A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

pu! виг. фу!

pu||o вульґ. відхідні гази (з кишківника); ~i vn голосно пердіти, пукати.

Puatier/o геогр., м. Пуатьє.

Puatu/o геогр. Пуату (історична область у Франції).

puaz/o фіз. пуаз.

pub||o анат. лобок; ~a лобковий; ~a monto лобкове підвищення; ~a pediko площиця, лобкова воша (= ftiro); ~har/o/j лобкове волосся; ~laŭs/o = ftiro; ~ost/o лобкова кістка.

puber||a фізіол. пубертатний (який належить до періоду статевого дозрівання); ~ec/o пубертатність; ne~a який не досяг періоду статевого дозрівання.

pubi||o анат. лобкова кістка (син. pubosto); ~o/tomi/o мед. пубіотомія, розтин лобкової кістки.

public||і vt публікувати, виступати в пресі; ~aĵ/o публікація; ~ist/o публіцист.

*publik||o публіка, громадськість; глядачі; *~a публічний, громадський; ~e публічно, привселюдно; ~aĵ/o публікація; ~ec/o публічність, гласність; ~ig/i vt публікувати, оголошувати; ~ig/o публікація, оголошення; ~ul/in/o публічна жінка, повія, проститутка; ~opini/o публічна/громадська думка; mal~e при закритих дверях.

puc/a крикливий, крикливо виряджений, розцяцькований.

puĉ||o путч; ~ist/o путчист.

pud||o пуд (міра ваги); ~a пудовий.

*pudel/o пудель.

pudend/o анат. соромітне місце; femin/a ~o зовнішні статеві органи жінки, вульва (син. vulvo).

*puding/o пудинґ.

pudl||i vt тех. пудлінгувати; ~ad/o пудлінгування.

pudor||o цнотливість, соромливість; ~a цнотливий, соромливий; ~e соромливо, цнотливо; mal~o безсоромність; sen~a безсоромний; непристойний; sen~ec/o безсоромність; непристойність.

*pudr||o пудра; ~i vt пудрити; si/n ~i пудритися; ~il/o пушок; ~uj/o пудрениця; ~o/mantel/o косметична накидка.

pudu/o зоол. пуду [Pudu].

puerper||a мед. пологовий, родильний; ~ec/o післяпологовий стан.

puf! виг. бух!, ух!

*puf||a 1. надутий, роздутий, пухкий, розпухлий; одутлий; 2. перен. пишний, пихатий; ~o надутий, пухкий предмет; пуф (меблі); буф (на платті); ~ig/i vt надувати, здувати, роздувати; мусувати (збивати); накачувати (шину); збивати (волосся); ~ig/i надуватися, здуватися, розбухати, пухнути; ~kuk/o тістечко з кремом; ~maiz/o кул. попкорн; ~mam/a з пишними грудьми; ~pantalon/o шаровари; ~pug/a з пишним задом; ~reklam/o дута реклама; ~seĝ/o пуф; ~vang/a круглолиций, товстощокий, товстолиций, щокатий.

pufin/o орн. буревісник малий [Puffinus].

pug||o зад, сідниця; круп; ~mezur/o обхват стегон; ~fik/i vt вульґ. злягатися через задній прохід, займатися мужолозтвом, содомією; ~verg/i vt бити/сікти/пороти/шмагати різками (по сідницях).

*pugn||o кулак; ~i vt бити кулаками; ~a кулачний; ~ig/i vt стиснути в кулак; ~o/gant/o рукавиця; ~o/kojn/o археол. ручне рубило.

pukcini/o бот. пукцинія [Puccinia) (іржастий гриб).

І*pul||o ент. блоха; ~balkon/o театр. ґалерея, розм. ґальорка; ~bazar/o барахолка, “блошиний ринок”; ~kolor/a блошиного кольору, темно-каштановий.

ІІ pul/o пул (розмінна монета Афганістану).

pula/o пула (грошова одиниця Ботсвани).

pulard/o пулярка (молода вихолощена відгодована курка).

*pulĉinel/o пульчинела, петрушка (персонаж лялькового театру).

puli||o тех. блок, шків; ролик; ~ar/o система блоків, поліспаст.

pulikari/o бот. блошниця [Pulicaria].

pulk/o пульке, аґавовий напій (мексиканський алкогольний напій, cин. agavvino).

pulkv/o = pulko.

pull/o ек., фін. пул (угода між підприємцями, монополіями).

*pulm||o анат. легеня; spiri per plena ~о дихати на повні груди; ~a легеневий; ~aĵ/o кул. легені; ~it/o див. pneŭmonio; ~o/fiŝ/o/j іхт. дводишні риби, двоякодихаючі риби (= dipnoj); ~o/herb/o бот. медунка (= pulmonario).

pulman/o пульман, пульманівський вагон.

pulmonari/o бот. медунка [Pulmonaria] (син. pulmoherbo); oficin/a ~o медунка лікарська [P. officinalis].

pulover/o пуловер, джемпер.

pulp||o 1. анат. пульпа (зуба, селезінки); 2. м’якуш, м’якоть (плоду, овочів); 3. тех. пульпа, безформна маса (вугілля, руди і т.п.); ~a м’ясистий; м’ясоподібний; ~ig/i vt розминати, перетворювати в кашку; ~it/o мед. пульпіт; ~osuk/o сік з м’якоттю.

*puls||o пульс; palpi la ~on щупати пульс; ~i vn пульсувати, битися (про пульс; тж перен. про життя, надію і т.п.); ~o/bat/o удар (пульсу); ~frevenc/o, ~nombr/o частота пульсу; ~o/stel/o астр. пульсар.

pulsatil/o бот. сон-трава, сон, вовчий сон [Pulsatilla].

pultace/a мед. кашоподібний.

pulul/i vn мед. 1. кишіти; 2. швидко розмножуватися.

*pulv||o порох; senfuma ~о бездимний порох; ◊ li ne elpensis ~on він пороху не видумає; ~a пороховий; ~ej/o пороховий склад, пороховий льох, порохова вежа; ~uj/o порохівниця, зарядний картуз; ~o/paf/il/o/j вогнепальна зброя; ~o/tur/o порохова вежа.

*pulvor||o порошок; denta ~о зубний порошок; bongustiga ~o смакова приправа; ~a порошкоподібний; ~ec/o порошкоподібність; ~ig/i vt розтовкти/розтерти на порошок, розпорошувати, перетворювати на порошок; ~ig/il/o пульверизатор, розпилювач; ~iĝ/i розпилятися, розпорошуватися, перетворюватися на порошок.

pum! виг. бух!, бах!, ух!

pum/o зоол. пума, кугуар [Felis concolor].

*pumik/o мін. пемза.

*pump||i vt качати (насосом); ~ad/o накачування; відкачка; ~ej/o насосна станція; ~il/o насос, помпа; ~ist/o 1. заправник, працівник бензозаправної станції; 2. наладчик нафтонасосної установки; el~i vt викачувати.

pumpernikl/o чорний житній хліб.

*pun||i vt карати; ~o кара, покарання; штраф; стягнення; ~a каральний; штрафний; ~a ekspedicio каральна експедиція; ~a puŝo штрафний удар (м’ячем); ~ebl/a карний, караний; ~iĝ/і поплатитися, покарати самого себе; ~ind/a який заслуговує кари/покарання; ~are/o штрафний майданчик (у футболі); ~benk/o штрафна лавка (у гокеї); ambr/o карцер; ~dom/o в’язниця, тюрма; ~labor/o примусова праця; ~labor/ej/o виправно-трудовий табір; ~mon/o штраф; ~pag/i vn платити штраф; ~rimed/o міра покарання; ~vizit/i vt прийти з покаранням; sen~a безкарний; sen~e безкарно; sen~ec/o безкарність.

*punc/a яскраво-червоний, червоногарячий.

*punĉ/o пунш.

pund/o фунт (грошова одиниця); brita, egipta ~o британський, єгипетський фунт; sterlinga ~o фунт стерлінґів

punik||o бот. ґранатник, ґранатове дерево, ґранат [Punica] (син. granatujo); ~ac/o/j ґранатові [родина Punicaceae].

Punik/a іст. Пунічний; ~aj militoj Пунічні війни.

punk||o панк(-рок) (стиль молодіжної музики); ~ul/o панк (декласована молода людина з шокуючим зовнішнім виглядом та шокуючою поведінкою).

punkci||o мед. пункція, прокол; ~i vt робити пункцію.

*punkt||o 1. лінґв. крапка; meti ~on super i ставити крапки над і; 2. пункт, точка, місце; deira ~о пункт відправлення, вихідна точка; morta ~o мертва точка; la plej alta ~о de monto найвища точка гори; renkonto de du linioj faras ~on перетин двох ліній утворює точку; 3. крапка, цятка, пляма; ~о sur haŭto цятка на шкірі; 4. друк. пункт; akumul/iĝ/a ~o мат. гранична точка, точка згущення/нагромадження; ek/flam/a ~o точка загоряння; ~i, ~ad/i vt, vn ставити крапки; ~o/frap/i vt тех. значити мітчиком; ~o/frap/il/o тех. значильник, мітчик; *~o/kom/o крапка з комою; ~o/lini/o пунктир, пунктирна лінія; лінія відриву, лінія відрізу; ĉef~o cторона світу; *du~o 1. лінґв. двокрапка; 2. мат. знак ділення; sub~o друк. підрядковий діакритичний знак у вигляді крапки; super~o друк. надрядковий діакритичний знак у вигляді крапки; tri~o лінґв. три крапки.

punktur||o мед. голкоуколювання.

*punt||o мереживо; ~a мереживний; ~aĵ/o виріб з мережив; ~ist/in/o мереживниця, мережниця.

puntili||o справа честі; ~em/a вразливий.

*pup||o 1. лялька; маріонетка; ~о kun fermiĝantaj okuloj лялька з очима, що закриваються; 2. лялечка (комахи); ~a ляльковий; ~et/o (маленька) лялечка; ~teatr/o ляльковий театр.

*pupil||o анат. зіниця; ~a зіничний.

*pupitr||o пюпітр; пульт; кафедра, трибуна.

І*pur||a 1. чистий, вільний від домішок; ясний, прозорий; ~а oro чисте золото; ~а akvo чиста вода; ~а ĉielo чисте/ясне небо; 2. чистий, незаплямований; бездоганний; ~а konscienco чиста совість; ~а knabino непорочна дівчина; ~а prononco бездоганна вимова; ~а vero чиста правда; ~e чисто; ~ec/o чистота, чистість; *~em/a охайний, чепурний; *~ig/i vt чистити, очищати; прибирати; ~ig(ad)o чищення, чистка, очищення, очистка; прибирання; ~ig/a який очищає, очисний; ~iĝ/i очищатися; ~ism/o пуризм; ~ism/a пуристичний; ~ist/o пурист; ~ul/o чиста, незаплямована людина; ~ras/a чистопорідний, чистокровний; ~sang/a чистокровний, чистопорідний; el~ig/i vt очищати, очищувати, розчищати, розчищувати; mal~a брудний, нечистий; mal~aĵ/o бруд; mal~ec/o бруд, брудота; mal~ig/i vt бруднити, забруднювати, занечищувати; mal~ig/o забруднення, занечищення; *mal~iĝ/і бруднитися, забруднюватися; mal~ul/o нехлюй, замазура, бруднуля.

ІІ pur/o бібл. пур, жереб.

Puran/o/j рел. Пурани (святі книги про Крішну).

pure/o кул. пюре.

*purgatori/o рел., перен. чистилище.

Purim/o бібл. Пурим (єврейське свято).

purin/o біол., хім. пурин.

*puritan||o пуританин; ~a, ~ism/a пуританський; ~ism/o пуританство.

Purkinj/o Пуркінє (чеський фізіолог);  ĉeloj de ~o фізіол. клітини Пуркінє.

*purpur||o пурпур, багрянець; ~a пурпуровий, пурпурний, багряний; ~(ig vt багрянити, покривати пурпуром, багрянцем; (retin/a) ~aĵ/o фізіол. зоровий пурпур, родопсин; ~ul/o кардинал; ~bakteri/o/j пурпурові бактерії.

purpura/o мед. пурпура.

*pus||o гній; ~a гнійний; ~i vn гноїтися, нагноюватися, загноюватися; ~ad/o нагноєння, загноєння; ~nefr/it/o мед. піонефроз.

Pusan/o геогр., м. Пусан.

*pustul||o мед. пустула, гноячок, гнійний прищ; ~a пустульозний, гноячковий; ~oz/o пустульоз.

*puŝ||i vt штовхати, підштовхувати, пхати; ~o поштовх; ~a який штовхає, підштовхує; ~ad/o штовхання, штовханина; ~iĝ/i штовхатися, пхатися; ~iĝi per la kapo al la muro битися головою об стіну; ~iĝ/ad/i, si/nперен. пропихатися, проштовхуватися; ar/et/o ручний візок; ~pec/o спусковий гачок; спуск, спусковий пристрій; штовхач; ~pump/il/o нагнітальний насос; ip/o мор. штовхач; antaŭ/e/n~i vt підштовхувати; de~i vt відпихати, відштовхувати; dis~i vt розштовхувати, розпихати; ek~i vt штовхнути; ek~o поштовх; el~i vt виштовхувати, випихати; en~i vt уштовхувати, впихати, вганяти, заганяти; for~i vt відштовхувати, виштовхувати; відкидати; відганяти; kun~i vt зштовхнути, зіткнути (з ким-н., чим-н.); kun~iĝ/i зштовхнутися, зіткнутися; re~ad/o мед,. філос. придушення свідомих потягів (у фрейдизмі); sur~o геол. насув, надвиг; sur~iĝ/і наштовхуватися.

Puŝkin/o Пушкін (російський письменник).

puŝtu/a пуштунський; ~a lingvo пушту, афганська мова.

*put||o колодязь, криниця; ~a криничний, колодязний; ~ist/o колодязник; бурильник свердловин; ~o/rand/o цямриння.

putin||o повія, проститутка, вульґ. курва (= prostituitino); ~ej/o дім розпусти, бордель.

*putor/o зоол. тхір [Mustela putorius].

*putr||і vn прям., перен. гнити, розкладатися, псуватися; ~a гнилий, тухлий; ~o, ~ad/o гниття, розкладання; ~aĵ/o гниль, гнилизна; ~em/a швидкопсувний; ~ig/i vt прям., перен. гноїти; псувати; розкладати; for~i vn зігнити, зогнити; kontraŭ~a протигнильний; ne~em/a гнилостійкий; нетлінний.

puvaterapi/o мед. лікування (псоріазу) псораленом.

puzl/o пузлі, складанка, мозаїчна головоломка (гра).

puzolan/o мін. пуцолан.