A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

toast/o тост (підсмажений шматочок хліба); грінка.

Tobi/o бібл. Товія, Товійя.

tobogan/o 1. тобоган (спортивні сани); 2. гірка (атракціон); спускний лоток (для вантажів).

toe/o тойя (розмінна монета Папуа-Нової Ґвінеї).

tof/o мін. туф; kalka ~o вапняковий туф; vulkana ~o вулканічний туф.

tofe/o кул. тофі, іриска.

*tog/o тоґа (чоловічий верхній одяг у Ст. Римі).

Togol/o, Togoland/o геогр., кр. Тоґо; (t)~a, togo/land/a тоґолезький; (t)~an/o, togo/land/ano тоґолезець; (t)~an/in/o, togо/land/in/o тоґолезка.

tohu/o = toŭfuo.

tohuvabohu/o бібл. тогу-ва-богу (незрозуміле слово в Біблії (Буття 1,2), що означало стан землі після створення її Богом. П.Куліш переклав його “пуста й порожня”); перен. повне безладдя, хаос.

toĥar/o іст., лінґв. тохарська мова.

Tokaj/o геогр. Токай (область в Угорщині); (t)~o токай, токайське вино.

tokat/o муз. токата.

tokel/o мед. токело, черепицеподібний мікоз.

Toki/o геогр. Токіо (столиця Японії).

tokoferol/o біол., хiм. токоферол, вітамін Е.

tokonom/o етн. токонома (декоративна ніша у вітальні японської оселі).

toks||o токсин, токсична речовина; отрута; ~a токсичний, отруйний; ~i vt отруювати; ~ad/o мед. інтоксикація, отруєння; ~ec/o токсичність, отруйність; ~iĝ/i отруїтися; ~iĝ/o отруєння; ~iĝ/em/ul/o = ~omaniulo; ~o/mani/o токсикоманія; ~o/mani/ul/o токсикоман; ~olog/o токсиколог; ~olog/i/o токсикологія; anti~o, kontraŭ~o антитоксин, антитоксичний засіб; sen~ig/i vt мед. позбавляти від наркотичної або алкогольної залежності, лікувати наркоманію, алкоголізм; sen~ig/ad/o детоксикація; лікування від наркотичної або алкогольної залежності.

toksikologi/o див. toksologio.

toksin||o біол., мед. токсин; anti~o антитоксин; kontraŭ~o = anti~o.

*tol||o полотно; ~a полотняний; *~aĵ/o полотняний виріб, білизна; tabla ~aĵo столова білизна; lita ~aĵo постільна білизна; ~aĵ/ist/in/o кастелянша; ~aĵ/butik/o крамниця з білизною; ~aĵ/fabrik/o білизняна фабрика; ~aĵ/o/pinĉ/il/o прищіпка для білизни; ~aĵ/ŝnur/o шнур для білизни; ~aĵ/ŝrank/o шафа для білизни; ~bild/o картина, полотно; ~markez/o полотняний навіс; ~seĝ/o полотняний стілець; sur~ig/i vt розміщувати на полотні, наклеювати на полотно.

tolar/o толар (грошова одиниця Словенії).

Toled/o геогр. 1. Толедо (місто в Іспанії); 2. Толідо (місто в США).

*toler||i vt терпіти; зносити; переносити; la regulo ne ~as esceptojn це правило не терпить винятків; mi ne povas ~і ŝiajn kapricojn я не в змозі зносити її капризи; ~e терпеливо; ~o, ~ad/o терпіння; ◊ al la papero ne mankas ~o папір усе витримає; ~ebl/a стерпний, терпимий; ~em/o, ~(em)ec/o терпимість, толерантність; ~em/a терпеливий, толерантний, вирозумілий; ne~ebl/a нестерпний; ne~ebl/e нестерпно; ne~em/a нетерпеливий, нетолерантний.

Tolstoj/o Толстой (російський письменник).

tolu||o фарм. живиця з вмістом толуолу; ~en/o хім. толуен, толуол; ~idin/o хім. толуїдин; ~il/o хім. толуїл; ~ol/o хім. толуол.

-tom- … том (суф. для позначення інструмента для розтину); ~i/o томія (в складних словах відповідає поняттю “розтин”); -~iz/i vt робити розтин (н-д, trakeo~izi робити розтин трахеї, робити трахеотомію); mikro~o мед. мікротом.

Tom||o скор. від Тomaso; (t)~ism/o філос., рел. томізм; (t)~ist/o томіст.

tomahok/o томагавк.

toman/o туман (перська золота монета).

Tomas/o Тома, Фома, Хома (ім’я).

*tomat||o помідор, томат (= manĝebla likopersiko); ~a помідоровий, томатний; ~a saŭco томатний соус; ~a suko томатний сік.

*tomb||o могила, гріб; ◊ stari per unu piedo en la ~о однією ногою в гробу стояти; ~a могильний, гробовий; ~a tolaĵo саван; ~a silento гробова/могильна тиша; ~ej/o кладовище, цвинтар; ~ist/o гробар; ~fos/o, ~o/kav/o яма, могила; ~o/kel/o склеп, гробівець; ~o/kuŝ/i vn бути похованим, лежати в могилі, спочивати; ~o/lok/o місце поховання; ~o/mont/o могила, курган; ~o/skrib/o надмогильний/надгробний напис, надмогильна/надгробна табличка; ~oton/o надгробний/надмогильний камінь, надгробна/надмогильна плита; en~ig/i vt ховати, хоронити; en~ig/o похорон, поховання; el~ig/i vt виймати з гробу/могили, підіймати з гробу/могили; sen~a непохований; trans~a загробний, замогильний.

*tombak/o томпак, червона латунь; перен. дешева підробка.

tombol/o речова лотерея, безпрограшна лотерея.

tomograf||o мед. томограф; ~i/o томографія.

Tomsk/o геогр., м. Томськ.

*ton||o 1. тон, лад, звук; 2. мед. тонус; ~ec/o тональність; забарвлення, окраска (звуку і т.п.); ~ig/i vt 1. муз. давати тон; тонувати (тж тех., фото); 2. мед. тонізувати; ~ig/il/o тонізуючий засіб; ~alt(ec)o висота тону; ~fiks/i vt фото віражувати; ~fork/o муз. камертон (= diapazono); ~kolor/o муз. тембр, відтінок звуку; ~lingv/o лінґв. тонічна мова; du/on~o 1. муз. півтон; 2. жив. відтінок; krom~o муз. обертон; mis~o фальшивий тон, фальшива нота; ne~a, sen~a атонічний; unu~a однотонний, монотонний.

tonal||o муз. лад, лад; ~ec/o див. toneco.

*tond||i vt стригти, підстригати, тяти, тнути; обрізати; tondi al iu la harojn підстригти кого-н.; ~i la gazonon підстригати ґазон; ~o стрижка; *~il/o ножиці; машинка для стрижки; ~ist/o стригаль; ~o/fason/o стрижка, фасон стрижки; ~o/maŝin/o машинка для стрижки (волосся); ґазонокосарка; ĉirkaŭ~i vt обстригати, обтинати, обрізати; de~i vt відтинати, відрізати; el~i vt витинати, вирізати; el~ aĵ/o витинанка; for~i vt відтинати, відрізати, вистригати; pri~i vt обтинати, обрізати, обстригати.

*tondr||o грім; ~o da aplaŭdoj грім оплесків; ~a громовий; ~aj reeĥoj відгуки грому, громове відлуння; ~i vn гриміти; ~as безос. (грім) гримить; ~ad/o розкати грому; ~bat/o удар грому; ~o/simil/a перен. громовий; ek~i vn загриміти, почати гриміти, гримнути.

*tonel||o реєстрова тонна (= 2,83 м3); ~ar/o тоннаж; krud/a ~ar/o (загальна) водотоннажність; net/a ~ar/o корисна водотоннажність.

tonem/o лінґв. тонема.

Tong/o геогр., архіпелаг, д-ва Тонґа.

toni||o фізіол. тонус, напруга, тиск; ~ig/o підвищення тонусу, тонізація; ~ig/a, ~don/a тонізуючий; hiper~o мед. гіпертонія; hipo~o мед. гіпотонія; sen~o атонія. 

І tonik/o 1. муз. тоніка, основний тон; 2. фіз. тоніка, основна частота.

ІІ tonik/o 1. фарм. тонізуюча речовина, тонізуючий засіб; 2. тонік (напій).

tonk/o бот. диптерикс запашний [Dipteryx odorata].

Tonkin/o геогр. Тонкін (пн.-сх. частина В’єтнаму).

tonsil||o анат. мигдалеподібна залоза, мигдалина; ~it/o мед. тонзиліт, запалення мигдалин; ~ektomi/o мед. тонзилектомія, видалення мигдалин.

*tonsur||o церк. 1. тонзура; 2. постриження, постриг (у духовний сан); ~i vt посвячувати в духовний сан; постригати.

tontin/o іст., фін. тонтина.

tonus/o = tonio.

top||o мор. марс; ~mast/o стеньга; ~vel/o марсель.

*topaz/o мін. топаз.

I topik||o топіка (мистецтво викладу теми; загальне положення, загальне судження); ~a топічний.

II topik/o фарм. топічний лікарський засіб.

topinambur/o бот. топінамбур, земляна груша (= tubera helianto).

*topograf/o топограф; ~i/o топографія; ~i/a топографічний.

topokemi/o топохімія (розділ хімії твердого тіла).

topolog||o мат. тополог; ~i/o топологія.

toponimi||o лінґв. топонімія; ~a топонімічний.

topor/o сокира, колун.

tor/o 1. мат. тор; 2. арх. кільце, валик; 3. бот. тор.

Tor/o міф. Тор (у скандинавській міфології - бог війни).

Tora/o рел. Тора, Пятикнижжя (п’ять перших книг Біблії) (син. Leĝo, Pentateŭko).

torak||o анат. грудна клітка, грудна порожнина; ~a торакальний; ~a kapacito об’єм грудної клітки; ~o/plasti/o мед. торакопластика (хірургічне видалення певних ділянок ребер); ~o/skop/o мед. торакоскоп; ~o/skopi/o мед. торакоскопія (дослідження плевральної порожнини торакоскопом); `o/tomi/o мед. торакотомія (розтин грудної порожнини).

*torĉ||o смолоскип, факел; перен. світоч; elektra ~o електричний ліхтар(ик) (переносний); olimpia ~o олімпійський факел; ~a факельний, смолоскиповий; ~a procesio факельний похід, факельна хода; ~ing/o підфакельник; ~(o)port/ist/o факельник.

*tord||i vt крутити, вити, сукати, скручувати, викручувати; ~i al si la piedon скрутити (собі) ногу; ~a кручений, скручений, покручений; ~o, ~ad/o кручення, скручування; звивання, сукання; ~ig/i витися, скручуватися; ~il/o палка для сукання шнурка; закрутка, язичок (лучкової пили); ~ist/o сукальник; ~o/difekt/i vt cкручувати (різьбу і т.п.); ~el/prem/i vt викручувати (білизну і т.п.); ~o/maŝin/o сукальна машина; ~o/metr/o тех. торсіометр (прилад, за допомогою якого вивчають крутні моменти); ~o/momant/o фіз. (за)крутний момент, момент скручення; ~o/romp/i vt скручувати, ламати, скручуючи; dis~i vt викручувати, розтягати; dis~o 1. фіз. дисторзія; 2. мед. дисторзія, розтягання; el~i vt викручувати; for~i vt скручувати, перекручувати; mal~i vt розкручувати.

tore||i vn бути тореро за професією; ~ad/o бій биків; ~ist/o тореро, тореадор.

*toreador/o тореадор, тореро.

*torent||o потік, злива; ~o da larmoj відро сліз; ~o da vortoj словесний потік; ~a потічний, заливний; ~a pluvo заливний дощ, дощ як з відра.

*torf||o торф; ~a торфовий, торф’яний; ~ej/o торфовище, торфовисько; ~o/bul/o грудка торфу; торфобрикет; ~o/fos/ad/o торфодобування; ~o/fos/ist/o торф’яник; ~o/karb/o торф’яне вугілля; ~o/marĉ/o торфовище, торфовисько, торфове болото.

tori/o хім. торій.

Toriĉel/o Торрічеллі (італійський фізик і математик).

torij/o арх. торіі (брама перед синтоїстським храмом).

torilid/o бот. ториліс [Torilis].

Torin/o геогр., м. Турин.

torinok/o торіноке (японський папір, виготовлений вручну з рослинних волокон).

Torkemad/o іст. Торквемада (верховний інквізитор в Іспанії).

tormentil/o бот. перстач прямостоячий, калган [Potentilla erecta, син. P. tormentilla]

*torn||i vt точити, виточувати; ~ad/o обточування; ~ej/o токарня, токарна майстерня; ~il/o токарний верстат; ~ist/o токар; ~rabot/aĵ/o токарна стружка; ~o/stabl/o токарний верстат; el~i vt виточувати.

tornad/o метео торнадо.

*tornistr/o ранець; речовий мішок; рюкзак.

Toront/o геогр., м. Торонто.

*torped||o 1. торпеда; 2. іхт. електричний скат, плахур [Torpedo]; ~i vt торпедувати; ~ist/o торпедист; ip/o торпедний корабель, міноносець; ~o/tub/o (однотрубний) торпедний апарат; труба торпедного апарата; kontraŭ~ŝip/o ескадренний міноносець (= destrojero).

torpor/o мед. торпор; заціпеніння; глибоке пригнічення свідомості..

*tors/o торс; тулуб.

*tort||o торт; ~et/o тістечко; ~uj/o тортівниця.

tortikol/o мед. ревматичний біль у шиї.

tortilj/o кул. тортилья (мексиканський хліб, корж).

tortrik||o ент. листовійка [Tortrix]; ~ed/o/j листовійкові [родина Tortricidae].

tortur||i vt піддавати тортурам, катувати, мучити; ~o тортури, катування, мука; ~ej/o катівня; ~il/o знаряддя для тортур; ~benk/o лав(к)а для тортур.

torus/o бот. квітколоже.

toskan||o тосканець; ~a тосканський; (T)~i/o, (T)~uj/o Тоскана (область в Італії).

*tost||o тост; ~i vn виголошувати тост.

Tot/o міф. Тот (єгипетський бог місяця, часу, мудрості).

total||a тотальний, повний, абсолютний, неподільний, цілковитий; ~а eklipso повне затемнення; ~а spezo ек. валовий дохід; ~ism/o тоталітаризм; ~ism/a тоталітарний.

totalitar/а див. totalisma.

totalizator/o тоталізатор.

totan/o орн. уліт травник, травник [Tringa totanus].

totem||o тотем; ~a тотемний; ~ism/o тотемізм.

toŭfu/o кул. тофу, соєвий сир.