A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g h ĥ i j k l m n o p r s t v z

*ok вісім; dek ~ вісімнадцять; ~a восьмий; ~o вісімка; ~obl/a у вісім разів більший, восьмикратний; ~obl/e у вісім разів більше; ~on/o восьма частина, восьмушка; ~op/o вісім осіб, вісім предметів, вісімка; ~op/e увісьмох, ввісьмох; ~cent вісімсот; ~cent/a восьмисотий; ~dek вісімдесят; ~dek/a вісімдесятий; ~jar/a восьмирічний; ~tet/o муз. октет.

Ok/o геогр., р. Ока.

okapi/o зоол. окапі [Okapia].

okarin/o окарина (муз. інструмент).

*okaz||i vn траплятися, ставатися, відбуватися, проходити; nenio grava ~is нічого серйозного не сталося; kongreso ~as ĉiujare з’їзд відбувається (або проходить) щороку; *~o 1. випадок, подія; 2. нагода; stranga ~o дивний випадок; kapti, profiti la ~on користати з нагоди, скористатися з нагоди; ĉe ~o при нагоді; en la ekstrema ~o у крайньому випадку; *~a випадковий; ~e випадково; ~e de з нагоди; elkorajn gratulojn ~e de la naskiĝo de via infaneto сердечні поздоровлення з нагоди народження вашої дитинки; ~aĵ/o 1. випадковість; 2. подія; ~ig/i vt спричиняти, викликати, створити; організувати; скликати; ~igi katastrofon спричинити катастрофу; ~igi kongreson скликати з’їзд; ĉiu~e у всякому разі, за кожним разом; inter~aĵ/o непередбачений випадок, непередбачена обставина; laŭ~e на випадок потреби, при потребі; sam~e одночасно, тоді ж.

ok/cent вісімсот. *okcident||o захід; (O)~o Захід; ~a західний; ~e на заході, ~e de на захід від; de ~e з заходу, з західного боку; ~e/n на захід, у західному напрямі; ~eŭrop/a західноєвропейський.

ok/cifer/a восьмицифровий.

оk/cilndr||a восьмициліндровий; ~a aŭto машина з восьмициліндровим мотором.

okcipit||o анат. потилиця; ~a потиличний; ~ost/o потилична кістка.

okcipital/o див. okcipitosto.

okcitan||o етн. окситанець, провансалець; ~a окситанський, провансальський; (O)~i/o Окситанія, Прованс (південь Франції).

ok/dek вісімдесят.

Okinav/o геогр., о-в Окінава.

Oklahom/o геогр. Оклахома (один із американських штатів).

okluzi/o 1. мед., оклюзія, закриття; закупорка, непрохідність (отворів); прикус (зубів); 2. метео оклюзія (витиснення вгору холодним повітрям приземного теплого повітря).

оk/on/format/o = oktavo 2.

okr||o охра (фарба); ~a охровий.

okrom/o бот. охрома [Ochroma].

oks/o кастрований бик.

oksalat/o див. okzalato.

oksalid||o бот. квасениця [Oxalis]; ~ac/o/j квасеницеві [родина Oxalidaceae].

oksalil/o хім. оксалил.

oksazol/o хем. оксазол.

Oksford/o геогр., м. Оксфорд.

oksfordi/o геол. оксфордський ярус, оксфорд.

okshoft/o іст. оксефт, мюїд (давня міра рідин, ≈ 230 л).

oksi- хім. окси… (частина слова у назвах речовин, що вказує на групу ОН).

*oksid||o хім. оксид, окисень; karbona ~о оксид Карбону, чадний газ; ~i, ~ig/i, ~iz/i vt окисняти, окиснювати, оксидувати; ~ad/o, ~ig/o, ~iz/o окиснення, оксидація; ~ant/o, ~il/o окислювач; ~az/o оксидаза; ~iĝ/i окислятися; ~o-redukt/iĝ/o хім. окисно-відновна реакція; per~o перекис, пероксид; per~i vt відбілювати/фарбувати перекисом (волосся); per~az/o пероксидаза; sen~(ig)i vt спец. очищати; декапувати, травити поверхню металів.

*oksigen||o хім. оксиген (хімічний елемент); кисень (проста речовина); balono da ~o балон кисню; likva ~o рідкий кисень; ~i vt окиснювати, сполучати з Оксигеном; ~a кисневий; ~a akvo перекис водню, водень-пероксид.

*oksikok||o бот. журавлина, клюква [Vaccinium oxycoceos]; ~a журавлинний; ~a bero журавлина, клюква (ягода).

oksim/o хім. оксим.

oksimor/o літ. оксиморон, оксюморон.

oksitocin/o фізіол. окситоцин.

oksiton/a лінґв. окситонний, з наголосом на останньому складі.

oksitrop/o бот. гострокільник [Oxytropis].

oksiur||o зоол. гострик [Enterobius, cин. Oxyuris]; ~oz/o мед. ентеріобіоз; ~icid/o протиглистяний засіб, засіб проти гостриків.

oksoni/o = oksionio (див. onio).

okt/o муз. одна восьма.

оkt- хім. окт… (преф., що вказує на 8-карбоновий ланцюг у назвах вуглеводнів, моносахаридів та їх похідних: ~ano октан; ~eno октен; ~ilo октил і т.п.); ~an/o октан; ~ana nombro октанове число (у бензині); ~nombr/o октанове число.

оkta- хім. окта…(преф., який вказує, що речовина характеризується вісьмома атомами, молекулами або складається з них: ~hidrato октагідрат; ~peptido октапептид).

oktaedr/o 1. октаедр, правильний восьмигранник; 2. восьмигранник (= okedro).

oktant/o мат., астр. октант.

*oktav/o 1. муз., літ. октава; 2. друк. ін-октаво, у восьму частину аркуша.

Oktav/o Октавій.

Oktavi||o іст. Октавій (римське родове ім’я, м.ін. імператора Августа); ~a Октавія (ім’я).

oktil/o хім. октил.

*оktobr||o жовтень; ~a жовтневий.

oktopod/o зоол. восьминіг, спрут [Oktopus].

*okul||o 1. око, antaŭ ĉies ~ oj на очах у всіх; публічно; havi akr(evid)ajn/bonajn ~ ojn мати добрі очі; havi bluaĵon ĉe/sub la ~o мати синяк/синець під оком; for de miaj ~oj! геть з моїх очей!; ◊ antaŭ tima ~o potenciĝas eĉ kulo у страха великі очі; ◊ antaŭ ~oj ne staras, doloron ne faras очі не бачать – серце не болить; 2. брунька, вічко (= burĝono); fermi la ~ojn закрити очі; ĵeti ~on al io кинути оком на щось ~a очний; ~i vt c.-г. щепити брунькою/вічком (син. burĝongrefti); ~ad/i = ~umi; ~er/o ент. оматидій (частина ока у комах); ~et/o оченя, вічко; ~ist/o, ~kurac/ist/o окуліст, офтальмолог; ~um/i vn моргати, бісики пускати, прясти очима; ~akv/o фарм. очні краплі (= kolirio); ~blank/o білок ока; ~bulb/o власне око, очне яблуко (з зоровим нервом); ~dent/o верхній різець; ~fajr/o блиск очей, палкий погляд; ~frap/ant/a який/що впадає у вічі; ~fund/o очне дно; ~glob/o очне яблуко; *~har/oj вії; ~kav/o очна ямка, очна западина, орбіта; ~kroĉ/a який впадає в очі; примітний; ~lens/o кришталик (= kristalino); ~makul/o більмо; ~mezur/e на око; ~pom/o = ~globo; ~sign/i моргнути, подати знак оком; ~ŝild/o с.-г. вічко (для щеплення); irm/il/o дашок; ~vid/ebl/a помітний неозброєним оком; *~vitr/o/j окуляри; konservaj ~vitroj, ŝirm~vitroj захисні окуляри; antaŭ~e перед очима, навіч, наочно; du~ec/a бінокулярний, двоокий (про зір); sen~a безокий; unu~a одноокий, з одним оком; unu~ec/a монокулярний, одноокий (про зір).

okulari/o фіз. окуляр.

*okult||a окультний; таємний, прихований; ~ism/o окультизм; ~ist/o окультист.

*okup||i vt 1. займати (місце, час, посаду), 2. військ. окупувати; si/n ~, ~iĝ/i займатися; pri kio vi ~iĝas? чим ви займаєтеся?; ~o заняття; havi nenian ~ on не мати жодного заняття; ~ad/o 1. (тривале) заняття; 2. окупація; ~ant/o окупант, загарбник; ~at/a займаний; ~at/ec/o займаність; ~it/a зайнятий, окупований; ~it/ec/o зайнятість; ek~i vt зайняти; sen~a без (жодних) занять, вільний; безробітний.

okupaci/o окупація.

*okzal||o бот. щавель кислий [Rumex acetosa]; ~at/o хім. оксалат, сіль щавлевої кислоти; ~at/a acid/o щавлева кислота.