A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

Om||o Ом (німецький фізик); (o)~o фіз. ом (міжнародна одиниця електричного опору); mega~o мегом; (o)~metr/o омметр.

-om- …ома (суф. у назвах пухлин: fibr~o фіброма; hepat~o гепатома).

omaĝ||o 1. іст. присяга (васала на вірність королю); 2. шана, пошана, повага; вдячність; шанобливе підношення; дарчий напис (на книжці); ~e у знак пошани, поваги, вдячності; ~i vt 1. складати присягу на вірність королю; 2. виражати (по)шану, повагу, вдячність, вшановувати; робити дарчий напис, підписувати.

Omajad/o/j іст. Омейяди (арабська династія).

Oman||o геогр., кр. Оман; ~a Golf/o Оманська затока.

*omar/o зоол. омар [Homarus].

Omar/o Омар (ім’я).

omas/o анат. книжка (відділ шлунка жуйних тварин; син. faldostomako).

omatidi/o ент. оматидій (частина ока у комах; син. okulero).

*ombr||o тінь; ~o de arbo тінь дерева; ĵeti ~on sur ion кинути тінь на що-н.; timi la propran ~on боятися власної тіні; sen ~o de dubo без тіні сумніву; ~a, ~ec/a тіньовий, тінистий; ~ej/o тінь,тінисте місце; ~i vt кидати тінь; затінювати, затіняти; ~iĝ/i покриватися тінню; ~um/i vt накладати тіні, відтіняти, відтінювати, розтушовувати, штрихувати малюнок; ~o/flank/o тіньова сторона; тіньовий бік (гори); ~o/plen/a, ~o/riĉ/a тінистий; ~o/teatr/o театр тіней; du/on~o півтінь, напівтінь; sen~a без тіні; світлий, сонячний.

*ombrel/o парасолька, парасоль; ~fung/o зонтик-гриб.

omeg/o, omega омега (грецька буква Ω, ω).

omen/o передвістя, передвістка, призвістка; ознака, прикмета.

oment/o анат. сальник, чепець (= epiploo).

omer/o бібл. омер (старовинна мірка збіжжя, ≈ 3,5 л).

Omfal/o міф. Омфала (цариця Лідії, що віддала Геракла у рабство).

omikra о мікрон (грецька буква О, о ).

omlet/o омлет.

*omnibus/o омнібус.

OMS скор. від Organizaĵo Monda por la Sano Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).