A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

pean/o літ. пеан; переможна пісня.

pebl||o археол. колотий камінь; ~o/kultur/o галечникова культура.

*pec||o шматок, частина, штука; окрема річ; обривок, уламок, клапоть; деталь, уривок; ~о da pano шматок хліба; ~о da papero клаптик паперу; *~et/o шматочок, клаптик, частинка; ~et/ig/i vt ділити на шматки/частини; краяти, різати, нарізати (хліб); рубати (м’ясо); dis~ig/i vt дробити на шматки, подрібнювати, розламувати, розбивати; po~a відрядний (про оплату праці); po~e поштучно; частинами; вроздріб; unu~a суцільний; du~a з двох частин; vic~o запасна частина/деталь, запчастина.

pecaj/o бот. пекінська капуста (= pekina brasiko).

*peĉ||o смола, вар; urania ~о див. peĉblendo; ~a смоляний, смольний; ~i vt смолити, просмолювати; ~erc/o мін. уранініт.

peĉblend/o мін. ураніт, смоляна обманка.

Peĉor/o геогр., р. Печора.

*pedagog||o педагог; ~i/o педагогіка; ~i/a педагогічний.

*pedal||o педаль; тех. ножний привoд; treti la ~ojn крутити педалі, натискати на педалі; ~i vn працювати педаллю.

pedali/o бот. кунжут [Pedalium].

*pedant||o педант; ~a педантичний; ~ec/o педантичність, педантизм.

*pedel/o заст. педель, дрібний службовець, сторож (у суді, церкві, університеті).

pederast||o педераст; ~i/o педерастія; ~i/ul/o = ~o.

pediatr||o мед. педіатр; ~i/o педіатрія; ~i/a педіатричний.

pedicel/o бот. стебельце; ніжка, черешок (= pedunkleto).

*pedik||o ент. воша [Pediculus]; ~a: ~a malsano вошивість, педикульоз; ~a ovo гнида; sen~ig/i vt виводити воші, заст. ськати; sen~ ig/o виведення вошей.

pedikl||o анат. стебло, ніжка.

pedikular/o бот. шолудивник [Pedicularis].

pedikur||o педикюр; ~i vt робити педикюр ; ~ist/in/o педикюрша.

pedipalp/o зоол. ногощупальце.

pedolog||o педолог, ґрунтознавець; ~i/o педологія, ґрунтознавство.

pedunkl||o 1. бот. квітконіжка, плодоніжка; 2. анат. ніжка; ~et/o стебельце; ніжка, черешок.

*peg||o орн. дятел, жовна [Picus]; griz/a ~o дятел сивий [P. саnus]; nigr/a ~o чорний дятел, жовна; [Dryocopus]; verd/a ~o дятел зелений [P. viridis]; ~ed/o/j дятлові [родина Picidae]; ~o/form/a/j дятлоподібні [ряд Piciformes]; ~oid/o трипалий дятел [Picoides].

Pegaz/o 1. міф. Пегас (крилатий кінь, символ поетичного натхнення); 2. астр. Пегас.

pegmatit/o мін. пегматит.

pejorativ/a зневажливий, презирливий (перев. про слово, вислів).

Pejpus/o геогр. Чудське озеро.

pejsmejkr/o анат. пейсмекер (задавач ритму).

*pejzaĝ||o краєвид, пейзаж; ~ist/o пейзажист.

*pek||i vn грішити; ~i antaŭ la Eternulo грішити перед Всевишнім; ◊ kapo ~as, piedoj suferas за дурною головою і ногам нема спокою; ~o гріх; погрішність; fari ~on зробити/вчинити гріх, згрішити; ~a грішний; гріховний; ~ant/o, ~int/o грішник; ~et/o грішок; ~ig/i vt вводити в гріх, доводити до гріха; ~ul/o грішник; ~ul/in/o грішниця; ~o/konfes/o церк. сповідь; ne~iv/a непогрішимий, непогрішний; ~liber/ig/i vt відпускати гріхи; pra~o рел. первородний гріх; pro~a: ~a kapro козел відпущення, офірний цап; sen~a безгрішний; sen~ig/i vt відпускати гріхи.

pekan||o бот. пекан (горіх); ~arb/o пекан (дерево) (= ~karjo); ~karj/o пекан [Carya illinoinensis, син. C. pecan].

pekari/o зоол. пекарі [Tayassu pecari].

Pekin||o геогр. Пекін (cтолиця Китаю); (p)~a пекінський; (p)~a hundo пекінес.

*pekl||i vt квасити, солити, засолювати, мочити, готувати взапас; ~ita квашений, солений, мочений; ~ita kukumo квашений огірок; ~aĵ/o соління; ~akv/o розсіл.

pekten/o зоол. гребінець, морський гребінець [Pecten]; Jakob/a ~o гребінець Якоба [P. jacobaeus].

pektin/o хім. пектин.

pektine/o анат. гребінний м’яз.

pektoral/o 1. анат. грудний м’яз; granda ~o великий грудний м’яз; eta ~o малий грудний м’яз; 2. мист. пектораль (нагрудна прикраса, нагрудний хрест з мощами).

*pel||i vt гнати, поганяти, підганяти; доводити; рухати;переслідувати; vento ~as la nubojn вітер жене хмари; ~і malamikon переслідувати ворога; ~i iun en malesperon доводити кого-н. до відчаю; ~rad/o ведуче колесо; al~i vt приганяти (череду); підганяти; de~i vt відганяти; dis~i vt розганяти; розсіювати; dis~it/ar/o діаспора (син. diasporo); el~i vt виганяти; el~o вигнання; el~it/o вигнанець; en~i vt заганяти (усередину); *for~i vt проганяти, виганяти; for~o вигнання; for~it/o вигнанець; si/n~ad/o поспіх поспішність; штовханина, тиснява, давка; tra~i vt переганяти (вздовж, через що-н.); trans~i vt переганяти (на другий бік); tro~i vt заганяти, заїздити (коня).

pelad/o мед. коловидне (або гніздове) облисіння.

pelag||o пелагічний організм; ~a біол., геол. пелагічний; морський; океанічний.

Pelagi||o Пелагій (англійський теолог); (p)~(an)ism/o пелагіанізм (єресь у християнстві).

Pelagіa Пелагія (ім’я).

pelagr||o мед. пелагра (авітаміноз); kontraŭ~a антипеларгичний.

pelargoni/o бот. пеларгонія [Pelargonium].

pelasg/o іст. пелазг (представник догрецьких племен, що заселяли Егейську область).

Pele/o міф. Пелей (батько Ахілла).

*pelerin/o пелерина.

peletierin/o фарм. пелетіерин.

*pelikan||o пелікан [Pelecanus]; ~bird/o/j, ~o/form/a/j пеліканоподібні, веслоногі [ряд Pelecanifirmes].

Pelion/o геогр., гори Пеліон.

pelit/oj геол. пеліти (глинисті осадові породи).

pelmel||o  плутанина, безладдя; ~a безладний.

Peloponez/o геогр., п-ів Пелопоннес.

Pelops/o міф. Пелопс (син Тантала).

pelot/o спорт. 1. баскський м’яч; 2. гра у баскський м’яч.

*pelt||o хутро (вироблене); шуба; ~a хутряний; ~aĵ/o шуба, хутро; ~ist/o хутровик, кушнір; ~oap/o хутряна шапка; ~jak/o хутряна куртка. 

*pelv||o 1. таз, миска; 2. анат. таз, миска; ~et/o мисочка.

pelvometri/o мед. пельвіметрія (визначення розмірів таза).

pemfig/o мед. пемфіґус, пухирниця.

pemikan/o пемікан, м’ясний концентрат.

*pen||i vn cтаратися, намагатися, силкуватися, докладати зусиль; ◊ kiu mem ne ~as, nenio al li venas без труда нема плода; ~o, ~ad/o старання, намагання, зусилля; ~e старанно, запопадливо, ревно; з зусиллям; ~eg/o труд; ~em/a старанний, запопадливий, ревний; ~ig/a стомлюючий, важкий, тяжкий, трудний; ~ind/a вартий зусиль/старання; ~valor/i vn заслуговувати; mal~e безтурботно, недбало, абияк; pri~i vt домагатися, добиватися; sen~e без (жодних) зусиль, легко.

penal/o спорт. пенальті, одинадцятиметровий штрафний удар.

Penat/o/j 1. Пенати (домашні боги у римлян); (p)~oj пенати, дім, домівка.

*penc/o пенс, пенні (грошова одиниця).

*pend||i vn висіти; ◊ la afero ~as en aero справа зависла у повітрі; ~a, ~ant/a висячий; ~aĵ/o підвіс, підвіска (прикраса); ~e у висячому положенні; *~ig/i vt вішати; ~ig/il/o 1. вішалка; 2. шибениця; 3. авт. підвіска; *~iĝ/і зависати, повисати; ~ing/o = ~umilo; ~um/i vt вішати (на шибениці); sin ~umi повіситися; ~um/il/o шибениця; ~o/glaci/o бурулька; ~(o)lit/o гамак; ~o/pont/o висячий міст; ~sek/ig/i vt сушити (білизну); ~serur/o висячий замок, діал. колодка; al~ig/i vt підвішувати, причіпляти; al~aĵ/o підвіска; *de~i vn залежати; de~a залежний; de~aĵ/o/j підсобні приміщення; угіддя; de~e de залежно від; de~ec/o залежність; dis~ig/i vt розвішувати (білизну і т.п.); *el~aĵ/o вивіска (магазину і т.п.); mal~ig/i vt знімати, здіймати (з вішалки, шибениці і т.п.); mal/supr/e/n~i vn звисати; sen~a незалежний, самостійний; sen/de~ec/o незалежність, самостійність; super~i vn нависати.

pendentiv/o арх. парус склепіння.

*pendol||o 1. маятник; 2. гойдалка (=balancilo); ~a: ~a horloĝo ~i vn коливатися, хитатися; ~fenomen/o радіо явище маятника; ~horloĝ/o годинник з маятником, маятниковий годинник.

Penelop/o міф. Пенелопа (дружина Одіссея).

peneplan/o геол. пенеплен.

*penetr||i vt, vn проникати; доходити; вриватися; увіходити; la vortoj ~is lian koron слова дійшли до його серця; akvo ~is ŝuojn черевики промокли; ~o, ~ad/o проникнення, проникання; ~ebl/a проникний, прохідний; ~em/a проникливий; ~iĝ/і пройматися; du/on~ebl/a напівпроникний; ne~ebl/a непроникний, непрохідний; inter~i vn взаємопроникати; tra~i vt проникати, вириватися, прориватися наскрізь; tra~iv/ec/o фіз. проникність.

peng/o пенге, пенгьо (грошова одиниця Угорщини до 1946 р.).

penicil||o бот. cиза цвіль, пеніцил [Penicillium] (син. penikŝimo); ~in/o фарм. пеніцилін; ~in/az/o хем. пеніциліназа; ~in/o/terapi/o пеніцилінотерапія.

penicili/o = penicilo.

*penik||o пензель; щітка; ~et/o пензлик; ~ŝim/o пеніцил (= penicilo); ~tir/o мазок (пензлем).

penis||o анат. пеніс, (чоловічий статевий) член, прутень; ~ing/o 1. пов’язка на стегнах; 2. презерватив (= kondomo); ~it/o мед. пенісит, запалення статевого члена.

penitenc/o = pentofaro.

*pens||i vt, vn думати, гадати, мислити, міркувати; ~i pri nenio ні про що не думати; ~o думка, гадка, міркування; ~o traflugis en lia kapo у його голові промайнула думка; esti en ~oj ĉe iu бути думками біля кого-н., з ким-н.; li ne povas liberiĝi de la penso він не може позбутися думки; ~ad/o мислення, міркування; ~em/a вдумливий; ~ig/a який викликає певну думку, спонукає замислитися; ~ist/o, ~ul/o мислитель; ~faden/o нитка думки; ~kapabl/o здатність мислити; ~liber/ec/o вільнодумство; antaŭ~i vt обдумувати (наперед/заздалегідь); ek~i vn подумати; *el~i vt видумувати, вигадувати; винаходити; el~o, el~aĵ/o видумка, вигадка; винахід; el~int/o винахідник; en~a задуманий, замислений; en~iĝ/і задумуватися, замислюватися; krom~o побічна думка, прихована думка; ne~ebl/a немислимий; ne/pri~it/a необдуманий, нерозважний; легковажний; *pri~i vt обдумувати, обмірковувати, роздумувати, зважувати; pri~ad/o роздуми; pri~em/a вдумливий, розважливий, розважний; sen/pri~a необдуманий, нерозважний, легковажний.

pense||o бот. братки; ĝarden/a ~o братки садові [Viola tricolor subsp. hortensis] (cин. violego); tri/kolor/a ~o фіалка триколірна, брат-і-сестра [Viola tricolor] (cин. trikoloreto, trikolora violo).

*pensi||o пенсія; ~i vt звільняти на пенсію; виплачувати пенсію; ~iĝ/i виходити на пенсію; ~ul/o пенсіонер.

Pensilvani/o геогр. Пенсильванія (один із американських штатів).

*pension||o пансіон; ~pag/o, ~prez/o ціна перебування (у готелі, пансіонаті і т.п.).

pensionat/o пансіонат.

І*pent||i vt, vn (ion, pri io) каятися, розкаюватися; ~o каяття, покаяння; ~ant/a який кається; ~ig/i vt змушувати покаятися, намовляти до покаяння; ~o/far/i vn покутувати, відбувати покуту; ~o/plen/a повний каяття, покаянний.

ІІ pent- хім. пент… (преф., що вказує на 5-карбоновий ланцюг у назвах вуглеводнів, моносахаридів та їх похідних); ~an/o пентан; tri/metil~an/o триметилпентан; ~an/at/a acid/o пентанова кислота (cин. valerata acido); ~an/ol/o пентанол.

penta- пента…( у складних словах відповідає поняттю “п’ять”).

pentagon||o мат. п’ятикутник, пентаґон (= kvinangulo); (P)~o Пентаґон (військове міністерство США); ~a п’ятикутний.

pentagram/o пентаграма, п’ятикутна зірка.

*pentametr/o пентаметр (розмір вірша).

Pentateŭk/o бібл. П’ятикнижжя.

pentationat/o хім. пентатіонат.

pentatlon/o спорт. пентатлон, атлетичне п’ятиборство

pentatom/o ент. щитник [Pentatoma].

*Pentekost/o рел. П’ятидесятниця, День Святої Тройці, Зелені свята, Тройця; (p)~an/o пятидесятник (член секти).

Pentezile/o міф. Пенфесілея, Пентесілея (цариця амазонок).

pеntitol/o хім. пентітол.

pentod/o радіо пентод.

pentonat/o хім. пентонат.

pentotal/o фарм. пентотал.

pentoz/o хім. пентоза.

pentozan/o хім. пентозан.

*pentr||i vt малювати, займатися живописом, писати фарбами; ~i bildon per oleo малювати/писати картину олією, олійними фарбами; ~aĉ/o мазанина; ~ad/o малювання, живопис; ~aĵ/o картина; ~aĵo de ĝenro жанрова картина; ~ej/o майстерня, ательє (живописця); ~ind/a мальовничий; ~ist/o художник, живописець, маляр; ~art/o живопис, малярство; ~o/stabl/o мольберт; pri~i vt розмальовувати; re~i vt перемальовувати.

peon||o 1. пеон (наймит у Латинській Америці); 2. пішак (у шахах); шашка; ~ism/o пеонаж.

*peoni/o бот. півонія [Paeonia].

*pep||i vn щебетати, цвірінькати, воркувати, белькотіти, лепетати; ~o, ~ad/o щебет, щебетання, цвірінькання, воркування; белькіт, лепет; ~i = ~i.

pepl/o іст. пеплум (розкішне плаття; плащ, мантія).

peplom/o ковдра.

pepon/o бот. гарбуз звичайний [Cucurbita pepo, син. C. melopepo].

peponed/o бот. гарбузина (вид плоду).

*pepsin/o фізіол. пепсин.

peptid||o хім. пептид; ~a lig/o пептидний зв’язок; ~az/o пептидаза; homo~o гомопептид.

pepton/o фізіол., хім. пептон.

І*per І. прийм. (найчастіше вживається для передачі родового в.) за допомогою; kovri ~ tuko покрити хусткою; gvidi ~ la mano вести за руку; veni ~ aŭto приїхати на автомобілі; respondі ~ la portanto відповісти через подавця; ІІ. самостійно вжив. морфема: *~a опосередкований, непрямий; ~e de за допомогою, через; *~i vn бути посередником; ~ad/o посередництво; ~ant/o посередник; ~ist/o 1. посередник (професійний); 2. звідник; sen~a безпосередній, прямий; sen~e безпосередньо, прямо.

ІІ per- хім. пер… (преф., що вказує на найвищий ступінь окиснення); ~oksi/o перекис; ~oksisom/o біол. пероксисома.

per/buŝ||a оральний; ~e через рот, орально.

*percept||i vt сприймати, почувати; ~o сприйняття; філос. перцепція; ~ebl/a сприйнятливий, доступний для сприйняття, дохідливий; ne~ebl/a недоступний для сприйняття.

Perceval/o літ. Парсифал.

*perĉ/o іхт. йорж [Асerina cernua].

perĉe/o перш (старовинна міра площі).

*perd||i vt губити, втрачати, утрачати, позбуватися, позбавлятися; програвати; ~і fidon утратити довіру; ~i la apetiton утратити апетит; ~і tempon гаяти час; ~i iun el la оkuloj, el la vido згубити кого-н. з очей/виду; ~o утрата/втрата, згуба; suferi grandajn ~ojn потерпіти великі втрати; ~ig/i vn відбирати, забирати, віднімати; ~iĝ/i губитися, пропадати; ~it/a загублений, втрачений, утрачений; dis~i vn розгублювати, розтрачувати.

*perdrik||o куріпка [Perdix]; berber/a ~o кеклик берберський, кам’яна куріпка берберська [Alectoris barbara]; ruĝ/a ~o кеклик рудий [Alectoris rufa].

*pere||i vn гинути; зникати, пропадати; ~і por la libero загинути за волю; ◊ ~is ŝafino, ~u ankaŭ la ŝafido узяв Бог корову – хай бере і теля; ~o загибель, загин, погибель; ~em/a, ~iv/a, ~ont/a тлінний, минущий; *~ig/i vt погубити, знищити, звести зі світу; ~ig/a згубний; for~i vn вигибати, вищезати.

Perekop/o геогр., перешийок Перекоп.

peren/o бот. багаторічна рослина.

per/esperant/a який у своїй роботі/діяльності послуговується есперанто, есперанто мовний.

perestrojk/o політ. перебудова (реформи в СРСР у 1985-1991 рр.).

*perfekt||a досконалий, бездоганний; лінґв. доконаний; ~а aspekto доконаний вид; ~a kuracisto бездоганний лікар; ~e досконало, бездоганно; ~e ludi pianon бездоганно грати на фортеп’яно; ~o лінґв. перфект, минулий доконаний час; ~ec/o досконалість, бездоганність; ~ig/i vt удосконалювати, робити бездоганним; ~ig/ebl/a який піддається удосконалюванню; ~iĝ/i удосконалюватися, ставати бездоганним; ~ist/o людина, що надмірно прагне до досконалості; педант; ~ul/o досконала особа/людина; ne~a недосконалий; лінґв. недоконаний.

perfektiv/o лінґв. доконаний вид.

*perfid||i vt зраджувати, видавати; ~i sian patrujon зрадити (свою)батьківщину; ~i sian edzinon зраджувати (свою) дружину; la vizaĝo ~is liajn pensojn лице видало його думки; ~o зрада, зрадництво; *~a зрадницький, віроломний; невірний; ~e по-зрадницькому; ~ec/o зрадництво, віроломство; ~em/a зрадливий; ~ul/o зрадник; el~i vt викривати.

per/flat/i vt домагатися/здобувати лестощами.

perfor||i vt тех. перфорувати; мед. викликати прорив, перфорувати; ~ad/o перфорація; мед. прорив; ~il/o перфоратор.

per/fort||a насильний, насильницький; ~e насильно, силоміць; ~o, ~aĵ/o насилля, насильство; (статеве) ґвалтування; ~i vt насилувати; ґвалтувати.

perfuz||i vt мед. робити перфузію, вливати рідину через судини; ~o перфузія; ~il/o перфузійний апарат.

Pergam/o іст., м. Пергам.

*pergamen||o пергамент; ~a пергаментний; ~a kunvolvaĵo пергаментний згорток; ~i vt робити подібним на пергамент.

pergol/o альтанка; крита алея з кручених рослин.

perhidrol/o хім. пергідроль.

peri- пери.., пері… (словоелемент зі знач. “навколо”, “над”, “крізь”).

periant/o бот. оцвітина, періанцій, періант.

periastr/o астр. періастр (найближча до зорі точка орбіти іншої зорі).

pericikl/o бот. перицикл.

peridi/o бот. перидій.

peridot/o мін. перидот, олівін.

peridotit/o мін. перидотит.

periferi||o 1. периферія; окраїна; 2. мат. периферія, окраїна; ~a периферичний, периферійний, віддалений від центру, окраїнний.

perifoni/o = umlaŭto.

perifraz||o перифраза; ~a перифрастичний, описовий; ~i vt перифразовувати, передавати своїми словами.

perige/o астр. перигей.

perigin/a бот. приматочковий.

periglaci/a геол., геогр. перигляціальний.

perigon/o бот. перигоній, оцвітина.

Perigord/o геогр. Періґор (область у Франції).

Perigoz||o геогр., м. Періґьо; ~i/o Періґор.

periheli/o астр. перигелій.

perikal/o мед. “мадурська стопа”.

perikardі||o анат. перикард, навколосерцева сумка; ~it/o мед. перикардит, запалення навколосерцевої сумки.

perikarp/o бот. перикарпій, оплодень.

Perikl/o Перікл (давньогрецький політ. і військ. діяч).

perikop/o церк. уривок з Євангелія (для читання під час богослужіння або як основа проповіді).

perikrani/o анат. перикраній.

perilj/o бот. перила, судза [Perilla].

*perimetr/o мат. периметр.

perine/o анат. промежина.

*period||o період; transira ~o перехідний період; ~a періодичний; ~a eldonaĵo періодичне видання, часопис; ~a sistemo періодична система; ~aĵ/o періодичне видання, часопис; ~ec/o періодичність; ne~a, mal~a неперіодичний; рідкісний.

perioftalm/o іхт. стрибун, риба-стрибун [Periophtalmus].

periost||o анат. періост, окістя; ~it/o мед. періостит, запалення окістя.

peripeti/o перипетія, несподіваний поворот, ускладнення.

peripl/o круїз, плавання навколо материка.

periskop||o перископ; ~a перископічний.

perisore/o орн. кукша [Perisoreus].

perisperm/o бот. перисперм.

perispirit/o рел. периспірит.

perispomen/a: ~a vorto лінґв. периспомен (слово з циркумфлексним наголосом на останньому складі).

peristalt||o перистальтика; ~a фізіол. перистальтичний.

*peristil/o арх. перистиль.

peristom/o бот. перистом.

periteci/o бот. перитецій.

*peritone||o очеревина; ~a очеревинний; ~it/o мед. перитоніт, запалення очеревини.

perjodat/o хім. перйодат.

*perk||o іхт. окунь [Perca]; ~a окуневий; ~ed/o/j окуневі [родина Percidae]; ~o/form/a/j окунеподібні [ряд Perciformes].

perkal/o перкаль (тканина).

perkelt/o кул. ґуляш по-угорському.

perkol|i vt хім. перколювати, вилуговувати; визолювати; промивати, проціджувати; ~o, ~ad/o перколяція, промивання, проціджування; ~iĝ/і просочуватися, проціджуватися; ~il/o, ~ator/o перколятор.

perkut||i vt мед. вистукувати, перкутувати; ~o, ~ad/o вистукування, перкусія; ~il/o 1. військ. ударник (у вогнепальній зброї); 2. мед. перкусійний молоточок; ~instrument/o муз. ударний інструмент; ~martel/o мед. перкусійний молоточок; ~pingl/o військ. бойок.

*perl||o перлина; перл (про мистецький твір); намистина; ◊ ĵeti ~ojn antaŭ la porkojn метати/сипати бісер перед свиньми, кидати/розсипати перли перед свиньми; ~a перловий; ~i vn виступати краплями (про піт і т.п.); ~ig/i vt 1. надавати форму/вигляд перлів; 2. обдирати (рис, ячмінь); ~oas/i, ~o/fiŝ/i vn виловлювати перли, добувати перли; ~o/konk/o зоол. перлівниця.

*perlamot||o перламутр; ~a перламутровий.

pereĉ/o мед. заїди.

perlit/o тех., мін. перліт.

perlon/o текст. перлон.

Perm/o геогр., м. Перм.

permafrost/o = ĉiamfrosto.

permaloj/o тех. пермалой.

permanent/a невпинний, безупинний, перманентний.

permanganat/o хім. перманганат.

permeabl||a тех. проникний; ~o фіз. проникність, сприйнятливість; absoluta ~o абсолютна проникність; relativa ~o фіз. відносна проникність; ~ec/o мед., фізіол. прохідність.

permeanc/o фіз. провідність.

*permes||i vt дозволяти, давати дозвіл; допускати; ~i al si ion дозволити собі що-н.; ~u al mi diri дозвольте сказати; ~o дозвіл; havi la ~on мати дозвіл; peti la ~on de iu питати дозволу в кого-н.; ~ebl/a допустимий, припустимий, допущенний, припущенний; *for~i vt відпускати, звільняти, дозволяти піти; for~o відпустка; військ. звільнення; mal~i vt забороняти; mal~o заборона; malobei la mal~on не зважати на заборону; mal~it/a заборонений; fumado mal~ita курити заборонено.

permi/o геол. пермський період.

permitiv/o фіз. діелектрична проникність.

permut||i vt мат., ел. переставляти, змінювати порядок; ~o перестановка, зміна порядку; зміна фаз, переключення; ~aĵ/o/j мат. перестановки; ~ebl/a перемістимий, замінимий.

permutit/o мін. пермутит.

Pernambuk/o геогр. Пернамбуку (бразильський штат).

perni/o мед. обмороження; відморожене місце.

pernicioz/a мед. моровий (про хворобу).

pernis/o = vespobuteo.

peroksid/o/j хsм. пероксиди.

*peron/o ґанок, під’їзд; перон (вокзалу).

perone/o = fibulo.

peronospor/o бот. пероноспоровий гриб [Peronospora].

perosulfit/o = metabisulfit/o.

perpendikl||a мат. перпендикулярний, прямовисний; ~o перпендикуляр.

perpendikular/a див. perpendikla.

Perpetu/o Перпетуя (ім’я).

Perpinjan/o геогр., м. Перпіньян.

perpleks||~a спантеличений, приголомшений, розгублений; стурбований; здивований; ~ec/o спантеличення, розгубленість; ~ig/i vt збивати з пантелику, спантеличувати, заганяти в безвихідь/глухий кут, викликати розгубленість.

pers||o іст. перс; ~a перський; (P)~a Golf/o геогр. Перська затока; (P)~i/o, (P)~uj/o Персія (колишня назва Ірану).

Pers/o Персій (римський поет).

perse/o бот. авокадо [Persea] (cин. avokadujo).

Perse/o міф. Персей (нащадок Геракла).

Persefon/o міф. Персефона (давньогрецька богиня родючості).

*persekut||i vt переслідувати, піддавати гонінням; віддавати до суду/під суд, переслідувати судом; leĝe ~i законно переслідувати; la malfeliĉo ~is min ankaŭ tie нещастя переслідувало мене і там; ~(ad)o переслідування, гоніння, гонитва; ~ant/o переслідувач, гонитель; ~iĝ/o переслідування; manio pri ~iĝo манія переслідування; ~ist/o судовий виконавець.

Persepol/o іст., м. Персеполь.

persien/o арх. віконниця, жалюзі. (син. latŝutro)

*persik||o бот. персик; ~uj/o, ~arb/o персикове дерево, персик (= persa prunuso); ~prunus/o = persa prunuso.

persikari/o бот. гірчак почечуйний [Persicaria].

persimon/o бот. хурма японська, персимон.

*persist||i vn упиратися, наполягати, настоювати; ~і en sia opinio наполягати на своєму; la pluvo ~as дощ не вщухає; ~a настирливий, наполегливий; ~o наполягання, настоювання, домагання; ~ec/o настирливість, наполегливість; ~em/a = ~a.

*person||o 1. особа, людина, персона, постать; ofica ~о посадова особа; eminenta ~о знатна особа/людина; fizika ~o фізична особа; jura ~o юридична особа; reala ~o реальна особа; 2. лінґв. особа; *~a особистий, власний, індивідуальний, персональний; особовий; ~a opinio особиста думка; ~a pronomo лінґв. особовий займенник; ~a subskribo власноручний підпис; ~e особисто, персонально; mi ne konas lin ~e я не знаю його особисто; ~aĵ/o/j особові/персональні дані; ~ar/o 1. персонал, особовий склад; 2. склад діючих осіб, діючі особи; ~ar/a: ~ara fako відділ кадрів; ~ec/o особистість; ~ec/ig/i vt юр. пов’язувати з певним колом осіб; ~et/o маленька особа; ~ig/i vt персоніфікувати, уособлювати; втілювати; ~ig/o персоніфікація, уособлення, втілення; ~ism/o персоналізм; ~ul/o постать, видатна особа; ~aŭt/o легковий автомобіль, легкова машина; ~dosier/o особова справа; ~indik/o/j особові/персональні дані; en~ig/i vt втілювати на сцені, зіграти роль; krom~o постороння, незацікавлена особа, третя особа; ne~a, sen~a безособовий.

personal/o 1. особовий займенник (= persona pronomo); 2. персонал (= personaro 1.).

*perspektiv||o перспектива, плани на майбутнє; de birda ~о з висоти пташиного польоту; ~a перспективний; ~e перспективно, у перспективі; sen~a безперспективний; sen~e безперспективно.

perspir||i vn фізіол. дихати шкірою; ~ad/o перспірація, шкірне дихання.

persulfat/o/j хім. персульфати.

persvad||i vt умовляти, намовляти, схиляти, переконувати; oni facile povas ~i lin його можна легко намовити; provi iun ~i je/al io пробувати намовити кого-н. на що-н.; ~o умовляння, намовляння, намова, схиляння, переконування; ~a переконливий, вагомий.

perturb||i vt спричиняти безладдя, розлад, порушувати порядок; ~o пертурбація, безладдя; порушення, розлад; пошкодження (органа); неполадки; перешкода; atmosferaj ~oj атмосферні перешкоди; ~iĝ/i мати розлад, неполадки, перешкоди і т.п.; sen~ig/i vt усувати неполадки, розлади, перешкоди, порушення.

*Peru||o геогр., кр. Перу; (p)~a перуанський; (p)~an/o перуанець; (p)~an/in/o перуанка.

Peruĝ/o геогр., м. Перуджа.

*peruk||o перука; ~ej/o перукарня; ~ist/o перукар.

pervers||a розбещений, зіпсований, порочний; ~ec/o розбещеність, розпутність, порочність; ~ig/i vt розбещувати, робити розпусним/розпутним.

perversi||o 1. розлад, порушення, відхилення від норми; 2. cтатеве збочення, статева ненормальність; ~ul/o збоченець.

І*pes||i vt важити (визначати вагу), зважувати; ~i sukeron важити цукор; *~o, ~ad/o зважування; ~ad/ej/o вага, ваги (місце для зважування); *~il/o вага (прилад); kuireja/kulinara ~ilo кухонна вага; (P)~il/o астр. Терези; ~et/o терези; ~il/plat/o, ~il/tas/o, ~il/teler/o шалька; ~uj/o мірна склянка; ~maŝin/o ваги, автоматична вага; ne~ebl/a який не можна зважити; pri~i vt відважувати, зважувати.

ІІ pes||o песо (грошова одиниця); ~et/o песета (грошова одиниця).

pesari/o мед. песарій.

pesev/o песева (розмінна монета Ґани).

*pesimism||o песимізм; ~a песимістичний.

*pesimist/o песиміст.

*pest||o 1. чума, мор; la bubona ~o бубонна чума; la nigra ~o чорна чума; 2. перен. нещастя, лихо; ~a чумний; ~ul/o хворий на чуму; ~icid/o с.-г. пестицид; ~o/don/a чумний, заразний.

pestiĉi/o мед. петехія (дрібний шкірний крововилив).

Peŝavar/o геогр., м. Пешавар.

*pet||i vt просити, прохати; ~і helpon просити про допомогу; mi ~as прошу, будь ласка; ~o просьба, прохання; edziĝa ~o освідчення; ~ad/i vt просити (довго, постійно); ~ant/o прохач; *~eg/i vt благати, упрошувати; ~(o)skrib/o заява; ~vetur/i vn їхати попутнім транспортом, їхати автостопом; el~i vt випрошувати; forsi/n проситися у відпустку, узяти відпустку, піти у відпустку, відпрошуватися; ne~eg/ebl/a невблаганний; ne/el~ebl/a який не можна випросити; pro~i vt просити за кого-н. (з метою вибачення, помилування і т.п.); tro~em/a докучливий, надокучливий, набридливий, нав’язливий;

peta- пета… (преф. перед назвами одиниць, 1015).

petal||o бот. пелюстка, пелюсток; duloba ~o дволопатева пелюстка; lancoforma ~o ланцетоподібна пелюстка; ~ar/o віночок (квітки); ~ec/a пелюсткоподібний; ~aranĝ(iĝ)o розміщення пелюсток; kun/iĝ~a зрослопелюстковий; kun/іĝ~ul/o/j зрослопелюсткові квіти (син. gamopetaloj); sen~ul/o/j безпелюсткові квіти (син. apetaloj).

petaloid/a бот. пелюсткоподібний.

*petard||o військ. петарда, підривна шашка; хлопавка; ~i vt кидати петарду, підривати шашкою.

petasit/o бот. кремена [Petasites]; blank/a ~o кремена біла [P. albus]; hibrid/a ~o кремена гібридна [P. hybridus].

petaz/o петас, капелюх із широкими крісами.

Peterburg/o геогр., м. Петербурґ.

petici||o прохання, петиція; ~i vn подавати прохання, петицію; ~int/o, ~ul/o прохач.

petikot/o пишна нижня спідниця (перев. накрохмалена).

petiol/o бот. черешок.

petit/o друк. петит.

*petol||i vn пустувати, гратися, збиткуватися, робити збитки; басувати, вибрикувати; ~a, ~em/a пустотливий, грайливий; ~o, ~ad/o пустощі, збитки, бешкетництво; ~o, ~aĵ/o витівка, витівки, пустощі; ~ul/o пустун, штукар, шибеник.

petr||o 1. геол. камінь, гірська порода; 2. анат. кам’яниста частина; ~ig/i vt перетворювати в камінь; ~iĝ/i кам’яніти; ~iĝ/o окам’яніння, скам’яніння; ~o/graf/i/o петрографія, петрологія; ~olog/o петролог; ~olog/i/o петрологія, петрографія.

*Petr||o Петро (ім’я); ~o/groŝ/o пожертва для папи.

Petrark||o Петрарка (італійський поет); (p)~ec/a, (p)~esk/a петрарківський, у стилі Петрарки; (p)~ism/o літ. петраркізм, наслідування (стилю) Петрарки.

petrefakt/o окам’янілість (органічного походження).

petrel/o орн. буревісник.

petrofit/o/j бот. петрофіти (рослини скель і кам’янистих осипів).

Petrograd/o іст., м. Петроград.

petrol||o нафта, гас; нафтопродукт; kruda ~о нафта; lampa ~о гас (= keroseno); rafinita ~o бензин; ~kemi/o нафтохімія; ~lamp/o гасова лампа; ip/o танкер.

*petromiz||o зоол. морська міноґа [Petromyzon]; ~id/o піскорийка; ~o/form/a/j міноґоподібні [ряд Petromyzontiformes].

Petroni/o Петроній (римський сатирик).

*petrosel/o бот. петрушка (= krispa/kultiva petroselino); krisp/a ~o петрушка кучерява; vt посипати зеленню петрушки.

petroselin/o бот. петрушка [Petroselinum]; krisp/a ~o, kultiv/a ~o петрушка кучерява, петрушка городня [Petroselinum crispum, син. P. sativum]; (син. petroselo).

petuni/o бот. петунія [Petunia].

peŭcedan/o бот. смовдь [Peucedanum}; marĉ/a ~o смовдь болотна [P. palustre].

*pez||i vn важити, мати вагу; ĝi ~as du kilogramojn воно важить два кілограми; *~o вага, тягар; kuntara ~o вага брутто; specifa ~o питома вага; ~a 1. який має вагу; aero estas ~a повітря має вагу; 2. прям., перен. важкий, тяжкий; ~aj kondiĉoj важкі умови; ~e важко, тяжко; ~aĵ/o тягар; тягарець; гиря (у годиннику); ~ec/o важкість, тяжкість; ~ig/i vt обважнювати, робити важким, обтяжувати; *~il/o гиря (для зважування); ~atlet/o важкоатлет; ~centr/o фіз. центр ваги; ~o/fort/o фіз. сила ваги; ~industri/o важка промисловість; ~kategori/o вагова категорія; kontraŭ~o противага; laŭ~e на вагу; mal~a легкий; mal~e легко; mal~industri/o легка промисловість; mal~ig/i vt полегшувати, робити легшим; mal/mult/e~a легкий; mult/e~a дуже важкий/тяжкий, великоваговий; pli~o вага, більша за нормативну, зайва вага; super~i vn переважувати; super~o приріст ваги; припік (у хлібі).

peziz/o бот. пецица [Peziza].