A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

*ol спол. ніж, аніж (при порівнянні); antaŭ ~ перш ніж; pli utila ol... корисніший, ніж...; li havas malsaman karakteron ol lia patro у нього інший характер, ніж у його батька.

I -ol- хім. -ол (суф., що вжив.: 1. після назви вуглеводню для позначення назв спиртів: etan~o етанол; metan~o метанол; 2. після назв рослин, рідше органів, щоб назвати: а) спирти: ment~o ментол;retin~o ретинол; б) кілька ефірів: anet~o анетол; aniz~o анізол); ~at/o …олят (у складних словах: etan~ato етанолят; fen~ato фенолят).

ІІ –ol- муз. суф., який, додаючись до числівників від “два”, утворює назви нереґулярних нотних груп: du~o дуоль; tri~o тріоль; kvin~o квіноль і т.п.

old||a старий (= maljuna); ~ul/o старик, старий (у знач. ім.).

oldovaj/o археол. олдовайська культура.

І*ole||o олія; жир (риб’ячий і т.п.); масло (мінеральне), олива; oliva ~о оливкова олія; ricina ~о касторова олія; lubrika ~о мастило; ◊ enverŝi ~on en la fajron підливати масла/лою у вогонь; ~a олійний; жирний; масляний; ~i vt оліїти, змазувати олією, маслом; ~aĵ/o/j тех. оливи, масла; ~at/o хім. олеат; ~at/a acid/o хім. олеїнова кислота; ~ec/o маслянистість оліїстість;n/o хім. олеїн; ~in/a олеїновий; ~ina acido олеїнова кислота; ~uj/o тех. маслянка; ~o/bild/o картина, полотно; ~o/don/a олійний (про рослину, плоди); ~o/fabrik/o олійний завод, олійниця, олійня; ~o/litr/il/o масляний фільтр; ~o/font/o нафтова свердловина; ~o/metr/o тех. маслопокажчик; ~o/nap/o бот. ріпак, кольза [Brassica napus subsp. n. oleifera] (син. kolzo); ~pentr/aĵ/o картина, намальована олійними фарбами; ~(o)pump/il/o масляний насос; ~o/rap/o бот. свиріпа олійна; ~o/tru/o отвір для змащування.

ІІ ole||o бот. маслина [Olea]; ~ac/o/j маслинові [родина Oleaceae].

*oleandr/o бот. 1. = nerio; 2. олеандр [Oleandra].

oleastr/o бот. маслинка вузьколиста [Eleagnus angustifolia] (син. bohema olivarbo, rusa olivarbo).

olefin/o хiм. олефін.

Oleg/o Олег (ім’я).

olekran/o анат. ліктьовий відросток.

oleografi/o олеографія.

oleum/o хiм. олеум.

olfakt||o фізіол. нюх (= flarsento); ~a нюховий.

Olga Ольга (ім’я).

oliban/o ладан, фіміам, ароматична смола; ~arb/o бот. ладанне дерево, босвелiя.

olifant/o іст. оліфант (середньовічний мисливський ріг із слонової кості).

*oligarĥ||o, *oligark||o олігарх; ~i/o олігархія.

oligocen/o геол. олігоцен.

oligoelement/o фізіол. олігоелемент.

oligoĥet/o = oligoketo.

oligoket/o/j зоол. малощетинкові кільчаки, малощетинкові черви, олігохети [клас Oligochaeta].

oligoklaz/o геол. олігоклаз.

oligopol/o ек. олігополія, ринок, монополізований кількома продавцями.

oligosakarid/o хім. олігосахарид;

oligoterapi/o мед. оліготерапія.

Olimp/o геогр., міф. г. Олімп.

Olimpi||o геогр., іст. м. Олімпія; ~a Олімпія (ім’я); (o)~a олімпійський; la ~aj Ludoj олімпійські ігри.

olimpiad/o іст. олімпіада (одиниця літочислення).

olimpik/o/j олімпійські ігри (= Olimpiaj ludoj).

*oliv||o маслина, оливка; ~a маслиновий, оливковий; ~ec/a оливковий (про колір); ~arb/o маслина, маслинове дерево, олива, оливове дерево [Olea europaea subsp. e.]; bohem/a ~arb/o, rus/a ~arb/o маслинка вузьколиста (= oleastro); Mont/o (O)~arb/a бібл. Оливна гора.

olivenit/o мін. олівеніт.

Oliver/o Олівер (ім’я).

olivin/o мін. олівін, перодит.

olivinit/o мін. олівініт.

-olog- …oлог (cуф. у наук. словах, що вказує на фахівця, спеціальність якого визначає корінь: esperant~o есперантолог; psik~o психолог); ~olog/i- …oлогія (суф., що вказує на спеціальність певного фахівця: esperant~o есперантологія; psik~o психологія).