A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

*psalm||o церк. псалом, псальма; ~i vt cпівати псалми; ~ar/o псалтир; (P)~ar/o бібл. Книга псалмів; ~ist/o автор псалмів; псаломщик.

psalteri/o муз. псалтеріон, псалтеріум (старовинний інструмент).

psamit/o мін. пасаміт.

psefit/o/j геол. псефіти.

Psel/oEU геогр., р. Псел.

pseŭd/a несправжній.

pseŭdо- псевдо.., лже… (у складних словах відповідає поняттям “несправжній”, “неправильний”: ~patriotismo псевдопатріотизм; ~scienco лженаука, псевдонаука; ~sufikso псевдосуфікс).

pseŭdo/artr/o псевдосуглоб.

pseŭdo/ber/o несправжня ягода.

pseŭdo/bulb/o = tigbulbo. 

pseŭdocug/o див. cugo.

pseŭdo/frukt/o несправжній плід;

pseŭdo/hermatofrodit/ec/o несправжній гермафродитизм, інтерсексуальність.

pseŭdo/instru/it/a псевдонауковий (= pseŭdoscienca).

pseŭdomorf||a геол. псевдоморфний; ~iĝ/і ставати псевдоморфним; ~ism/o псевдоморфоз.

*pseŭdonim/o псевдонім, псевдо.

pseŭdopod/o біол. псевдоподія.

psi псі (грецька буква Ψ, ψ).

psidi/o бот. псидіум [Psidium].

Psiĥ/o міф. Псіхея, Псіхе (у грецькій міфології втілення душі, дихання).

psiĥ/o див. psiko.

psik||o психіка; la homa ~o людська психіка, психіка людини; ~a психічний, душевний*~olog/o психолог; *~ologi/o психологія; ~olog/i/a психологічний; ~oz/o психоз; ; ~analiz/o мед. психоаналіз; ~analiz/a психоаналітичний; ~asteni/o мед. психастенія; ~o/fiziolog/o мед. психофізіолог; ~o/fiziolog/i/o психофізіологія; мед. ~o/kirurg/i/o психохірургія; ~o/lingv/ist/ik/o лінґв. психолінґвістика; ~o/neŭroz/o мед. психоневроз; ~o/pati||o мед. психопатія, душевний розлад; ~o/pati/a психопатичний; ~o/pati/ul/o психопат; ~o/patalog/i/o мед. психопатологія; ~o/teknik/o психотехніка; ~o/terapi/o мед. психотерапія; meta~a метапсихічний; para~o/log/i/o псих. парапсихологія.

psikedel||a мед. психоделічний; ~ism/o психоделія (сприйняття світу через наркотичний стан).

psikiatr||o психіатр; ~i/o психіатрія; ~i/a психіатричний.

*psikologo див. psiko.

psikometri/o спец. психометрія.

psikopat/o = psikopatiulo.

psikotrop/a мед. психотропний.

psikrometr/o метео психрометр.

І psil||o ент. листоблішка, мідниця, полиска [Psylla]; ~ed/o/j листоблішкові [родина Psyllidae].

II psil/o дресирувальник змій.

psilofit/o палеонт. псилофіт [Psilophytum].

psilot||o бот. псилот [Psilotum]; ~ac/o/j псилотові [родина Psilotaceae].

psitak||o сірий папуга [Psittacus] (cин. griza papago); ~ed/o/j папугові [родина Psittacidae]; ~oz/o мед. пситакоз, орнітоз; ~o/form/a/j папугоподібні [ряд Psittaciformes] (син. papaguloj).

Pskov/o геогр., м. Псков.

psoas/o анат. поперековий м’яз.

psok||o ент. сіноїд [Psocus]; ~o/pter/o/j сіноїди [ряд Psocoptera].

psor/o мед. шкірне захворювання; короста; сверблячка, свербіж.

psoralen/o фарм. псорален.

psoriaz/o мед. псоріаз.