A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

ska/o муз. скет (джазовий стиль).

skab||o с.-г. парша (рослин).

skabel/o 1. підніжок, стільчик під ноги; 2. стільчик, ослінчик.

skaben/o ешевен, міський радник, член маґістрату (у королівській Франції).

*skabi||o мед. короста; ~a коростявий, розм. шолудивий; ~ul/o хворий коростою, хворий на коросту.

skabioz/o бот. скабіоза.

*skadr||o військ. ескадрон; ~estr/o командир ескадрону.

skafald||o буд. риштування; підмостки; ~i vt ставити риштування.

skafandr||o скафандр; kosma ~o космічний скафандр; ~ist/o водолаз.

skafoid/o анат. човноподібна кістка.

skafopod/o/j зоол. лопатоногі молюски [клас Scaphopoda].

*skal/o 1. масштаб, розмір, мірило; mapo en ~o de 1/50 000 (unu por kvindek mil) карта в масштабі 1:50 000 (один до п’ятдесяти тисяч); 2. шкала; termometra ~о шкала термометра; 3. муз. лад; minora ~o мінорний лад; maĵora ~o мажорний лад; kromata ~o хроматичний лад; 4. муз. діапазон.

skalar/o мат., фіз. скаляр.

skald/o іст., літ. скальд.

skalen||o анат. драбинчастий м’яз; ~a мат. різнобічний (про трикутник, трапецію).

*skalp||o скальп; ~i vt скальпувати.

skalpel/o скальпель (= sekcilo).

Skamandr/o міф. Скамандра (річка, що протікала біля Трої і під час Троянської війни у вигляді бога допомагала троянцям) .

skan||i vt інформ., тех. сканувати; ~o/graf/o сканограф; ~o/graf/i/o сканографія; ~il/o сканер; ~mikro/skop/o растровий електронний мікроскоп.

skand||і vt скандувати; ~o скандування.

*skandal||o скандал; непристойний вчинок; ганьба; ~a скандальний; ~i vn скандалити, бешкетувати; ~ul/o скандаліст.

skandi/o хім. скандій.

skandik||o бот. скандикс [Scandix].

skandinav||o скандинав(ець); ~a скандинавський; (S)~i/o, (S)~uj/o геогр. Скандинавія (п-ів; північноєвропейський реґіон).

skap/o бот. стрілка.

*skapol||o анат. лопатка; ~a лопатковий; ~algi/o лопатковий артрит; sub~a підлопатковий.

skapulari/o церк. наплечник, нараменник.

skarab||o ент. 1. жук (як представник ряду твердокрилих, = koleoptero); 2. іст. скарабей (зображення священного жука як предмет культу у Ст. Єгипті); ~ed/o/j пластинчастовусі [родина Scarabeidae]; solstic/a ~o червневий хрущ звичайний, нехрущ (= solstica melolonto).

skarabe/o = skarabo 2.

skarifik||i vt 1. мед. надрізати, насікати, скарифікувати; 2. с.-г. скарифікувати, розпушувати ґрунт; ~ad/o с.-г. скарифікація; розпушення; ~ator/o с.-г. скарифікатор; ~il/o мед., с.-г. скарифікатор.

*skarlat||a яскраво-червоний, ясно-червоний, багряний, криваво-червоний; ~o багрянець, багрянь.

*skarlatin/o мед. скарлатина.

skarol/o бот. цикорій справжній, ендивій [Cikorium endivia] (син. larĝfolia endivio).

*skarp/o 1. шарф; 2. перев’язь, черезплічник.

skat/o карт.скат (німецька гра).

І*skatol||o коробка, ящик, шкатулка, скринька; ~o da alumetoj коробка сірників; nigr/a ~o спец. чорний ящик; resonanc/a ~o муз. резонатор; ~et/o коробочка, ящичок; en~ig/i vt класти в коробку, скриньку і т.п., запакувати в коробку.

ІІ skatol/o хім. скатол.

skeĉ/o театр. скетч.

Skeld/o геогр., р. Шельда.

*skelet||o 1. скелет, кістяк; 2. каркас, остов, кістяк; ~a скелетний; каркасний; худющий; ~a armeo кадрова армія; ~arme/o кадрова армія; ~kest/o ящик з проміжками, каркасний ящик.

skeleton/o спорт. скелетон (спец. сани без керма).

*skem||o схема; план; ~a схематичний; ~ec/o схематичність, схематизм.

*skeptik||a скептичний; ~ec/o, ~ism/o скептицизм; *~ul/o скептик.

*skerc/o муз. скерцо.

*skerm||i vn фехтувати; ~o фехтування; ~ant/o, ~ist/o фехтувальник; ~ej/o фехтувальний зал; ~instru/ist/o, ~majstr/o учитель фехтування, тренер з фехтування, заст. фехтмейстер, фехтмайстер.

sket||i vn ковзатися; ~ant/o, ~ist/o ковзаняр; ~ej/o ковзанка; ~il/o ковзан, коньок (= glitilo).

*ski||o лижа; ~i vn кататися/ходити на лижах; займатися лижним спортом; ~ad/o лижний спорт; біг на лижах, катання на лижах; ~ant/o, ~ist/o лижник; ~ebl/a придатний для катання на лижах; ~baston/o лижна палиця/палка; ~pantalon/o лижні штани; ~vaks/o лижна мазь.

skibal/o мед. тверді калові маси, калова грудка.

skin/o бот. шинус [Schinus].

skink||o = scinko.

skip||o зміна (на виробництві і т.п.); nokta ~о нічна зміна; ~estr/o начальник зміни; мор. боцман; tri~a тризмінний.

skir/o мед. cкір, твердий (або фіброзний) рак.

skirp/o = scirpo.

*skism||o розкол, схизма; єресь; ~a розкольницький, схизматичний; vn робити/чинити розкол, сіяти розкол; ~ul/o розкольник, схизматик; єретик.

skist||o мін. сланець; ~a сланцевий; (тонко)шаруватий.

skistosom||o зоол. схистосома [Schistosoma]; ~oz/o мед. схистосомоз.

skit||o іст. скіф; ~a скіфський; (S)~i/o, (S)~uj/o Скіфія (реґіон на пн. від Балкан і Чорного моря, що був заселений скіфами).

*skiz||i vt робити ескіз, шкіц, начерк; накидати, намічати; ~e ескізно; ~o ескіз, шкіц, начерк; нарис; ~ec/o ескізність; ~blok/o альбом для ескізів.

skizofit/oj заст. бактерії (у широкому значенні).

skizofreni||o мед. шизофренія; ~ul/o шизофренік.

skizoid/a псих. схильний до шизофренії.

skizomicet/o/j заст. бактерії (за винятком синьо-зелених бактерій).

sklare/o бот. шавлія мускатна [Salvia sclarea].

*sklav||o раб; ~a рабський; ~e рабськи; ~i vn бути рабом, перебувати в рабстві; ~ec/o рабство; abolicio de ~eco скасування рабства; ~ig/i vt поневолювати; ~in/o рабиня; ~ism/o рабовласництво; ~ist/o работорговець; ~o/posed/a рабовласницький; ~oposeda ordo рабовласницький лад; ~o/posed/ant/o рабовласник; ~ŝip/o невільниче судно, судно для перевезення невільників; eks~o вільновідпущений (у знач.ім.), вільновідпущеник (= libertino 1).

skler||a мед. склерозний; ~oz/o склероз; mult/obl/a ~oz/o = plat~oz/o; ~oz/a склеротичний; ~protein/o хім. склеропротеїд.

sklerant||o бот. червець, дивало [Scleranthus].

sklerenkim/o бот. склеренхіма (механічна частина рослин).

sklerot||o 1. анат. склера, білкова оболонка ока (син. okulblanko); 2. бот. склероцій; ~it/o мед. склерит, запалення білкової оболонки ока.

*skol||o школа (у науці, літературі, мистецтві); ~an/o член школи; ~estr/o глава школи, керівник школи.

*skolastik||o схоластика; ~a схоластичний; ~ul/o схоласт.

skold||i vt сварити, лаяти; ~(ad)o сварка, лайка

skoleks/o зоол. сколекс (головка цестода).

skoli||o схолія (пояснення до текстів античних авторів); ~ist/o, ~ul/o схоліаст, коментатор.

skolim/o бот. сколімус [Scolymus].

skolioz/o мед. сколіоз, викривлення хребта.

skolit/o ент. заболонник [Scolytus].

*skolop||o орн. уква [Scolopax]; ~ed/oj бекасові [родина Scolopacidae].

skolopendr/o зоол. сколопендра [Scolopendra].

skolopendri/o бот. листовик сколопендровий [Asplenium scolopendrium].

skolt||o 1. пластун, скаут; 2. військ. розвідник; ~i vt розвідувати, робити розвідку; ~a розвідувальний; ~a aviadilo літак-розвідник; ~ism/o пластунський рух, скаутський рух, скаутизм; ~aviad/il/o розвідник.

skombr||o іхт. скумбрія, макрель [Scomber]; ~ed/o/j скумбрієві [родина Scombridae]; ~oid/o/j скумбрієвидні [підряд Scombroidei].

skon/o кул. ячмінний або пшеничний корж, булочка.

-skop||o, -~i/o –скоп, -скопія (у складних словах вказує на зв’язок з поняттям “спостереження”).

skop/o = ŝkopo.

Skopj/o геогр. Скоп’є (столиця Македонії).

skopofili/o мед. скопофілія, вуаєризм (статеве збочення) (син. rigardado).

skopolamin/o хім. скополамін.

*skorbut||o цинга, скорбут; ~a цинготний; ~kokleari/o бот. ложечниця лікарська [Cochlearia officinalis]; anti~a протицинготний.

skori||o 1. шлак, окалина (син. metalŝaŭmo); 2. покидьки; 3. мед. шлаки; ~ej/o шлаковідвал.

skorpen||o іхт. скорпена, морський йорж [Scorpaena]; ~o/form/a/j скорпеноподібні [ряд Scorpaeniformes].

*skorpi/o зоол. скорпіон (загальна назва); (S)~o астр. Скорпіон; ~ul/o/j скорпіонові [ряд Scorpionidae]; pseŭdo~ul/oj псевдоскорпіони [ряд Pseudoscorpiones].

skorpiur/o бот. личинник [Scorpiurus].

skorzoner/o бот. скорзонера, зміячка [Scorzonera].

skot||o шотландець; ~a шотландський; (S)~i/o = (S)~lando; ~in/o шотландка; (S)~uj/o = (S)~lando; (S)~land/o геогр., кр. Шотландія.

Skot/o Скотт (англійський письменник).

skoter/o моторолер.

skotom/o мед. скотома (захворювання очей).

skovel/o тех. банник (для чищення димогарних труб); щітка, йорж (для миття пляшок).

*skrap||i vt скребти, шкребти, шкрябати; скромадити, скоблити; дряпати; чистити скребком; шабрувати; чиркати (сірником); ~i violonon терликати/цигикати/пиляти на скрипці; ~і la orelojn різати вуха; ~ad/o шкрябання, зішкрябування, скромадіння, скобління, дряпання; чищення скребком; шабрування; чиркання; ~ator/o = ~maŝino; ~il/o скребачка, скребок, шкребок; тех. шабер; ~o/bros/o скребниця; ~gum/o ґумка для стирання; ~maŝin/o скрепер; ~ret/o трал (= trolo); ~tapiŝ/o килимок для витирання взуття; ~vund/i vt (по)дряпати; de~i, for~i vt зіскоблювати, здряпувати, зішкрябувати; pri~i vt обшкрябувати, обчищувати;

skren/o екран (= ekrano).

*skrib||i vt писати; ~і laŭ dikto писати під диктування; ~і leteron писати лист; ~a письмовий, рукописний; *~e письмово, від руки; ~o, *~ad/o письмо, писання; la sankta (S)~o Святе Письмо, біблія; ~il/o знаряддя для письма (ручка, олівець і т.п.); ~il/ar/o письмове приладдя; *~ist/o переписувач, писар; ~art/o краснопис, каліграфія; ~oambr/o робочий кабінет, кімната/зал для письма; ~erar/o описка; ~karakter/o характер письма, почерк; ~manier/o спосіб написання; ~maŝin/o друкарська машинка (= tajpilo); ~o/plum/o = plumo 2; ~sub/aĵ/o підкладка для письма; ~program/o інформ. текстовий редактор; ~rul/aĵ/o сувій, згорток з письменами; *~(o)tabl/o письмовий стіл; ~var/o/j канцелярські товари; al~i vt 1. записувати (до оранізації і т.п.); 2. приписувати (авторство і т.п.); 3. дописувати; al~iĝ/і записуватися; irkaŭ~i vt описувати (тж мат.); ekster~i vt мат. описувати; en~i vt вписувати (тж мат.); en~o запис; en~iĝ/і записуватися; mem~aĵ/o 1. автограф; 2. голограф; mis~o описка; ne/pri~ebl/a неописанний, невимовний; ne~uz/it/a несписаний; чистий; post~o постскриптум, приписка; pri~i vt описувати; pri~o опис; re~i vt переписувати (заново); sub~i vt підписувати, ставити підпис; sub~int/o той, що підписався; sub~o підпис; super~i vt надписувати; sur~i vt надписувати, робити напис; sur~o напис, надпис; sur~et/o етикетка; tele~il/o телетайп; *trans~i vt 1. переписувати (копіювати); 2. транскрибувати; trans~ad/o 1. переписування; 2. транскрибування, транскрипція.

*skrofol||o мед. скрофульоз; золотуха; ~herb/o бот. ранник (= skrofulario).

skrofulari||o бот. ранник [Scrophularia] (син. skrofolherbo); ~ac/o/j ранникові [родина Scrophulariaceae]; ~al/o/j ранникоцвіті [порядок Scrophulariales

skrot||o анат. калитка, мошонка, скротум (син. testikujo, testiksako); ~a скротальний, мошонковий; ~it/o мед. запалення мошонки. ~varikoz/o розширення сім’яного канатика.

*skrupul||o 1. скрупульозність, ретельність, старанність; 2. педантичність, совісність; 3. сумнів (у правильності вчинку, поведінки), докір сумління; fari al si ~on pri io брати до душі (що-н.), перейматися (чим-н.); ~a 1. скрупульозний, ретельний, старанний; 2. педантичний, совісний; sen~a безсоромний, безцеремонний; sen~ e без (жодного) сорому, безсоромно, без докорів сумління; sen~ ec/o безсоромність, безцеремонність.

skrutini||o підрахунок голосів (під час виборів); ~i vn рахувати, підраховувати голоси.

*sku||i vt трясти, трусити, струшувати; збовтувати; ~і arbon трясти дерево; ~і voston виляти хвостом; ~і fojnon ворушити сіно; si/n трястися, тремтіти, дрижати; ~i~o тряска; ~ad/o трясіння, струшування; тремтіння, дрижання, збовтування; ~iĝ/i трястися; ~lav/i vt полоскати; ~sorb/il/o амортизатор;  de~i vt струшувати, обтрушувати; dis~i vt розтрясти; ek~o струс, потрясіння, здригання; el~i vt витрушувати, витрясати; for~i vt струшувати, витрясати; скидати, відкидати; for~iĝ/і обсипатися, обриватися; ne~ebl/a непохитний, несхитний, непорушний; sen~e непорушно, непохитно.

skual/o метео шквал.

*skulpt||i vt різьбити, ліпити, висікати; ~ad/o різьба, ліплення, різьблення; ~aĵ/o скульптура, скульптурна фіґура, різьба, різьблення, різьблена робота; *~il/o різець, долото, зубило; ~ist/o скульптор; ~art/o скульптура (як вид мистецтва) (син. skulpturo).

skulptur/o скульптура (вид мистецтва); ligna ~о різьба по дереву.

skun/o мор. шхуна.

skunk/o 1. скунс, скунсове хутро; 2. = mefito.

*skurĝ||o батіг, канчук, нагайка, бич; кішка (батіг з декількома хвостами); ~i vt бити батогом/канчуком/нагайкою/бичем; бичувати (тж перен.).

skut||i vn кататися на самокаті; ~il/o самокат.

skutelari/o бот. шоломниця [Scutellaria].

skval/o іхт. катран, колюча акула [Squalus].

skvalen/o хім. сквален.

*skvam||o луска, лусочка, лушпайка, плівка, лузга; лупа; перен. пелена; ~a лускатий, укритий лускою; ~ul/o/j зоол. лускаті [ряд Squamata]; ~aranĝ/a лускоподібний, черепицеподібний (син. tegolaranĝa); ~kiras/o лускоподібна кіраса, лускоподібні лати; de~iĝ/і лущитися; лупитися (про шкіру); sen~ig/i vt очищувати від луски.

skvar/o сквер.

skvaŝ/o спорт. сквош (кидання та відбивання м’яча ракеткою від чотирьох стін кімнати) (син. kvarmurpilko).

skvaten/o іхт. акула-ангел [Squatina].

skvir/o есквайр, сквайр (почесний титул).