A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

*-op- І. суф, збірних числівників: du~e удвох; kvin~e уп’ятьох; du~a парний; du~o пара; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a колективний, збірний, спільний; ~e колективно, спільно, єдино, командою; ~o колектив, команда; мат., інформ. кортеж.

opak/a непрозорий (= netravidebla, maldiafana).

*opal||o мін. опал; ~/ec/a, ~esk/a опаловий (про колір); ~esk/i vn переливатися, наче опал.

opci/o 1. юр. оптація (добровільний вибір, що надається населенню території, яка переходить від однієї держави до іншої); опція, можливість вибору; 2. інформ. опція.

*oper||o опера; ~a оперний; ~ej/o опера, оперний театр; ~et/o оперета; ~kantist/o оперний співак; ~kantist/in/o оперна співачка.

operac||o військ. операція.

*operaci||o 1. у різн. знач. операція; medicina ~о медична операція; cezara ~o кесарів розтин; financa ~о фінансова операція; milita ~о воєнна операція; 2. мат. дія; la kvar bazaj ~oj de aritmetiko чотири основні арифметичні дії; ~a операційний; оперативний; ~i vt робити, проводити операцію; оперувати; ~ej/o мед. операційна; ~um/o інформ. операційна система; post~a післяопераційний.

operand/o мат., інформ. операнд.

operator||o мат., інформ. оператор.

operkul/o 1. зоол. зяброва покришка; 2. бот. покришечка спори.

operon/o біол. оперон (одиниця зчитування генетичної інформації).

*opi||o опіум; fumi ~on курити опіум; ~a опійний, опіумний; ~aĵ/o препарат опію; ~o/mani/o опіофагія, куріння опіуму; ~o/papav/o бот. мак снотворний [Papaver somniferum].

opidum/o іст., військ. укріплений город (у римлян); фортифікаційна споруда.

opilion/o зоол. опіліо [Opilio].

*opini||i vt думати, гадати, вважати, мати думку; ~o думка, погляд; (el)diri sian ~on висловити свою думку; laŭ mia ~o на мою думку, по-моєму; konsulta ~o консультативна думка; ~am/o упертість, наполегливість, настирливість; ~kontrol/o, ~sond/o анкетне опитування, вивчення громадської думки; sam~i vt дотримуватися однакової думки, бути тієї ж думки, вважати так само.

Opol/o геогр., м. Ополе.

*opon||i vn заперечувати, опонувати; бути супротивником; дотримувати протилежних поглядів; ~is unu voĉo проти був один голос; ~o заперечення; вираження протилежних поглядів; ~ad/o опонування; ~ant/o опонент; супротивник; sen~e беззаперечно, одностайно.

opopanak/o бот. опопанакс [Opopanax].

*oportun||a зручний; вигідний; слушний, сприятливий, підходящий; ~а vesto зручний одяг; ~а momento сприятливий момент; *~e зручно, вигідно; fari al si ~e зробити для себе зручним; ~o, ~ec/o зручність, вигідність, вигода; ~ism/o опортунізм; пристосовництво; ~ist/o опортуніст; пристосованець, угодовець; mal~a незручний, невигідний; mal~i vt заважати; mal~aĵ/o незручність, невигідність; mal~ec/o незручність, невигідність.

oposum/o 1. опосум (хутро); 2  = didelfo; 3. нрк., зоол. опосум.

opoterapi/o мед. опотерапія, органотерапія.

*opozici||o 1. опозиція; опір, протидія; stari en ~o бути в опозиції; 2. астр. протистояння; 3. спец. опозиція, протиставлення; ~a 1. опозиційний; 2. протипоставлений; ~i vn бути/знаходитися в опозиції; чинити опір, протидіяти, противитися; ~ul/o опозиціонер.

opres||i vt гнобити, пригноблювати, гнітити; ~o гноблення, утиск, гніт.

opresi/o мед. стиснення в грудях, ядуха.

opt||o мед. зір; ~a зоровий; ~o/metr/o оптометр; ~o/metr/i/o мед., фіз. оптометрія.

*optativ/o лінґв. оптатив, бажальний спосіб.

*optik||o оптика; ~a оптичний; ~ist/o оптик.

optim/a = optimuma.

*optimism||o оптимізм; ~a оптимістичний.

*optimist/o оптиміст.

optimum||o спец. оптимум; ~a оптимальний; ~ig/i vt оптимізувати, зробити оптимальним; ~ig/o оптимізація.

opul/o бот. калина звичайна [Viburnum opulus].

opunti/o опунція [Opuntia, син. Cactus] (син. nopalo).