A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e f h i j l n o r s ŝ t u

*p/o 20-а буква есперантського алфавіту.

pa! виг. ба!

paang/o паанґа (грошова одиниця Тонґа).

*pac||o 1. мир; politiko de la ~о політика миру; Mondkonsilio de la ~о Всесвітня Рада Миру; kontrakti la ~on укласти мир; 2. мир, спочинок, спочин, спокій, супокій, покій; lasi en ~о дати спокій; iru en ~o! іди з миром!, іди в мирі!; ~a мирний, спокійний; (P)~a: (P)~a Oceano геогр. Тихий океан (= Pacifiko); ~e мирно, спокійно; ~em/a миролюбний; ~ig/i vt мирити, примиряти; ~ig/a примирливий, примирний, миротворний; ~ig/ant/o примиритель, миротворець; ~iĝ/i миритися; ~iĝ/o примирення; ~ism/o див. pacifismo; ~ism/a див. pacifisma; ~ist/o див. pacifisto; *~ul/o мирна людина; ~am/a миролюбний; ~amik/o товариш по боротьбі за мир; прихильник мирної політики; ~batal/o боротьба за мир; ~batal/ant/o борець за мир; ~iniciativ/o мирна ініціатива; ~kolomb/o голуб миру; ~konferenc/o мирна конференція; ~kontrakt/o мирний договір; ~mov/ad/o рух за мир, пацифістський рух; ~pip/o люлька миру; ~politik/o політика миру, мирна політика; ~premi/o премія миру; ~romp/o розрив мирних відносин, порушення миру; ~trakt/ad/o мирні переговори; ~traktat/o мирний договір; inter~o перемир’я; inter~ig/i vt примиряти (взаємно); inter~iĝ/і примирятися (між собою), миритися; mal~o неспокій, розбрат, ворожнеча, сварка; semi mal~on сіяти ворожнечу; à koncento konstruas, mal~o detruas згода будує, незгода руйнує; mal~i vn жити в розбраті, ворогувати, сваритися; mal~em/a схильний до ворожнечі, сварливий; mal~ig/i vt сіяти неспокій, ворожнечу, підбурювати, сварити; ne~ig/ebl/a неприборкний, непримиренний; re~ig/i vt примиряти, мирити; re~iĝ/і примирятися, миритися; re~ig/o, re~iĝ/o примирення.

*pacienc||o терпіння, терпеливість; fera ~o залізне терпіння; perdi ~on утратити терпіння/терпець, вийти з терпіння; preni ~on набратися терпіння/терпцю; à per ~o venas scienco нема науки без муки; ~a терплячий; ~e терпеливо; ~i vn, vt терпіти, ставитися з терпінням, переносити (муку, випробування); ~lud/o карт. пасьянс; mal~o нетерпіння; mal~a нетерплячий, нетерпеливий; mal~e нетерпляче, нетерпеливо, з нетерпінням; mal~iĝ/і утратити терпіння, позбутися терпіння; sen~o нетерпіння.

*pacient/o пацієнт.

*Pacifik||o геогр. Тихий океан; ~a тихоокеанський.

*pacifism||o пацифізм; ~a пацифістський.

*pacifist/o пацифіст.

paĉini/a анат.: ~a korpusklo тільце Пачіні.

paĉj/o (пестл. форма від patro) татко, татусь, батенько.

*paĉul/o пачулі [Pogostemon cablin, син. P. patchouli] (рослина і парфуми).

pad/o стежина, стежка, доріжка (= vojeto).

Pad/o геогр., р. По.

padel||o лопать (весла, гребного колеса, турбіни); ~i vn веслувати, гребти; плескати (веслом і т.п.) по воді; ~rad/o лопатеве колесо.

Padov/o геогр., м. Падуя.

padus/o бот. черемха [Prunus padus].

paelj/o кул. паелья (іспанська страва).

*paf||i vt, vn стріляти; ~o постріл; je la unua ~o з першого пострілу; *~ad/o стрільба, стріляння, (безперервна і безладна ще) стрілянина; ~aĵ/o снаряд; куля; ядро; ~ant/o, ~ist/o стрілець; ~ej/o тир, стрільбище; ~iĝ/і кинутися стрілою, кулею летіти, кинутися вперед, рвонути; *~il/o рушниця; стрілецька зброя; *~il/eg/o гармата; ~il/kap/o приклад (рушниці і т.п.); ~ark/o лук; ~arm/il/o вогнепальна зброя; ~distanc/o далекобійність; ~ekzerc/o навчальна стрільба, вправа зі стрільби; ~kamp/o стрільбище, полігон; ~lert/ul/o добрий стрілець, снайпер; ~lini/o лінія пострілу; ~mort/ig/i застрелити, розстріляти; tup/o військ. стрілецька сходинка, стрілецький уступ, банкет; ~tabel/o таблиця стрільби; ~tru/o бійниця, амбразура (= embrazuro); for~i vt відстрілювати, вистрілювати; mis~o осічка; preter~i vt промахнутися, стріляти мимо; tra~i vt прострілювати.

Pafos/o геогр., м. Пафос.

*pag||i vt платити, оплачувати, розплачуватися (тж перен.); ~i kontante, per ĉeko платити готівкою, чеком; kiom mi devas ~i? скільки я маю заплатити?, скільки з мене?; ~і per la vivo заплатити життям; *~o плата; внесок; ~a, ~at/a платний; ~ad/o оплата; ~ant/o платник; ~at/o особа, установа, якій сплачують; ~ej/o каса; ~end/a який має бути виплачений, оплачений, сплачений; ~ig/i vt розплачуватися, покривати видатки; відшкодовувати; ~il/o платіжний засіб; ~ot/a який має бути оплачений/сплачений; ~atest/o квитанція; ~(o)dat/o термін платежу/плати/виплати/сплати; ~o/kapabl/a, ~i/pov/a платоспроможний; ~tag/o день видачі заробітної плати; ~oarĝ/o післяплата, накладна плата (про поштове відправлення); al~i vt доплачувати, приплачувати; al~o доплата, приплата; antaŭ~i vt вносити аванс, завдаток; заздалегідь (або наперед) оплачувати; antaŭ~o аванс, завдаток, попередня оплата; de~i vt відраховувати, вираховувати, віднімати; *de~o 1. податок (= imposto); 2. відрахування; el~i vt виплачувати; el~o виплата; ek~o аванс, завдаток; krom~o додаткова плата, приплата, доплата; ne~it/aĵ/o заборгованість, борг, невиплачені гроші; ne~i/pov/a, ne~o/kapabl/a неплатоспроможний; post~ant/e післяплатою; re~i vt повертати кошти, відплачувати; re~o повернення коштів, відплата; retro~i vt повертати гроші в касу, платникові; sen~a безплатний, безкоштовний; *sen~e безплатно, безкоштовно; super~i vt переплачувати.

pagaj||o спорт. гребок, лопатоподібне весло (для каное); ~i vt гребти, веслувати.

pagan||o язичник, поганин, ідолопоклонник; ~a язичницький, поганський; ~a templo капище; ~ism/o язичество, поганство, ідолопоклонство.

pagel/o іхт. пагел [Pagellus].

*pagod/o паґода.

pagur||o зоол. рак-самітник [Pagurus]; ~ed/o/j раки-самітники [родина Pagiridae].

*paĝ||o сторінка; titola ~о титульний лист; fronta ~о форзац; ~ig/i, en~ig/i vt друк. верстати; ~o/format/o формат сторінки; ~o/numer/o номер сторінки; ~o/sign/o закладка (при читанні).

*paĝi/o 1. паж; 2. карт. валет ( = fanto).

pahlavi/o лінґв. пехлеві (середньореська мова, нині мертва).

paĥiderm/oj = pakidermoj.

pajac||o паяц, блазень; ~aĵ/o блазенство.

pajen/o бот. пайєна [Payena].

*pajl||o солома; hakita ~o січка; ~a солом’яний; ~aĵ/o лігво, солом’яна постеля, підстилка; ~er/o соломина; ~amas/o скирта, ожеред соломи; ~o/bud/o солом’яна хатка, солом’яний курінь; ~o/hom/o розм. тюхтій; маріонетка, підставна особа; ~o/karton/o картон із соломи; ~o/kolor/a кольору соломи, солом’яний; ~o/lit/o солом’яна постіль; ~o/matrac/o солом’яний матрац, розм. солом’яник; ~o/prem/a maŝin/o, ~o/prem/il/o с.-г. соломокопнувач; ~otop/i набивати соломою, набивати чучело.

Pajn||o міф. Пан (у грецькій міфології божество худоби, лісів, полів); ~o/ŝalm/o Панова сопілка.

pajnt/o = pindo.

pajr/o пер (довічне або спадкове звання представників вищого дворянства).

pajs/o пайса (розмінна монета Банґладеш, Індії, Непалу, Пакистану).

*pak||i vt пакувати, упаковувати, тюкувати, ув’язувати в тюки, укладати; ~o пака, пакет, пакунок, пачка; тюк; ~ad/o пакування, упаковування, укладання; *~aĵ/o 1. поклажа, баґаж; deponi ~aĵon здавати в баґаж; 2. посилка; ~aĵ/vagon/o баґажний вагон; ~et/o пакунок, пакет, пачка, коробка; ~eto da cigaredoj пачка циґарок; ~iĝ/і спаковуватися, упаковуватися; набиватися; ~ist/o пакувальник; ~um/o упаковка; ~sak/o мішок для упаковки, пакувальний мішок; ~tol/o пакувальне полотно; ne~it/e, sen~e без упаковки; re~i vt перепаковувати, переупаковувати; el~i vt розпаковувати; en~i vt упаковувати, запаковувати; mal~i vt розпаковувати; mal~o, mal~ad/o розпаковування.

pakiderm/o/j зоол., заст.пахідерми, товстошкірi (син. dikhaŭtuloj).

*Pakistan||o геогр. Пакистан; (p)~a пакистанський; (p)~an/o пакистанець; (p)~an/in/o пакистанка.

paksil/o бот. свинуха [Paxillus].

pakt/o пакт, договір, угода.

Paktol/o геогр., іст. Пактол (золотоносна річка в Греції).

*pal||a блідий; morte ~a смертельно блідий, блідий як смерть; ~ec/o блідість, блідота; ~ig/i vt робити блідим, змушувати бліднути; перен. затьмарювати; *~iĝ/i (по)бліднути.

*palac||o палац; хороми; ~a палацовий.

paladi/o 1. хім. паладій; 2. іст., рел. паладіум (статуя Афіни Паллади).

paladin/o іст. паладин (у середні віки – лицар із почту короля).

palafit/o буд. 1. паля; 2. будівля на палях, палафіт.

palagonit/o мін. палагоніт, корит.

palakvi/o бот. палаквіум [Palaquium].

*palanken/o паланкін.

Palas міф. Паллада (епітет Афіни).

Palas/o 1. іст. Паллант (вільновідпущеник імператора Клавдія); 2. астр. Паллада.

*palat||o анат. піднебіння; dura/malmоla ~o тверде піднебіння; mola ~o м’яке піднебіння; ~a піднебінний; ~it/o мед. запалення піднебіння; ~ost/o піднебінна кістка; ~son/o лінґв. палатальний приголосний; ~alveol/son/o лінґв. палато-альвеолярний/альвеоло-палатальний приголосний.

palatal||o 1. анат. піднебінна кістка; 2. лінґв. палатальний приголосний (син. palatsono); ~iz/o лінґв. палаталізація, пом’якшення (приголосного).

palatalalveolar/o лінґв. палато-альвеолярний (або альвеоло-палатальний) приголосний (син. palatalveol-sono).

palatin/o іст. правитель/реґент (імперії).

Palatin/o геогр. Палатин (один із римських пагорбів).

Palatinat/o геогр. Палатинат (область у Німеччині).

Palaŭ/o геогр., кр. Палау.

palavr||o 1. іст. нарада, переговори, перемови; 2. перен. багатослівність, просторікування; ~i vn просторікувати.

pale/o бот. плівка, квіткова луска злакових.

paled/o тех. піддон.

palefren/o іст. парадний кінь.

palemon/o зоол., заст. кревет (= leandro).

paleo- палео…(у складних словах означає “старовинний”, “давній”: ~botaniko палеоботаніка; ~ekologio палеоекологія; ~magnetismo палеомагнетизм.

paleoantropolog||o палеоантрополог; ~i/o палеоантропологія (розділ антропології, що вивчає біологічну природу викопної людини).

paleoazi/a палеоазіатський.

paleobotanik/o палеоботаніка (розділ палеонтології, що вивчає рослинний світ минулих геол. епох).

paleocen/o геол. палеоцен, палеоценова епоха.

paleodiktiopter/oj палеонт. палеодиктіоптери [Palaeodictyoptera].

paleogen/o геол. палеоген, палеогеновий період.

paleogistolog/i/o палеогістологія.

*paleograf||o палеограф; ~i/o палеографія (наука, що вивчає стародавні рукописи); ~i/a палеографічний.

paleolit(ik)/o археол. палеоліт, палеолітична епоха, давній кам’яний вік.

paleomagnetism/o геол. палеомагнетизм.

*paleontolog||o палеонтолог; ~i/o палеонтологія (наука, що вивчає рослинний і тваринний світ минулих геол. епох); ~i/a палеонтологічний.

paleozoik/o геол. палеозой, палеозойська ера.

paleozoolog||o палеозоолог; ~i/o палеозоологія (розділ палеонтології, що вивчає тваринний світ минулих геол. епох).

Palerm/o геогр., м. Палермо.

Palestin||o геогр., кр. Палестина; (p)~a палестинський; (p)~an/o палестинець.

palestr/o іст. палестра (гімнастична школа для хлопчиків у Ст. Греції).

*paletr/o палітра (син. koloraro).

pali/a: ~a lingvo мова палі.

paliativ||o мед. паліатив; перен. паліатив, малодійовий захід, півзахід; ~a паліативний, який дає тимчасове полегшення.

palimpsest/o іст. палімпсест (пергамент, з якого стерто первісний текст).

palindrom/o літ. паліндром, перевертень.

palingenez/o спец. палінгенез(ис).

palinodi/o літ. палінодія.

*palinur/o зоол. лангуст(а) [Palinurus].

*palis||o 1. кіл (частоколу); жердина, тичка, підпірка (для рослин); 2. геральд. стовп; ~o de torturo паля (як знаряддя тортур); ~eg/o паля; ~ar/o частокіл, огорожа; дощаний паркан; ~et/o кілок, тичка; ~um/i vt саджати на палю/кіл.

*palisandr/o 1. бот. палісандрове дерево, якаранда; 2. деревина палісандрового дерева, палісандр.

palium/o 1. анат. плащ; 2. церк. омофор.

*palm||o пальма; ~o/j пальмові [родина Palmae]; ~a пальмовий; ~aĵ/о, ~o/branĉ/o, ~o/foli/o пальмова гілка, пальмове листя; ~o/brasik/o капустяна пальма (різновид капусти); (P)~o/dimanĉ/o, (P)~o/fest/o рел. Квітна/Вербна неділя; ~o/pied/a орн. перетинчастолапий; ~o/suker/o пальмовий цукор.

palmat/a бот. пальчастий (про листок).

palmiped/o/j заст., орн. перетинчастолапі птахи.

palmit||o хім. радикал пальмітинової кислоти (у складних словах); ~at/o пальмітат, ефір пальмітинової кислоти; ~at/a acid/o пальмітинова кислота.

*palp||i vt мацати, лапати, торкати, сприймати дотиком; мед. пальпувати; ~e навпомацки, обмацуючи; ~ad/o обмацування; мед. пальпація; ~ebl/a який сприймається дотиком/відчувається на дотик, відчутний; ~il/o орган дотику; щупальце; ne~ebl/a невідчутний (на дотик); pri~i vt обмацувати, облапувати.

*palpebr||o повіка; ~it/o мед. блефарит, запалення повік (= blefarito); *~um/i vn кліпати очима, блимати очима, моргати, підморгувати; ~um/a блимаючий, миготливий; en ~uma daŭro як оком змигнути; в/за одну мить/хвилину, миттю, умить, в один мент/момент; el~um/i vt усувати, кліпаючи оком/очима.

palpitaci/o мед. серцебиття; пульсація.

*palt/o пальто.

paludism/o мед. малярія, болотна лихоманка (= malario).

palumb/o орн. голуб лісовий, припутень [Columba palumbus] (cин. ringokolombo).

*pamflet||o літ. памфлет; ~ist/o памфлетист.

Pamir/o геогр. Памір (гірський реґіон).

pamp||o пампаси, пампа (субтропічні ліси у Пд. Америці); (P)~o/j, (P)~ar/o геогр. Пампа (природна область Арґентини).

pampelmus||o бот. грейпфрут (плід); ~uj/o, ~arb/o грейпфрут, пампельмус (= maksimuma citruso).

Pamplоn/o геогр., м. Памплона.

І*pan||o хліб; blanka ~о білий хліб; nigra ~o чорний хліб; sekala ~о житній хліб; freŝa ~о свіжий хліб; malfreŝa ~о черствий хліб; ĉiutaga ~o хліб насущний; ~a хлібний; ~ej/o булочна (у знач.ім.), хлібний магазин; ~er/o хлібна крихта; ~ist/o булочник, хлібник; пекар; ~uj/o хлібниця; ~um/i vt кул. обкачувати в сухарях, борошні, рідше панірувати; ~arb/o бот. хлібне дерево; ~brik/o буханець/буханка хліба; ~bul/o батон; ~butik/o булочна (у знач.ім.), хлібний магазин; ~don/a той, що приносить/дає хліб; той, що годує; ~herb/o збіжжя, хліба, хліби; ~kaĉ/o молоко з хлібом; ~krust/o (хлібна) скорина/скоринка/ шкуринка; ~kuk/o солодка грінка, обсмажена в яйці; ~mol/o м’якушка; ~pec/o шматок/кусок/кусень/кавалок/скибка хліба; ~rost/aĵ/o тост, підсмажена скибка (хліба), грінка (= toasto); ~rost/il/o тостер; im/o бот. хлібна плісень; ~tranĉ(aĵ/o скиба/скибка хліба.

ІІ pan- пан… ( у складних словах відповідає поняттям “усе”, “всеохоплюючий”: ~eŭropa пан’європейський, усеєвропейський; ~slavismo панславізм, усеслов’янський рух).

Pan/o = Pajno.

panace/o панацея, універсальний засіб від усіх лих.

panak/o бот. женьшень [Panax].

*Panam||o геогр., м. Панама; (p)~a панамський; Panam/a Kanal/o, Kanal/o de ~o геогр. Панамський канал; (p)~a ĉapelo панама; (p)~an/o панамець; ~i/o кр. Панама; (p)~an/in/o панамка.

panamerikanism/o панамериканізм.

panarabism/o панарабізм.

panarici/o мед. панарицій, нігтьоїда (= paroniĥio).

pand/o зоол. панда (cпільна назва панди малої та великої панди); mal/grand/a ~o панда мала [Ailurus fulgens] grand/a ~o велика панда [Ailuropoda melanoleucus].

pandal/o зоол. чилим [Pandalus.

pandan/o бот. панданус [Pandanus].

Pandav/oj міф. Пандави (сини Панду, головні герої староіндійського епосу “Махабхарата”).

pandemi/o мед. пандемія (найвищий ступінь розвитку епідемії).

pandemoni/o поет., міф. пандемоніум; справжнє/кромішнє пекло, вертеп.

pandion/o орн. скопа [Pandion] (cин. fiŝaglo).

pandit/o пандит (в Індії – почесне звання вченого брахмана, а також людини, високоосвіченої в галузі класичної індійської літератури (на санскриті).

Pandora міф. Пандора (у грецькій міфології перша жінка); à la skatolo de ~a скриня Пандори (джерело біди й лиха).

Pandu/o міф. Панду (герой староіндійського епосу “Махабхарата”).

*pane||~o аварія; неполадки; ~i vn 1. тех. глохнути (про мотор), зупинятися, переставати працювати; потерпіти аварію; 2. лягати в дрейф (про судно); sen~ig/i vt усувати неполадки, наслідки аварії; надавати допомогу при аваріях.

panegir||o панегірик, вихваляння; ~a панегіричний, хвалебний; ~i vn виголошувати панегірик, вихваляти; ~ant/o, ~ist/o панегірист.

*panel||o 1. арх. панно; панель, обшивка стіни; 2. рекламний щит; 3. тех. щит керування, панель, розподільна дошка.

paneŭrop||a пан’європейський; ~ism/o пан’європеїзм.

Pange/o геогр. Панґея (гіпотетичний материк, що об’єднував у палеозойський період та на початку мезозоя всі сучасні материки).

pangermanism/o = panĝermanismo.

Panĝab||o геогр. Пенджаб (іст. область, поділена між Індією та Пакистаном); (p)~a панджабський, пенджабський; (p)~an/o панджабець, пенджабець; (p)~an/in/o панджабка, пенджабка.

panĝermanism/o пангерманізм.

panhas/o кул. пангас (німецька страва: ковбасний бульйон, заправлений гречаною мукою).

panhelenism/o панеллінізм.

panic/o бот. просо [Panicum]; mili/a ~o просо посівне [P. miliaceum] (син. mileo).

І*panik/o паніка.

ІІ panik/o = panico.

panikl||o 1. бот. волоть, волоток; 2. анат. жирове відкладення; ~it/o мед. панікуліт, запалення підшкірної жирової тканини.

panislamism/o панісламізм.

panj/o (пестл.форма від patrino) мама, матінка, матуся, ненька.

pankrac/o спорт., іст. панкратій, універсальна боротьба.

pankraci/o = pankratio.

pankrati/o бот. панкрацiум [Pancratium].

pankreat||o анат. підшлункова залоза; ~a панкреатичний; ~in/o фізіол., хім. панкреатин; ~it/o мед. панкреатит, запалення підшлункової залози; ~ektomi/o мед. панкреатектомія, видалення підшлункової залози.

pankromat/a фото панхроматичний.

Panmunĵon/o іст. Панмунджом (село; місце перемир’я між Пн. та Пд. Кореєю).

I panoni/o геол. паннонський ярус, паннон.

II Panoni/o іст. Паннонія (римська провінція).

panopli/o колекція зброї.

panoptik/o паноптикум (музей рідкісних речей, воскових фіґур і т. ін.).

*panoram||o панорама; ~a панорамний.

pans||i vt мед. перев’язувати, робити перев’язку; ~aĵ/o пов’язка; ~bend/o бинт.

panslavism||o панславізм; ~a панславістський.

panslavist/o панславіст.

Pantagruel/o літ. Пантаґрюель (персонаж роману Рабле).

Pantaleon/o літ. Панталоне (персонаж італійської народної комедії).

*pantalon||o штани; ~et/o 1. короткі штани, штанці, штанята (= kuloto); 2. шорти; ~fend/o ширінька; ~port/il/o = ŝelko; ~tub/o холоша; sub~o підштаники, підштанки, спідні, кальсони.

*panteism/o пантеїзм.

*panteist/o пантеїст.

panteon/o пантеон.

*panter/o зоол. пантера [Panthera].

*pantofl/o пантофля, пантофель, капець.

pantograf/o 1. пантограф; 2. трансп. струмознімач.

*pantomim||o пантоміма; ~ist/o мім (= mimo).

pantoten||o хім. пантотен; ~at/a acid/o пантотенова кислота.

pantun/o літ. пантун (віршований твір малайського походження).

panur/o орн.вусата синиця [Panurus].

Panurg/o літ. Панурґ (персонаж роману Рабле).

panus/o мед. панус (запалення рогівки ока).

*pap||o папа, Папа Римський; ~a папський; via ~a moŝto! Ваша Святосте!; ~ec/o папство, понтифікат; ~ism/o папізм, католицизм; ~ist/o папіст, католик; kontraŭ~o антипапа.

*papag||o орн. папуга; griz/a ~o папуга (= psitako); ~et/o папужoк; ~ul/o/j папугоподібні (= psitakoformaj); ~um/i vn повторювати, як папуга, мавпувати.

papain/o хім., фарм. папаїн.

papaj||o бот. 1. папая, динне дерево [Carica papaya]; 2. папая, плід папаї, динного дерева; ~arb/o бот. папая, динне дерево; ~ber/o, ~frukt/o = ~o 2.

paparac/o папараці (журналіст-фотограф, який намагається зробити сенсаційні знімки знаменитих людей).

papaŭ/o бот. асіміна трилопатева (= triloba azimeno).

*papav||o мак [Papaver]; ~et/o мак дикий.

papaver/o = papavo; ~in/o хім. папаверин.

*paper||o папір; ĵurnala ~о газетний папір; letera ~о поштовий папір; sorba ~о промокальний папір; maĉita ~о див. papermaĉaĵo; higiena ~о туалетний папір; ◊ al la ~o ne mankas tolero папір усе витримає; ~a паперовий; ~a tapeto паперова шпалера; ~aĉ/o папірець; *~uj/o папка для паперів; портфель; ~boben/o рол (паперу); ~flor/o паперова квітка; ~klip/o канцелярська скріпка; ~korb/o кошик для паперів; ~korn/o паперовий ріжок; ~kramp/o дужка/скоба для скріплення паперів; ~maĉ/aĵ/o пап’є-маше; ~model/o шаблон (для розкрою одягу); ~mon/o паперові гроші; ~prem/il/o прес-пап’є; ~serpent/o паперовий змій; mir/i vn знев. псувати/переводити папір, пописувати;mir/ist/o розм. писарчук, писака; ~tranĉ/il/o розрізний ніж (для книг, паперів); ~var/o/j паперові товари, канцелярські товари.

papil||o анат. сосочок, сосок; ~om/o мед. папілома;~om/oz/o мед. папіломатоз.

*papili||o ент. метелик; ~o/j лускокрилі, метелики [ряд Lepidoptera]; ~a метеликовий; ~a naĝado спорт. батерфляй (спосіб плавання); ~ac/o/j заст. = fabacoj; ~um/i vn пурхати; ~arb/o бот. будлея (= budleo); hirund/vost/a ~o махаон (= makaono).

papilion||o ент. косатець, хвостоносець [Papilio; Iphicstes]; ~ed/o/j косатцеві [родина Papilionidae].

papilot/o папільйотка.

papir||o папірус (у складних словах); ~eca lameno анат. очноямкова пластинка; ~olog/o папіролог; ~olog/i/o папірологія.

*papirus/o 1. бот. папірус [Cyperus papyrus]; 2. папірус (матеріал, текст).

paprik||o паприка, червоний перець (син. ruĝa pipro); ~i vt паприкувати, перчити.

papu||o папуас; (P)~-Nov-Gvine/o геогр. Папуа-Нова Ґвінея.

papul/o мед. папула, прищик.

*par||o пара; ~о de gantoj пара рукавичок; geedza ~о подружня пара; ~a парний; ~e попарно, парами; ~ig/i vt парувати; ~ig/ist/o 1. робітник, що проводить злучку тварин; 2. звідник; ~iĝ/і паруватися; ~ul/o пара (особа, яка утворює пару з кимось); ~formul/o лінґв. словосполучення, що складається з близьких за значенням/звучанням слів; ~huf/ul/o/j зоол. парнокопиті [ряд Artiodactyla]; ne~huf/ul/o/j зоол. непарнокопиті [ряд Perissodactyla]; ~silici/at/o хім. силікат із здвоєними тетраедрами; mal~a без пари; ne~a непарний

para- пара…(преф., що означає суміжність, переміщення, відступ, відхилення, зміну: ~tifo паратиф; ~magnetismo парамагнетизм).

*parabol||o 1. мат. парабола; 2. притча; ~a параболічний; алегоричний; ~e алегорично, інакомовно; ~oіd/o мат. параболоїд.

paracentez/o мед. парацентез, прокол.

*parad||i vn 1. військ. проходити строєм, марширувати; 2. парадуватися, хизуватися; ~o військ. парад, огляд; ~a парадний, урочистий; ~a uniformo парадний мундир; ~plac/o плац, парадна площа.

*paradigm/o лінґв. парадигма, таблиця формозміни.

*paradiz||o рай; forpelo el la ~o вигнання з раю; ◊ animo al ~o deziras, sed pekoj retiras рада б душа в рай, та гріхи не пускають; ~a райський; ~bird/o орн. райський птах (= paradizeo); ~lud/o класи, небо (дитяча гра; = marelo).

paradize/o орн. райський птах [Paradisea] (син. paradizbirdo).

*paradoks||o парадокс; ~a парадоксальний.

parados/o військ. тильний траверс.

*paraf||o параф, розчерк, ґриф, скорочений підпис; ~i vt парафувати.

*parafin||o хім. парафін; ~i vt покривати парафіном; ~ole/o фарм. парафінове масло. 

parafiz/o бот. парафіз.

*parafraz||o парафраза, переказ, переказування, переповідання, виклад; ~a парафрастичний; ~i vt парафразувати, переказувати, викладати своїми словами.

paragog/o літ. парагога.

*paragraf||o параграф; ~sign/o друк. параграф (знак §).

*Paragvaj||o геогр., кр. Параґвай; ~river/o (ріка) Параґвай; (p)~a параґвайський; (p)~an/o параґваєць; (p)~an/in/o параґвайка.

Paraklet/o бібл. Святий Дух, паракліт, заступник, утішитель.

parakor/o хім. парахор.

paralaks/o астр. паралакс.

paraldehid/o хім. паральдегід.

*paralel||a паралельний, рівнобіжний; ~e паралельно, рівнобіжно; ~o паралель, паралельна лінія; ~aĵ/o 1. паралельне з’єднання; 2. перен. паралель; ~ec/o паралельність, рівнобіжність; ~ig/i vt наводити паралель, порівнювати; ~ism/o паралелізм; anti~a, kontraŭ~a антипаралельний.

paralelepiped/o мат. паралелепіпед.

*paralelogram/o мат. паралелограм.

Paralipomen/oj бібл. Хроніки (= Kronikoj).

*paraliz||i vt паралізувати; ~o параліч; ~ant/a, ~ig/a паралізуючий; ~iĝ/і паралізуватися; ~ul/o паралітик.

paralogism/o філос. паралогізм, помилковий умовивід.

paramagnet||a фіз. парамагнітний; ~ism/o парамагнетизм.

Paramarib/o геогр. Парамарібо (столиця Сурінаму).

parameci/o зоол. туфeлька, парамеція [Paramecium].

parametr/o мат. параметр.

paramiokloni/o мед. множинна параміоклонія.

paranoj||o мед. параноя; ~a параноїчний; ~ul/o параноїк.

parantrop/o палеонт. парантроп [Paranthropus].

paraolimpik/oj спорт. параолімпійські ігри (олімпійські ігри, участь у яких беруть спортсмени-інваліди).

parapet/o парапет; поруччя.

paraplegi/o мед. параплегія (параліч обох верхніх або нижніх кінцівок).

parapsikologi/o парапсихологія.

parasimpat/o анат. парасимпатична нервова система.

Paraskevia Парасковія, Параскева (ім’я).

*paraŝut||o парашут; ~a парашутний; ~i vn стрибати з парашутом; ~ig/i vt скидати з парашутом; ~ist/o парашутист; ~ist/ar/o (авіа)десант (військо); ~atak/o (авіа)десант (операція).

parataks/o лінґв. паратаксис.

paratif/o мед. паратиф.

paratiroid/o анат. прищитоподібна залоза.

*parazit||o паразит; ~a паразитичний, паразитарний; ~a planto паразитична рослина, рослина-паразит; ~i vn паразитувати, жити паразитом; ~ec/o, ~ism/o паразитизм; ~oz/o мед. паразитоз; ~icid/o паразитицид; ~olog/o паразитолог; ~olog/i/o паразитологія; du/on~o напівпаразит.

parazo/o/j зоол. паразої [підцарство Parazoa].

Parc/o міф. 1. Парка (у римській міфології одна з трьох богинь людської долі); 2. (алегорично) Смерть.

parcel||o парцела, парцеля; земельна ділянка, наділ; eksperimenta ~o дослідна ділянка; ~ig/i vt парцелювати, ділити на парцели/ділянки; ~ig(ad)o парцеляція; ~ist/o власник парцели; re~ig(ad)o ліквідація черезсмужжя, укрупнення земельних ділянок (= komasacio).

parcial/a = parta.

pardal/o зоол. оцелот (= oceloto).

*pardon||i vt вибачати, пробачати, прощати, дарувати; ~i ion al iu пробачити що-н. кому-н.; ~i iun pri io пробачити кому-н. за що-н.; ~u al mi, ~u min вибачте/пробачте мені; ~o вибачення, пробачення, прощення; ~on! пробачте; перепрошую!; peti ~on просити вибачення/пробачення; ~ebl/a прощенний, простимий; ~em/a пробачливий, пробачний, вибачливий; поблажливий; ~ig/i vt змушувати пробачити/вибачити/простити; ~iĝ/і прощатися; ~ind/a який заслуговує пробачення/прощення, простимий ~pet/i vn просити пробачення/вибачення; mi ~petas пробачте, вибачте (формула ввічливості); ne~ebl/a непрощенний, непробачний, непростимий; ne~ebl/e непростимо, непробачно.

pare/o етн. паре (таїтянський одяг).

paregorik/a фарм. болезаспокійливий.

*parenc||o родич, кревний (ім.); ~o de patra flanko родич по батьковій лінії; proksima, malproksima ~o близький, далекий родич; ◊ o per Adamo десята вода на киселі; ~a рідний, родинний; ~ar/o рідня; ~ec/o споріднення, спорідненість; ~iĝ/i поріднитися; ~in/o родичка; *bo~o родич через шлюб, свояк; sen~a безрідний.

parenkim||o анат., бот. паренхіма; ~a паренхіматозний.

*parentez||o 1. вставне слово або речення; 2. дужки (= krampoj); ~a вставний; ~e між іншим, до речі.

parez/o мед. парез, неповний параліч.

parfe/o кул. пломбір.

*parfum||o парфуми, духи; ~i vt напахувати парфумами/духами; ~ej/o парфумерна крамниця; ~ist/o парфумер; ~butik/o, ~vend/ej/o парфумерна крамниця.

*parget||o паркет; ~a паркетний; ~i vt покривати паркетом, настеляти паркет; ~er/o паркет, паркетна плитка; ~ist/o паркетник.

І pari/o парія; безправний, знедолений (ім.).

ІІ pari/o = parieto.

pariet||o 1. тех. внутрішня стінка; ~o de cilindro внутрішня стінка циліндра; 2. анат. стінка; ~ost/o анат. тім’яна кістка; inter~ost/o анат. міжтім’яна кістка.

parietari/o бот. помур, стінниця [Parietaria].

paris/o бот. вороняче око [Paris]; kvar/foli/a ~o вороняче око звичайне [P. quadrifolia]

Paris/o міф. Паріс (син троянського царя Пріама, що викрав дружину спартанського царя Менелая Єлену).

*Pariz/o геогр. Париж (столиця Франції); (p)~a паризький; *(p)~an/o парижанин.

*park||o у різн. знач. парк; nacia ~o національний парк; ~i vt = ~adi, ~umi; ~ad/i, ~um/i vt паркувати, ставити на стоянку (автомобіль); ~ado malpermesita! паркування заборонено!; ~ad/ej/o стоянка (автомобілів); ~~ad/lum/o авт. підфарник; ~ej/o, ~um/ej/o стоянка (автомобілів); o~/trak/o зал. тупик, запасна колія.

Park/oj = Parcoj.

*parker||e напам’ять; ~ig/i vt заучувати напам’ять; ~ig/ad/o заучування напам’ять.

Parkinson||o Паркінсон (англійський лікар); ~a mal/san/o мед. хвороба Паркінсона.

*parlament||o парламент; Eŭropa ~o Європарламент; kunvoki, dissolvi la ~on скликати, розпустити парламент; ~a парламентський; ~a komisiono парламентська комісія; ~an/o член парламенту, парламентарій; ~ej/o парламент (будівля); ~ism/o парламентаризм; ~ism/a парламентарний; ekster~a позамарламентський; inter~a міжпарламентський.

parlamentari/o парламентер.

parlamentarism/o = parlamentismo.

Parm||o геогр., м. Парма; (p)~a fromaĝo пармезан (сорт сиру).

parmeli/o бот. пармелія [Parmelia].

Parmenid/o Парменід (старогрецький філософ і поет).

parmezan/o кул. пармезан (сорт сиру).

Parnas/o 1. геогр., міф. Парнас (гора, на якій жили Аполлон і музи); 2. “Парнас” (літературна школа у Франції); (p)~an/o літ. парнасець.

parnasi/o бот. білозір, гадай-зілля [Parnassia].

*parodi||o пародія; ~a пародійний; ~i vt пародіювати; ~ist/o пародист.

parodontoz/o мед. пародонтоз.

*paroĥ||o, parok/o церк. парафія, парохія; ~a парафіяльний; перен. вузький, обмежений; ~an/o парафіянин; ~ej/o плебанія; ~estr/o парох, парафіяльний священик; ~ism/o перен. обмеженість інтересів, вузькість поглядів.

*paroksism||o припадок, приступ, пароксизм; ~a пароксизмальний.

paroksiton/a лінґв. парокситонний, з наголосом на передостанньому складі.

*parol||i vn, vt розмовляти, говорити; промовляти, виступати (публічно); ~і laŭte розмовляти/говорити голосно; ~і angle, ~i la anglan (lingvon) розмовляти/говорити по-англійськи; la faktoj ~as pri si mem факти говорять самі за себе; *~o розмова, промова, слово; ~o de l’ honoro слово честі; adresi ~on звернутися з промовою; peti ~on просити слова, проситися до виступу; doni la ~on al la raportonto надати слово доповідачеві; ne pri tio estas la ~o не про це мова; preni la ~on узяти слово; interrompi ~on перервати розмову/бесіду; la rekta, nerekta ~o лінґв. пряма, непряма мова; la parto de la ~o лінґв. частина мови; ~a словесний; мовний; усний; ~aĉ/i vn, vt розм. патякати, верзти; *~e усно, на словах; ~ad/i vn асто, довго) говорити; *~ad/o мовлення; розмова; промова, публічний виступ; *~ant/o мовець; промовець, оратор; ~em/a балакучий, говіркий, балакливий; ~art/o мистецтво мовлення, ораторське мистецтво, красномовство, риторика; ~element/o лінґв. частина мови; ~figur/o мовна фіґура; ~film/o звуковий фільм; ~sintez/o синтез мовлення; ~son/o звук мови; ~tub/o акустична труба; мегафон; ~turn/o мовний зворот; al~i vt заговорювати (з ким-н.), звертатися (зі словами); al~o звертання (з вітанням); коротке слово, коротка промова; antaŭ~o передмова, вступ; ĉirkaŭ~o описовий вираз; багатослів’я, просторікування, патякання; *ek~i vn заговорити, почати розмову; *el~i vt вимовляти; el~o вимова; inter~i vn розмовляти, говорити, бесідувати між собою; *inter~o розмова, бесіда; inter~ant/o співрозмовник, співбесідник; kontraŭ~i vt, vn заперечувати; суперечити; kontraŭ~o заперечення, репліка, протиріччя; mis~i vt обмовитися; mis~o помилка на слові, обмовка; post~o післямова; епілог; *pri~i vt обговорювати; pro~ant/o виразник чиєїсь думки, адвокат; re~i vn знову заговорити; повертатися (до теми і т.п.); sen~a безсловесний, безмовний; німий; sen~e без (жодного) слова; kontraŭ~a заперечний.

paroniĥi/o мед. панарицій, нігтьоїда.

paroniki/o бот. загнітник, пароніхія [Paronichya].

paronim/o лінгв. паронім, слово, близьке за звучанням.

paronomazi/o літ. парономазія.

Paros/o геогр., о-в Парос.

parotid||o анат. привушна залоза; ~it/o мед. паротит, запалення привушної залози, свинка (син. mumpso).

parsek/o астр. парсек.

parsi||o рел. парс (представник общини зороастрійців); ~ism/o парсизм (релігія стародавніх народів ряду країн Азії).

I*part||o частина, частка; рідше доля, пай; ~oj de la mondo частини світу; la honta ~o соромна частина, грішне тіло (= peniso); ◊ leona ~o левова/лев’яча пайка/частка; ~a частковий; ~e частково; почасти; ~aĵ/o частина, уривок, фраґмент (тексту); ~et/o часточка; ~ig/i vt ділити на частини, розділяти; ~iĝ/i ділитися, поділятися; ~iĝ/o поділ на частини, розпад на частинки; ~um/o мат. позитивний дріб; ~o/pag/o аванс, завдаток; ~o/pag/e авансом; *~o/pren/i vn брати участь; ~o/pren/o, ~o/pren/ad/o участь; ~o/pren/ant/o учасник (на даний час); part/o~int/o учасник (у минулому); ~o/pren/ig/i vt задіювати, посилати для участі (в певному заході); dis~ig/i vt ділити (на частини), розділяти, розкладати (на частини); розчленовувати; dis~ig(ad)o поділ, розкладання (на частини); розчленовування; kontraŭ~o еквівалент; plej~o більшість; plej~e переважно, здебільшого, в основному, головним чином, у переважній більшості.

II part||o іст., етн. парф; (P)~i/o іст. Парфянське царство.

parteni/o бот. маруна дівоча [Tanacetum partenium] (син. granda kamomilo).

partenocis/o бот. дикий виноград [Parthenocissus].

partenogenez/o біол. партеногенез.

Partenon/o арх. Парфенон (храм в Афінах).

*parter/o 1. партер (у театрі); 2. заст. нижній поверх (з підлогою на рівні землі; = teretaĝo); 3. квіткова клумба.

*parti||o 1. у різн. знач. партія; сторона (у процесі, договорі); membro de ~o член партії; respublika ~o республіканська партія; *~a 1. партійний; ~a bileto, ~a karto партійний квиток; 2. упереджений; ~e 1. партійно, по-партійному; 2. пристрасно; ~an/o 1. член партії, партієць; 2. прихильник; ~an/ec/o партійність (членство); ~an/iĝ/i 1. вступити в партію; 2. прийняти чию-н. сторону; ~ec/o 1. партійність (у науці, літературі, мистецтві); 2. пристрасть; ~ec/a 1. партійний (який виявляє партійність); 2. див. partia 2; ~estr/o глава, керівник партії; ~konferenc/o партійна конференція; ~kongres/o партійний з’їзд; ~kunven/o партійні збори; ekster~a позапартійний, непартійний, безпартійний; super~a надпартійний.

*particip/o лінґв. дієприкметник; adverba ~о дієприслівник.

partikl/o фіз. частинка; radioaktiva ~о радіоактивна частинка; virtual/a ~o віртуальна частинка; anti~o античастинка.

partikul/ лінґв. частка.

partikular||a партикулярний; ~ism/o партикуляризм.

partitiv/a лінґв. партитивний.

*partitur/o муз. партитура.

partizan||o 1. прихильник; безумовний прихильник, послідовник; 2. партизан; ~a партизанський.

partner||o партнер; ekonomia ~o економічний партнер; elekto de la ~o вибір партнера; ~i vn бути партнером, виступати партнером; ~ec/o партнерство.

*paru||o орн. синиця [Parus]; ~ed/o/j синицеві [родина Paridae].

paruzi/o рел. друге пришестя (Христа на землю).

parvenu/o вискочка, парвеню.

*pas||i vn проходити, переходити; минати, спливати; ~i tra kampo проходити через поле, проходити полем; jam ~is du jaroj уже минуло/пройшло два роки; ~і al aliaj demandoj перейти до інших питань; ◊ kio ~is, ne revenos що минуло, не вернеться; ~o, ~ad/o прохід, проходження; ~aĵ/o випадок, подія, інциндент; ~ant/a скороминущий, короткотривалий, який переходить, минає, закінчується; ~ant/o перехожий; ◊ hundo bojas, ~anto vojas собаки брешуть, а караван іде; ~ej/o перехід (місце); ~ejo por piedirantoj перехід для пішоходів; zebrostria ~ejo зебра; ~em/a скороминущий, короткотривалий; ~ig/i vt проводити; ~igi la tempon проводити час; ~int/a минулий; ~int/aĵ/o минуле (про події); ~int/ec/o минуле (про час); ~int/jar/a минулорічний; ~um/i vn тинятися, вештатися, блукати, бродити (вулицями); ~filtr/il/o = bendfiltrilo; ~kart/o перепустка; ~loĝ/i vn знімати квартиру, кімнату; ~mov/o передача м’яча, пас; ~permes/o перепустка; ~rajt/o право їзди; ~tabul/o кладка (через річку і т.п.); ~vort/o пароль; for~i vn 1. відходити; проходити, припинятися, проминатися; 2. умерти, померти; for~o кончина; preter~i vt обходити, об’їжджати, обминати; preter~o обхід, об’їзд; super~ej/o переїзд/перехід над колією; міст; tra~i vt проходити, обходжувати, проминати; sukcese ~i ekzamenon успішно пройти екзамен; tra~ej/o прохід; trans~i vt переходити; tran~i al la tagordo перейти до порядку денного; trans~ej/o перехід (на кордоні і т.п.); trans~ig/ist/o провідник, проводир (через ріку, кордон і т.п.).

*pasaĝer||o пасажир; ~a пасажирський; ~aviad/il/o пасажирський літак; ~kaj/o пасажирська платформа, перон; ~trajn/o пасажирський поїзд; ip/o пасажирське судно. 

pasakalj/o пасакалія (іспанський танець; муз. п’єса).

*pasament||o позумент, галун; тасьма, лямівка; ~i vt обшивати позументом, галуном; облямовувати; *~ist/o позументник.

pasat/o = alizeo.

pase||o 1. лінґв. минулий час; 2. = pasintaĵo; ~ism/o пасеїзм.

*paser||o горобець [Passer]; ◊ pri tio jam ĉiuj ~oj babilas про це вже всі горобці цвірінькають; ~a горобиний, гороб’ячий; ~ed/o/j горобцеві [родина Passeridae]; ~o/form/a/j горобцеподібні [ряд Passeriformes].

*pasi||o пристрасть, захоплення, запал; азарт; ~a пристрасний, завзятий, палкий, запальний; жагучий, гарячий; ~a kolektanto завзятий/пристрасний  колекціонер; *~e пристрасно, захоплююче, палко, завзято, з запалом; ~ig/i vt викликати пристрасть, захоплення, захоплювати, запалювати; ~ig/a захоплюючий, запальний; ~iĝ/і захоплюватися, запалюватися; sen~a безпристрасний, безстрасний, байдужий, холодний.

pasiflor/o бот. пасифлора, мучениця [Passiflora].

Pasion/o рел. cтрасті Христові, страсті Господні.

*pasiv||a пасивний; ~e пасивно; ~o 1. лінґв. пасивний стан; 2. ком. пасив; ~ec/o пасивність; *~ul/o пасивна людина.

*Pask||o Пасха, Великдень; ~a пасхальний, великодній; la (p)~a ovo писанка, крашанка; свячене яйце; (p)~a ĵaŭdo Великий/Страсний четвер; (p)~a lundo Світлий/Великодній понеділок, розм. обливаний понеділок; ~insul/o геогр. острів Пасхи.

Paskal/o 1. Паскаль (французький математик, фізик і філософ); (p)~o фіз паскаль (одиниця атмосферного тиску); 2. інформ. Паскаль (мова програмування).

*paskvil||o пасквіль (= pamfleto); ~i vt висміювати в пасквілі; ~ant/o пасквілянт.

paspartu/o 1. паспарту; 2. відмичка.

*pasport||o паспорт; ~a паспортний; ~ej/o паспортне бюро.

*past||o тісто; паста; маса; tritika ~о пшеничне тісто; folia ~о листкове тісто; papera ~о паперова маса; argila ~о глиняна маса; plastika ~о пластмаса; ~aĵ/o/j макаронні вироби; ~ec/a тістоподібний; ~uj/o діжа, ночви; ~o/bul/o галушка; ~o/poŝ/et/o/j кул. вушка.

*pasteĉ/o 1. паштет; 2. пиріг (з начинкою).

*pastel/o 1. кругла карамелька; 2. фарм. карамелька (від кашлю і т.п.).

pastern||o зоол. бабка (у копитних тварин суглоб над копитом ноги); ~artik/o гомілковий/голінковий суглоб.

Pasteŭr||o Пастер (французький хімік і біолог); (p)~iz/i vt пастеризувати; (p)~iz/o пастеризація.

pastiĉ||o пародія, наслідування; ~i vt пародіювати, наслідувати.

*pastinak/o бот. пастернак [Pastinaca].

pastis/o ганусівка, горілка, настояна на анісі.

pastor/o 1. пастор; 2. орн., заст. рожевий шпак (= roza sturno).

pastoral/o пастораль.

*pastr||o священик, служитель культу, жрець; ~ar/o духовенство, духівництво; ~iĝ/i ставати священиком, висвячуватися на священика; ~in/o жриця; ĉef~o архієрей; верховний жрець; eks~iĝ/і зректися священства, духовного сану.

*paŝ||i vn ступати, крокувати, ходити; ~o крок; па (у танці); ~o post ~o крок за кроком; ~ad/o ходьба; ~eg/o великий крок; ~et/i vn іти дрібними кроками, дріботіти, дріботати; ~komput/il/o крокомір; ~krad/o решітка під ноги (перед входом до будинку); настил; ~mezur/i vt міряти/мірити/вимірювати кроками; ~nombr/il/o крокомір; ~o/sign/o слід (=spuro); ~oanĝ/i vn  змінити ногу в такт, змінити крок, узяти правильний крок (при маршируванні); ~ten/i vn тримати крок, іти в ногу; al~i vn підходити, наближатися, приступати; antaŭ~i vn іти попереду, очолювати; antaŭ~o крок уперед (тж перен.); ĉiu~e на кожному кроці; de~i vn відступати, відходити; ek~i vn зробити крок, ступити; el~i vn виступати, виходити; el~o виступ, вихід; en~i vn вступати, входити; mis~o помилковий, неправильний, хибний крок/вчинок; preter~i vt обходити; retro~i vn відступати, подаватися назад, розм. задкувати; sur~i vt наступати (на щось), топтати.

paŝa/o паша (почесний титул військових і цивільних урядовців у султанській Туреччині).

*paŝt||i vt пасти; si/n ~ пастися; ~aĵ/o трава (як корм для тварин), паша; ~at/ar/o 1. череда,отара; 2. перен. паства; ~ej/o пасовисько, пасовище, випас, пастовень, пастівень, пастівник, вигін, (гірське) полонина; ~iĝ/i пастися; ~ism/o випасання худоби; ~ist/o 1. пастух; чабан; вівчар; 2. перен. пастир; ~ist/a пастуший, пастушачий; чабанський; вівчарський; tro~iĝ/o потрава, спаш.

*paŝtel||o у різн. знач. пастель; ~a пастельний.

І*pat||o сковорода; ◊ el la ~o en la fajron з вогню та в полум’я; ~i vt смажити на сковороді; ~kuk/o налисник, млинець.

ІІ pat||o шах. пат; ~i vn бути/знаходитися в положенні пата.

patagon||o етн. патагонець; (P)~i/o, (P)~uj/o Патагонія (область в Арґентині).

patak/o патака (грошова одиниця Макао).

patan/o етн. патан, пуштун (представник народу, що живе племенами в Афганістані та за його межами.

Patan/o геогр., м. Патна.

patat/o = batato.

patel/o 1. анат. надколінок, наколінок, надколінна чашка; 2. тех. суглоб, кульовий шип; 3. зоол. блюдечко [Patella].

paten/o 1. церк. дискос; 2. = glitilo, sketilo.

*patent||o патент; registrigi ~on зареєструвати патент; ~i vt захищати патентом, давати патент; ~aĵ/o запатентований винахід; патентований засіб; ~ig/i vt запатентувати, одержати патент.

paternalism/o ек. патерналізм.

pati/o мед. …патія (у складних словах відповідає поняттям “хвороба”, “страждання”).

patienc/o бот. щавель шпинатний [Rumex patientia].

patin/o патина (наліт на стародавніх речах).

patn||o буд. прогін.

Patn/o геогр., м. Патна.

Patm/o геогр., о-в Патмос.

patogen/a мед. патогенний, хвороботворний.

patogenez/o мед. патогенез.

patognomoni/a мед. патогномонічний, абсолютно характерний для даного захворювання.

*patolog||o мед. патолог; ~i/o мед. патологія; ~i/a патологічний.

*patos/o пафос, піднесення.

*patr||o батько, тато; отець; (P)~o отець (у звертанні до духовної особи); la sankta (P)~o Святіший отець (папа); (P)~o/ni/a церк. отченаш; ~a батьківський; вітцівський; ~e по-батьківськи, по-батьківському; ~i vn бути батьком, бути як батько, ставитися по-батьківському; ~ec/o батьківство; *~in/o мати; ~in/a материнський; ~ina lingvo материнська/рідна мова; ~in/i vn бути матір’ю, бути як мати, ставитися по-материнському; ~in/ec/o материнство; ~olog/i/o церк. патрологія, патристика; ~i/o, *~uj/o батьківщина,  вітчизна, рідний край; ~o/flank/e по батьковій лінії; ~o/land/o батьківщина, вітчизна, рідний край; ~o/nom/o ім’я по батькові; *bo~o тесть, свекор; *bo~in/o теща, свекруха; *bo/ge~o/j = ge/bo~oj; *du/on~o вітчим; du/on~in/o мачуха; el~uj/ig/i vt висилати, виганяти (з рідного краю) (=ekzili); ge~a рідний; ge~a lingvo рідна мова; ge~a heredaĵo спадщина від батьків, патримоній; *ge~o/j батьки, родичі (батько і мати); ge/bo~o/j жінчині батькиодичі; чоловікові батькиодичі; pra~o праотець, предок; sam~a єдинокровний по батькові, одного батька; sam~in/a єдинокровний по матері, однієї матері; sam~i/an/o, sam~uj/an/o співвітчизник, земляк, краянин; sen~a без батька; sen~ul/o безбатченко. Прим. Для patro i patrino вживаються пестл. форми, відповідно paĉjo, panjo.

patriark||o патріарх; ~a 1. патріарший; 2. патріархальний; ~ec/o 1. патріархат; 2. патріаршество.

patric||o штамп, пунсон, клеймо; ~i vt штампувати, cтавити клеймо.

*patrici||o іст. патрицій; ~a патриціанський.

Patrik/o Патрик (ім’я).

patrimoni/o спец. патримоній (майно, успадковане від батька).

*patriot||o патріот; ~a патріотичний; ~ec/o див. ~ismo; ~in/o патріотка; *~ism/o патріотизм.

patristik/o = patrologio.

Patrokl/o Патрокл (ім’я).

*patrol||o військ. патруль; дозір, дозор; ~i vn патрулювати, бути/стояти в дозорі, стояти на чатах; ~an/o патрульний (ім.), дозорець, дозорний (ім.); ip/o сторожовий корабель, сторожеве судно.

*patron||o патрон, заступник, опікун, покровитель; ~a опікунський; ~i vt заступатися, опікуватися; ~ad/o патронат, опіка, опікування; ~ec/o заступництво, опікунство; ~in/o заступниця, опікунка, покровителька.

patrone/o текст. патрон, викрійка.

Paŭ/o геогр., м. По.

Paŭl||o Павло; ~a, ~in/o Павлина, Павла, Поліна (імена); (p)~an/o павлин, член монашого ордену святого Павла; (p)~an/ism/o павлинізм.

paŭlini/o бот. паулінія [Paullinia].

paŭlovni/o бот. павловнія [Paulownia].

paŭperism/o пауперизм, зубожіння.

paŭs||i vt 1. калькувати, перезнімати (на прозорому папері); 2. лінґв. калькувати (створювати слово або вислів за зразком будови відповідного слова чи вислову іншої мови); ~o калькування; ~aĵ/o калька (копія креслення; слово, вислів); ~paper/o калька (папір).

paŭt||i vn закопилювати губи, дутися; бути незадоволеним; ~o незадоволена ґримаса.

*paŭz||o пауза, перерва; fari duonhoran ~on зробити перерву на півгодини~i vn робити паузу, перерву; sen~e без перерви.

Paŭzani/o Павсаній (давньогрецький географ та історик).

*pav||o орн. пава, павич [Pavo]; ◊ fiera kiel ~o гордий як пава; ~i vn ходити, як пава, ходити з поважним, пихатим виглядом; ~in/o пава (самка); ~o/fazan/o павофазан (= poliplektro).

pavan/o павана (старовиннний танець).

pavez/o мор. фальшборт.

Pavi/o геогр., м. Павія.

*pavian/o зоол. павіан, бабуїн [Papio].

pavilon/o павільйон; альтанка.

*pavim||o брук, бруківка; ~i vt брукувати, мостити; ~er/o камінь для брукування вулиці, брукняк, булижник; ~il/o (ручна) трамбівка, баба; ~ist/o мостильник; ~bat/il/o трамбівка, толок (син. manramo); ~ŝton/o брукняк, булижник.

pavor/o: ~o nokt/a мед. нічні страхи, нічний переляк (у дітей 2-8 років).

Pazifa/o міф. Пасіфая (дружина крітського царя Міноса, яка зачала від бика Мінотавра).

pazigrafi/o лінґв. пазиграфія.

pazilali/o рідк. = universala lingvo.