A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

*-os закінчення майбутнього часу дієслова: li skrib~ він писатиме/буде писати; як поетична вільність може вживатися самостійно в значенні estos; ~-temp/o лінґв. майбутній час (= futuro).

Osak/o геогр., м. Осака.

*osced||i vn позіхати; зяяти; ~і pro enuo позіхати від нудьги; ~anta kratero de vulkano зяючий кратер вулкана; ~o позіхання.

oscil||i vn коливатися, хитатися, вібрувати; ~o, ~ad/o коливання, хитання, вібрація; ~a коливальний; ~il/o вібратор, осцилятор; радіо ґенератор коливань.

oscilatori/o бакт. осциляторія [Oscillatoria]/

oscilograf/o фіз. осцилограф.

oscilogram/o фіз. осцилограма.

oset||o осетин; ~a осетинський; (O)~i/o геогр. Осетія; ~in/o осетинка.

Oskar/o 1. Оскар (ім’я); 2. кіно Оскар (статуетка, якою нагороджують за кращі фільми, ролі).

oskul||i vt мат. дотикатися; ~a, ~ant/a дотичний.

Osl/o геогр. Осло (столиця Норвегії).

osmer/o іхт. корюка, корюшка [Osmerus].

osmi||o хім. осмій; ~at/o осміат.

osmoz||o фіз. осмос; ~a осмотичний; ~a premo осмотичний тиск; ~o/metr/o осмометр.

osmund/o бот. чистоуст, осмунда [Osmunda].

Os(s)/o геогр., г. Оса.

*ost||o кістка, кість; karno kaj ~oj м’ясо і кості; korakoid/a ~o зоол. дзьобоподібна кістка; à malsekigita ĝis la ~oj промоклий до кісток; ĝi fariĝis por mi ~o en la gorĝo це стало мені кісткою у горлі; ~a кістковий; кістяний; ~aĵ/o кістяний виріб, виріб з кості; ~ar/o кістяк, остов, скелет; ~ec/a костистий, кістлявий, кощавий; ~ej/o іст. осуарій (посуд для зберігіння кісток померлого); ~er/o осколок кістки; ~et/o кісточка; ~iĝ/i костеніти, окостеніти, закостеніти, скостеніти; ~iĝ/o окостеніння, закостеніння, скостеніння; ~in/o фізіол., хім. осеїн; ~it/o мед. остит, остеїт, запалення кісткової тканини; ~olog/i/o остеологія, вчення про кістки;~algi/o мед. біль у кістках ~o/cerb/o анат. кістковий мозок (= medolo); ~ektomi/o мед. остеоектомія, видалення кістки; ~o/fiŝ/o/j іхт. кісткові риби [клас Osteichthyes]; ~o/gen/a остеогенний; ~o/genez/o остеогенез, утворення кісткової тканини; ~o/karb/o кісткове вугілля; ~o/medol/it/o мед. остеомієліт (запальне ураження кістки і кісткового мозку), ~om/o мед. остеома; ~o/pati/o мед. остеопатія, захворювання кісток; ~o/split/o осколок кістки; ~substanc/o кість (як речовина); ~otomi/o остеотомія, операція розтину кістки; ĝis~e до кістки, до кісток; ĝis~ul/o жарт. есперантист-пурист; sen~ig/i vt виймати кістки, очищати від кісток.

ostaĝ||o заручник; ~i vn бути заручником.

ostein/o = ostino.

ostelogi/o див. ostologio.

ostent||і vt виставляти напоказ, чванитися, хизуватися; ~a показний.

osteomjelit/o = ostomedolito.

osteoporoz/o = ostoporozo.

osteopat||o мануальний терапевт; костоправ; ~i/o мануальнак терапія.

ostiol/o бот. вузенький округлий отвір, щілина.

ostjak/o/j етн. остяки (заст. назва кількох народностей Сибіру).

ostoblast/o анат. остеобласт.

ostr||o зоол. устриця [Ostrea]; ~ej/o місце скупчення устриць; місце розведення устриць.

ostopetroz/o мед. остеопетроз.

ostoporoz/o мед. остеопороз.

*ostracism/o остракізм (у Ст. Греції – вигнання небезпечних осіб, злочинців за межі міста, держави без права повернення; перен. – різкий осуд, гоніння).

ostrak/o іст. острак (черепок або вапняковий уламок, на якому писалося ім’я при голосуванні і т.п.).

ostrakoderm/o/j палеонт. остракодерми, щиткові [група Ostracodermi].

ostrakod/j зоол. черепашкові ракоподібні [підклас Ostracoda].

ostrogot/o іст. остґот.

Osvald/o Освальд (ім’я).