A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e ĝ i j o u

*ni ми; ~n нас; *~a наш; ~a/temp/a сучасний, нинішній, сьогоденний.

Niagar/o геогр., р. Ніаґара.

Niame/o геогр. Ніамей (столиця Ніґеру).

Nibelung/o/j міф. Нібелунґи (у германській міфології карлики, що мали казкові підземні багатства).

Nic/o геогр., м. Ніцца.

Nice/o іст., м. Нікея.

*niĉ/o ніша, альков.

Niĉe||o Ніцше (німецький філософ); (n)~ism||o філос.ніцшеанство; (n)~ism/a ніцшеанський.

niel||o чернь, чорна емаль (на ювелірних виробах); ~i vt чорнити, обробляти черню; ~ad/o чорніння, обробка черню; ~aĵ/o нієло, чернь; ~art/o чорніння, мистецтво обробки черню, чорною емаллю.

nif||o неопізнаний літаючий об’єкт, НЛО; ~olog/i/o наука про НЛО.

nigel/o бот. чорнушка [Nigella].

Nigeri/o = Niĝerio.

*nigr||a чорний, темний; похмурий; вороний (про коня); ~а kiel peĉo чорний як cмола; ~а nokto темна ніч; ~а humoro похмурий настрій; ~a merkato чорний ринок; ~a listo чорний список; ~a laboro чорна робота; (N)~a: (N)~a Maro геогр. Чорне море; ~e: ~e labori чорно працювати; ~o/j чорні (у шахах і т.п.); ~ec/o чорнота, чорність; ~ig/i vt 1. робити чорним, темним; 2. перен. затьмарювати; чорнити; ~iĝ/i чорніти, ставати чорним; ~ul/o чорний, чорношкірий (ім.); *um/i vt військ. затемнювати; *um/o затемнення; ~a/brov/a чорнобривий; ~a/har||a чорноволосий, темноволосий; ~a/har/ul/o брюнет; ~okul/a чорноокий; ~a/vid/ul/o песиміст.

Niĝer||o геогр., р. Ніґер; ~land/o кр. Ніґер, Республіка Ніґер; ~i/o кр. Ніґерія.

*nihilism/o нігілізм.

*nihilist/o нігіліст.

Niĵnij-Novgorod/o геогр., м. Нижній Новгород.

nikandr/o бот. нікандра [Nicandra].

*Nikaragv||o геогр., кр. Нікараґуа; (n)~a нікараґуанський; (n)~an/o нікараґуанець; ~(n)~an/in/o нікараґуанка.

*nikel||o хім. нікель; ~(iz)i vt нікелювати; ~ad/o нікелювання.

nikelin/o тех. нікелін (сплав міді, нікелю і цинку).

*Nikodem/o Никодим (ім’я).

nikol/o фіз. ніколь.

*Nikola/o Микола, Миколай (ім’я; пестл. форми: *Niĉjo, *Nikĉjo, *Nikoĉjo, *Nikolĉjo).

nikolait/o/j бібл. николаїти.

Nikopol/oEU геогр., м. Нікополь.

nikotian/o бот. тютюн [Nicotiana].

*nikotin||o нікотин; ~ism/o мед. нікотинізм.

Nikozi/o геогр. Нікозія (столиця Кіпру).

nikrom/o тех. ніхром (сплав нікелю і хрому).

niks||o міф. водяник; ~in/o русалка.

niktag||o бот. мірабіліс красива, нічна красуня [Nyctago]; ~ac/o/j ніктагінові [родина Nyctаginaceae].

niktalop||a мед. нікталопічний; ~ec/o нікталопія (паталогічно слабкий зір за умов низької освітленості), куряча сліпота (народна назва).

nikte/o орн. біла сова (= neĝostrigo).

niktereŭt/o зоол. єнотовидний собака [Nyctereutus].

niktit/a зоол. мигальний (про вію у птахів).

Nil/o геогр., р. Ніл; ~o Blanka Білий Ніл; ~o Blua Голубий Ніл.

*nilon||o нейлон; ~a нейлоновий; ~aj ŝtrumpoj нейлонові панчохи.

Nim/o геогр., м. Нім.

*nimb/o німб, сяйво, ореол.

nimbostratus/o метео шарувата дощова або снігова хмара.

nimbus/o дощова (або снігова) хмара.

Nimeg/o геогр., м. Неймеґен.

*nimf||o 1. міф. німфа; 2. ент. німфа (первинна стадія розвитку комах, що не мають стадії лялечки); 3. анат. мала соромітна губа; ~ej/o місце, присвячене німфам; ґрот з фонтаном і статуєю німфи; ~o/mani/o мед. німфоманія.

nimfe||o бот. латаття [Nymphaea]; blank/a ~o латаття біле, водяна лілія [N. blanca]; blu/a ~o лотус блакитний [N. nouchali var. caerulea]; lotus~o єгипетський лотус [N. lotus]; ~ac/j лататтєві [родина Nymphaeaceae]; ~al/o/j лататтєцвіті [порядок Nymphaeales].

nimfoid/o бот. плавун [Nymphoides].

Nimrod/o бібл. Німрод.

Nina Ніна (ім’я).

Ninev/o, Nineve іст., бібл. Ніневія (столиця Ассирії).

niob||o хім. ніобій; ~at/o ніобат, сіль нобієвої кислоти.

Niob/o міф. Ніоба.

nipl/o тех. ніпель.

Nipon||o = Japanio; (n)~an/o = japano.

niponi/o орн. червононогий ібіс [Nipponia].

nirvan/o рел. нірвана (блаженний стан спокою душі).

Nis/o геогр., р. Ниса.

nistagm/o мед. ністагм.

nit||o заклепка; ~i vt клепати, заклепувати, з’єднувати заклепками; ~ad/o клепання, заклепування; ~kun/ig/o заклепкове з’єднання; ~maŝin/o клепальна машина.

nitel/o бот. нітела [Nitella].

niton/o хім. нітон, радон.

nitr||o хім. скор. від nitrogeno у складних словах; ~at/o нітрат, сіль або ефір натрієвої кислоти; natria ~ato натрієва (або чилійська) селітра; ~at/a: ~ata acido нітратна кислота; ~id/o нітрид; ~it/o нітрит, сіль (або ефір) азотистої кислоти; ~it/a: ~ita acido нітритна кислота; ~iz/i vt нітрувати; ~o/glicer/ol/o нітрогліцерол; ~glicer/in/o нітрогліцерин; hipo~it/o гіпонітрит; sen~at/ig/o виведення нітратів.

nitril/o хім. нітрил.

nitro/ хім. нітро…(преф., що вказує на наявність групи NO2 у назвах речовин: ~benzeno нітробензен; ~glicerin/o нітроґліцерин).

nitrobakter/o бакт. 1. нітробактерія [Nitrobakter]; 2. нітратна бактерія.

nitrogen||o хім. нітроген (хімічний елемент); азот (проста речовина); ~fiks/ad/o азотофіксація.

nitroz/o хім. нітроз.

nitrozil/o хім. нітрозил.

nitrozomonad/o бакт. нітритна бактерія [Nitrosomonas].

*nivel||o рівень; akva ~о рівень води; ekonomia ~o економічний рівень; nula ~о нульовий рівень; нульова оцінка; ~i vt нівелювати, вивіряти; вирівнювати; зрівнювати; ~ad/o нівелювання, вивірення за ватерпасом; вирівнювання; ~il/o висок, нівелір, ватерпас; ~indik/o показник рівня води; ~kurb/o геогр. горизонталь; ~lini/o геогр. ізолінія; ~pas/ej/o (залізничний) переїзд/перехід; ~tub/o рівень (прилад); al~ig/i vt приводити до рівня з чим-н., зрівнювати; sam~e kun на одному рівні з.., врівень/урівні з..

nivoz/o іст. нівоз (4-ий місяць французького республіканського календаря).

*niz/o орн. яструб перепелятник, перепелятник [Accipiter nisus]; ~agl/o орел яструбиний [Hieraaetus fasciatus].