A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

ti муз. = si.

*ti||o це, то, те; kion ~o signifas? що це значить; ĉu ~o estas vi, Romano? чи це ти, Романе?; ni parolis ~on kaj alion ми говорили про те й про се; mi volas atentigi vin prі ~o я хочу звернути вашу увагу на це; *~a такий; ne skribu ~ajn longajn leterojn не пиши таких довгих листів; kia patro, ~a filo який батько, такий син; ~aĵ/o таке, це (у знач. ім.); mi neniam diris ~aĵon я ніколи такого не говорив; ~a-~a такий-то-такий-то; ~a/manier/e так, таким чином, таким способом, у такий спосіб; ~a/spec/a такого роду, аналогічний, подібний.

*tial тому; ~ mi venis al vi тому я прийшов до тебе; ~, ĉar; ~, ke тому, що…

tial/o хiм. тіаль.

*tiam тоді; ~ mi estis ankoraŭ juna тоді я ще був молодим; ~a тодішній; ~ul/o людина тих (або тодішніх) часів.

tiamin/o мед. тіамін.

Tianŝan/o геогр., г. Тянь-Шань.

*tiar/o тіара.

tiazol/o хiм. тіазол.

Tiber||o геогр., р. Тибр; (t)~an/o римлянин; trans~a затибрський.

Tiberi/o іст. Тиберій (римський імператор).

Tiberiad||o геогр., бібл., м. Тиверіада; ~a Lag/o Тиверіадське озеро.

Tibesti/o геогр., гори Тібесті.

Tibet||o геогр., кр. Тибет; (t)~a тибетський; (t)~an/o тибетець.

*tibi||o анат. великогомілкова кістка, гомілка; ~ing/o = kruringo; ~karn/o литка (= suro).

Tibisk/o геогр., р. Тиса.

Tibul/o Тібулл (римський поет).

Tician/o Тіціан (італійський художник).

Tiĉin/o геогр. Тічіно (ріка і кантон).

*tie там; ~ kaj ~, ~ kaj ĉi~ і там, і сям; ~a тамтешній; ~n туди; ~ ĉi тут (= ĉi ~); ~a ĉi тутешній (= ĉi ~a); ~n ĉi сюди (= ĉi ~n); ~ul/o тамтешня людина, тамтешній житель; ~n/vojaĝ/o поїздка до станції призначення.

*tiel так; ~ estu хай буде так; ~ bona, kiel vi такий же добрий, як і ти; ~a такий (емфатична форма до tia); ~e так (емфатична форма до tiel).

*ties того, тому приналежний; ◊ kies panon oni manĝas, ~ vorton oni parolas чий хліб їдять, того слова і мовлять.

Tiest/o міф. Фієст, Тієст (син Пелопа, брат Атрея).

*tif||o мед. тиф; abdomena ~о черевний тиф; ekzantema ~o висипний тиф; ~a тифозний; ~ul/o тифозний хворий, хворий на тиф, хворий тифом; ~oid/a тифоїдний; ~oid/o тифоїд; para~o паратиф.

tifa||o бот. рогіз, рогоза [Typha]; ~ac/o/j рогозові [родина Typhaceae]; ~al/o/j рогозоцвіті [порядок Typhales].

tiflit/o мед. тифліт, запалення сліпої кишки.

tifon/o = tajfuno.

*tig||o 1. стебло, стовбур; subtera ~o кореневище (= rizomo); limb/ec/a ~o видозмінене стебло, кладодій; 2. ручка (інструмента, ключа); 3. ніжка (келиха, чарки); ~et/o стеблина, стебельце; ~o/brasik/o бот. кольрабі [Brassica oleracea gr. Gongylodes]; ~bulb/o бот. надземна стеблова бульба; ~o/glas/o фужер, келих на ніжці; sen~a безстебловий.

tigl/o = krisolo.

*tigr||o зоол. тигр [Panthera tigris]; ~a тигровий; ~a felo тигрова шкура; ~id/o тигреня; ~in/o тигриця; ~o/stri/a смугастий, як тигр.

Tigris/o геогр., р. Тиґр.

І tik/o мед. тик.

ІІ tik/o тик (тканина).

*tikl||i vt лоскотати; ~a лоскотливий, лоскітливий, лоскотний, лоскітний; ~a afero делікатна справа; ~o, ~ad/o лоскотання, лоскіт, лоскоти; ~iĝ/em/a вразливий до лоскотів, рідше лоскотливий; ~o/sent/em/a лоскотливий. 

tiksotrop/a фіз. тиксотропний.

tiktak||o цокання (годинника); ~i vn цокати, іти, розм. тікати, тіктакати.

til||o терлиця, терниця; ~i vt тіпати, терти (льон, коноплі).

tilandsi/o бот. тиландсія [Tillandsia].

tilbur/o іст. тильбюрі (легкий двоколісний екіпаж).

tild/o друк. тильда (= ondosigno).

*tili||o липа [Tilia]; ~a липовий; ~a mielo липовий мед; ~aj floroj липовий цвіт; ~ac/o/j липові [родина Tiliaceae].

tilit/o мін. тиліт.

*tim||i vt боятися, лякатися; mi ~as я боюся, мені страшно/лячно; li ~as, ke vi ne komprenos він боїться, що ви не зрозумієте; ◊ kiu ~as bestaron, ne iru arbaron вовків боятися – в ліс не ходити; ◊ ~i sian propran ombron своєї тіні боятися; ~o страх, острах, боязнь, ляк; ◊ ~o havas grandajn okulojn у страха великі очі; ~a: ~a krio крик страху; ~em/a боязкий, боязливий, лякливий; ~em/o, ~em/ec/o боязкість, боязливість; ~ig/i vt лякати, страхати, страшити; ~ig/a страшний, страхітливий, лячний, моторошний; ~ig/il/o опудало, пугало; ~iĝ/i лякатися, страшитися; ~ind/a страшний; *~ul/o боягуз; antaŭ~i vt відчувати страх, побоюватися; de~ig/i vt відлякувати; ek~i vt злякатися, настрахатися, настрашитися; ek~o переляк; for~ig/i vt відлякувати, полохати; mal~a сміливий; ne~ig/ebl/a безстрашний; sen~a безстрашний, безбоязний, небоязливий, небоязкий; tro/mal~a відважний, сміливий (= temerara).

timal/o іхт. харіус [Thymallus].

timbal||o 1. муз. литаври, тимпан; 2. кул. страва, запечена в тісті; скоринка пирога і т.п.; ~ist/o литаврист.

Timbu/o геогр. Тхімпху (столиця Бутану).

Timbuktu/o геогр., м. Томбукту, Тімбукту.

timele||o бот. тимелея [Thymelaea]; ~ac/o/j тимелеєві [родина Thymelaeaceae]; ~al/o/j тимелеєцвіті [порядок Thymelaeales].

*timian||o бот. чебрець [Thymus]; ~ol/o хім. тимол, тиміанол .

timid||a несміливий; соромливий, сором’язливий; нерішучий; mal~a безсоромний, зухвалий; ~ec/o несміливість; соромливість, cором’язливість; нерішучість.

timin/o біол., хім. тимін.

timol/o хім. тимол (син. timianolo).

*timon||o дишель, голобля; ~et/o ручка (тачки, візка і т.п.); ~vekt/o голобля, дишель. 

Timor/o геогр., о-в Тимор; Orient/a ~o геогр., д-ва Східний Тимор.

Timote/o Тимофій, Тиміш (імена).

timpan||o 1. анат. барабанна порожнина; 2. арх. тимпан; 3. тех. водопідйомне колесо; 4. муз. тимпан; 5. друк. тимпан, декель; ~a: ~a membran/o анат. барабанна перетинка; (син. miringo); ~ism/o мед. 1. тимпанізм, тимпанічний тон/звук; 2. метеоризм (= meteorismo); ~it/o мед. тимпаніт, запалення барабанної порожнини.

timpanal/o анат. барабанна частина вискової кістки.

timpanon/o = zimbalono.

Timur/o іст. Тимур, Тамерлан (засновник другої монгольської імперії). .

timus/o анат. вилочкова залоза.

tin||o чан, балія, цебер, баддя, діжка, шаплик; ~et/o цеберка; ~ist/o бондар.

tinam/o орн. тинаму [Tinamus]; ~o/form/a/j тинамуподібні [ряд Tinamiformes].

*tindr||o трут; ~o/fung/o бот. трутовик; ver/a ~o/fung/o трутовик справжній [Fomes fomentarius]; ŝajn/a ~o/fung/o трутовик несправжній [Ochroporus igniarius].

*tine/o ент. міль [Tinea]; ~ed/o/j молеві, справжні молі [родина Tineidae].

ting/o іст. тинг (народні збори у скандинавів у середні віки).

tini/o мед. тинеа (грибкове захворювання волосяної частини голови).

tinit/o мед. дзвін у вухах, шум у вухах.

*tink/o іхт. лин [Tinca tinca].

*tinktur||o 1. рідка фарба (для тканин); 2. фарм. тинктура, настойка; joda ~o йодна настойка; ~a фарбувальний, красильний; ~i vt фарбувати, красити; ~ad/o фарбування; ~ej/o фарбувальна майстерня, фарбувальня, красильня; ~ist/o фарбар, красильник.

tinn/o = tinuso.

*tint||i vn брязкати, бряжчати, дзвякати, дзенькати; ~a дзвінкий; ~(ad)o брязкання, брязкіт, бряжчання, дзвякання, дзвенькіт, дзенькіт, дзенькання; ~ig/i vt бряжчати, дзенькати (чим-н.), викликати брязкіт; ~igi glasojn цокатися (чаркою), розм. чаркуватися; ~il/o брязкальце, балабончик, бубонець; ek~i vn забряжчати, задзвеніти.

tin tin tin дзень-дзень, дзінь-дзінь.

tintur/o див. tinkturo.

tinunkol/o орн. боривітер звичайний, постільга (= turfalko).

tinus/o 1. іхт. тунець [Thunnus]; ruĝ/a ~o тунець звичайний [T. thunnus]; blank/a ~o тунець довгоперий, альбакор [T. alalunga]; obez/a ~o тунець жирний [T. obesus]; 2. кул. тунець.

*tio це, то; ĉu ~ estas vi, Petro? чи то ти, Петре?; kion ~ signifas? що це значить/означає?; ~n це, то (знахідний в.); ~ ĉi (ось) це (= ĉi ~); ~n ĉi (ось) це (знахідний в.) (= ĉi ~n).

tio/ хім. тіо… (частина слова у назвах речовин зі знач. “сірка”); ~aldehid/o тіаль (= tialo); ~alkohol/o тіол (= tiolo); ~bakteri/o бакт. тioбактерія, сіркобактерія.

tiocianat/o хім. тіоціанат.

tioeter/o хім. тіоефір.

tiofen/o хім. тіофен.

tiofenol/o хім. тіофенол.  

tiofosfat/o хім. тіофосфат.

tiol/o хім. тіол.

*tiom стільки, настільки; ~ da akvo стільки води; ~ granda настільки великий.

tion||o хім. тіон.

tionil/o хім. тіоніл.

tiosulfat/o хім. тіосульфат.

tiopsulfit/o хім. тіосульфіт.

*tip||o 1. тип, зразок; літ. образ, типаж; 2. друк. літера; шрифт; ~a типовий, характерний; ~ar/o шрифт; ~e типово; чисто; ~e ukraina manĝaĵo чисто українська їжа; ~ig/i vt типізувати; tip~ist/o друк. лінотипіст; *~o/graf/o друкар; *~o/graf/i/o друкарня; друкарство, друкарська справа; ~o/graf/i/a друкарський; ~o/graf/i/ej/o типографія; ~kest/o друк. набірний ящик; ~olog/i/o типологія; ~o/metr/o друк. типометр; laŭ~a типовий, стандартний; pra~o прототип, ориґінал, еталон.

tipi/o етн. типі (переносна оселя пн.-американських індіанців).

tiptologi/o рел. типтологія.

tipuan/o бот. типуана [Tipuana].

tipul||o ент. довгоніжка [Tipula]; ~ed/o/j довгоніжкові, комарі-довгоноги [родина Tipulidae].

*tir||i vt тягти, тягнути; тягати; витягати, добувати; вибирати (цитату і т.п.); ~i iun ĉe la haroj (по)тягнути кого-н. за волосся; ~i oleon el olivoj добувати олію з маслин; ~o, ~ad/o тяга, підтягування; притягання; витяг; eltrinki ion per unu ~o випити що-н. одним ковтком; ~iĝ/i тягтися, тягнутися; ~best/o тягло, тяглова тварина; ~boj/i vn вити, завивати (про собаку); eval/o тягловий кінь; ~etend/i vt витягувати, розтягувати, розпрямляти (дріт і т.п.); ~harmonik/o гармонія, гармонь, розм. гармошка; ~kabl/o волочильний трос, трос для волочіння; ~kest/o шухляда; ~rimen/o шлея; ~seg/il/o поперечна пила; alt/il/o ел. шнуровий вимикач; al~i vt притягати, притягувати; підтягати (до чого-н.); затягати, залучати; *~kest/o шухляда; al~o притягання; de~i vt відтягати, відтягувати; dis~i vt розтягати, розтягуваати, розволікати; ek~i vt потягнути, смикнути, шарпнути; el~i vt витягати, витягувати; el~i denton вирвати зуб; el~o, el~ad/o витягання, витягування; el~o, el~aĵ/o 1. витяг, виписка; цитата, уривок; 2. екстракт, витяжка; el~il/o військ. викидач; en~i vt втягати, втягувати; for~i vt відтягати, відтягувати; for~iĝ/і відступати, відсуватися, забиратися, податися геть; *kun~i vt стягати, стягувати, зводити; re~i vt відтягати назад, затримувати; ~i vorton забирати свої слова назад; re~iĝ/і відставати; відступати (тж військ.); re~iĝ/o відступ; sub~i vt підтягати, підтягувати (під себе); supr/e/n~i vt витягати, витягувати наверх, угору; sur~i vt натягати, натягувати; tra~i vt протягати, протягувати; trans~i vt протягати, протягувати; trans~i vt перетягувати.

Tir/o геогр., м. Тір.

tirad/o тирада.

tiraljor/o військ. стрілець; піхотинець.

*tiran||o тиран; ~a тиранічний; ~i vt тиранити, тиранізувати, мучити, ~ec/o, ~ism/o тиранія; ~o/saŭr/o палеонт. тиранозавр [Tyrannosaurus].

Tiran/o геогр. Тирана (столиця Албанії).

tiratron/o ел. тиратрон.

tiravir||o мор. канатний пандус; vt спускати бочки, підіймати бочки.

tire||o (скорочення від tireoido у cкладних словах); ~o/tomi/o мед. тиреотомія.

Tiren/a геогр.: ~a Mar/o Тірренське море.

tireoid/o анат. щитовидний хрящ.

Tirezi/o міф. Тиресій (сліпий фіванський віщун).

tiristron/o ел. тиристор.

tiro||o анат. щитовидна залоза (у складних словах); ~gen/a мед. тирогенний; ~trop/a мед. тиреотропний.

tiroid||o анат. щитовидна/щитоподібна залоза; ~ism/o мед. тиреоїдизм (отруєння внаслідок вживання великих доз екстракту щитовидної залози або препаратів тироксину); ~it/o мед. тиреоїдит, запалення щитовидної залози; ~ektomi/o мед. тиреоїдектомія, видалення щитовидної залози; ~stimul/a мед. тиреотропний (син. tirotropa); ~o/stimul/in/o тиреотропний гормон; para~o анат. прищитоподібна залоза.

tiroksin/o фізіол. тироксин.

Tirol||o геогр. Тіроль (альпійський реґіон; одна з австрійських земель); ~kant/o тірольська пісня.

tirotrop/a мед. тиротропний.

tirozin/o хім. тирозин.

tirs/o 1. тирс (жезл Вакха і Діоніса); 2. бот. тирс (квіткорозміщення у вигляді пірамідального грона).

Tirte/o Тіртей (давньогрецький поет).

Tis/o геогр., р. Тиса.

Tisb/o міф. Фісба (кохана Пірама).

Tit||o Тіт (ім’я, м.ін. римського імператора); ~o-Livi/o Тіт-Лівій (римський історик).

Tit/o Тіто (комуністичний активіст, югославський державний діяч).

titan||o хім. титан; ~a титановий.

Titan/o міф. Титан (один з шести грецьких богів першого покоління, народжених землею Геєю і небом Ураном); (t)~o перен. титан, гігант, велетень; (t)~a титанічний.

Titania міф. Титанія (дружина короля ельфів Оберона).

titanit/o мін. титаніт.

titi/o зоол. тіті (різновид мавп).

Titikak/o геогр., о. Тітікака.

*titol||o 1. титул, звання; doktora ~o титул доктора, докторське звання; hоnora ~o почесний титул, почесне звання; 2. заголовок; ~a заголовний, титульний; ~a paĝo титульна сторінка; ~i vt 1. титулувати; 2. давати заголовок, озаглавлювати; ~iĝ/i 1. носити титул; 2. називатися, мати назву (про фільм, книжку і т.п.); ~ul/o титулована особа; ~bild/o друк. фронтиспіс; ~paĝ/o титульна сторінка; sub~o підзаголовок.

titr||o хім. титр, міцність розчину; ~i vt титрувати, визначати міцність розчину.

titular/a титулярний.

*tiu цей, ця, це, той, та, те; ~n (знахідний в.) цього, цю, це, того, ту, те; ~ ĉi (ось) цей, (ось) ця, (ось) це (= ĉi ~); ~n ĉi (ось) цього, (ось) цю, (ось) це (= ĉi ~n).

tizan/o мед. відвар, (цілющий) настій (із трав).

tizanopter/o/j ент. торочкуватокрилі, пухироногі, трипси [ряд Thysanoptera].

tizanur/o/j ент. щетинкохвостки, щетинкохвості [ряд Thysanura].