A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

*re- І. преф., що позначає зворотну або повторну дію: ~konstrui перебудовувати, відбудовувати; ~veni повертатися; ІІ. cамостійно вживана морфема: ~e знову; ~e/n назад.

re муз. ре.

Rea міф. Рея (дружина Кроноса).

Re/o міф. Ра, Ре (єгипетський бог сонця).

rea/o орн. нанду [Rhea] (американський страус, син. nanduo).

re/abon/i vt відновлювати передплату.

re/aĉet||i vt перекуповувати, перекупляти; ~ant/o перекупник.

re/adapt/ad/o реадаптація, повернення до колишньої діяльності.

read/o бот. мак дикий [Papaver rhoeas].

Re/admon/o бібл. Второзаконня.

re/ag||і vn реаґувати; ~o у різн.знач. реакція; ~ant/o, ~il/o хім. реаґент, реактив.

*reakci||o у різн. знач. реакція; nuklea ~o ядерна реакція; ~a 1. реакційний; 2. реактивний; ~a partio реакційна партія; ~a aviadilo реактивний літак (= jeto); ~i vn реаґувати; ~ant/o хім. реаґент (син. reaganto); ~ig/i vt викликати реакцію; ~il/o реактив; ~ul/o реакціонер; ~aviad/il/o реактивний літак.

re/akir/i vt набувати повторно; знаходити; повертати собі.

reaktanc/o ел. реактанс, реактивний опір.

reaktor||o 1. фіз. реактор; nuklea ~o ядерний реактор; 2. ав. реактивний двигун; ~a реакторний.

*real||a реальний, дійсний; справжній, істинний, правдивий; ~aj bezonoj реальні потреби; ~o, ~aĵ/o дійсність; реалія; ~ec/o дійсність, реальність; ~ig/i vt реалізовувати, здійснювати, втілювати в життя; ~ig/(ad)/o реалізація, здійснення; ~iĝ/i здійснюватися; *~ism/o реалізм; ~ism/a реалістичний, ~ist/o реаліст; ~temp/a інформ. реального часу; ~tempa reĝimo інформ. режим вільного часу; ne~a, mal~a нереальний, нездійсненний; sen~ec/o нереальність; sur~ism/o, super~ism/o мист., літ. сюрреалізм; sur~ist/o сюрреаліст.

real/o нумізм. реал.

realgar/o хім. реальгар, сірчистий миш’як (природний).

re/amik||ig/i vt примиряти; ~iĝ/o примирення.

re/anim||i vt реанімувати; ~ad/o реанімація.

re/aper/ant/o привид, примара, мара.

re/arb/ar/ig/i vt відновлювати ліс.

re/armvt переозброювати.

re/artik/ig||i vt вправляти; ~ist/o костоправ.

re/asekur/i vt перестрахувати, провести перестрахування, застрахувати на новий період.

Reaŭmur||o Реомюр (французький фізик і природознавець); ~a skalo шкала Реомюра; ~a grado ґрадус за шкалою Реомюра.

reb/o с-г. виноградна лоза; саджанець виноградної лози.

re/bak/i vt перепікати, пекти заново; перен. переробляти.

re/balot/o повторні вибори.

re/bapt/i vt вдруге хрестити; ~ist/o = anabaptisto.

re/bat||i vt відбивати; завдавати відповідного удару; ~o відповідний удар, удар у відповідь.

Rebeka бібл. Ревека.

re/bon/ig||i vt лагодити, ремонтувати, виправляти; ~o лагодження, ремонт, виправлення.

*re/bril/i vn давати відблиск; re~o відблиск.

*rebus/o ребус.

*recenz||i vt рецензувати; ~o рецензія; ~ant/o, ~ist/o рецензент.

recep||i vt с.-г. підрізати (дерева, кущі); ~o, ~ad/o підрізування, підрізка.

*recept||o у різн. знач. рецепт; havebla sen ~o який відпускається/продається без рецепту; ~i vn, vt давати рецепт; приписувати (ліки, лікування); ~ar/o збірник рецептів.

receptakl/o бот. квітколоже.

receptor||o 1. = radioricevilo; 2. біол., фізіол. рецептор.

reces/o анат. закуток.

recesi/o ек. рецесія; (економічний) спад.

recesiv/a біол. рецесивний, прихований.

recidiv||o мед., юр. рецидив; ~ul/o рецидивіст.

Recif/o геогр., м. Ресіфі.

re/cikl/ig/i vt вторинно переробляти.

recipient/o 1. мед. реципієнт; 2. тех. приймач.

*reciprok||a взаємний, обопільний; ~a estimo взаємоповага; ~e взаємно; ~i vt відповідати взаємністю; ~ec/o взаємність.

recit||i vt читати напам’ять; муз. виконувати речитативом; ~o, ~ad/o читання напам’ять; ~it/aĵ/o текст для читання напам’ять.

recital/o муз. сольний концерт.

*recitativ/o муз. речитатив.

*redakci||o у різн. знач. редакція; інформ. версія (= versio); ~a редакційний; ~an/o працівник редакції.

*redakt||i vt редагувати; ~o, ~ad/o редагування; ~ant/o, ~ist/o редактор; ~ant/ar/o, ~ist/ar/o редакція (склад редакції), ~ej/o редакція (приміщення); ~il/o інформ. програма-редактор; ĉef~ist/o головний редактор.

*redaktor||o редактор; ~i vt бути редактором, редагувати.

re/demand/i vt перепитувати.

re/demand/i vt перепитувати.

redempt/i vt рел. покутувати чужі гріхи.

Redemptor/o рел. Спаситель, Ізбавитель (про Христа).

redingot/o сюртук.

re/dir/i vt говорити у відповідь, відказувати, відповідати; переказувати (щось почуте і т.п.).

redoks/a хім. розкислювально-окислювальний.

*re/don||i vt віддавати, повертати; ~o віддавання, віддача, повернення.

*redukt||i vt 1. зменшувати, скорочувати, обмежувати; понижувати, послаблювати; 2. хім. відновлювати; 3. мат. скорочувати дріб; ~o 1. редукція, зменшення, скорочення, обмеження; пониження, послаблення; 2. хім. відновлення; 3. мат. скорочення дробу; ~a який стосується редукції, відновлення, зменшення; ~a peco тех. перехідник; ~ant/o хім. відновник; ~ebl/a який можна скоротити, обмежити; ~ebla frakcio скоротний дріб; ~ej/o військ. редюїт (укріплений пункт усередині фортеці); ~iĝ/i 1. зменшуватися, скорочуватися; понижуватися, послаблюватися; 2. уварюватися; 3. обмежуватися, зводитися до..; 4. перетворюватися; ~il/o тех. редуктор.

redund||a надмірний; ~(anc)o мат., інформ. надмірність; лінґв. надмірність, багатослівність.

I redut/o військ., іст. редут.

II redut/o нрк. = maskobalo.

re/eduk||i vt перевиховувати; ~ad/o перевиховання.

re/efik/o повторна дія.

reel||a мат. реальний; ~o реальне число.

re/el/don||i vt перевидавати; ~o перевидання.

re/elekt/i vt повторно обирати, переобирати.

re/en/ir/i vt повторно входити/заходити, повторно в’їжджати/заїжджати.

*ref||o мор. риф (частина вітрила), ~i vt брати/взяти риф, рифити; ~il/o лінь; mal~i vt послаблювати, відпускати ліні.

re/fal/i vn відкидатися.

re/fald/i vt 1. складати/згортати повторно, складати гармошкою; 2. див. suprenfaldi.

re/fand/i vt переплавляти.

re/far||i vt переробляти; ~aĵ/o переробка; ~iĝ/i vn знову зробитися/стати.

refektori/o їдальня (при школі, лікарні); трапезна (у монастирі).

refer||i vt реферувати; *aĵ/o реферат; ~ant/o референт, доповідач.

referat/o = referaĵo.

*referenc||o 1. довідка, посилання (у книжці); 2. рекомендація; 3. ком. референція; ~i vt давати (бібліографічну) довідку, робити посилання; ~ar/o довідковий, посилальний матеріал; ~il/o друк. знак посилання († *).

referendari/o доповідач, референдарій.

referendum/o референдум.

re/ferm/i vt повторно/знову закривати/зачиняти.

refleks||o біол. рефлекс; kondiĉ/it/a ~o умовний рефлекс; ~a рефлекторний, мимовільний.

refleksiv||o лінґв. зворотний займенник; ~a: ~a verbo зворотна форма дієслова.

*reflekt||i vt відбивати (світло, звук і т.п.), рефлектувати; відображати; ~o 1. відбиття, відображення; 2. рефлексія; ~il/o відбивач, рефлектор; ~ita: ~ita radio відбитий промінь.

reflektor/o фіз. рефлектор.

re/flor/i vn зацвітати вдруге.

re/flu/i vn відпливати.

re/foj/e ще раз.

re/fond/i vt повторно закладати/засновувати (після зруйнування або розпуску).

re/forĝ/i vt перековувати.

re/form||i vt реформувати, переробляти; ~o реформа, переробка; ~ad/o реформування, реформація; ~ant/o реформатор, реформант; ~em/o реформаторство, схильність до реформ; ~ism/o реформізм; ~ist/o реформіст.

*Reformaci/o іст. Реформація.

reformator/o = reformisto.

re/forst/iz/i, re/foest/um/i vn займатися лісовідновленням, насаджувати новий ліс.

re/fort/iĝ/i поновлювати сили, набиратися сил, відходити.

re/fos/i vt перекопувати, переривати.

refrakt||i vt фіз. заломлювати промені; ~o рефракція, заломлення; ~ec/o заломлюваність; ~iĝ/i заломлюватися (про промені); ~il/o астр. рефрактор; ~o/metr/o рефрактометр; ~indic/o показник заломлення.

refraktar/a = fajrimuna.

refraktor/o рефрактор (= refraktilo).

re/frap/i vt повторно/знову вдаряти/стукати/уражати.

refren/o приспів, рефрен.

re/freŝ/||ig/i vt освіжати; ~ig/aĵ/o освіжаючий напій; ~iĝ/i освіжатися.

*refut||i vt відкидати, відхиляти; спростовувати; ~o спростування; ne~ebl/a неспростовний, незаперечний, невідпорний.

*reg||i vt, vn 1. правити, керувати (країною, державою); володарювати, панувати; 2. перен. тримати в руках, тримати під контролем; ~і sin тримати себе в руках; ~i la situacion контролювати ситуацію; ~a керівний; ~ad/o правління, управління; ~ant/a: ~anta partio правляча партія; ~ant/o правитель; *~at/o підданий; підлеглий; ~ebl/a керований; ~ej/o зал. диспетчерська; ~em/a владний, авторитарний; ~il/o пристрій для керування машиною, апаратом і т.п.; ~ist/o член уряду; ~ist/ar/o уряд; ~baston/o скіпетр, берло (= sceptro); ~rad/o тех. бігун, бігунок; маховик, махове колесо; ~stang/o тех. ручка коробки передач; ek~i vn, vt заволодіти, запанувати, опанувати; inter~ad/o міжцарів’я; mem~ad/o 1. самоврядування, автономія; 2. самовладання; mem~ant/a 1. самоврядний; 2. тех. самокерований; ne~ebl/a некерований; si/n~ad/o = mem~ado; super~i vt, vn переважати, панувати, домінувати; tele~i vt управляти по радіо.

re/gajn/i vt відігравати (програне).

*regal||i vt пригощати, частувати; ~o пригощання, почастунок, частування; ~em/a гостинний, хлібосольний; ~em/ul/o хлібосол; for~i vt випросити за двері.

regatt/o спорт. реґата, вітрильні перегони (= boatkonkurso).

rege/o муз. реґей (муз. стиль, що розвинувся на Ямайці у 60-х роках 20 ст.).

re/gener||i vt реґенерувати, відтворювати, відроджувати, відновлювати; ~ad/o __

regeneraci/o = regenerado.

Regensburg/o геогр., м. Реґенсбурґ.

*regent||o реґент (правитель); ~ec/o реґентство.

regi/o юр. завідування чужим майном.

*regiment||o полк; *~estr/o полковник, командир полку.

*region||o 1. район; область, реґіон; 2. анат. ділянка; apudmara ~о приморський район; ~a районний; обласний, реґіональний; ~aj kutimoj місцеві звичаї; ~estr/o керівник реґіону, області; губернатор; ~ism/o реґіоналізм; ~ist/o реґіоналіст.

*registr||i vt реєструвати; записувати, вносити до списку, реєстру; ~o 1. перелік, реєстр; список (= listo); 2. муз. реґістр; 3. інформ. реґiстр клавіатури (= ~umo); реґістр (процесора) (= reĝistro); ~ad/o реєстрація; ~ej/o реєстратура; ~ig/i vt (за)реєструвати; ~igi pakaĵon зареєструвати баґаж; ~igi sin sur la liston de kandidatoj зареєструватися у списку кандидатів; ~ist/o, ~ant/o реєстратор; ~it/a: ~ita letero див. rekomendita letero; ~um/o інформ. реґістр клавіатури; ~o/libr/o реєстраційна книга; іст. реєстр, реґістр; mem~a самореєструючий; en~i vt реєструвати, включати до списку, вписувати у реєстр.

reglament||i vt реґламентувати; упорядкувати; ~o реґламент; ~ad/o реґламентація.

re/glu/i vt переклеювати, переліплювати.

*regn||o держава; царство, королівство; animala ~о царство тварин, тваринний світ; vegetala ~о царство рослин, рослинний світ; ~a державний; ~a estro див. ~estro; *~an/o підданий; *~estr/o глава держави; ~o/glob/o держава (знак влади); inter~a міждержавний, міжнародний; *sam~an/o співвітчизник; super~a наддержавний; sub~o біол. підцарство.

*regol/o орн. золотомушка [Regulus].

regolit/o геол. реголіт.

regres||i vn 1. рухатися у зворотному напрямі; 2. реґресувати; занепадати; ~o 1. рух назад, зворотний рух; 2. реґрес; занепад; 3. геол., мат. реґресія; ~a реґресивний

*regul||o правило, установлений порядок; ~a правильний, реґулярний; ~e правильно; реґулярно; ~ar/o збірник правил, статут; ~ec/o правильність, реґулярність; ~ig/i vt реґулювати; ~ig/ant/o біол. реґулятор; ~(ig)il/o реґулятор; ~element/o ел. реґулятор; ekster~a ненормальний; laŭ~a згідний з правилами, відповідний до правил; mal~a, ne~a неправильний, нереґулярний; mal~e, ne~e неправильно, нереґулярно; mal~ec/o, ne~ec/o нереґулярність; mal~ig/i vt робити нереґулярним, неправильним; розладнати.

Regul/o Реґул (ім’я).

regulator/o 1. настінний маятниковий годинник; 2. = regul(ig)ilo.

Regulus/o астр. Реґул.

regurgit||I vt,vn мед. зригувати; ~o зригування.

*reĝ||o цар, король; ~о de la bestoj цар звірів, лев; ~oj de la petrolo перен. нафтові королі; (R)~o/j бібл. Царі, Книги Царів; *~a царський; королівський; ~a gambito шах, королівський ґамбіт; *~i vn царювати; панувати; ~i, sed ne regi царювати, але не керувати; ~ad/o царювання, панування; *~id/o царевич; королевич; *~id/in/o царівна, королівна; ~in/o цариця; королева; ~in/edz/o чоловік королеви, цариці; ~ej/o королівство, царство; eks~iĝ/і зректися престолу/трону; ~akv/o = ~a akvo (див. akvo); ~filik/o бот. чистоуст королівський (= reĝa osmundo); ~land/o королівство, царство; ~vel/o мор. бом-брамсель; inter~ad/o міжцарів’я; vic~o королівський/ царський намісник.

*reĝim/o у різн. знач. режим; державний лад; cara ~о царський лад; teknologia ~о технологічний режим; elekta ~о порядок виборів; favora ~о режим найбільшого сприяння; lakta ~о молочна дієта; seka ~о сухий закон; ~klav/o інформ. режимна клавіша.

Reĝina Реґіна (ім’я).

reĝisor||o режисер (син. enscenigisto); ~i vt керувати постановкою, ставити п’єсу, режисирувати.

reĝistr/o інформ. реґістр (процесора) (= registro 3).

re/ĝust||ig/i = ĝustigi; ~iĝ/i виправлятися.

rehabilit||i vt реабілітувати; ~o реабілітація.

re/infan/iĝ/і здитиніти, здитинитися, упасти в дитинство.

re/ir/i vn вертатися, іти знову, їхати знову.

Rejkjavik/o геогр. Рейк’явік (столиця Ісландії).

Rejn||o геогр., р. Рейн; ~land/o Надрейня.

Rejnald/o Ренальд (ім’я).

rejs/o нумізм. рейс.

rek/o спорт. турнік, перекладина.

*reklam||o реклама; ~i vt рекламувати; ~a рекламний; ~aĵ/o, ~il/o рекламний проспект (і т.п.); ~industri/o рекламна індустрія; ~lum/o/j рекламні вогні; ~panel/o рекламний щит, рекламне панно.

reklamaci||o рекламація, вимога, претензія; ~i vn робити рекламацію, виступати з вимогою, претензією.

rekоgnosk/i vn проводити розвідку (= skolti).

*rekomend||i vt рекомендувати; ~o рекомендація; ~it/a: ~ita letero рекомендований лист; mal~i vt відраджувати; ~ind/a вартий рекомендації.

*rekompenc||i vt винагороджувати; ~o винагорода, нагорода; ~e у  винагороду, нагороду.

*rekord||o рекорд; superi ~on побити рекорд; ~ul/o рекордсмен.

*rekrement/o вижимки, макух; барда, солодова гуща.

*rekrut||o військ. рекрут, призовник, новобранець; ~ig/i vt рекрутувати, призивати в армію, брати/взяти до війська; ~ig/o призов в армію; ~ekzamen/o відбір до служби в армії, медична комісія для призовників; ~instru/ist/o капрал, сержант.

*rekt||a у різн. знач. прямий (мат. = orta); ~e прямо; ~ec/o прямизна; перен. прямота; ~ig/i vt випрямляти, випростувати; ~iĝ/i випрямлятися, випростуватися; ~il/o лінійка; T-kap/a ~il/o рейсшина; ~angul/o мат. прямокутник (= ortangulo); ~onur/o буд. шнур (для дотримання прямої лінії); el~ig/i vt випрямляти, випростовувати; el~iĝ/і випрямлятися, випростовуватися; mal~a непрямий, кривий; *mal~e криво; опосередковано; ne~a непрямий.

rektif(ik)||i vt 1. хім. ректифікувати, очищати; 2. ел. випрямляти; ~o ректифікація, очищення, перегонка; ~il/o 1. ректифікатор, ректифікаційний апарат; 2. ел. випрямляч.

*rektor||o ректор; ~a ректорський.

rektum/o анат. пряма кишка; ~it/o мед. ректуміт, запалення прямої кишки; ~o/skop/o ректоскоп; ~o/skop/i/o ректоскопія.

rekuper||i vt 1. тех. рекуперувати; 2. фін. повертати борги, погашати кредити; ~ad/o тех., фін. рекуперація; ~il/o тех. рекуператор.

rekursi||o інформ. рекурсія; ~a рекурсивний.

rekviem/o 1. реквієм; 2. панахида, заупокійна служба.

rekvizici||i vt реквізувати; ~o реквізиція.

rekvizit||o театр. реквізит; ~ist/o реквізитор.

rekvizitor/o = rekvizitisto.

*rel||o рейка; ~a рейковий; ~ing/o рейкова подушка; ~distanc/o зал. ширина колії; ~fork/o розгалуження колії; ~komut/il/o, anĝ/il/o зал. cтрілка; u/o зал. башмак; ~trab/o шпала; ~voj/o колія; ĉef~o ел. головна рейка (у рейковому колі); el~iĝ/і сходити з рейок/колії; kontraŭ~o контррейка; sur~aĵ/o/j рейковий транспорт; unu~a однорейковий, монорейковий.

relaj/o = relajso.

relajs||o ел. реле, перемикач; ~i уставити реле; ~direkt/il/o/j тех. релейна система управління; ~motor/o сервомотор, серводвигун; term/o~o термореле.

*relativ||a відносний; ~e відносно; ~ec/a: ~eca teorio теорія відносності; ~ec/o відносність; ~ism/o релятивізм.

relegaci/o юр. заслання; пожиттєве заслання без позбавлення прав (у колонії).

*relief||o рельєф; alta ~о горельєф; basa ~о барельєф; ~a рельєфний; перен. виразний, яскравий; ~e рельєфно; виразно, яскраво; ~ig/i vt робити рельєфним; перен. виділяти, підкреслювати.

*religi||o релігія; ~a релігійний, побожний; ~an/o людина, яка сповідує певну релігію; ~ec/o релігійність; ~ul/o релігійна людина; ~histori/o історія релігії; ali~an/o, ali~ul/o іновірець; inter~a міжрелігійний; kontraŭ~a антирелігійний; mult~a багаторелігійний; ne~a нерелігійний, світський; *sam~an/o одновірець, єдиновірець; sen~a нерелігійний, невіруючий, безбожний; sen~ec/o безбожність, атеїзм; sen~ul/o невіруючий (у знач.ім.), атеїст, безбожник.

relikv/o 1. реліквія; 2. церк. мощі (син. sanktrestaĵo).

reliŝ/o кул. гостра приправа, соус, гострий ґарнір.

reluktanc/o фіз. магнітний опір, релюктанс.

*rem||i vn гребти (веслами), веслувати; ~ad/o гребня, веслування; ~ant/o, ~ist/o гребець, весляр; ~bat/o удар весла; ~benk/o банка (лавка для веслярів); ~boat/o гребне судно; ~estr/o загрібний (у знач.ім.); ~il/o весло; ~il/ing/o, ~il/hok/o кочет; ~konkurs/o змагання з веслування, веслярські змагання; ~pied/a орн. перетинчастолапий (= palmo~a); post~il/o кормове весло.

Rem/o іст. Рем (один із леґендарних засновників Рима).

re/mal/ferm/i vt повторно/знову відкривати/відчиняти.

remanenc/o фіз. залишковий магнетизм.

Rembrant/o Рембрандт (голландський художник).

*rembur||i vt набивати (меблі, матраци і т.n.); ~(ad)o набивання, набивка (меблів, матраців і т.п.); ~it/a: ~ita meblo м’які меблі.

remburs/o післяплата, накладна плата, накладний платіж.

Remiĝ/o Ремігій (ім’я).

remit/o мед. полегшення, послаблення (хвороби).

remiz/o 1. каретний сарай; 2. ґараж; 3. парк (трамвайний); депо (паровозне).

remolad/o майонез з гірчицею і спеціями.

remonstrant/o рел. ремонстрант (член ліберальної бездогматичної церкви, заснованої у 16 ст.).

remont||i vt військ. ремонтувати (поповнювати кінським складом); ~o поповнення кінським складом.

remor/o іхт. ремора [Remora].

remork||o 1. мор. буксирне судно, буксир; 2. вантажний автомобіль з причепом; причеп; ~i vt буксирувати.

*rempar||o військ. (фортечний) вал; фортечна стіна; ~i vt оточувати валами.

Rems/o геогр., м. Реймс.

*ren||o анат. нирка; ~a нирковий; ton/et/o нирковий камінь; sur~a наднирковий.

Renard/o літ. Ренар (ім’я лиса у середньовічному епосі).

Renat||o Ренат; ~a Рената (імена).

renĉ||i vt тех. викручувати; ~il/o гайковий ключ.

*rendevu||o зустріч, побачення, рандеву; ~ej/o місце зустрічі, побачення.

rendiment||o продуктивність, ефективність; ~о de laboro продуктивність праці; ~о de maŝino корисна дія машини; ~о de fervojo пропускна здатність залізниці; lerna ~о шкільна успішність; ~a продуктивний, ефективний.

rened/o ранет (сорт яблук).

renegat||o ренеґат, відступник; ~i vn ренеґатствувати; ~ec/o ренеґатство, відступництво.

*Renesanc/o іст. Відродження, Ренесанс; (r)~a ренесансовий, стосовний епохи Відродження/Ренесансу.

reni||o хім. реній; ~at/o реніат.

renit/i vn не піддаватися пальпації, бути ущільненим, твердим, тугим.

renklod/o ренклод (сорт слив).

*renkont||i vt 1. зустрічати; mi ~is vian filon я зустрів вашого сина; 2. знаходити, зустрічати; oni ne ~as en tiu libro ion novan у цій книжці не знайдеш чогось нового; ~e(n) назустріч; ~o зустріч; ~iĝ/i зустрічатися; ~iĝ/o зустріч; ~ebl/a який можна зустріти; inter~i vn = ~iĝi.

renom||o популярність, репутація, реноме; ~iĝ/i прославитися, одержати репутацію.

renonc/i vn 1. відмовлятися від участі (у чому-н.); 2. карт. скидати карту іншої масті.

*rent||o рента, щорічний доход; ~ul/o рантьє; ~um/o відсоток з капіталу.

rentabilitat/o ек. рентабельність, прибутковість.

Rentgen||o Рентґен (німецький фізик); (r)~o фіз. рентґен (одиниця виміру); ~radi/o/j = iksradioj, x-radioj. 

rentgeni/o хім. рентґеній.

*renvers||i vt 1. перекидати, перевертати; 2. валити, скидати; ~e догори ногами, горілиць; ~a перекинутий, перевернений; ~o перекидання, перевернення, перевертання; переворот, скинення, повалення; ~o de reĝimo повалення режиму; *~iĝ/i перекидатися, перевертатися; валитися; ◊ post mia malapero ~iĝu la tero! після нас хоч потоп!

reobaz/o біол. реобаза.

reologi/o фіз. реологія.

reostat/o ел. реостат.

rep/o муз. реп (стиль у джазі).

reparaci/o репарація, відшкодування; компенсація.

*repertuar/o репертуар.

repetitor/o репетитор.

replik||о заперечення; репліка, зауваження; ~i vt, vn заперечувати; робити зауваження, подавати репліки; ~ad/o біол. реплікація, редуплікація ДНК.

reporter/o репортер (син. raportisto); ~aĵ/o репортаж.

reprezali/o репресалії; репресії.

*reprezent||i vt представляти, бути представником; ambasadoro ~as sian regnon kaj deputito siajn elektintojn посол представляє свою державу, а депутат – своїх виборців; ~ad/o представництво; ~a представницький; ~ant/o представник; ~at/o особа, яку представляють; ~iv/ec/o репрезентативність.

re/produkt||i vt репродукувати, відтворювати, розмножувати; ~ad/o репродукування, репродукція, відтворення, розмноження; ~ant/o плідник; ~iĝ/і репродукуватися, відтворюватися, розмножуватися.

reprograf||i vt копіювати (за допомогою техніки, н-д ксерокса); ~ad/o копіювання.

reps/o репс (тканина).

reptili/o/j зоол. плазуни, рептилії [клас Reptilia].

repudi||і vt юр. 1. відмовлятися від сплати боргу, від зобов’язань; 2. розлучитися з дружиною; ~o 1. відмова від сплати боргу, від зобов’язань; 2. (одностороннє) розлучення.

*reputaci/o репутація, популярність, добре ім’я.

re/send/i vt відсилати/відправляти назад.

reskript/o рескрипт.

resoluci/o 1. мед. розсмоктування, розсисання; 2. мед. послаблення, відпущення; 3. фіз. заміна однієї сили двома або кількома еквівалентними; 4. літ. заміна довгого складу двома короткими.

resonanc/o фіз. резонанс.

resonator/o фіз., муз. резонатор.

*respekt||i vt шанувати, поважати; ~o пошана, шана, шаноба, повага, поважання; ~ad/o ушанування, пошанування; ~ind/a гідний пошани, поваги; респектабельний; mal~i vt зневажати; mem~o самоповага; ne~o неповага; tro~a запобігливий; підлесливий, облесливий, облесний, підлесний; ~o/plen/a шанобливий.

*respektiv||a співвідносний, відповідний; ~e відповідно, співвідносно.

*respond||i vt, vn 1. відповідати, давати відповідь; ~і leteron відповідати на лист; tio ne ~as al realaj faktoj це не відповідає дійсності; 2. нести відповідальність, бути відповідальним; mi pri tio ne ~as я за це не відповідаю; ~o відповідь; ~a 1. відповідний; ~a letero відповідний лист; 2. відповідний; 3. відповідальний (= ~eca); ~ad/o відповідання; *~ec/o відповідальність; ~rajt/o право на відповідь; sen~a без відповіді; sen~ec/o безвідповідальність; ~kupon/o купон для одержання поштової марки на відповідь.

respons||i vn бути відповідальним, відповідати (за що-н.), нести відповідальність; mi ~as pri la programo я відповідаю за програму; ~(ec)o відповідальність; ~ig/i vt покладати відповідальність, призначати відповідальним; sen~a безвідповідальний; sen~o безвідповідальність.

responsori/o церк. респонсорій, відповідна партія (в антифонному співі).

*respublik||o республіка; federacia ~o федеративна республіка; parlamenta ~o парламентська республіка; popoldemokratia ~о народно-демократична республіка; burĝdemokratia ~о буржуазно-демократична республіка; ~a республіканський; ~an/o 1. громадянин республіки; 2. республіканець.

*rest||i vn залишатися, продовжувати знаходитися; ~і senŝanĝa залишатися незмінним; li ~os tie ankoraŭ tri monatojn він пробуде там ще три місяці; ~і hejme залишатися дома; ~o залишок; ~ad/i vn перебувати; ~ad/o перебування; ~ad/ej/o місце перебування, резиденція; ~aĵ/o залишок; решта, здача (із грошових сум); ~aĵ/o(j) відходи; ~ig/i vt залишати; ~o/likv/o хім. залишкова рідина; ~suker/o залишковий цукор (у вині); post~i vn відставати, залишатися позаду; залишатися (по кому-н., чому-н.); super~a зайвий; super~i vn залишатися зайвим.

restaŭr||i vt відновлювати, реставрувати; ~ad/o відновлення, реставрація.

restitu||i vt 1. відновлювати, відновляти (попередній текст і т.п.); 2. повертати незаконно вилучене, відшкодовувати; ~o 1. відновлення; 2. реституція, повернення (майна і т.п.), відшкодування.

*restoraci||o ресторан; ~aĉ/o харчевня, трактир; ~estr/o ресторатор, власник ресторану; ~o/vagon/o вагон-ресторан.

restrikt||i vt скорочувати, обмежувати; ~o скорочення, обмеження; ~a обмежувальний.

*resum||i vt резюмувати, підсумовувати, підбивати підсумок; ~o резюме, підсумок; ~a підсумковий; ~e у підсумку, у цілому; ~ad/o підсумовування, підбиття підсумків.

resurekt||i vn рел. воскресати; Kristo ~is Христос воскрес; ~o воскресіння.

resurs/o екол. ресурс.

resus||o зоол. резус [Macaca mulatta, син. M. rhesus]; ~faktor/o фізіол. резус-фактор.

І*ret||o мережа, сіть, сітка, тенета; geografia ~о географічна сітка; elektra ~о електрична мережа; komputila ~о комп’ютерна мережа; ~о de intrigoj сіть інтриг; ĵeti ~on закидати сіть, розставляти тенета; ~a сітчастий, сітчаний; ~aĵ/o виріб із сітки, сітчаста тканина; сплетення; ~adres/o електронна адреса; ~kapt/i vt ловити сіттю; ~mesaĝ/o eлектронне повідомлення, електронний лист; ~nov/aĵ/o/j новини з Інтернету; ~pilk/ad/o, ~pilk/lud/o волейбол (син. flug~ado, volejbalo); ~poŝt/o електронна пошта; ~sak/o сітка (для продуктів); ~silici/at/o хім. каркасний силікат; ~o/stomak/o сітка (відділ шлунка жуйних; = centipelio); en~ig/i vt заплутати в мережі/сіті, піймати в мережі/сіті/тенетах; en~iĝ/i заплутатися в мережі/сіті, упійматися в мережі/сіті/тенетах; перен. потрапити в тенета; inter~o інформ. міжмережева взаємодія; la Inter~o Інтернет.

II ret||o іст. рет; (R)~i/o Реція (римська провінція); ~i-romanĉa лінґв. ретороманський.

retabl/o мист. 1. вівтарна стіна; 2. іконостас.

retikul||o 1. ридикюль, дамська сумка; 2. анат. сіточка; ~a ретикулярний, сітчастий; oz/o мед. ретикульоз; ~o-endoteli/a sistem/o ретикулярно-ендотелійна система.

*retin||o анат. ретина, сітчаста оболонка ока, сітківка; ~a ретинальний; ~al/o біол., хім. ретинал; ~it/o мед. ретиніт, запалення сітчастої оболонки ока; ~ol/o біол., хім. ретинол, вітамін А1 (син. vitamino A1); ~o/pati/o мед. ретинопатія.

retinakl/o 1. анат. удержувач; 2. бот. липка залозка, прилипальце.

*retor||o ритор; пишномовний оратор; *~ik/o риторика, красномовство; ~ik/a риторичний; ~ika/ĵ/o риторична фігура, пишний мовний зворот.

*retort/o реторта.

retrat||i vt фін. виставляти ретрату; ~o ретрата (1. зворотний переказний вексель; 2. рахунок, що його виставляє банк клієнтові на відшкодування витрат, пов’язаних з опротестуванням векселя, прийнятого на інкасо).

retret||i vn див. retiriĝi; ~o військ. відступ; відхід (від світського життя, політики і т.п.); відставка.

retro- преф., який позначає зворотну дію або рух, що виконується навпаки до нормального напрямку: ~iri, ~paŝi задкувати; ~klini la kapon закидати назад голову. Прим. Може вживатися й самостійно, у знач. присл.: iru ~! іди геть!, відступись!

retro/efik||i vt мати зворотну дію; ~o зворотна дія.

retro/fleks/i vt випростовувати, випрямляти.

retro/form/i vt надавати первісної (або попередньої) форми, повертатися до первісної форми.

retro/ir/i vn іти взад, іти задом, задкувати; їхати взад, їхати задом.

retrospektiv/a ретроспективний, звернений до минулого.

retuŝ||i vt 1. ретушувати, підмальовувати; 2. підганяти (одяг до фіґури); ~o ретуш; ~ist/o ретушер.

reum/o бот. ревінь [Rheum]; hibrid/a ~o ревінь гібридний [R. x hybridum]; palmat/a ~o ревінь пальчастий [R. palmatum]; tatar/a ~o ревінь татарський [R. tataricum].

Reuni/o геогр., о-в Реюньйон.

*reŭmat||o мед. болюча гіперемія; ~ism/o ревматизм; ~ism/a ревматичний; ~ism/ul/o ревматик, хворий на ревматизм; ~oid/a ревматоїдний; ~olog/o ревматолог; ~ologi/o ревматологія.

*rev||i vt, vn мріяти; ~o мрія; ~a, ~em/a мрійливий; ~ad/o мріяння, ~(em)ul/o мрійник; dis~ig/i vt розчаровувати; dis~iĝ/і розчаровуватися; *dis~iĝ/o розчарування; el~ig/i vt розчаровувати; el~iĝ/і розчаровуватися; el~iĝ/o розчарування; en~iĝ/і поринути у мрії, замріюватися, розмріятися; for~i vt промріяти, провести у мріях; sen~ig/i розчаровувати.

revanĉ/o спорт. реванш.

*revelaci||o рел. одкровення; ~a одкровенний, об’явлений; ~i vt об’являти.

reverend/o церк. священик, (його, їх) превелебність/преподобіє (англійський священицький титул).

revers||o зворотний бік, виворіт; реверс; ~i vt вивертати навиворіт; перелицьовувати; ~ebl/a який можна перелицювати.

reversi/o біол. реверсія (= retromutacio).

reviz/i див. revizii.

*revizi||і vt 1. ревізувати, перевіряти; 2. переглядати; ~o 1. ревізія; 2. перегляд; ~ism/o ревізіонізм; ~ist/o 1. див. revizoro; 2. ревізіоніст.

*revizor/o ревізор.

*revoluci||o революція; переворот; proleta ~о пролетарська революція; burĝa ~о буржуазна революція; Oktobra revolucio іст. жовтневий переворот (у 1917 р. в Росії); ~a революційний; ~i vt зчинити/зробити революцію, сколихнути; ~ig/i vt революціонізувати; ~ist/o, ~ul/o революціонер; antaŭ~a дореволюційний.

*revolver/o 1. револьвер; 2. тех. барабан.

*revu||o 1. журнал; 2. огляд; 3. військовий огляд, парад; ~i vt оглядати, робити/проводити огляд; ~ant/o оглядач (журналіст).

revulsi/o мед. відтягування крові.

*rezed/o бот. резеда [Reseda]; flav/et/a ~o резеда жовтенька [R. luteola]; arom/a, bon/odor/a ~o резеда запашна [R. odorata].

rezerpin/o фарм. резерпін.

*rezerv||i vt резервувати; залишати за собою; залишати/відкладати про/на/у запас, приберігати, ~a резервний; ~a armeo резервна армія; ~o резерв; por ~о про/на/у запас; ~ad/o 1. резервування; 2. бронювання (місця у поїді, літаку і т.п.); ~aĵ/o резервний запас; ~ej/o 1. заповідник; 2. резервація; ~iĝ/em/o стриманість; ~uj/o резервуар; ~ist/o військ. резервіст, cпорт. запасний гравець; ~ist/ar/o резерв (особовий склад); ~it/ec/o запас (стан); sen~a остаточний, цілковитий; беззастережний, безсуперечний; беззавітний, самовідданий.

rezid||i vn мати постійне місце проживання, проживати; ~ej/o резиденція, осідок, садиба.

rezident||o резидент (представник держави-метрополії у протектораті); ~ej/o резидентська садиба, резиденція.

rezidu/o 1. тех., хім. залишок; осад, осадок; відстій; шлам; 2. фін., юр. залишок, решта.

*rezign||i vt відмовлятися, відрікатися, зрікатися; ~o зречення, відмовлення, відмова від поста, посади, прав; sen~e безвідмовно.

*rezignaci||i vn примирятися, змирятися (з чим-н.); ~a смиренний, покірний; ~o смиренність, відмова від боротьби (з чим-н.), примирення з долею.

*rezin||o живиця, деревна смола; ~a живичний, смоляний, смолистий.

*rezist||i vt, vn пручатися, опиратися, чинити опір; протистояти, не піддаватися; ~o опір, опирання, спротив; протидія; протистояння; ~o de materialoj тех. опір матеріалів; ~a стійкий, здатний чинити опір; ~a movado іст. рух опору; ~anc/o ел. активний опір, резистанс; ~ant/o іст. учасник руху опору; ~ec/o опір матеріалів; опірність, стійкість, витривалість; ел. питомий опір (= ~iveco); ~il/o ел. резистор; котушка опору; ~o/prov/o випробування опору, перевірка на опір; ne~ebl/a невідпорний; непереборний, нездоланний; sen~a без (жодного) опору.

rezoluci||o резолюція, постанова; ~i vn приймати резолюцію.

rezolut||a твердий, рішучий, непохитний, наполегливий (= firma, senhezita).

*rezon||i vn міркувати, розмірковувати, мудрувати, розм. розумувати; ~o, ~ad/o міркування, мудрування; розумування; ~em/a резонерський; mis~i vt хибно/неправильно міркувати.

rezonanc/o див. resonanco.

rezonator/o див. resonilo.

rezorcinol/o хім. резорцинол.

*rezult||~i vn бути результатом, виникати, виходити, випливати; ~o результат; ~ant/o фіз. рівнодіюча (у знач.ім.); ~ig/i vt приводити до результату, наслідку, спричиняти; sen~a безрезультатний..

*rezultat/o результат (= rezulto).