. тремоло; ek~i vn затремтіти, задрижати, затрястися.

trema/o трема (діакритичний знак).

trematod/o/j зоол. дигенетичні присисні, трематоди [ряд Trematoda].

tremel/o бот. тремела [Tremella].

*tremol/o бот. осика [Populus tremula].

tremolit/o мін. тремоліт.

*tremp||i vt умочати, мочати, занурювати; ~і plumon en inkujon умочити перо в чорнильницю; ~ad/o вмочування, мочання, занурювання; настоювання; ~iĝ/і вмочитися; ~it/a промоклий; ~ita de pluvo промоклий від дощу.

*tren||i vt 1. волокти, волочити, тягти (за собою); ~і la gambon/la kruron тягти ногу, волочити ногою; ~i sian mizeran ekzistadonедве) животіти, нидіти, злидарювати; 2. мор. буксирувати; ~aĵ/o шлейф, хвіст (комети і т.п.); ~iĝ/i, si/n ~i тягтися, брести, волочитися; тягнутися; ~kabl/o буксир; ~ret/o невід (= sejno); ~stri/o одна) борозна; ~ŝip/о буксирне судно, буксир; ~vetur/il/o (= remorko); al~i vt підтягувати, притягувати, приволікати; de~i vt відтягувати, відволікати; el~i, for~i vt витягати, виволікати; kun~i vt 1. тягнути/волокти з собою; 2. спричиняти.

trenĉ/o текст. водовідштовхувальна тканина для плащів.

Trent/o геогр., м. Тренто.

treonin/o хім. треонін.

trepan||o 1. мед. трепан; 2. тех. свердел, бурав; ~i vt мед. трепанувати; ~ad/o трепанація.

trepid/i vn мед. трястися.

treponem||o бакт. трепонема, спірохета [Treponema]; pal/a ~o бліда спірохета [T. pallidum]; ~oz/o мед. спірохетоз.

tret||i vt топтати; м’яти; давити; ~і vinberojn давити виноград; ~i ies piedon наступити на чию-н. ногу; ~muel/il/o жорна; ~rad/o 1. колесо у клітці (для імітації бігу невеликих тварин); 2. колесо з приводом; ~skut/il/o педальний самокат; sur~i vt наступити.

Trevir/o геогр., м. Трір.

*trezor||o скарб; ◊ amiko fidela estas ~o plej bela вірний друг – найдорожчий скарб; ~ej/o скарбниця; ~ist/o скарбник; ~fos/ist/o шукач скарбів.

*tri три; dek ~ тринадцять; ~a третій; ~o трійка; трійця; ~obl/a потрійний; ~obl/e тричі, утричі, у три рази; ~ibl/ig/i vt збільшити втричі, збільшити у три рази; ~on/o третина, треть; ~on/igподілити на три рівні частини; *~op/e утрьох; ~op/o трійка (група з трьох предметів, осіб і т.п.); ~ul/o третя особа; ~ilion/o трильйон; tri~jar/a трирічний; (T)~unu/o рел. Трійця.

triad/o муз. тріада, тризвук.

tri/a/grad/a третього ступеня.

triakontan/o хім. триаконтан.

tri/angul||o трикутник; egal/later/a ~o рівносторонній (або правильний) трикутник; simetri/a (або izocel/a) ~o рівнобедренний трикутник; skalen/a ~o різносторонній трикутник; ~i vt геод. тріанґулювати; ~ad/o тріанґуляція.

trias/o геол. тріас, тріасовий період, тріасова система.

triatlon/o спорт. тріатлон.

trib||o 1. плем’я; 2. біол. триба (класифікаційна одиниця в систематиці); ~a племінний; ~an/o член племені; ~estr/o вождь племені.

tribadism/o заст. = sapfismo.

tribo- трибо… (частина наук. слів зі знач. “тертя”); ~elektr/o фіз. трибоелектрика; ~luminesk/o фіз. триболюмінсценція; ~metr/i/o фіз. трибометрія.

tribord/o мор. штирборт, правий борт.

tribrak/o літ. трибрахій.

tribul(us)/o бот. якірці [Tribulus].

*tribun/o 1. трибуна; поміст; кафедра; 2. див. tribunuso.

*tribunal/o суд, трибунал; arbitracia ~o арбітражний суд.

tribunus/o іст. трибун.

*tribut||o прям., перен. дань, данина; подать, податок; ~i vt сплачувати данину; ~ul/o данник.

tri/cent триста.

triceps/o анат. трицепс, триголовий м’яз.

triceratop/o палеонт. трицератопс [Triceratops].

trici/o = tritio.

tri/cifer/a трицифровий.

tri/cikl/o трицикл, триколісний велосипед/автомобіль.

tridakn/o зоол. тридакна [Tridacna].

tri/dek тридцять.

tri/cent триста.

Triest/o геогр., м. Трієст.

tri/faz/a трифазний.

 *tri/foli/o бот. конюшина.

trifori/o арх., церк. трифоріум.

triftong/o лінґв. трифтонґ.

trigl||o іхт. тригла, морський півень [Trigla]; ~ed/o/j триглові [родина Triglidae].

triglif/o aрх. тригліф.

triglokin/o бот. тризубець [Triglochin].

trigon/o анат. трикутник.

trigonal/a мін. тригональний.

trigonel/o бот. гуньба [Trigonella].

*trigonometri||o тригонометрія; ~a тригонометричний.

tri/ĝemel/o трійнята/трійня.

triĝemin||a анат. трійчастий; triĝemina nervo трійчастий нерв; ~ism/o мед. тригемінія (форма алоритмії).

triĥ/o = triko I.

triĥin/o = trikino.

triĥofit/o = trikofito.

triĥolom/o = trikolomo.

triĥopter/oj = trikopteroj.

trijodometan/o трийодометан.

I trik||o трих… (корінь наук. слів зі знач. “волосина”); ~oz/o мед. трихіаз; ~o/micet/oz/o мед. трихомікоз; ~o/pati/o трихопатія (будь-яка хвороба волосся); ~o/plazi/o мед. трихоплазія.

II*trik||i vt в’язати (на спицях), плести; ~ad/o в’язання, плетіння; ~aĵ/o в’язана/плетена річ, трикотаж; ~il/o (в’язальна) спиця; ~ist/in/o в’язальниця; ~maŝin/o в’язальна машина; ~o/ŝtof/o трикотаж, трикотажна тканина; kun~i vt сплітати докупи; mal~i vt пороти, розпускати.

triketr/o 1. анат. тригранна кістка; 2. геральд. трикветра.

triki/o ент. восковик [Trichius].

trikin||o зоол. трихіна, трихінела [Trichinella]; мед. ~oz/o трихіноз, трихінельоз.

triklin/a мін. триклінний.

trikofit||o бот. трихофітон [Trichophyton]; ~oz/o мед. трихофітія.

trikolom/o бот. рядовка [Tricholoma].

trikoloret/o див. koloro.

trikopter/o/j ент. волохокрильці [ряд Trichoptera].

*trikot||o трико (тканина; = trikoŝtofo); ~aĵ/o трикотаж, трикотажний виріб; fabriko de ~aĵoj трикотажна фабрика, фабрика трикотажних виробів.

trikromi/o друк., фото триколірна автотипія.

triktrak/o триктрак (гра).

trikuspid/o анат. тристулковий клапан.

trikvetr/o анат. тригранна кістка.

*tril||o муз. трель; ~ad/o трелі.

trilion/o трильйон (= triiliono).

trilobit/oj = trilobuloj (див. lobo).

trilogi/o трилогія.

trimaran/o мор. тримаран.

trimestr/o триместр, чверть (року).

trimetr/o літ. триметр (тристопний вірш).

trimorf/a мін. триморфний.

tring/o орн. коловодник [Tringa]; ruĝ/krur/a ~o уліт травник, травник [T. totanus].

Trinidad/o kaj Tobag/o геогр., д-ва Тринідад і Тобаґо.

Trinitat/o рел. 1. Трійця (= Triunuo); 2. перша неділя після Зішестя Святого Духа; неділя Всіх Святих.

trinitroglicerol/o хім. нітрогліцерол.

trinitroglicerin/o хім. нітрогліцерин.

*trink||i vt пити; ~i tason da kafo випити чашку кави; doni al iu por ~i дати кому-н. напитися; ~aĉ/i vt хлебтати, сьорбати; ~ad/o пиття; ~aĵ/o напій, питво; senalkohola ~aĵo безалкогольний напій ~ebl/a: ~ebla akvo питна вода; ~ej/o безалкогольний бар; ~et/i vt пити малими ковтками, попивати; ~ig/i vt поїти, напувати; ~uj/o напувалка, поїлка; ~akv/o питна вода; ~o/kurac/ad/o водолікування; ~mon/o чайові; ~vaz/et/o посудинка для води (у пташиній клітці); el~i vt випивати; mal~i vn фам., жарт. = urini; super~i vn перепити, обпитися; super~ig/i vt обпоїти.

trinom||o мат. тричлен; ~a тричленний.

triod/o радіо тріод, трьохелектродна електронна лампа.

triol/o муз. тріоль.

triolet/o літ. тріолет.

*trip||o 1. нутрощі, кишки; потрух, потрухи, тельбухи; 2. кул. фляки, флячки; ~ej/o магазин субпродуктів; ~ist/o продавець субпродуктів, потрохів; ~kolbas/o ліверна ковбаса (син. andujo); sen~ig/i vt потрошити.

tripang/o зоол. трепанг.

tripanosom||o зоол. трипаносома [Trypanosoma]; ~oz/o мед. трипаносомоз.

Tripitak/o рел. Трипітака (священна книга буддизму).

triplikat/o третя копія, третій примірник, триплікат.

triploid/a біол. триплоїдний.

Tripol||o геогр., м. Тріполі; ~i/o іст. Тріполітанія.

trips/o/j ент. трипси, торочкуватокрилі, пухироногі (= tizanopteroj).

tripsin||o фізіол., хім. трипсин; ~o/gen/o трипсиноген.

triptaz/o = tripsino.

triptik/o жив. триптих.

triptofan/o хім., біол. триптофан.

Triptolem/o міф. Тріптолем (елевсинський цар, що навчився від Деметри сіяти пшеницю і навчав цього людей).

trirem/o мор., іст. трирема, трієра.

triset/o бот. трищетинник [Trisetum]; flav/et/a ~o трищетинник жовтуватий [T. flavescens].

trism/o мед. тризм, судорожне стиснення щелеп.

Trismegist/o міф. Трисмегіст (“тричі найвидатніший” – друге ім’я Гермеса).

trisomi/o біол. трисомія.

trist||a сумний, смутний (= malgaja, malĝoja); ~o, ~ec/o сум, смуток.

Tristan/o Трістан.

І trit/o муз. терція.

ІІ trit/o = triuro.

triti/o хім. тритій.

*tritik||o 1. бот. пшениця [Triticum]; 2. пшениця (зерно; син. ~grajnoj); ~a пшеничний; ~a faruno пшеничне борошно.

tritionat/o хім. тритіонат.

І triton/o фіз. тритон (атомне ядро тритію).

II triton/o нрк. = trituro.

III triton/o міф. тритон; (T)~o астр. Тритон.

tritur/o зоол. тритон [Triturus].

*triumf||o тріумф, торжество, перемога; ~a тріумфальний, урочистий; ~a arko тріумфальна арка; ~i vn 1. тріумфувати. cвяткувати перемогу, радіти; 2. брати верх, перемагати; ~ark/о тріумфальна арка.

triumvir||o іст. тріумвір; ~ar/o тріумвірат.

triumvirat/o див. triumviraro.

triv/i vt 1. зношувати, протирати (= eluzi); 2. виснажувати, знесилювати; вимотувати сили (супротивника) (= senfortigi).

*trivial||a тривіальний, вульґарний, заяложений; ~aĵ/o тривіальний вираз; тривіальна річ; тривіальний вчинок; тривіальна поведінка; ~ec/o тривіальність, вульґарність, заяложеність; ~ig/i vt вульґаризувати; опошлити.

*tro І. част. надто, занадто; II. самостійно вжив. морфема: ~a надмірний; ~o надмірна кількість; інформ. переповнення; ~ec/o надмірність; ~aĵ/o надлишок, надмір, зайвина; ~ig/i vt перебільшувати; 3. преф. з тим же знач., відповідає укр. пере-, над- (~grandigi перебільшувати; ~sali пересолювати; ~uzi надуживати).

Troad/o = Trojio.

trobador/o трубадур.

tro/ced/em/a слабодухий, слабовільний, слабосилий.

Trocki іст. Троцький (російський революціонер); ~ism/o троцькізм; ~ist/o троцькіст.

tro/delikat/ec/o надмірна делікатність, надмірна витонченість.

*trofe||o трофей; ~a трофейний.

trofi||o біол., мед. трофіка ; ~a трофічний; ~neŭr/oz/o трофоневроз.

trofoneŭroz/o мед. трофоневроз.

tro/fru/i vn приходити, з’являтися/появлятися зарано.

*trog||o корито, годівниця; жолоб, буд. ящик для розчину; en/o водочерпальна машина, водопідйомник; ~rad/o водочерпальне колесо.

troglodit/o 1. троглодит, печерна людина; 2. орн. волове очко [Troglodytes] (= birdreĝo).

trogon/o орн. трогон [Trogon].

tro/grand||a надмірний, надто великий; ~ig/i перебільшувати.

tro/gras/iĝ/і ожиріти.

troĥe/o = trokeo.

Troil/o міф. Троїл (син Пріама).

Troj||o іст., м. Троя; (t)~a троянський; la (t)~a ĉevalo троянський кінь; (t)~an/o троянець; ~i/o Троя (держава).

trokanter/o анат. вертлюг.

trokar/o мед. троакар.

troke||o літ. трохей, хорей; ~a трохеїчний, хореїчний; tri~o, kvar~o, kvin~o, ses~o, ok~o тристопний, чотиристопний, п’ятистопний, шестистопний, восьмистопний трохей/хорей.

trokiter/o анат. горбок.

trokle/o анат. блок; ~a nervo блоковий нерв.

І trol||o рибальський трал; ~bark/o траулерна барка; ~kabl/o ваєр (буксирний трос трала); ip/o траулер, риболовне судно.

ІІ trol/o міф. троль (у скандинавській міфології – надприродна істота, звичайно ворожа людям).

trole||o ел. тролей, контактний ролик, струмоприймач, роликовий струмознімач; ~bus/o тролейбус.

troli/o бот. купальниця; вовча лапа [Trollius].

tro/mal/gras/iĝ/i надто схуднути.

*tromb||o 1. метео вихор, смерч; 2. мед. тромб; ~oz/o мед., вет. тромбоз; мед. ~ektomi/o тромбектомія, видалення тромбу; ~(о)emboli/o мед. тромбоемболія; ~o/flebit/o мед., вет. тромбофлебіт.

trombidi||o зоол. червонотілець, червонотільцевий кліщ, тромбідій [Trombidium]; ~ed/o/j червонотільцеві, червонотільцеві кліщі, тромбідієві [родина Trombidiidae]; ~oz/o мед. тромбідіоз.

trombin/o хім., біол. тромбін.

trombocit/o анат. тромбоцит.

*trombon||o муз. тромбон; ~ist/o тромбоніст.

tromboplastin/o мед. тромбокіназа, тромбопластин.

tromel/o тех. тромель.

tro/mem/fid/a зарозумілий.

*tromp||i vt обманювати, обдурювати, вводити в оману, розм. ошукувати; ~і si/n помилятися, обманювати себе, обманюватися, впадати в оману; ~o обман, брехня, омана, облуда; ~a обманний, оманливий, оманний, облудний; ~e обманно, облудно, шляхом обману; ~ad/o обманювання, обдурювання, введення в оману; ~aĵ/o обдурювання, ошуканство, шахрайство; ілюзія; ~ant/o, ~ul/o обманщик, ошуканець, ошуст; ~ebl/a легковірний, наївний; ~iĝ/і тішитися ілюзіями, дурити самого себе; помилятися; ~iĝ/o омана, ілюзія; помилка; ~ist/o шулер; ~log/i vt cпокушати, зваблювати, зводити; намовляти; ~lud/i vn шахрувати, шахраювати, махлювати (у грі); sen~a відкритий, щиросердечний, щиросердий, щирий, прямий.

*tron||o трон; престол; ekokupi la ~o сісти на трон/престол; meti sur la ~on посадити на трон/престол; ~i vn царювати, панувати, бути на престолі; ~hered/anto, ~herod/ont/o престолонаслідник; de~ig/i vt скинути з престолу, повалити; sur~ig/i vt (по)садити на престол/трон, інтронізувати;  sur~ig/o інтронізація; sur~iĝ/i сісти на престол/трон.

-trop- … тропний (у складних словах вказує на зв’язок з поняттям “зміна”, “перетворення”, “поворот”).

*trop/o літ. троп, слово в переносному значенні.

tropeol||o бот. красоля, настурція [Tropaeolum]; ~ac/o/j красолеві [родина Tropaeolaceae].

tropidonot/o заст. = natrikso.

*tropik||o геогр. тропік; ~o/j тропіки (= ~landoj); ~a тропічний; ~a malsano тропічна хвороба; ~a planto тропічна рослина; ~a zono тропічний пояс; ~bird/o орн. фаетон (= faetono); ~frenezo мед. тропічний сказ; ~land/o тропічна країна; inter~a міжтропічний.

tropism/o біол. тропізм.

tropopaŭz/o метео тропопауза.

troposfer/o метео тропосфера.

tro/sen/ĝen/a розв’язний; нахабний.

*trot||i vn бігти, іти риссю/клусом/клуса; ĉevalo ~is кінь біг риссю/клусом; infano ~is apud la patrino дитина бігала коло матері; ~o, ~ad/o рись, клус; ~ig/i vt пустити риссю/клусом; ~il/o самокат (іграшка); ~ul/o рисак.

*trotuar||o тротуар; ~(um)i vn фам. стояти на панелі.

*trov||i vt 1. знаходити; відшукувати; ~і aprobon знайти підтримку; 2. (по)бачити; заставати; вважати; mi ~is la domon forlasita я застав хату покинутою; ŝi ~is lin laŭ sia gusto він припав їй до смаку; ~i la ideon ĝusta вважати ідею правильною; si/nзнаходитися; li sin ~as hejme він знаходиться вдома; ~o, ~aĵ/o знахідка; ~ebl/a який можна знайти; ~em/a, el~em/a винахідливий; ~iĝ/i знаходитися; ~iĝ/o знаходження; ~it/o підкидьок, знайда; ~it/ej/o заст. сиротинець для підкинутих дітей; ~aĵ/ofic/ej/o бюро знахідок; el~i vt винаходити, відкривати; el~o винахід, відкриття; el~int/o винахідник, відкривач; re~i vt віднайти, відшукати; rela sanon відновити здоров’я.

*tru||o 1. діра; отвір; щілина, шпара; 2. нора, яма; ŝlosila ~о замкова щілина; obusa ~о вирва (або воронка) від снаряда; ~a дірявий; ~i, ~ig/i vt (про)дірявити; ~et/o дірка, нірка; шпарка; ~et/o de kudrilo вушко голки; ~il/o компостер; діркопробивач; перфоратор; ~bend/o перфорована стрічка; ~hav/a дірявий; пустотний; ~hava briko пустотна цегла; ~kart/o перфокарта; el~ig/i vt тех. прокатувати.

trubadur/o = trobadoro.

*trud||i vt нав’язувати, накидати; ~i sian opinion нав’язувати свою думку; ~ad/o нав’язування, накидання; ~(iĝ)/em/a нав’язливий; ~(iĝ)/em/o нав’язливість; ~iĝ/і нав’язуватися, накидатися; передаватися; ~ul/o нав’язлива людина, розм. надоїда; ~dev/ig/i vt нав’язувати, накидати, змушувати під тиском; ~herb/o бур’ян (= ~aĉo); ~kitel/o гамівна сорочка (син. frenezjako); ~pel/i vt доводити (спонукати до чого-н.); ~pens/o нав’язлива думка; ~pet/i vt випрошувати, канючити, циганити; al~i vt нав’язувати, всучити; al~iĝ/em/a нав’язливий; al~il/o ел., мех. привод; el~i vt вимагати силоміць, витягати, здирати, вибивати; en~iĝ/і нав’язуватися, накидатися, втручатися; en~iĝ/ant/o, en~(iĝ)ul/o нав’язлива людина; ne~iĝ/em/a ненав’язливий.

*truf||o бот. трюфель; ~i vt начиняти трюфелями; ~ej/o місце, де ростуть трюфелі.

truk||o трюк, спритний прийом; ~i vt кіно робити трюкову зйомку; ~ad/o трюкацтво; ~film/o трюковий фільм; ~maŝin/o кіно трюкмашина, трюкова машина, машина трюкового друку.

*trul||o кельня, кельма; ~et/o лопат(оч)ка, копистка, шпатель (= spatelo).

trum/o 1. мор. трюм; 2. арх. простінок; 3. трюмо.

trump/o 1. арх. тромп; 2. анат. труба, канал.

*trumpet||o муз. сурма, труба; ~i vn, vt сурмити, (тж перен.) трубити; ~ist/o сурмач, трубач; ~flor/o бот. бігнонія (= bignonio); dis~i vt перен. розтрублювати, роздзвонювати.

*trunk||o 1. стовбур (дерева); ~о de kolono стовбур (або фуст) колони; 2. тулуб, торс; 3. мат. зрізана частина; ~o de piramido зрізана піраміда; ~o de konuso зрізаний конус; ~ar/o парослеві пагони на пні; молода паросль; *~et/o стебло; ~et/ar/o бадилля; ~arbust/o деревоподібний кущ, кущ з маловиявленим стовбуром, деревце; ~o/centr/o~o буд. центральний стовп, центральна опора; ~remork/o причеп для довгомірних лісоматеріалів; лісовозний причеп; ~vetur/il/o лісовоз.

*trup||o 1. трупа (театральна); 2. загін (військовий); raketaj ~oj ракетні війська; ~unu/o військ. з’єднання.

trus||o буд. ферма, кроквяна ферма, дах ; ~trab/o армована балка. 

Truskavec/oEU геогр., м. Трускавець.

trusken/o тех. рейсмас, рейсмус.

*trust||o ек. трест; ~ig/i vt об’єднувати в трести.

*trut/o іхт. форель, лосось кумжа, кумжа [Salmo trutta].