A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

pi 1. пі (грецька буква П, π); 2. мат. число π (≈ 3,14).

*pi||a благочестивий, побожний, набожний; ~aj deziroj ірон. благі бажання; ~e благочестиво, побожно, набожно; ~o, ~ec/o благочестя, набожність, побожність; ~aĉ/a святенницький; ~aĵ/o благочестивий вчинок; ~iĝ/i ставати побожним/набожним, робитися благочестивим; ~afekt/a святенницький (= bigota); ~aspekt/a святенницький; ~aspekt/ul/o cвятенник, ханжа; mal~a безбожний, святотатський, блюзнірський; mal~(ec)o безбожництво, святотатство, блюзнірство.

Pi/o Пій (ім’я).

piaf/o cпорт. пасаж на місці (кінний спорт).

piamatr/o анат. м’яка мозкова оболонка.

*pian||o піаніно, фортеп’яно; horizontala ~о рояль; ludi pianon грати на піаніно; elektron/ik/a ~o електронне піаніно; ~ist/o піаніст; ~agordist/o настроювач/ладнач піаніно; ~(o)akompan/o фортеп’янний супровід; ~instru/o, ~lecion/o/j уроки гри на піаніно; ~o-instru/ist/in/o учителька гри на піаніно.

pianol/o муз. піанола.

*piastr/o піастр (грошова одиниця).

pibroĥ/o, pibrok/o муз. піброх, шотландська кобза.

pic||o кул. піца; ~ej/o піцерія; ~ist/o виробник піци; продавець піци.

*pice/o бот. ялина, смерека [Picea]; blank/a ~o, glaŭk/a ~o ялина сиза [P. glauca, син. P. alba]; ordinar/a ~o ялина європейська, смерека [P. abies]; orient/a ~o ялина східна [P. orientalis].

І piĉ||o муз. висота тону (= tonalteco); ~fork/o муз. камертон (= diapazono);~norm/o муз. еталон висоти звуку.

ІІ piĉ/o жіночі зовнішні cтатеві органи , вульґ. пизда; похідні: ~a, ~e, ~e/n, ~aĉ/o, ~eg/o, ~et/o, pinjo, ~avara, ~rifuz/a, ~don/a, ~don/em/a, ~larĝa, ~streta, stret~a, ~leki, ~kisi, el~ig/i, el~iĝ/i, en~ig/i, en~iĝ/i, sur~iĝ/i.

*pied||o 1. нога, ступня; лапа; havi platajn ~ojn бути плоскостопим; 2. ніжка (меблів); ~o de tablo ніжка стола; 3. підніжжя, підошва (гори); ĉe la ~o de la monto біля підніжжя гори; 4. стопа (віршована); ~a ножний; ~e пішки; *~eg/o ножище, лапа; ~et/o ніжка; лапка; *~ing/o стремено; ~artik/o анат. гомілковостопний суглоб; кісточка, щиколотка (син. maleolo); ~bat/i vt копати, бити ногами; ~benk/et/o лавчина/ослінчик для ніг; ifon/o онуча; ~fingr/o палець на нозі; ~fleg/i vn робити педікюр; ~frap/ad/i vt стукати ногами, ударяти ногами, притупувати, тупати ногами; ~ir/i vn іти пішки; ~ir/a піший; ~ir/ant/a пішоходний; ~kal/o мозоль на нозі; ~lagr/o тех. підп’ятник; ~not/o виноска (в кінці сторінки); ~part/o ніжна частина (ліжка і т.п.); ~pilk/ad/o, ~pilk/lud/o  футбол, копаний м’яч (cин. futbalo); ~pint/e на пальцях, навшпиньках, навшпиньки; ~prem/i vt придавлювати ногою, наступати ногою, топтати, розтоптувати; ~prem/it/a розтоптаний, витоптаний; ~sign/o слід (ступні); ~soldat/o піхотинець (= infanteriano); ~o/star/a на весь зріст, на/у повний зріст (перев. про портрет); nur/o мор. перт; ~ten/o опора, ґрунт під ногами; perdi la ~tenon втрачати опору/ґрунт під ногами; ~vojaĝ/i vn подорожувати/мандрувати пішки; dek~ul/o/j зоол. десятиногі раки [ряд Decapoda]; du~a двоногий; kvar~e на чотирьох ногах, накарячки, накарачки, навкарачки; kvar~ul/o/j чотириногі (тварини); pseŭdo~o/j зоол. псевдоподії; sen~a безногий; tri~o 1. триніжок, столик на трьох ніжках, стілець на трьох ніжках; 2. триніжок, тринога.

*piedestal/o п’єдестал.

piel||o = pjelo.

Piemont/o геогр. П’ємонт (область в Італії).

piemontit/o мін. п’ємонтит.

pier/o мор. дамба, мол, пірс.

pierid/o ент. білан капустяний, капусниця [Pieris] (cин. brasikpapilio); ~ed/o/j біланові [родина Pierididae].

pieris/o  = pierido.

pierot/o театр. п’єро (персонаж в італійській комедії та французькій пантомімі).

pietat/o пієтет, глибока повага, шанобливість.

pietism/o 1. рел. пієтизм; 2. = pietato.

pietist/o пієтист.

piez||o фіз. п’єза; ~o/elektr/o п’єзоелектрика; ~o/metr/o п’єзометр.

I*pig||o орн. сорока [Pica pica]; ~a 1. сорочачий; 2. строкатий, рябий, перістий; ~kolora = ~a 2; blu/a ~o блакитна сорока [Сyanopica]; grek/a~o сорокопуд (= lanio).

II pig/o друк. 1. чверть квадрата, 12 пунктів; 2. корпус (кегель шрифту).

Pigmalion/o міф. Пігмаліон (скульптор, що закохався у виготовлену ним статую Галатеї).

*pigme||o пігмей, карлик; ~a карликовий.

pigment||o піґмент; ~a піґментний; ~i vt піґментувати; ~ad/o, ~iĝ/o піґментація; ); ~oel/o біол. піґментна клітина.

pigr||a поет. ледачий, лінивий (= maldiligenta, mallaborema); ~o, ~ec/o лінь, лінощі.

piĝin/o лінґв. 1. піджин-інґліш; 2. незрозуміла мова, тарабарщина.

piĵam/o піжама.

*pik||i vt 1. колоти, протикати; ~i al si la fingron уколотися в палець; ~і ĉevalon per sprono пришпорювати коня; frosto ~as vizaĝon мороз щипає обличчя; 2. жалити, кусати (про комах); ~o 1. укол; укус; *2. карт. піки; ~a кілкий, колький, колючий; жалючий; гострий, (перен. ще) ущипливий, уїдливий; ~e колюче, ущипливо, уїдливо ~ad/o колення, проколювання, кусання; ~aĵ/o колючка; ~ant/a колючий, кілкий, колький; гострий, пікантний; ущипливий, уїдливий;; ~em/a ущипливий, уїдливий; ~et/ad/o мед. пощипування, поколювання; ~iĝ/і уколотися; *~il/o жало; колючка, шпилька, шпичак; наконечник (стріли, списа); ~buĉ/i vt заколоти, зарізати (свиню і т.п.); ~dolor/o колька; ~drat/o колючий дріт; ~fos/il/o див. pikpioĉo; ~kalkan/um/a на шпильках (про взуття); ~mort/ig/i vt заколоти (мечем, списом і т.п.); ~najl/o кнопка (канцелярська); ~parol/o ущипливе слово, шпилька, колкість, ущипливі словаечі; ~~i vn 1. викльовувати, визбирувати (траву, зерно і т.п.); 2. пощипувати (у горлі, очах); ~pioĉ/o кирка, кайло; ~pluk/i vt скльовувати; визбирувати (зерно, крихти); ~rajd/ist/o пікадор; ~rost/il/o рожен, шампур (= rostostango); ~stang/o піка, спис; ~tabul/o гірн. шпунтова паля, шпунтова дошка; al~i vt приколювати; ekуколоти; ужалити, укусити; el~i vt виколювати (око і т.п.); en~i vt уколювати, устромляти, утикати; tra~i vt проколювати, протикати, простромлювати; tra~iĝ/i проколюватися, протикатися, простромлюватися; tra~il/o рожен, шампур (= rostostango).

pikador/o пікадор.

pikard||o пікардієць; (P)~i/o, (P)~uj/o Пікардія (історична область у Франції).

pikaresk/a літ. шахрайський (про роман).

Pikas/o Пікассо (іспанський і французький художник).

І*piked/o військ. пікет.

ІІ piked/o карт. пікет.

pikl/o/j кул. пікулі; соління, маринади.

piknidi||o бот. пікніда (вмістилище безстатевих спор багатьох грибів і лишайників); ~fung/o/j гриби з пікнідами.

piknik/o пікнік.

piknometr/o хім., фіз. пікнометр.

piko- піко… (преф. перед назвами одиниць, 10-12).

pikofarad/o ел. пікофарад (одиниця електричної ємності).

pikolin/o хім. піколін.

pikr||o хім. пікрил (у складних словах); ~at/o пікрат, сіль пікринової кислоти; ~at/a acid/o пікринова кислота., тринітрофенол.

piksidi/o бот. піксидій.

piktogram/o піктограма.

piktur/o живопис.

pikup/o = sonprenilo.

*pil||o ел. елемент; galvan/a ~o ґальванічний елемент; sek/a ~o сухий елемент; termoelektr/a ~o термоелектричний елемент; ~o de Clark Кларків елемент; ~o de Weston Вестонів елемент; ~ar/o батарея.

Pilad/o літ. Пілад (в “Іліаді”: друг Ореста).

pilaf/o кул. пілав, плов.

*pilastr/o арх. пілястр, пілястра.

Pilat/o бібл. Пілат.

pilĉard/o іхт. сардина [Sardina pilchardus].

pile||o анат. ворітна вена; ~flebit/o мед. пілефлебіт.

*pilgrim||i vn паломничати, ходити на прощу, відбувати прощу; ~o, ~ad/o паломництво, проща, ходіння на прощу; ~ant/o, ~ul/o прочанин, паломник, піліґрим.

pilĥard/o = pilĉardo.

pilier/o тех. підвалина; стояк, стовп; опора; бик (моста).

*pilk||o м’яч; ludi per ~o, ludi ~on гратися м’ячем; mantuŝi (або mane (ek)tuŝi) la ~o задіти м’яч рукою; pasigi/transludi la ~on передавати м’яч; ~lud/o гра в м’яч, гра м’ячем.

pilokarp||o бот. пілокарпус [Pilocarpus]; ~in/o фарм. пілокарпін.

*pilol/o таблетка, пілюля.

pilon/o 1. арх. пілон; 2. тех. опора високовольтної лінії.

pilor/o анат. воротар.

pilori||o іст. ганебний стовп (син. malhonora kolono); ~i vt ставити до ганебного стовпа.

*pilot||o 1. лоцман; 2. пілот, льотчик; ~i vt пілотувати, вести; керувати; ~ad/o ведення корабля; пілотування, пілотаж; ~ej/o рульова рубка; кабіна пілота; ~fiŝ/o іхт. лоцман [Naucrates ductor] (син. naŭkrato). 

pilozel/o бот. нечуйвітер волохатенький [Hieracium pilosella].

piment||o пахучий перець, пімент [Pimenta]; ~i vt приправляти перцем.

pimp/a шикарний, франтівський, елеґантний.

pimpinel/o бот. бедринець [Pimpinella].

*pin||o сосна [Pinus]; arb/ar/a ~o сосна звичайна [P. sylvestris]; blank/a ~o нрк. 1. = Vejmuta-~o; 2. = halepa ~o; cembr/a ~o сосна європейська, сосна кедрова [P. cembra]; halep/a ~o сосна алепська [P. halepensis]; korsik/a ~o сосна корсиканська (= laricio); mont/a ~o сосна гірська, (сосна) жереп; neĝ/a ~o кедр гімалайський (= deodaro); nigr/a ~o сосна австрійська [P. nigra]; ordinar/a ~o, ruĝ/a ~o = arbara ~o; pinastr/a ~o сосна приморська (= pinastro); Vejmut/a ~o сосна Веймутова [P. strobus] (син. strobo); ~ac/o/j соснові [родина Pinaceae]; ~an/o хім. пінан; ~ar/o сосновий ліс/бір, сосняк, соснина; ~en/o хім. пінен; ~o/fit/o/j голонасінні [відділ Pinophyta] (син. gimnospermoj); ~o/psid/o/j хвойні [клас Pinopsidae] (син. koniferoj); ~frukt/o шишка.

pina/o зоол. пінна [Pinna].

pinakl/o арх. пінакль (декоративна вежка на контрфорсах церков)..

pinakol/o хім. пінакол.

pinakolin/o хім. пінаколін.

pinakon/o хем. пінакон.

pinakotek/o картинна ґалерея, пінакотека.

pinas/o мор. напівбаркас, рибальська шлюпка.

pinastr/o бот. сосна приморська [Pinus pinaster].

pinat/a бот. перистий; перистоскладний (про листок).

*pinĉ||i vt 1. щипати; захоплювати, стискати; 2. с.-г. пінцирувати, прищипувати (кінці гілок); 3. муз. виконувати піцикато; ~o, ~ad/o 1. щипок, щипання; 2. с.-г. пінцировка, пінцирування; 3. муз. піцикато ~il/o 1. пінцет; щипці, кліщі, плоскогубці; 2. клішня, рідше клешня; 3. щупальце (комахи); ~ferm/il/o затискач.

pind/o пінта (міра ємності).

Pind/o геогр., г. Пінд.

Pindar/o Піндар (давньогрецький поет-лірик).

pineal/a анат. шишкоподібний.

pinen/o хім. пінен.

pingikol/o = pingvikulo.

*pingl/o 1. шпилька; sendanĝera ~о англійська шпилька; 2. бот. шпилька, хвоя, глиця; ~uj/o шкатулка для шпильок; ~o/kusen/et/o подушечка для шпильок, гольник; ~arb/o хвойне дерево; al~i vt пришпилювати, приколювати; наколювати.

pingven||o орн. пінґвін; ~o/j = sfeniskoformaj birdoj.

pingvikul/o бот. товстянка [Pinquicula].

*pini/o бот. пінія, сосна італійська [Pinus pinea].

pinikol/o орн. смеречник [Penicola].

pinjin/o лінґв. пін’їінь (латинізована абетка для транскрибування китайських ідеограм).

pinjon/o 1. арх. фронтон; 2. тех. мала/ведуча шестірня.

pinktad/o зоол. перлова скойка [Pinctada, син. Meleagrina] (син. perlokonko).

*pint||o кінчик; гострий кінець, вістря; верхівка, вершина, вершок; пік, шпиль; ~a гострий, загострений; ~i vt бути гострим, стирчати; ~ig/i vt загострювати, застругувати; ~igi krajonon застругувати олівець; ~igi la orelojn насторожувати вуха; ~igi la buŝon закопилювати губи; ~ing/o наконечник, ковпачок; ~um/o літ. дотеп, гра слів; ~ark/o арх. шпильчаста арка; ~hor/o/j години пік; ~o/kask/o шишак; ~mont/o шпильчаста гора, скеля, бескид; ~o/valor/o фіз. допустима величина; du~a, tri~a з двома, трьома кінчиками (вістрями, кутами і т.п.); kvin~a stelo de Esperanto п’ятикутна есперантська зірка; ses~a stelo de Davido шестикутна зірка Давида; mult/e~a з багатьма кінцями (кінчиками, шпилями і т.п.); sen~a безверхий; затуплений, тупий; sen~ig/i vt збивати кінець; стинати/зривати/ламати вершок; затуплювати, затупляти.

pio/o мед. гній (у складних словах, н-д: ~bacilozo піобацильоз; ~nefrozo піонефроз; ~salpingito піосальпінгіт); ~emi/o мед. піоемія; ~gen/a гноєтворний; ~ore/o мед. піорея, гноєтеча; ~nefr/oz/o нрк. = pio~ito; ~nefr/it/o мед. піонефроз.

*pioĉ||o кирка, кайло; мотика; заступ; ~i vt рити, обробляти киркою, мотикою, заступом.

pion||o фіз. пі-мезон, піон.

pionir||o 1. піонер; 2. військ. сапер; ~a 1. піонерський; 2. саперний; ~ar/o військ. інженерні війська.

piore/o мед. піорея, гноєтеча (= pioreo).

*pip||o люлька; fumi ~on курити люльку; ~a люльковий; ~a tabako тютюн для люльки.

pipelin/o тех. трубопровід, нафтопровід (= naftodukto).

piper||o бот. перець [Piper]; ebri/ig/a ~o перець кава [P. methysticum] (cин. kavao); nigr/a ~o перець чорний [P. nigrum]; ~ac/o/j перцеві [родина Piperaceae].

pipet||o піпетка; mikro~o мікропіпетка.

pipi/o орн. щеврик, пікавка [Anthus].

Pipin/o іст. Піпін (ім’я кількох франських полководців і королів).

pipistrel/o зоол. нетопир [Pipistrellus pipistrellus].

*pipr||o кул. перець; blank/a ~o білий перець; ruĝ/a ~o червоний перець, паприка (= papriko); ~i vt перчити; ~uj/o перечниця; nigr/a ~uj/o бот. перець чорний (= nigra pipero); ~o/arbust/o перець (рослина); ŝajn~uj/o бот. шинус (= molio).

*pips/o пипоть, тіпун (хвороба у птахів).

*pir||o груша (плід); ~uj/o, ~arbo груша (дерево) (= ordinara piruso) ; ~form/a грушеподібний; ~skab/o с.-г. парша груші; ~vin/o грушеве вино.

pirakant/o бот. піраканта [Pyracantha].

piral/o ент. вогнівка [Pyrale] (син. lummoteo).

Piram/o міф. Пірам (вавилонський юнак, що закохався в Тісбу).

*piramid||o піраміда; ~a пірамідальний.

piramidal/o = triketro.

piramidon/o мед. пірамідон, амідопірин.

piran||o хім. піран; ~oz/o піраноза.

piranj/o іхт. піранья [Serrasalmus piraya].

*pirat||o пірат, морський розбійник, корсар; ~a піратський; ~i vn займатися піратством, займатися морським розбоєм; ~ad/o піратство, морський розбій.

Pire/o геогр., м. Пірей.

pireks/o тех. пірекс (боросилікатне скло).

Pirene/o/j геогр., гори Піренеї; (p)~a піренейський.

pirenomicet/o/j бот. піреноміцети [Pyrenomycetes].

piretr/o 1. бот. піретрум [Pyrethrum]; 2. піретрум (інсектицидний порошок)

pirgeometr/o метео. піргеометр.

pirheliometr/o метео піргеліометр.

pirid||o хім. піридин (у складних словах); ~il/o піридил; ~in/o піридин.

piridoks||o хім. піридоксин (у складних словах); ~al/o піридоксаль; ~ol/o піридоксол; ~al/fosf/at/o піридоксальфосфат; ~in/o піридоксин.

pirik/o літ. пірихій (стопа з двох коротких складів).

pirimidin/o хім. піримідин.

*pirit/o мін. сірчаний колчедан, пірит.

Pirito/o міф. Пірифой, Піритой (друг Геракла і Тесея).

pirn/o текст. гільза шпульки.

рiro- хім. піро… (у складних словах відповідає поняттям “вогонь”, “висока температура”, “термічний процес”).

pirofor/a займистий (= ekbrulema).

pirofosfat/o мін., хім. пірофосфат.

I pirog/o піроґа.

II pirog||o кул. пиріг; ~et/o пиріжок.

pirogajl/o хім. піроґалол, піроґалова кислота.

pirokorak/o орн. клушиця, гірська ворона [Pyrrhocorax] (син. montkorvo).

piroksen/o мін. піроксен.

І*pirol/o орн. снігур (= pirulo).

ІІ pirol||o бот. грушанка [Pyrola]; ~ac/o/j грушанкові [родина Pyrolaceae].

ІІІ pirol/o хім. пірол.

pirolіz||i vt хім. піролізувати, розкладати високими температурами; ~o піроліз.

piroluzit/o мін. піролюзит.

pirometr/o фіз. пірометр.

Piron||o Піррон (грецький філософ); (p)~ism/o філос. пірронізм.

pirosulfat/o хім. піросульфат.

piroteknik||o піротехніка; ~a піротехнічний; ~ist/o піротехнік.

*piroz/o мед. печія, згага.

Pirr/o Пірр (син Ахіла, завойовник Трої); ~a venko піррова перемога.

piruet||o пірует; ~i vn робити піруети.

pirul/o орн. снігур [Pyrrhula pyrrhula].

pirus/o бот. груша [Pyrus]; ordinar/a ~o груша звичайна [P. communis] (син. pirarbo).

pis||i vn розм. пісяти, вульґ. сцяти (= urini); ~aĵ/o сеча; ~ej/o пісуар, убиральня; ~pot/o фам. нічний горщок.

*pist||i vt товкти, дробити, роздрібнювати; ~і grajnojn de pipro товкти зерна перцю; ~ad/o товчення, дроблення, роздрібнення; ~il/o товкач, макогін; ~uj/o ступа; макітра; ~o/maŝin/o дробарка; ~o/miks/i vt подрібнювати разом з подальшим змішуванням; dis~i vt розтовкати, роздрібнювати.

pistaci/o бот. фісташка [Pistacia]; ver/a ~o фісташка справжня [P. vera] (син. pistakarbo).

*pistak||o фісташка; ~uj/o, ~arb/o фісташка, фісташкове дерево (= pistacio).

*pistil||o бот. маточка (cин. gineceo).

*pistol||o 1. пістолет; 2. (краско)розпилювач; ~ul/o вульґ. чоловік з підвищеною потенцією; ~farb/i vt фарбувати фарбопультом.

*piŝt||o тех. поршень; ~o/ring/o кільце поршня; ~o/stang/o шатун. 

piŝtol/o пістоль (грошова одиниця).

pit/a малий, мізерний, нікчемний.

Pitagor||o Піфагор (давньогрецький філософ і математик); (p)~ism/o філос. піфагореїзм.

pitang/o бот. пітанга, суринамська вишня [Eugenia pitanga].

pitĉ||o = piĉo I; ~o/fork/o = piĉforko.

piteci/o зоол. сакі (рід мавп) [Pithecia].

pitek/o заст. = presbito.

pitekantrop/o палеонт. пітекантроп.

Piti||o міф. Піфія (жриця у храмі Аполлона в Дельфах, яка пророкувала майбутнє); (p)~a піфійський.

pitiat||a мед. виліковний шляхом навіювання, гіпнозу; ~ism/o нервові розлади, що виліковуються навіюванням, гіпнозом.

pitiriaz/o мед. пітіріаз.

piton/o зоол. пітон [Python].

Piton/o міф. Піфон (змій-чудовисько, убитий Аполлоном).

pitoresk||a мальовничий; живописний; ~ec/o мальовничість, живописність.

Pitsburg/o геогр., м. Пітсбурґ.

pituit/o мед. харкотиння, мокротиння.

pituitari/о = hipofizo.

pituitrin/o фарм. пітуїтрин.

*pivot||o тех. шийка вала, цапфа; ~a осьовий, центральний; ~a punkto поворотний пункт; ~i vn обертатися на цапфі, обертатися навколо осі; ~eg/o вертлюг, цапфа, шийка кривошипа; ~ing/o підшипник для цапфи; ~radik/o стержневий/стержньовий корінь.

*piz||o бот. 1. горох, горошок [Pisum] (рослина); 2. горох, горошина, горошок (насіння); ~a гороховий; verdaj ~oj кул. зелений горошок; bon/odor/a ~o чина запашна, запашний горошок (= bonodora latiro); ĝarden/a ~o, kultiv/a ~o горох посівний [P. sativum]; kamp/a ~o горох польовий [P. sativum var. arvense]; ~uj/o стручок гороху (= guŝo); ~o/form/a горохоподібний, горошком; ~o/pure/o горохове пюре; ~o/sem/o = ~o 2; ~o/sup/o гороховий суп; ~oton/o мін. пізоліт.

Piz/o геогр., м. Піза.

pizang/o бот. малайський банан.

Pizistrat/o іст. Пісістрат (афінський тиран).

pizolit/o мін. пізоліт (син. pizoŝtono).

Pizon/o іст. Пізон (прізвище кількох римських політиків).