A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j o s u v

*lu||i vt наймати, брати внайми, напрокат, орендувати, брати в оренду (приміщення, меблі і т.п.); ~a найманий; ~o, ~ad/o  наймання, найняття; ~ant/o наймач; орендатор; квартирант; ~ebl/a що здається внайми; ~ig/i vt здавати внайми, напрокат, в оренду; ~ig/ad/o прокат, оренда; *~ig/ant/o який здає внайми, напрокат; ~ig/ej/o ательє прокату, прокатний пункт; ~ĉambr/o кімната для винаймання; ~dom/o будинок для винаймання; ~don/i vt див. ~igi; ~kontrakt/o договір про оренду; ~pren/i vt наймати, брати/взяти в оренду (= lui); ~pag/o, ~prez/o орендна плата, комірне (у знач. ім.); sub~o, vic~o суборенда, піднаймання, піднайняття; sub~ant/o піднаймач.

Luan/o геогр., р. Луань.

Luand/o геогр. Луанда (столиця Анґоли).

Luar||o геогр., р. Луара; ~et/o р. Луарка; ~val/o Луарська долина.

lub/o = libiano.

Lubek/o геогр., м. Любек.

Lublin/o геогр., м. Люблін.

Lubomir||o Любомир; ~a Любомира (імена).

Lubov/o Любов, Люба (ім’я).

*lubrik||i vt тех. змазувати, шмарувати; ~o, ~ad/o змащення, змазування; ~aĵ/o змазка, мастило, мастильна речовина; ~il/o маслянка; лубрикатор; ~ist/o мастильник.

*lucern||o лампада, світильник; ~a лампадний.

Lucern/o геогр., м. Люцерн.

Luci||o Луцій; ~a Лукія, Луція, Лучія (імена).

Lucian/o Луціан, Лучіан, Лук’ян; ~a Луціана, Лучіана (імена).

lucid/a ясний, світлий (про розум, свідомість).

Lucifer/o рел. Люципер (ім’я сатани).

Lucili/o Луцилій (ім’я).

Lucili||o Луцилій; ~a Луцилія (імена).

Lucin/o міф. Луцина (римська богиня дітонародження).

Luck/oEU геогр., м. Луцьк.

*lud||i vt, vn бавитися, забавлятися, грати; ~і kun kato бавитися з котом; ~і kartojn грати в карти; ~і harpon (або per harpo, sur harpo) грати на арфі; ~i kun la fajro гратися з вогнем; ~i per la okuloj бісики пускати, прясти очима; моргати; ~і Hamleton грати Гамлета; ~o гра, забава; elektronik/a ~o електронна гра; sporta ~o спортивна гра; Olimpiaj (L)~oj Олімпійські ігри; Floraj ~oj Квіткові ігри (змагання есперантських поетів у Каталонії); nula ~о нічия (ім.); strateg/i/a ~o настільна стратегічна гра; ◊ fari mienon fieran al ~o mizera робити поважну міну при поганій грі; ~ant/o гравець; ~em/a грайливий; ~il/o забавка, іграшка; ~batal/o спорт. матч, партія; ambr/o ігрова (кімната); ~efekt/o ігровий ефект; ~kaĝ/o дитячий манеж; ~kart/o гральна карта; ~mon/o ставка (при грі в карти); ~ost/o/j 1. кості (азартна гра); 2. бабки, паці (для дитячої гри); ~placet)o ігровий майданчик; ~regul/ar/o правила гри; antaŭ~o розминка (перед грою); ek~i vn, vt починати гру; for~i vt програвати (гроші і т.п.); inter~o муз. інтерлюдія; kun~ant/o учасник гри, партнер.

ludit||o/j іст. луддити; ~ism/o луддизм (стихійні робітничі виступи в Англії у другій половині 18 – на початку 19 ст. проти запровадження у промисловості машин).

Ludmila Людмила (ім’я).

*Ludovik/o Людовік, Людвіґ (ім’я).

lues/o = sifiliso.

luf/o бот. люфа [Luffa].

Lugansk/o геогр., м. Луганськ.

lugr/o мор. лоґер, люґер (невелике вітрильне судно).

luĝ/o спортивні сани.

luidor/o луїдор (монета).

Luis||o, Luiz||o Луїс, Людовік (= Ludoviko); ~a Луїза; ~et/a Луїзетта (імена).

Luizian/o геогр. Луїзіана (один із американських штатів).

*luk||o 1. дахове (або слухове) вікно; (син. lum~o); 2. мор. люк; ілюмінатор; ~et/o вічко (у дверях); ~(o)kovr/il/o кришка люка.

Luk/o Лука (ім’я).

І lukan/o ент. жук-олень, рогач [Lucanus].

II lukan||o іст. лукан (представник племені, яке наприкінці 5 ст до н.е. поселилося на півдні Італії); ~i/o Луканія (область в Італії).

lukr||i vt  заробляти (= perlabori);  kiom li ~as monate? скільки він заробляє на місяць?; ~o заробіток; доход; ~a доходний.

Lukreci/o Лукрецій (римський поет).

І*luks||o розкіш, пишнота, пишність; ~a розкішний, чудовий, пишний; ~e розкішно, пишно; ~i vn розкошувати; ~aĵ/o предмет розкоші; ~aĵ/et/o пишна (або витончена) дрібничка, (розкішна) цяцька; ~em/a схильний до розкошів; ne~a нерозкішний, скромний; mal~a простий, скромний, бідний, непримітний.

ІІ luks/o фіз. люкс (одиниця освітленості).

luksaci/o мед. вивих; ~i vt вивихнути, звихнути.

Luksemburg||o геогр., м. Люксембурґ; ~i/o кр. Люксембурґ.

Luksor/o іст., геогр. Луксор (єгипетське село на місці Фів).

*lukt||i vn 1. боротися (без зброї; тж перен.); ~і kun/kontraŭ iu, io боротися з ким, чим/проти кого, чого; ~і por iu/io боротися за кого-н., що-н.; 2. перен. змагатися, силкуватися, силуватися; розм. моцуватися, борюкатися; ~o боротьба; liberstila ~o вільна боротьба; ~ej/o арена (для боротьби); ~ist/o борець; ~o/tapiŝ/o килим для боротьби.

Lukul/o іст. Лукулл (римський полководець).

lukum/o кул. лукум.

*lul||i vt колисати, гойдати, заколисувати; ~a колисковий; ~a kanto колискова (пісня); ~u люлі (спонукання до сну); ~ad/o колисання, гойдання, заколисування; ~il/o прям., перен. колиска; ~ĉeval/o коник-гойдалка; ~infan/o немовля, малятко; ~kant/o колискова (пісня); ~seĝ/o крісло-гойдалка.

lu…lu…виг.  люлі, люлі.

lum||o світло; сяйво; світило; elektra ~o електричне світло; ĵeti (або meti) ~on sur ion проливати світло на щось; doni al iu (la) verdan ~on por … дати кому-н. зелене світло до ..;~a світлий; ~e світло (присл.);*~i vn світити; ~et/i vn світити слабким світлом, слабо/ледве світити; миготіти, поблискувати, полискувати, ряхтіти, мріти; ~et/o вогник; ~ig/i vt засвічувати, запалювати; освітлювати; висвітлювати, роз’яснювати; ~(ig)il/o освітлювальний прилад, джерело світла; світильник; ~iĝ/і світитися, засвічуватися, розяснюватися, вияснюватися, світліти; ~il/o світильник; ~ark/o фіз. електрична дуга; ~bild/o діапозитив, прозірка; ~disk/o інформ., тех. компакт-диск (= laserdisko, codoromo); ~efekt/o/j світлові ефекти; ~fluks/о фіз. світловий потік; ~font/o джерело світла; ~gravur/o геліоґравюра, фотоґравюра; ~intens/o фіз. сила світла; ~jar/o світловий рік; ~ĵet/il/o прожектор; ~luk/o = luko 2; ~mikro/skop/o = mikroskopo; ~mote/o ент. вогнівка (= piralo); ~period/o екол. світловий день; ~perіod/ism/o екол. фотоперіодизм; ~plum/o інформ. світлове перо; ~raket/o освітлювальна ракета; ~rapid/ec/o фіз. швидкість світла; ~rezist/a світлостійкий; ~ring/o cвітлове коло; esti en ~ringo бути на виду (або на очах, перед очима), привертати увагу; ~signal/o/j зал. семафор; ~ŝip/o плавучий маяк; ~ŝirm/il/o абажур; ~terapi/o мед. фототерапія, світлолікування; *~tur/o маяк; ~verm/o ент. самка світляка; du/on~o напівсвітло, півсвітло, напівтемрява, півтемрява; ek~i vn засвітити; ek~ig/i = ~igi; kontraŭ~e проти світла; *mal~a темний, невидний; mal~o темрява, пітьма, морок, темнота, темінь, тьма; mal~ec/o темрява, темнота; mal~ig/i vt темнити, затемнювати; mal~iĝ/і темніти, темнішати; смеркати, вечоріти, сутеніти; похмурніти; post~o/j задні вогні (у транспортних засобах); pri~i vt освітлювати, освічувати; висвітлювати; pri~it/ec/o освітленість; sen~a темний, невидимий; sen~ig/i vt затемнювати.

*lumb||o анат. поперек, крижі; ~a поперековий, крижовий; ~aĵ/o філе, філейна частина (яловичини); ~algi/o мед. люмбаго, колька в попереку/крижах, простріл; ~dolor/o = ~algio.

lumbag/o = lumbalgio.

*lumbrik/o зоол. дощовик, дощовий черв’як, земляний черв’як [Lumbricus] (син. tervermo).

lumen/o фіз. люмен (одиниця світлового потоку).

luminal/o фарм. люмінал.

luminesk||i vn фіз. світитися холодним світлом; ~a люмінесцентний; світний; ~o люмінесценція, світіння.

*lun||o місяць (світило); (L)~o астр. Місяць; du/on/a ~o перша чверть Місяця; ĝib/a ~o остання чверть Місяця; nov/a ~o молодик, новий/молодий місяць; plen/a ~o повний місяць, повня, місяць у повні; ~a місячний; ~et/o 1. арх. люнет; 2. люнет, прикраса у вигляді півмісяця; ~ark/o неповний місяць, місячна дуга, ріжок місяця, місячний серп; півмісяць; la Ruĝa (L)~arko Червоний Півмісяць; ~daŭr/o = ~monato; ~du/on/o перша чверть Місяця (син. duona ~o); ~faz/o місячна фаза, фаза Місяця; ~fiŝ/o іхт. місяць-риба; ib/o остання чверть Місяця (син. ĝiba luno); ~jar/o місячний рік; ~klar/o місячне сяйво; ~lum/o місячне світло, місячне сяйво; ~monat/o = місячний місяць, синодичний місяць; ~sem/o бот. місячне сім’я, місяцесім’янник (= menispermo); anĝ/o зміна місячних фаз; ton/o мін. місячний камінь (= adulario); al~iĝ/і сісти на Місяці, здійснити посадку на Місяці; du/on~o 1. півмісяць; 2. військ. равелін; 3. анат. білий півмісяць на нігті; du/on~a півмісячний; kvar/on~o нрк. = ~duono.

lunaci/o астр. місячний місяць, синодичний місяць (= lunmonato).

lunari/o бот. лунарія, місячник [Lunaria] (син. judasmon(er)o).

lunat/o анат. півмісяцева кістка.

*lunatik/o 1. лунатик, сновида, сомнамбул (= somnambulo); 2. дивак.

lunĉ||o ленч, ланч, полуденок, другий сніданок; ~i vn їсти ленч; снідати; ~ej/o закусочна, буфет.

*lund||o понеділок; ~e у понеділок; ĉiu~e щопонеділка, по понеділках.

*lup||o вовк [Canis lupus]; ◊ ne elvoku ~on el la arbaro не викликай вовка з лісу; ~o en la felo de ŝafido вовк в овечій шкурі; ~a вовчий; ~id/o вовча, вовченя; ~in/o вовчиця; ~o/blek/i vn вити (по-вовчому; = hurli)); ~fantom/o міф. вовкулака; ~faŭk/o бот. ротики (= antirino); ~hund/o вовкодав; ~kav/o військ. вовча яма.

lupe/o лупа, збільшувальне скло.

lupen/o, lupin/o бот. люпин [Lupinus]; blank/a ~o люпин білий [L. albus]; blu/a, mal/larĝ/foli/a ~o люпин вузьколистий [L. angustifolius]; mult/foli/a ~o люпин багатолистий [L. polyphyllus].

*lupol||o бот. хміль [Humulus lupulus]; ~ej/o хмільник; ~ist/o хмеляр; ~kultur/ad/o хмелярство, хмільництво; ~kultur/ist/o див. lupolisto.

lupus/o мед. люпус, вовчак, вовчий лишай.

Lurd/o геогр., м. Люрд, Лурд.

Lusak/o геогр. Лусака (столиця Замбії).

luscini/o = najtingalo.

*lustr/o люстра; церк. панікадило, розм. павук.

*lut||i vt паяти; ~o, ~ad/o паяння; ~aĵ/o припій; ~il/o паяльник; al~i vt припаювати; приварювати; ~brul/il/o паяльник; ~junt/o cпай; al~o припаювання; приварювання; ~lamp/o паяльна лампа; ~lang/o припій; al~i vt припаювати; kun~i vt спаювати; mal~i vt розпаювати.

lute||o мед. жовте тіло (cин. flava korpo); ~ig/a hormon/o біол. проґестерон; ~in/o хім. лютеїн, лутеїн.

luteci/o хім. лютецій.

Luter||o Лютер (німецький богослов, один із ініціаторів Реформації); *(l)~an||o рел. лютеранин; (l)~an/a лютеранський; ~(an)ism/o лютеранство.

*lutr/o зоол. видра [Lutra].

lutreol||o зоол. норка [Mustela lutreola] (син. еŭropa vizono);

lutreolin/o зоол. товстохвостий опосум [Lutreolina].

luv/i vn мор. лавірувати (= boardi).

Luvr/o Лувр (колишній королівський палац у Парижі, тепер музей).

Luz||o міф. Луз (син Вакха, міфічний родоначальник лузитанців); (l)~o = luzitano; ~id/oj літ. “Лузіади” (поема Камоенса).

luzern/o бот. люцерна [Medicago sativa] (син. kultiva medikago).

Luziad/o = Luzidoj.

luzitan||o іст. лузітанець; (L)~i/o іст. Лузітанія (римська прповінція).

Luzon/o геогр., о-в Лусон.

luzul/o бот. ожика [Luzula]; arb/ar/a ~o ожика лісова [L/ sylvatica]; kamp/a ~o ожика рівнинна [L. campestris]; mult/flor/a ~o ожика багатоквіткова [L. multiflora]; sol/flor/a ~o ожика волосиста [L. pilosa].