A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j k l m n o p r ŝ t u v

*ŝu||o 1. черевик, туфля; paro da ~oj пара черевиків, пара туфлів; 2. тех. башмак; bek/form/a/j ~oj шпичасті туфлі, шпичасте взуття; ~aĉ/o/j розм. шкарбани, шкарбуни, шкраби; ~aĵ/o взуття; ~ist/o швець; ◊ ĉe ~isto la ~o estas ĉiam kun truo швець завжди без чобіт ходить; ~brems/o колодкове гальмо; ir/ist/o чистильник взуття; ~dors/o закаблук, задник; ~faden/o дратва; ~far/ad/o пошиття взуття; шевство; ~flik/i vn латати взуття, лагодити/ремонтувати взуття; ~flik/ist/o майстер з ремонту взуття; ~form/il/o копил, копито; ~korn/o ріжок для взуття, ложка для взуття; model/il~o копил, копито; ~pur/ist/o чистильник взуття; ~ripar/ej/o майстерня з ремонту взуття; ~skrap/il/o cкребачка (для взуття); ~streĉ/il/o копито для розтяжки взуття; mir/aĵ/o крем для взуття, гуталін; du/on~o взуття без задників; лодочка; sen~a без взуття, босий.

ŝudr/o етн. шудра (нижча станова група у Ст. Індії).

Ŝulamit/o бібл. Суламіт(а).

*ŝuld||i vt бути винним; перен. боргувати, завдячувати, бути зобов’язаним; li ~as al mi cent dolarojn він винен мені сто доларів; mi ~as al li mian vivon я завдячую йому життям; ~a винний; resti al iu ~a kvin eŭrojn залишитися винним кому-н. п’ять євро; ~o борг; aktiv/a ~o активний борг; pasiv/a ~o пасивний борг; ◊ sidi en ~oj ĝis super la ŝultroj сидіти в боргах по шию; ~ant/o боржник; ~at/o кредитор; ~at/ec/o зобов’язаність; ~ig/i vt робити боржником, зобов’язувати; ~ig/o боргове зобов’язання; ~iĝ/i стати боржником, заборгувати, зобов’язатися; ~atest/o визнання боргу; розписка про борг; ~o/libr/o бухг. дебіторська книга, боргова книга, книга запису боргів; mal~ig/i, sen~ig/i vt простити борг, списати борг.

*ŝultr||o плече; preni sur siajn ~ojn брати на свої плечі (тж перен.); ~a плечовий; ~o/bant/o аксельбант; ~ornam/o погон; еполет; ~o/sign/o/j погони, еполети; ~o/zon/o портупея, перев’яз (= balteo); al~ig/i vt прикладати до плеча; ĝis~a до плечей; sur~ig/i vt класти/брати на плечі; tra~e через плече.

Ŝunem/o бібл. Сунам (село у Галілеї).

ŝungit/o мін. шунгіт.

ŝunjat/o рел. шуньята (одне з фундаментальних понять буддизму).

ŝunt||i vt відгалужувати; зал. переводити на запасну колію; ~o ел. шунт, відгалуження; зал. переведення на запасну колію; ~ist/o стрілочник.

ŝus||i vn спорт. робити швидкісний спуск на лижах; ~ad/o швидкісний спуск.

ŝuŝ||i vn шипіти (про газ і т.п.); ~o шипіння; ~a шипучий, шиплячий;~a konsonanto шиплячий приголосний.

Ŝuŝan бібл., м. Сузи, Шушан.

*ŝut||i vt сипати, зсипати, викидати; ~ad/o зсипання, викидання; ~aĵ/o сипкий матеріал; ~iĝ/i сипатися; ~iĝ/em/a сипкий, сипучий; ~il/o лопата (совкова), совок; сільничка; перечниця; ~kovr/i vt обсипати, засипати; ~lok/o (сміттє)звалище; ~var/o/j сипкі/розсипні товари; al~i vt 1. підсипати (що-н. до чого-н.); 2. інформ. завантажувати, закачувати; ĉirkaŭ~i vt засипати, обсипати (навколо); de~i vt відсипати; de~il/o полиця плуга; dis~i vt розсипати; el~i vt висипати, вивантажувати (щось сипке); el~iĝ/і висипатися; en~i vt всипати, засипати; for~i vt висипати; kun~i vt зсипати докупи; super~i vt засипати, присипати; super~ita de laboro завалений роботою; sur~i vt насипати, присипати; trans~i vt пересипати.

ŝutr/o віконниця, жалюзі; затвор (у фотоапараті і т.п.).