A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e h i j l m n o p r s u v

*t/o 24-а буква есперантського алфавіту; вживається тж як: 1. позначення форми: T-forma (читається “то-форма”) у вигляді букви “Т”; T-fero (читається “то-феро”) тавр; duobla T-fero двотавр; T-peco (читається “то-пецо”) трійник (розгалужена труба); 2. з малої букви, скорочення t (від tuno тонна) т.

Temiz/o, toemiz/o футболка, безрукавка.

Ta||o рел., філос. Дао (поняття давньокитайської філософії, яке означало: в теорії пізнання – “шлях” природи, її закономірність; в етиці – сенс життя, етичну норму; в логіці – підставу, засновок, арґумент); (t)~o/ism/o даосизм, даоїзм;  (t)~o/ist/o даосист, даоїст.

*tabak||o 1. бот. тютюн [Nicotiana tabacum]; 2. тютюн (матеріал); fumi ~on курити тютюн; ~a тютюновий; ~ej/o тютюнова плантація; ~ism/o мед. отруєння нікотином; ~ist/o продавець тютюнових виробів; ~oz/o мед. табакоз; ~uj/o табакерка; тютюновий кисет; ~fabrik/o тютюнова фабрика; ~maĉ/i vt жувати тютюн; ~plant/ej/o тютюнова плантація; ~rikolt/o збір тютюну; ~sak/et/o капшук; ~skatol/o табакерка; ~var/o/j тютюнові вироби.

*taban/o ент. ґедзь, ґедз [Tabanus]; ~ed/oj ґедзеві [родина Tabanidae].

*tabel||o таблиця, табель; розклад; ~о de enhavo зміст; multiplika ~о, ~o de multobligado таблиця множення; promoci/vic/a ~o таблиця просування по службі; ~a табличний, у вигляді таблиці; ~ar/o збірник таблиць;~et/o табличка; ~ig/i vt показувати/представляти у вигляді таблиці; ~vort/o лінґв. корелятивне слово; sur~ig/i vt вносити/записувати в таблицю.

tabernakl/o церк. дарохранильниця, дарохоронильниця; кивот.

tabes/o = tabeto.

tabet||o мед. табес, сухотка спинного мозку; ~a табетичний; ~ul/o табетик.

tabi/o табі (японські шкарпетки з цупкої тканини з відокремленим великим пальцем).

*tabl||o стіл (меблі, харчування); kovri ~on накрити стіл; vegetara ~о веґетаріанський стіл; ~a столовий; застільний; *~et/o столик; ~o/klap/o відкидна частина стола; ~o/mont/o столова гора; ~о/tenis/о настільний теніс, пінґ-понґ; ~o/tuk/o скатерка, скатертина, скатерть, обрус; ~o/vin/o столове вино; al~iĝ/і cідати за стіл, сідати до столу; ~o/preĝ/o молитва перед їдою і після їди, застільна/застольна молитва; ĉe~e за столом, при столі; sur~e на столі; sur~o предмети для накриття столу (скатертина, посуд, столові прибори, серветки); sur~ig/i vt cтавити на стіл, розставляти на столі.

tablojd/o мед. таблетка; ~o kontraŭ kapdoloro таблетка від головного болю.

І Tabor/o бібл. Фавор (гора, на якій сталося Преображення Христа).

ІІ Tabor||o іст., м. Табор; (t)~an/o/j таборити (учасники гуситських воєн у Чехії 15 ст.).

tabu||o табу, заборона; ~a заборонний, недоторканний; ~i vt накладати табу, забороняти; ~ec/o недоторканність; sen~ig/i vt знімати табу.

*tabul||o дошка; планка; ~o de ŝako шахова дошка, шахівниця; ~o por gladi прасувальна дошка; tegado per ~oj обшивка дошками; ~et/o дощечка; пластинка; плитка; ~eto da ĉokolado плитка шоколаду; ~i vt обшивати дошками (= paneli); ~aĵ/o обшивка; ~eg/o брус; ~teg/aĵ/o обшивка дошками (результат); ~kovr/i vt настеляти (підлогу); обшивати; ~lit/o нари; ~scen/ej/o підмостки.

*taburet/o табурет, табуретка.

Tacit/o Таціт (римський історик).

taĉ/o спорт. бокова лінія (ігрового поля; = flanklinio, tuŝlinio).

*taĉment||o військ. загін; бригада (робітників); спорт. команда; avanca ~o передовий загін; ~estr/o начальник загону; вожатий; antaŭ~o = avanca ~o.

Tade/o Тадей, Фадей (ім’я).

tadorn/o орн. галагаз [Tadorna].

tael/o лян, таель (китайська міра ваги; китайська грошова одиниця до 1933 р.).

*taft||o тафта; ~a тафтовий, тафтяний.

*tag||o день; bonan ~on! добрий день!; unu ~on одного дня, одного разу, якось; dufoje en la ~o двічі на день, два рази на день; ~a денний; ~e удень; ~e kaj nokte удень і вночі; ~iĝ/i дніти, розвиднятися, розвиднюватися; ~iĝ/o світанок; ~daŭr/a цілоденний, протягом усього дня; ~dek/o декада; ~mez/o полудень; обід; ~mez/e опівдні; ~labor/i vn працювати поденно; ~labor/o поденна праця, поденщина; ~labor/ist/o поденник; ~libr/o 1. щоденник; 2. мор. вахтовий/судновий журнал; ~lili/o бот. лілійник (= hemerokalido); ~lum/o денне світло; ~manĝ/i vn обідати; полуднати, полуднувати; ~manĝ/o обід; ~mez/a полуденний; обідній; ~mez/e опівдні; ~mez/o полудень; обід; ~mez/manĝ/i = ~manĝi; ~nokt/o доба (= diurno); ~nokt/a добовий; ~nokt/egal/o = ekvinokso; ~ord/o порядок денний; режим дня; ~papili/o денний метелик; ~serv/o поденна служба; ~vid/a біол. з денним/фотопічним зором; ~voj/o денний перехід; antaŭ~o переддень, попередній день, учорашній день; antaŭ~e напередодні; antaŭ~mez/o передобідня пора, передобідній час; antaŭ~mez/e до полудня, до обіду; ĉiu~a щоденний, (про хліб ще) насущний; повсякденний, буденний; ĉiu~e щоденно; ĉiu~ec/o буденність; dum~e протягом дня; laŭ~e поденно, за день; post~mez/a пополудній, пополудневий; post~mez/o післяобідня пора, післяобідній час; post~mez/e пополудні, після обіду; super~o високосний день; *unu~a одноденний; unu/a~a який відбувається/відбувся/відбудеться у перший день.

tagal/o/j = tagalogoj.

tagalog/o/j етн. тагали (основне населення Філіппін); la ~a lingvo тагалог.

taget/o бот. чорнобривці [Tagetes].

taĝet/o = tageto.

taĝik||o таджик; ~a таджицький; (T)~i/o, геогр., кр. Таджикистан; ~in/o таджичка; (T)~uj/o = (T)~io.

Taĝikistan/o = Taĝikio.

Taĝ-Mahal/o арх. Тадж-Махал (мавзолей).

Tahiti||o геогр., о-в Таїті; (t)~a таїтянський; (t)~an/o таїтянин; (t)~an/in/o таїтянка.

Taĥ/o геогр., р. Тахо, Тежу.

taĥion/o фіз. тахіон (гіпотетична частинка, що рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість світла у вакуумі).

Taisa Таїса (ім’я).

taj||o тай; ~a тайський; (T)~land/o геогр., кр. Таїланд; (t)~land/an/o житель Таїланду.

tajd/o мор. приплив і відплив; alta ~о приплив, повна вода; basa (або malalta) ~о відплив, мала вода; mort/a ~o квадратурний (або малий) приплив; sizigi/a ~o сизигійний приплив.

tajfun/o тайфун.

tajg||o тайга; ~a тайговий.

Tajjŭan/o геогр., м. Тайюань.

*tajl||i vt кроїти; підрізати, обрізати, стригти; обтісувати; гранувати, шліфувати; ~і robon кроїти плаття; ~і arbon обрізати дерево; ~і barbon підстригати бороду; ~і diamanton шліфувати алмаз; ~o, ~ad/o кроєння, підрізання, обрізування, шліфування; ~ist/o закрійник; гранувальник.

*tajlor||o кравець; ◊ restu ~o ĉe sia laboro не берися не за своє діло; ~a кравецький; ~i vt шити, пошити; ~in/o кравчиня; ~kostum/o (жіночий) класичний костюм.

Tajlor||o Тейлор (американський інженер та економіст); (t)~ism/o ек. тейлоризм.

*tajp||i vt друкувати на машинці; ~ad/o машинопиc, друкування на машинці; ~aĵ/o машинопис, машинописний текст; ~ec/a машинописний; ~il/o друкарська машинка; ~ist/(in)/o друкарка; ~it/a друкований (на машинці), машинописний; tele~i vt передавати по телетайпу; tele~il/o телетайп.

Tajpe/o геогр. Тайбей (столиця Тайваню).

Tajvan||o геогр., о-в Тайвань; (t)~a тайванський; (t)~an/o тайванець; (t)~an/in/o тайванка.

І tak/i vt мор. 1. змінювати напрямок, робити віражі; повертати на інший галс (= ĝiri, zigzagiri); 2. лавірувати (= boardi).

ІІ tak/o така (грошова одиниця Банґладешу).

takel/o тех., мор. таль, талi; поліспаст; підйомний пристрій.

takeometr||o геод. тахеометр; ~i/o тахеометрія.

taki- тахі.., тахо… (інтернаціональний преф. грецького походження зі знач. “швидкий”); ~graf/o тех. тахограф; ~fagi/o мед. тахіфагія (швидке, без пережовування поїдання їжі); ~kardi/o мед. тахікардія; ~metr/o тех. тахометр.

takifilaksi/o мед. тахіфілаксія (короткочасне зниження чутливості до тієї чи ін. речовини).

takion/o = taĥiono.

takipne/o мед. тахіпное, поліпное, швидке дихання.

*taks||i vt оцінювати, давати оцінку; призначати ціну; таксувати; sin ~і робити самооцінку, оцінювати себе; ~o оцінка, такса; ~ad/o оцінювання, таксація; ~ar/o прейскурант, тарифи; ~ist/o оцінювач; mis~i vt неправильно оцінювати; ne~ebl/a неоціненний, безцінний; sen~a безплатний; sub~i vt недооцінювати; sub~o недооцінка; super~i vt переоцінювати; super~o надмірна оцінка, переоцінка; trovt переоцінювати; sin tro~і бути про себе надто високої думки; si/n~o самооцінка; si/n/tro~ec/o зарозумілість.

І taksi||o таксі; ~ist/o таксист, водій таксі; ~staci/o стоянка таксі.

ІІ taksi/o = tropismo.

taksidermi/o таксидермія (наука про способи опрацювання шкурок, виготовлення чучел).

taksimetr/o таксометр, лічильник (у таксі і т.п.).

taksis/o мед. таксис.

taksodi||o бот. таксодій, болотний кипарис [Taxodium]; ~ac/o/j таксодієві [родина Taxodiaceae].

takson/o біол. таксон.

taksonom||o біол. таксоном, спеціаліст з таксономії; ~i/o таксономія; номенклатурна класифікація.

*taksus||o бот. тис [Taxus]; ber/a ~o, ordinar/a ~o тис негній-дерево [T. baccata]; ~ac/o/j тисові [родина Taxaceae]; ~al/o/j тиси [порядок Taxales].

*takt||o 1. муз. такт; розмір, ритм; темп; ~о de valso ритм вальсу; bati la ~on відбивати такт; observi la ~on дотримувати ритм; 2. темп, ритм; daŭrigi en la sama ~о продовжувати у тому ж темпі; iri en ~о іти в ногу; per pli rapida ~о прискореним темпом; 3. такт, почуття міри, ввічливість; li montris grandan ~on він виявив великий такт; ~a 1. тактовий, розмірений, мірний, ритмічний; ~a pulso розмірений пульс; 2. тактовний; ~a konduto тактовна поведінка; ~e 1. розмірено, мірно, у такт; 2. тактовно; ~er/o ритм, темп; ~il/o інформ. тактовий ґенератор; ~o/baston/o дириґентська паличка; ~o/frekvenc/o інформ. тактова частота; ~o/strek/o = mezurstreko; du~a, tri~a, kvar~a двотактний, тритактний, чотиритактний; laŭ~e у такт; sen~a 1. безтактний, позбавлений ритму, такту; 2. нетактовний, безтактний, безтактовний

*taktik||o тактика; ~a тактичний; ~ist/o тактик.

taktism/o біол. тропізм (= tropismo).

I tal/o 1. анат. надп’яткова кістка.

II tal||o бот. слань, талом; ~(o)fit/o/j, ~plant/o/j талофіти, сланеві (або таломні) рослини, нижчі рослини [група Thallophyta].

talam/o анат. зоровий горб.

talant/o талант (одиниця ваги, грошова одиниця).

talar/o мантія, тоґа.

talasemi/o мед. таласемія (хронічна спадкова анемія з дефектним синтезом гемоглобіну).

*talent||o талант, хист, дар, обдаровання; ~a талановитий, обдарований; ~e талановито; ~ul/o талановита/обдарована людина, талант; sen~a бездарний.

*taler/o талер (грошова одиниця).

Tales/o Фалес (давньогрецький філософ і математик).

І*tali||o талія; vespa ~o осина талія; ~a: ~a vesto одяг у талію; ~mezur/o обхват талії; ~vest/o блуза; ĝis~e до пояса.

II tali/o хім. талій (= taliumo) (хімічний елемент); талiй (проста речовина).

Tali/o міф. Талія, Фалія (муза комедії).

taliktr/o бот. рутвиця [Thalictrum]; akvilegi/foli/a ~o рутвиця орликолиста [T. аquilegifolium]; flav/a ~o рутвиця жовта [T. flavum]; mal/grand/a ~o рутвиця мала [T. minus].

Talin/o геогр. Таллінн (столиця Естонії).

*talisman/o талісман, амулет, оберіг, ладанка.

talitr/o зоол. морська блоха [Talitrus] (син. marpulo).

talium/o = talio II.

*talk||o тальк; ~a тальковий; ~i vt покривати тальком.

*Talmud||o Tалмуд (збірка релігійних, правових і побутових правил іудаїзму); (t)~a талмудичний; (t)~ism/o талмудизм; (t)~ist/o талмудист.

talon/o талон, відривна частина (чека, квитка і т.п.).

*talp||o зоол. кріт [Talpa]; ~a кротячий, кротовий; ~a galerio кротячі ходи; ~ed/o/j кротові [родина Talpidae]; ~ej/o кротовина, кротовиння, кротовище; ~o/gril/o ент. вовчок, капустянка [Gryllotalpa]; ~okul/a короткозорий, сліпий як кріт.

talus||o насип; fervoja ~o залізничний насип; ~i vt робити/будувати насип, насипати, засипати; ~flank/o укіс, схил, спад (насипу).

talveg/o геогр. тальвег, водозлив.

tam/o бот. тамус [Tamus].

tamandu/o зоол. таманду, чотирипалий мурашкоїд [Tamandua].

Tamara Тамара (ім’я).

tamarik/o бот. тамарикс, тамариск [Tamarix].

tamarind/o бот. тамаринд [Tamarindus].

tamarisk/o = tamariko.

tamaziĥt/o тамазигт (представник народу з групи берберів).

tambal/o тамбала (розмінна монета Малаві).

*tambur||o 1. барабан, бубон; 2. тех. барабан; 3. арх. тамбур *~i vn, vt барабанити, бубнити; ~ad/o барабанний бій; ~il/o барабанна паличка; ~ist/o барабанщик, бубняр; ~um/o арх. барабан; ~baston(et)o барабанна паличка.

*tamburin||o муз. тамбурин; бубон; ~i vn грати на тамбурині, бити в тамбурин.

*tamen спол. проте, однак; multaj ekzemploj, ~ mi ne citos ilin багато прикладів, однак я не буду наводити їх.

tamil||o етн. таміл; ~a тамільський; (T)~i/o геогр. Тамілнад (штат в Індії).

Tamila Таміла (ім’я).

Tamiz/o геогр., р. Темза.

Tamper/o геогр., м. Тампере.

tampon||o мед. тампон; ~i vt тампонувати, уставляти тампон; ~ad/o тампонація, вставляння тампона.

*tamtam||o тамтам (муз. інструмент); ~i vn бити в тамтам; перен. (pri io) шумно розрекламувати (що-н.).

tamul/o = tamilo.

*tan||i vt дубити (шкіру); ~ad/o дублення; ~ant(aĵ)o дубильна речовина; дубильна кора; ~ej/o дубильня; ~il/o дубильна речовина, дубильна кора; *~in/o хім. танін (дубильна речовина); ~ist/o дубильник, шкіряник, заст. кожум’яка; ~acid/o нрк. = tanino.

tanacet/o бот. пижмо [Tanacetum].

tanagr/o = tangaro.

*tandem||o спорт. тандем, двомісний велосипед; ~e тандемом, у тандемі.

tang||i 1. vn мор., ав. зазнавати кільової качки; 2. vt танцювати танґо; ~o 1. кільова качка; 2. танґо (танець); ~ado див. ~o 1.

Tanganjik/o геогр., о. Танґаньїка.

tangar/o орн. танагра [Tangara, син. Tanagra].

*tangent||o мат. танґенс; ~ark/o арктанґенс.

Tangŝan/o геогр., м. Таншань.

tanĝ||i vt дотикатися; стикатися з чим-н. (тж перен.); ~ad/o дотик, дотикання; punkto de ~ado точка дотику; ~ant/o дотична (у знач.ім.).

Tanĝer/o геогр., м. Танжер.

tanin/o див. tani.

tank||o танк; amfibia танк-амфібія; ~a танковий; ~ist/o танкіст; ~fos/aĵ/o протитанковий рів; kontraŭ~a протитанковий.

tanka/o літ. танка (японська віршована форма).

tankard/o пивний кухоль.

tanol/o хім. танол.

tantal||o хім. тантал; ~at/o танталат, сіль танталової кислоти.

Tantal||o міф. Тантал (цар, який за свої злочини був покараний Зевсом на вічні муки голоду і спраги); (t)~ig/i vt піддавати танталовим мукам, завдавати танталових мук; (t)~ig/a примарний.

tantiem/o фін. тантьєма.

Tantr/oj рел. Тантри (священні письмена в буддизмі); (t)~ism/o тантризм.

Tanzani||o геогр., кр. Танзанія; (t)~a танзанійський; (t)~an/o танзанієць; (t)~an/in/o танзанійка.

*tapet||o шпалера, оббивний матеріал, оббивка; ~i vt обклеювати шпалерами, оббивати; ~ad/o обклеювання шпалерами, оббивання тканиною (або шкірою, пластиком і т.п.); ~ist/o оббивальник, оббивач; ~glu/o клей для шпалер; ~paper/o шпалерний папір.

*tapiok/o тапіока (крупа).

tapir/o зоол. тапір [Tapirus].

tapiseri/o = tapiŝo.

*tapiŝ||o килим; verda ~о зелений килим; ~i vt застеляти килимом; ~et/o килимок; ~ist/o килимар; ~bomb/ad/o масивне бомбардування; ~fabrik/o килимова фабрика.

taps/o бот. дивина ведмежа, ведмеже вухо [Verbascum thaspus].

tapsi/o бот. тапсія, зла трава [Thapsia].

I tar||o тара, упаковка; ~i vt тарувати; kun~e брутто, з тарою; sen~e нетто, без тари.

II tar/o бот. тара [Colocasia esculenta] (син. manĝebla kolokazio).

taraksak/o бот. кульбаба [Taraxacum].

*tarantel/o тарантела (танець; музика).

*tarantul/o зоол. тарантул [Lycosa tarentula].

Taras/o Тарас (ім’я).

tard/a пізній (= malfrua).

tardigrad/o/j зоол. тихоходки [тип Tardigrada].

taren/o орн. чиж (= fringelo).

Tarent/o іст., геогр., м. Тарент.

targum/o рел. таргум (перший тлумачний переклад Старого Заповіту на арамійську мову).

*tarif||o тариф; ~i vt установлювати тариф, робити тарифікацію, тарифікувати; ~ad/o встановлення тарифів, тарифікація; ~ar/o тарифи; ~alt/ig/o підвищення тарифів; laŭ~e згідно тарифів, за тарифами.

Tarim/o геогр., р. Тарім.

Tarkvini/o іст. Тарквіній (ім’я кількох етруських царів).

Tarn/o геогр., р. Тарн.

*tarok/o карти для ворожіння; ~o/j тарок (картярська гра).

Tarpej/o іст. Тарпея (римлянка, що була скинута з високої скали і залишила їй своє ім’я).

tars||o 1. анат. передплесно (частина стопи між голінкою і плесном); 2. лапка (комах і задня хребетних); 3. = tarzo; ~algi/o мед. тарсалгія, біль у передплесні.

Tars/o геогр., м. Тарсус, Тарс.

tarsi/o зоол. макі домовий [Tarsius].

Tarŝiŝ/o іст., бібл. Тартесс (фінікійська колонія).

І tartan/o мор. тартана (вид однощоглового корабля).

ІІ tartan/o тартан, шотландка (вид тканини).

Tartar||o міф. тартар, пекло; (t)~falk/o орн. балабан [Falco cherrug].

tartr||o хім. винний камінь, кисла калієва сіль винної кислоти; ~at/o тартрат; ~at/a acid/o тартратна/виннокам’яна кислота.

Tartuf/o літ. Тартюф (персонаж комедії Мольєра); (t)~o лицемір.

tarz||o анат. хрящ повіки; ~it/o мед. тарсит, запалення хряща повіки.

*tas||o 1. чашка, філіжанка; ~о da kafo чашка кави; 2. тех. шалька, тарілка (ваги); ~eg/o велика чашка, горня; sub~o блюдце.

*task||o завдання; doni ~on por hejma laboro дати завдання додому; ~i vt давати завдання, доручати.

Tasmani/o геогр. Тасманія (о-в і штат в Австралії).

Tass/o Тассо (італійський поет).

Taŝkent/o геогр. Ташкент (столиця Узбекистану).

tatam/o татамі, японська циновка.

tatar||o татарин; ~a татарський; (T)~i/o геогр. Татарія, Татарстан (автономна республіка в Росії); ~in/o татарка; (T)~uj/o = (T)~io.

ta ta ta виг. но, но, но.

Tatiana Тетяна (ім’я).

Tatr/oj геогр. Татри (гірський масив у Зах. Карпатах).

І*tatu||i vt татуювати; ~ad/o татуювання (дія); ~aĵ/o татуювання (малюнок).

ІІ tatu/o зоол. броненосець, панцерник, панцирник (звичайна назва).

taŭ тау (грецька буква Т, τ).

*taŭg||i vn годитися, придаватися, бути придатним; por kio ĝi ~as? для чого (або на що) воно годиться?; li ~as por nenio він ні до чого не годиться; ~a придатний, годящий; ~o, ~ec/o придатність; ~ig/i vt зробити придатним, пристосувати; ne~a непридатний, нездатний; sen~a ні до чого (або ні на що) не здатний, нікчемний; sen~aĵ/o непотріб; sen~ul/o нікудишня людина, нездара, нікчема.

taŭon/o фіз. тау-мезон.

taŭr||o 1. зоол. бик [Bos taurus]; (cин. bovo); 2. = virbovo; (T)~o астр. Телець; ~a бичачий; ~ist/o тореадор, тореро; ~o/batal/o бій биків, корида; ~fest/o бій биків, корида; ~o/gard/ist/o пастух, скотар, волопас; ковбой; ~ofer/o приношення в жертву бика (у мітраїзмі).

Taŭrid/o іст. Таврида (антична назва Криму).

Taŭrus/o геогр., гори Тавр, Торос.

taŭtogram/o літ. тавтограма (вірш, у якому кожен рядок починається з однакової букви).

taŭtokron/a фіз. таутохронний.

taŭtologi/o тавтологія.

taŭtomer||o хім. таутомер; ~ec/o, ~ism/o таутомерія.

taŭz||i vt 1. приводити в безладдя; м’яти, бгати, тріпати; la vento ~is la pajlon de la tegmento вітер розтріпав стріху; 2. куйовдити (волосся); 3. термосити, шарпати; 4. перен. прив’язуватися; грубо поводитися; ~et/i vt задирати; досаждати; dis~i vt розкуйовджувати, розпатлувати.

tavern/o таверна; трактир, шинок, корчма, кабак.

*tavol||o шар, пласт, ярус, нашарування, верства; ~о dа butero шар масла; ~о dа neĝo шар снігу; ~о de karbo поклад вугілля; socia ~о суспільна верства; ~i vn розшаруватися, розміститися шарами; ~ec/a шаруватий; листковий (про тісто); ~ig/i vt розшарувати, розмістити шарами; ~iĝ/і геол. залягати пластами; нашаровуватися, напластовуватися, стратифікуватися; ~kuk/o листкове тістечко, розм. слойка; ~lign/o фанера; ~mank/o геол. стратиграфічна перерва (син. hiato 2); de~iĝ/і відшаровуватися; dis~iĝ/і розшаровуватися; inter~o проміжний шар; прошарок; sub~o субстрат, підоснова, нижній шар; нашарування.

tazet/o бот. нарцис тацет [Narcissus tazzeta].