A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

*plac||o площа, майдан, плац; ~et/o площадка, майданчик.

placeb/o мед. плацебо (нешкідлива речовина, яка схожа зовні на ті чи інші ліки, але не має жодної фармакологічної дії).

placent||o 1. анат. плацента, дитяче місце, послід; 2. бот. плацента; ~ul/o/j зоол. вищі звірі, плацентарні [Placentalia]; sen~ul/o/j зоол. першозвірі, нижчі звірі, безплацентні [Aplacentalia].

Placid/o Пласідо (ім’я).

*plaĉ||i vn подобатися; al mi ~as мені подобається; ~a приємний, симпатичний; привабливий; ~o схвалення, симпатія; ~em/a, ~i/vol/a бажаючий сподобатися, кокетливий, люб’язний, ґалантний; laŭ~e на вибір, за бажанням; mal~i vn не подобатися, бути неприємним, викликати нехіть, відразу; mal~a противний, неприємний; mal~o неприємність, нехіть, відраза.

Plaĉenz/o геогр., м. П’яченца.

*plad||o 1. блюдо (посуд); 2. страва, (у мн. ще) наїдки; ĉefa ~o головна страва; ~et/o блюдце.

*plafon||o 1. у різн. знач. cтеля; akustika ~o акустична стеля; 2. межа; найвища точка; найвищий рівень; ~i vt 1. робити стелю; 2. ав. досягати стелі; ~lum/o плафонне світло. 

*plag||o лихо, нещастя, біда, Божа кара, лихоліття; ~a лихий, тяжкий; нещасливий, проклятий; ~i vt насилати лихо, кару, нещастя, біду; завдавати лиха/горя, карати; руйнувати, спустошувати.

plagal/o муз. плагальна каденція.

*plagiat||o плаґіат; ~i vn плаґіювати; ~ism/o плаґіаторство; ~ist/o плаґіатор.

plagioklаz/o мед. плагіоклаз.

plagiostom/o/j заст. = elasmobrankoj.

plaĝ||o пляж, піщаний берег; ~o/kostum/o пляжний костюм; ~pantalon/o пляжні штани.

plak||i vt тех. плакувати, накладати тонким шаром, покривати пластинками, шарами (з металу, фанери, дерну і т.п.); ~ad/o плакування, плакіровка; ~(aĵ/)o 1. художнє фанерування; плаке; 2. зоол. пластинка (у молюсків і т.п.); plur~ul/o/j зоол. панцирні молюски, хітони [клас Pokyplacophora]; sen~ul/o/j зоол. безпанцирні молюски [клас Aplacophora]; unu~ul/o/j зоол. моноплакофори [клас Monoplacophora].

plakat/o плакат.

plaked/o плакетка.

plakoderm/o/j палеонт. плакодерми, панцирні риби [клас Placodermi].

*plan||o план; kvinjara ~о іст. п’ятирічний план, п’ятирічка; (por)semajna ~o тижневий план, план на тиждень; ~a плановий; ~i vt планувати; ~ec/o плановість; ~ism/o система планового розвитку економіки, планова система; ~iz/i vt ек. складати план економічного розвитку; ~iz/ad/o планування економічного розвитку; ~ekonomi/o планова економіка; ~lingv/o планова мова; ~not/ad/o намітка плану місцевості; ~period/o плановий період; ~setl/ej/o планова забудова; новозабудований мікрорайон; ~setl/ig/i vt планово заселяти; здійснювати планову забудову; antaŭ~o попередній план; ekster~a позаплановий; laŭ~e за планом, згідно плану, планово; sen~a безплановий.

*pland||o 1. підошва ноги; 2. = ~umo; ~a підошовний; ~ul/o/j зоол. стопохідні (тварини); ~um/o підошва (взуття; спідня частина деталі, споруди), підметка; al~aĵ/o устілка; re~um/i vt підбивати взуття, міняти підошву/підметку.

plane||o ав. несуча поверхня (літака).

*planed||o планета; ~a планетарний, планетний; inter~a міжпланетний.

planetari/o планетарій.

planimetr||o тех., мат. планіметр; ~i/o планіметрія.

planisfer/o cпец. планісфера (карта із зображенням земної або небесної сфери у вигляді півкуль).

*plank||o підлога; поміст, настил; ligna ~o дерев’яна підлога; parkeda ~o паркетна підлога; ~i vt вставляти підлогу, настеляти підлогу, робити поміст, настил; ~lum/o/j театр. світло рампи; ~o/plint/o плінтус для підлоги.

plankton/o біол. планктон.

planorb/o зоол. котушка [Planorbis].

*plant||o бот. рослина; medicina ~o лікарська рослина (= kuracplanto); plurjara ~o багаторічна рослина; unujara ~o однорічна рослина; ~a рослинний; ~i vt садити, саджати; ~ad/o посадка, садіння, садження, насадження; ~aĵ/o див. planto; ~ar/o, ~ej/o плантація; ~id/o рослинка, паросток, пагін; ~il/o садильний кілок, саджалка; ~ist/o садильник; ~olog/o ботанік; ~olog/i/o ботаніка; ~anatomi/o анатомія рослин; ~fiziolog/i/o фізіологія рослин; ~geograf/i/o = fitogeografio; ~klorofil/o рослинний хлорофіл; ~laŭs/o = afido; ~patalog/i/o фітопатологія, патологія рослин; ~protekt/ad/o захист рослин; ~o/sterol/o фітостерин, рослинний стерин; ~o/terapi/o фітотерапія, лікування травами; al~i vt підсаджувати, досаджувати (додатково); de~i vt відсаджувати; en~i vt 1. садити, саджати, насаджувати; прищеплювати; 2. мед. робити пересадку, імплантувати; en~iĝ/і прищеплюватися, приживатися; mal~i vt виривати; pri~i vt обсаджувати, засаджувати; trans~i vt 1. пересаджувати, трансплантувати; 2. переселяти, переносити.

*plantag||o бот. подорожник [Plantago]; grand/a ~o подорожник великий [P. major]; mar/a ~o подорожник морський [P. maritima]; vil/a ~o подорожник середній [P. media]; ~ac/o/j подорожникові [родина Plantaginaceae];~alism/o частуха подорожникова [Alisma  plantago-aquatica].

planuloid/o/j зоол. планулоїди (= mezozooj).

planum/o анат. очноямкова пластинка.

plas/i vt фін., ек. класти, вкладати (гроші), інвестувати (= investi 2.)

plasm||o фіз., біол. плазма; ~o/gami/o біол. плазмогамія.

plasmaferez/o мед. плазмаферез (метод видалення плазми з крові).

plasmid/o біол. плазмід.

plasmod/o біол. плазмодій (маса блукаючої протоплазми).

plasmodesm/o бот. плазмодесма.

plasmodi/o 1. зоол. плазмодій [Plasmodium] (збудник малярії); 2. нрк. = plasmodo.

plasmoliz/o біол. плазмоліз.

plasmopar/o бот. плазмопара [Plasmopara].

*plast||o пластмаса; пластик; ~a пластмасовий; пластиковий; ~ec/o пластичність; ~ig/i vt перетворювати на пластмасу; ~ig/aĵ/o, ~ig/il/o хім. пластифікатор, м’якшильна речовина; ~iz/i vt пластифікувати, покривати пластиком; ~iz/il/o пластикатор; ~botel/o пластикова пляшка.

plasti||o мед. пластична операція; ~a: ~a kirurgio пластична хірургія.

plastid/o біол. пластид.

*plastik||o 1. пластика, ліплення, скульптура; 2. пластика, ритмічні і ґраціозні рухи; ~a пластичний; ~aj artoj образотворчі мистецтва; ~a pasto пластмаса; ~e пластично; ~ec/o пластичність.

plastomer/j хім. пластомери.

*plastr/o мед. пластир.

*plat||a плоский, рівний, гладкий; ~e рівно, гладко; ~o 1. плита, плитка, пластинка; 2. плата; шкала; щиток; анод; 3. мед. тромбоцит, кров’яна пластинка; ~aĵ/o 1. площина; рівнина; 2. геогр. плоскогір’я, плато; ~ec/o площина, рівність, гладкість; ~et/o плитка, пластинка; ~ig/i vt рівняти, розгладжувати, розкачувати; робити плоским, розплющувати; ~iĝ/i робитися/ставати рівним, гладким, плоским; ~fiŝ/o іхт. риба з родини камбалових; камбала (= pleŭronektedo); ~fos/il/o див. ŝpato; ~fund/a плоскодонний; ~german/a = malaltgermana; ~(o)glob/o карта півкуль; ~helmint/o/j зоол. плоскі черви [тип Platyhelminthes]; ~junt/o тех. зрощування накладкою; ~konkav/a плоско-вгнутий (про лінзу); ~konveks/a плоско-опуклий (про лінзу); ~kuk/o корж; ~naz/ul/o людина з плоским/зі сплющеним носом; ~pan/o паляниця; лаваш; ~pied/a плоскостопий; ~pres/o плоский друк, офсетний друк (син. ofseto); ~skler/oz/o мед. розсіяний (або множинний) склероз; ton/o плита, плитка; ~vagon/o платформа; ~verm/o/j зоол. плоскі черви (= plathelmintoj). Прим. Корінь plat вжив. як преф. з тим же знач., н-д: ~boato плоскодонка, човен з плоским дном; ~pano паляниця, лаваш; ~vermoj плоскі черви.

Plata-river/o геогр. Ла-Плата (затока).

Plata-urb/o = La-Plato.

platale/o орн. косар [Platalea].

*platan||o бот. платан; чинара [Platanus]; ~acer/o явір, клен несправжньоплатановий [Acer pseudoplatanus]; acer/foli/a ~o, hibrid/a ~o платан кленолистий, платан гібридний [P. acerifolia, син. P. hybrida]; okcident/a ~o платан західний [P. occidentalis]; orient/a ~o платан східний [P. orientalis].

platband/o с.-г. смуга, куртина, бордюр (із зелені).

platdiĉ/a нижньонімецький (про діалект) (cин. platgermana).

Plate/o іст., геогр. Платеї, Платея.

*platen||o хім. платина; ~a платиновий; ~at/o платинат, сіль платинової кислоти; ~i vt платинувати, покривати платиною.

plates/o іхт. морська камбала велика [Pleuronectes platessa].

platform/o 1. платформа, поміст; 2. перен. платформа, позиція.

platiceri/o бот. платицеріум [Platycerium].

platin/o друк. тигель.

platism/o анат. піжшкірний м’яз.

Platon||o філос. Платон; (p)~a, (p)~ec/a, (p)~ism/a платонічний; (p)~ism/o платонізм, платонічна любов; (p)~an/o платонік, послідовник філософії Платона; nov~ism/o неоплатонізм.

plaŭ! виг. хлюп!, лясь!, плесь!, шубовсть!

*plaŭd||i vn, vt хлюпати(ся), хлюпотати, хлюпотіти, (про болото, трясовину, ходіння по грязюці ще) чавкати; битися, бризкати(ся), прискати, плескати(ся), плюскати(ся); тріпотіти, лопотіти (про прапор); ляскати, плескати (в долоні); akvo ~as kontraŭ roko вода б’ється об скелястий берег; ~o, ~ad/o хлюпіт, хлюпотіння чавкання; бризкання, прискання, плескіт, плюскіт; тріпотіння, лопотіння; плескання, ляскання, ляскіт; ~ig/i vt збивати воду, здіймати бризки, викликати хлюпіт, плескіт, ляскіт і т.п.; ~iĝ/і сплеснутися.

Plaŭt/o Плавт (римський комедіограф).

plazi||o мед. утворення; hipo~o гіпоплазія; hiper~o гіперплазія.

*pleb||o плебс, простолюд, чернь; ~a, ~an/a плебейський, безрідний; ~an/o плебей (тж перен.); знев. ще смерд.

plebiscit/o плебісцит, референдум.

*pled||i vn захищати на суді, виступати як адвокат; ~і por io, iu промовляти на користь чого-н., кого-н.; ~(ad)o захисна промова; виступ на захист кого-н., чого-н.; ~ant/o захисник.

plegi||o мед. -плегія (частина слова зі знач. “параліч); hemi~o геміплегія; para~o параплегія.

pleistocen/o геол. плейстоцен.

*plej І. част. най-, найбільш (служить для утворення найвищого ступеня порівняння прикм. і присл., пишеться окремо: ~ feliĉa найщасливіший, найбільш щасливий; ~ rapide найшвидше; kiel eble ~ bone якнайкраще, якомога краще); ІІ. твірна основа: ~e 1. найбільше, найбільш, над усе; 2. найчастіше, переважно, здебільшого; *mal~ (пишеться окремо) найне-, найменш; mal~ feliĉa найнещасливіший, найменш щасливий; ІІІ. преф. з тим же знач.: ~aĝulo найстарша людина; la (P)~potenca Усемогутній; la (P)~ulo Усевишній.

Plej/alt||a, Plej/alt/ul/o Всевишній (про Бога).

Plejad||o літ. “Плеяда”; (p)~o плеяда; ~oj астр. Плеяди.

plej/aĝ/ul/o старійшина, патріарх.

plejd/o плед.

plejnkant/o муз. григоріанський спів, григоріанський хорал (традиційний літургічний спів римсько-католицької церкви).

plejstocen/o = plеistoceno.

plej/supr/a найвищий.

plekot/o зоол. вухань [Plecotus].

pleks/o анат. сплетіння.

*plekt||i vt плести, заплітати; (про шнур, канат ще) скручувати, сплітати, звивати; ~i sensencaĵojn плести нісенітниці; ~o 1. плетиво, сплетіння, переплетення; 2. анат. сплетіння (= plekso); ~ad/o плетіння, плетення, заплітання; скручування; ~aĵ/o 1. плетиво, плетінка, мат, циновка; 2. плетена тасьма; 3. коса (волосся); 4. обмотка (ізоляційна); ~o/bar/il/o тин; живопліт (=heĝo); ~o/kresk/aĵ/o зарості, хащі; ~kresk/a дорослий, розм. великий; ~kresk/ul/o дорослий (ім.), доросла людина; ĉirkaŭ~i vt обплітати, обвивати; dis~i vt розплітати; en~i vt вплітати; inter~i vt сплітати (взаємно), переплітати; kun~i vt сплітати (докупи); kun~aĵ/o сплетіння; mal~i vt розплітати; розкручувати; tra~i vt переплітати (чим-н.).

plektr/o плектр, медіатор (пластинка для гри на мандоліні).

plektrant/o бот. шпороцвітник [Plectranthus].

*plen||a 1. повний, повен, наповнений, ~а buŝo повний рот; taso ~а de teo повна чашка чаю; teksto ~а de eraroj текст, повний помилок; kun ~а rajto з повним правом; 2. повний (який складається з усього необхідного, не скорочений) (син. kompleta); ~а vortaro повний словник; 3. абсолютний, цілий, суцільний; весь; ~а luno повний місяць, повня; ~а tago весь день; ~а sensencaĵo абсолютна нісенітниця; ~e повністю, цілком; ~ec/o повнота; наповненість; ~eg/a дуже повний, переповнений, розм. повнісінький; ~ig/i vt наповнювати, наповняти, заповнювати, заповняти; ~iĝ/i наповнюватися, наповнятися поповнюватися; *~um/i vt виконувати; ~umi sian vorton дотримати слова; ~um/o, ~um/ad/o виконання; ~um/a виконавчий; ~uma komitato виконавчий комітет; ~um/ebl/a здійсненний, здійснимий; ~um/iĝ/i сповнюватися; via deziro ~umiĝu! нехай сповниться ваше бажання!; ~um/komitat/o виконавчий комітет; *~aĝ/a повнолітній; ~aĝ/ec/o повноліття; ~aĝ/ul/o повнолітній (ім.), дорослий (ім.); ~blov/i vt надувати; ~blov/it/a надутий; ~buŝ/o повний рот (чого-н.); ~buŝ/e на повний/весь рот; ~ĉar/o (цілий) віз (як міра чого-н.); plen~o da pajlo віз соломи; ~form/a за повною формою; ~gorĝ/e на ціле/повне горло; ~kresk/a дорослий; ~kreska viro дорослий чоловік; ~kresk/ul/o дорослий (ім.), доросла особа/людина; ~lun/o повний місяць, повня, місяць у повні (син. plena ~o); ~man/o жменя, пригорща, горстка; ~mason/i vt (цілком/повністю) замуровувати; ~metamorfoz/a з повним метаморфозом; ~mezur/e у повній мірі, повною мірою; ~nombr/a повний (про кількість); ~~a повний-повнісінький, заповнений ущерть; ~pot/o горщок, горщик (як міра); ~pov/o повноваження; ~pulm/e на повні груди; ~rajt/a повноправний; ~rajt/e з повним правом, повноправно; ~rajt/ig/i vt уповноважувати; ~rajt/ig/it/o повноважний представник; ~rapid/e на повну швидкість, щодуху; ~rul/iĝ/o ав. бочка (фіґура вищого пілотажу); ~silent/o муз. повна пауза; ~skrib/i vt заповнювати, заповняти (словами); ~tag/o (повний) день; ~voĉ/e на повний/весь голос; al~ig/i vt доповнювати, поповнювати; antaŭ~um/i vt виконувати заздалегідь/наперед; mal~a порожній, пустий; mal~o порожнеча, пустота; mal~ig/i vt спорожняти, спустошувати; mal~iĝ/і порожніти, пустіти, робитися/ставати порожнім/пустим, спустіти, опустіти; mal~um/i vt не виконувати; mal~kap/ul/o безголова/пустоголова людина, нетямуща людина; ne~um/ebl/a нездійсненний, нездійснимий; ne~aĝ/a неповнолітній; re~ig/i vt знову наповнювати, перенаповнювати; super~a наповнений ущерть, переповнений; набитий; super~iĝ/і переповнюватися, переповнятися; super~iĝ/o переповнення; tro~iĝ/i переливатися; пересипатися. Прим. Корінь plen ужив.: 1. як суф., щоб виразити: цілковиту повноту: ~luno повний місяць, повня; ~noto ціла нота; або приблизну кількість:~buŝo ковток; ~mano жменя, пригорща. У цьому другому вживанні краще використовувати pleno як суфіксоїд, тобто buŝ~o; man~o; brak~o оберемок; 2. як суфіксоїд для позначення великого вмісту чого-н.: amo~a сповнений любові; danĝer~a повний небезпеки.

*plend||i vn нарікати, скаржитися, ремствувати, виражати невдоволення; юр. скаржити, подавати скаргу; ~i pri/kontraŭ iu нарікати на кого-н., скаржитися на кого-н.; ~i pri kapdoloro скаржитися на головний біль; ~o нарікання, скарга; ~ant/o, ~em/ul/o скаржник; ~em/a скаржливий; ~ind/a плачевний, прикрий, вартий нарікань.

pleokro||a геол., фіз. багатоколірний (про кристал), плеохройний; ~ec/o багатоколірність (кристала); ~ism/o плеохроїзм.

*pleonasm||o літ. плеоназм; ~a плеонастичний.

*plet/o піднос, таця.

pletor||o мед. плетора, повнокров’я.

pleŭr||o анат. плевра; ~a плевральний; ~it/o плеврит.

*pleŭronekt||o іхт. камбала [Pleuronetes]; ~ed/o/j камбалові [родина Pleuronectidae]; ~o/form/a/j камбалоподібні [ряд Pleuronectiformes].

pleŭrot/o бот. плеврот [Pleurotus].

pleziosaŭr/o палеонт. плезіозавр [Plesiosaurus].

*plezur||o задоволення, насолода, приємність; (ek)senti ~on відчути задоволення/насолоду; fari (або doni) ~on al iu зробити приємність кому-н.; kun ~o! з задоволенням!; ~a приємний, радісний; ~e із задоволенням, з приємністю, з насолодою; приємно; ~ig/i vt приносити задоволення/насолоду, робити приємність, радувати; ~iĝ/i насолоджуватися, відчувати приємність/насолоду; ~boat/o човен/катер для прогулянок; ~plen/a повний насолоди/задоволення, приємний; ip/o корабель для прогулянок, екскурсійний корабель; mal~o неприємність, прикрість, невдоволення, досада, засмучення.

*pli І. част. більше, більш; ~ bona кращий, ліпший; ~ rapide швидше; ~ aŭ malpli, ~-mal~ більш-менш; ~ kaj ~ дедалі, чимраз; ~ kaj ~ forta дедалі/чимраз сильніший; ne ~ не більше; nenio ~ більш нічого; ~ da ordo більше порядку; ІІ самостійно вжив. морфема: ~a ще такий (же), додатковий; ~e далі, ще, крім того; ~ig/i vt збільшувати, примножувати; ~iĝ/і збільшуватися, зростати; ~iĝ/o збільшення, зростання, підвищення; mal~ менше, менш; mal~ interesa менш цікавий; mal~ig/i vt зменшувати, применшувати; mal~ig/at/o мат. зменшуване (ім.); mal~iĝ/і зменшуватися, меншати, маліти, падати; ІІІ. преф. з тим же знач.: ~bonigi поліпшувати, покращити; ~fortiĝi міцнішати, посилюватися; ~multo більшість.

pli/alt||ig/i vt підвищувати; ~iĝ/і підвищуватися, зростати.

pli/bel/ig/i vt прикрашати, робити гарнішим.

pli/bon||ec/o досконалість; ~ig/i vt поліпшувати, покращувати; удосконалювати.

pli/fort/ig/i vt зміцнювати, посилювати, підсилювати.

pli/fru/ig/i vt приспішувати, прискорювати.

pli/grand||ig/i vt збільшувати, укрупнювати; ~iĝ/i збільшуватися; ~ig/o, ~iĝ/o збільшення, укрупнення.

*plik/o мед. ковтун.

pli/mal/fru/ig/i припізнити; затягувати.

pli/mal/grand/ig/i vt зменшувати.

Plini/o Пліній (ім’я, м.ін. двох римських письменників).

plint/o арх. 1. плінтус; 2. плінт, цоколь (колони).

pliocen/o геол. пліоцен.

plis||i vt плісирувати; ~ad/o плісировка; ~aĵ/o плісе.

plistocen/o = plejstoceno.

ploce||o орн. ткачик [Ploceus] (син. teksbirdo); flav/brust/a ~o ткачик бая [P. philippinus]; ~ed/o/j ткачикові [родина Ploceidae].

ploid||o біол. плоїдність; du~a диплоїдний; du~ec/o диплоїдність; du~ul/o диплоїд; plur~a поліплоїдний; tri~a триплоїдний; unu~a гаплоїдний, моноплоїдний.

plomb||o пломба (зуба); ~i vt пломбувати (зуби); ~ad/o пломбування.

*plonĝ||i vn 1. спорт. пірнати, ниряти, поринати; 2. ав. пікірувати; ~o 1. пірнання, ниряння, поринання; 2. ав. піке; ~ant/o нирець; ~tabul/o місток для стрибків у воду.

*plor||i vn плакати; ~i pro ĝojo плакати від радості; ŝi ~as pro li вона плаче за ним; maldolĉe ~i гірко плакати; ◊ unu floras, alia ~as один плаче, другий скаче; ~(ad)o плач, ридання; ~eg/i vn ридати; ~em/a плаксивий; ~et/i vn схлипувати; ~et/o схлипування; em/i vn скиглити, схлипувати; ~kant/o пісня-голосіння, плач; ~kri/i vn лементувати; ~pet/i vt слізно просити; ~salik/o плакуча верба; ~singult/i vn гикати від плачу, захлинатися від плачу; ek~i vn заплакати; pri~i vt оплакувати.

*plot/o іхт. плітка [Rutilus rutilus].

ploton||o військ. взвод; іст. чота; ~a взводний; ~estr/o взводний командир, командир взводу; чотар.

ploziv/o лінґв. проривний (або вибуховий) приголосний.

*plu більше, більш; далі, ще; kaj tiel ~ і так далі; kelkajn paŝojn ~ ще кілька кроків; neniam ~ більш ніколи, вже ніколи; ~a подальший; ~e більше, далі, ще; e/n далі; ~en! (давай) далі!, продовжуй!; ~aĵ/o продовження; ~ig/i vt продовжувати.

*plug||i vt орати; ~o, ~ad/o оранка, орання; ~ebl/a орний; ~ej/o рілля; ~il/o плуг; ~il/bek/o сошник, леміш (= soko); ~il/fer/o передплужник (= koltro); ~il/trab/o гряділь; ~ist/o орач; ~kamp/o рілля; ~pioĉ/o сапа; мотика; ~ter/a орний; tra~i vt проорювати.

pluk||i vt 1. рвати, зривати, збирати (квіти); висмикувати, виривати (волосся), скубти, скубати (пір’я); 2. щипати, перебирати (струни); 3. перен. оббирати, обдирати; ~ad/o зривання, збирання, смикання; скубання; privt перен. оббирати, обдирати.

*plum||o 1. перо, пір’я; pava ~о павине перо; 2. перо (писальне); ~a пір’яний; ~aĵ/o, ~ar/o 1. оперення; 2. плюмаж; ~ec/a перистий; ~et/o пір’їна; ~iĝ/і укриватися пір’ям, оперятися, оперюватися; *~ing/o ручка (для писання); ~uj/o пенал; ~bala/il/o мітелка з пір’я; ~desegn/aĵ/o рисунок пером; ~erar/o описка, помилка в написанні; ~fask/o пучок пір’я; султан (оздоба на головних уборах, головах коней); ~knar/ist/o зневажл. писака; ~nom/o літературний псевдонім; ~pez/a спорт. (про боксерів) напівлегкої ваги, “ваги пера(до 58,1 кг); ~pilk/o = volano; anĝ/o зміна оперення; ~tuf/o орн. чубчик; ~viŝ/il/o 1. перочистка; 2. опахалочко для змахування пилу; sen~ig/i vt скубти, скубати, обскубувати.

*plumb||o хім. плюмбум (хімічний елемент); свинець, оливо (проста речовина); havi ~on en la piedoj ноги мов свинцем налились; ~a свинцевий; ~a blanko свинцеві білила (= ceruzo); ~i vt свинцювати; ~aĵ/o тех. пломба; ~at/o хім. плюмбат; ~er/o дробина, шротина; ~ism/o мед. плюмбізм, отруєння свинцем; ~ist/o свинцювальник; водопровідник; газопровідник; ~it/o хім. плюмбіт; ~o/blank/o свинцеві білила; ~erc/o свинцева руда; ~o/faden/o 1. висок (прилад); 2. мор. лот; ~o/griz/a свинцевого кольору, свинцевий.

plumbag/o бот. свинчатка, плюмбаго.

plumon/o перина, ковдра.

plump||a  незграбний, неспритний, вайлуватий, неотесаний; ~e незграбно, вайлувато.

plumul/o бот. пірце, перо.

*plur||a/j кілька; atendi ~ajn jarojn чекати кілька років; ~ec/o множинність, численність; ~ism/o плюралізм; ~obl/a кількаразовий (про збільшення); ~foj/a кількаразовий (про тривалість у часі); ~foj/e кілька разів, не (один) раз. Прим. Корінь plur ужив. як преф. з тим же знач.: ~senca багатозначний; ~silaba багатоскладовий; ~voĉa багатоголосий.

plur/aken/o бот. збірний плід з сім’янок.

plur/angul/o многокутник, багатокутник. plural/o лінґв. множина.

plur/branĉ/a багатогалузевий; з багатьма гілками, гіллястий.

plur/cikl/a хім. багатоциклічний, багато цикловий.

plur/ĉel||a багатоклітинний; ~ul/o біол. багатоклітинний організм.

plur/edr/o багатогранник (син. poliedro); regula plur~o правильний багатогранник.

plur/edz||ec/oполіандрія, багатомужжя (= poliandrio); ~in/ec/o полігамія, багатошлюбність (= poligamio).

plur/foj/e багато разів, багаторазово, не раз, не один раз, кілька разів.

plur/form||a поліморфний, той, що буває в кількох формах; ~ec/o, ~ism/o поліморфність.

*plus 1. мат. плюс; du ~ tri estas kvin два плюс три буде п’ять; 2. вище нуля (про температуру); ~o позитивне число; naskiĝa ~o приріст населення; ~pion/o фіз. пі-плюс-мезон; ~polus/o ел. позитивний полюс; ~profit/o ек. чистий прибуток; ~sign/o знак +; ~valor/o ек. додана вартість.

pluskvamperfekt/o лінґв. давноминулий час, плюсквамперфект.

*pluŝ||o плюш; ~a плюшевий.

Plut/o міф. Плутос (у давньогрецькій міфології - бог багатства).

Plutarĥ/o, Plutark/o Плутарх (давньогрецький історик).

plute/o бот. плютей [Pluteus].

*plutokrat||o плутократ; ~i/o плутократія (політичний лад, за якого вся влада зосереджена в руках найбагатшої, а тому найвпливовішої верхівки панівного класу у суспільстві).

Pluton||o 1. міф. Плутон (давньогрецький бог підземного царства і земних надр); 2. астр. Плутон; (p)~o геол. плутон (глибинна вивержена порода); (p)~ism/o геол. плутонізм.

plutoni/o хім. плутоній.

*pluv||o дощ; ◊ trafi el sub la ~o en riveron потрапити з дощу та під ринву; ~a дощовий, дощовитий; ~i vn іти, падати (про дощ); komencas ~i починається дощ, починає падати дощ; ĉesas ~o перестає падати дощ; ~as безос. іде/падає дощ, дощить; ~as kvazaŭ verŝate per siteloj/trogoj ллє як з відра; *~eg/o злива; ~er/o крапля дощу; ~et/o дощик, дрібний дощ; мжичка; ~et/as безос. накрапає; мрячить; ~ig/i vt насилати дощ, викликати дощ; ~uj/o посудина для дощівки; ~akv/o дощівка; ~de/flu/il/o ринва; ~o/kvant/o кількість опадів, дощів; ~mantel/o непромокальний плащ, дощовик;~o/metr/o, ~mezur/il/o дощомір, плювіограф; ~nebul/o мряка, мжичка; ~neĝ/o дощ зі снігом; ~ombrel/o парасолька від дощу; ~torent/o злива; ~tub/o дощова труба, водостічна труба, ринва; pri~i vt зрошувати дощем.

pluvi/o орн. сивка (cпільна назва пісочника та сивки).

pluviometr/o = pluvmezurilo.

рluvioz/o іст. плювіоз (п’ятий місяць французького республіканського календаря).