A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j o s u v

I le||o мор. підвітряний бік; ~e з підвітряного боку.

ІІ le/o лей (грошова одиниця Румунії та Молдови).

Le/o Лев (ім’я).

Lea Лея (ім’я).

leandr/o зоол. кревет [Leander, син. Palaemon].

Leandr/o міф. Леандр (юнак, що покохав жрицю Геро).

Lebanon/o геогр., гори Ліван.

leceburg/a люксембурзький (перев. про мову).

lecide/o геогр. лецидея [Lecidea].

*lecion||o урок, лекція, заняття; doni ~ojn давати уроки; ~ar/o курс.

lecitid/o бот. лецитис [Lecythis].

lecitin/o хім. лецитин.

*led||o шкіра (вироблена); ~a шкіряний; ~aĵ/o шкіряний виріб; ~aĵ/oj шкіряні ремені; шкіряні частини; збруя; ~aĵ/ist/o лимар; ~ist/o шкіряник; кожум’яка, мнець; ~o/jak/o шкіряна куртка; ~kulot/o короткі шкіряні штани; ~pret/ig/ist/o шкіряник; кожум’яка, мнець; ~zon/o шкіряний пояс, ремінь. 

Leda міф. Леда (царівна, з якою Зевс вступив у шлюб, перетворившись у лебедя).

ledum/o бот. багно [Ledum].

*leg||i vt читати; ~o, *~ad/o читання; ~ad/i vt (постійно, багато) читати; ~aĵ/o матеріал для читання; ~ant/o читач; ~ebl/a чіткий, розбірливий; ~ej/o, ~o/ĉambr/o читальня; ~il/o інформ. зчитувач; ~ist/o лектор; читець; рідко диктор; ~o/libr/o читанка, книжка для читання; ~o/sign/o закладка (при читанні); antaŭ~i vt читати (перед ким-н.); mis~i vt неправильно прочитати; ne~ebl/a нерозбірливий; *ne~ebl/e нерозбірливо; ne~o/sci/a неписьменний, неграмотний, який не вміє читати; re~i vt перечитувати; *tra~i vt прочитувати.

legac||o юр. леґат (у заповіті доручення спадкоємцю виплатити комусь певну суму або передати певне майно); ~i vt зробити леґат.

legaci/o 1. місія (дипломатична), леґація; 2. будинок дипломатичної місії; 3. = legaco.

legaliz/i vt леґалізовувати, узаконювати; ~o леґалізація.

*legat/o леґат, папський посол.

*legend||o леґенда, сказання; ~a леґендарний.

*legi||o 1. леґіон; 2. перен. тьма; ~an/o леґіонер.

legionel||o бакт. легіонела [Legionella]; ~oz/o мед. хвороба легіонерів.

*legitim||i vt юр. узаконювати, надавати законну силу (документу); визнавати законним, леґітимувати; ~ad/o леґітимація, узаконення, надання законної сили; ~aĵ/o, ~il/o леґітимація, узаконюючий документ; ~ist/o леґітиміст.

legitimaci/o див. legitimaĵo.

*legom||o овоч, зелень; ~a овочевий; ~aĵ/o кул. вінеґрет; ~ej/o 1. город, овочева плантація; 2. овочевий маґазин; ~ist/o 1. городник; 2. торговець овочами; продавець овочів; ~uj/o салатник, салатниця; ~buljon/o овочевий бульйон; ~ĝarden/o город; ~kultiv/ad/o вирощування овочів, овочівництво; ~sup/o овочевий суп.

legum||o = guŝo; ~in/o хім. легумін.

legumіnoz/o/j бот. бобові [родина Leguminosae] (= fabacoj).

leguzi/o бот. легузія [Legousia, син. Spekularia].

*leĝ||o закон; rompi la ~on порушувати закон; ~oj de naturo закони природи; egaleco antaŭ la ~o рівність перед законом; ~a законний; ~ar/o звід законів, кодекс; ~ec/o законність; ~ig/i vt узаконювати, леґалізовувати; приймати закон; ~ig/o узаконення; ~ist/o законознавець, законник; ~don/i, ~far/i vn видавати (або приймати) закони; ~don/ant/o, ~far/ant/o законодавець; ~o/fort/a правомочний; на рівні закону; який має силу закону; ~o/konform/a який відповідає законові, відповідний до закону; законний; ~projekt/o законопроект; ~o/romp/o порушення закону; ~o/romp/ant/o законопорушник; ~o/scienc/o законознавство; ekster~ul/o особа поза законом; kontraŭ~a протизаконний, незаконний, нелеґітимний; laŭ~a леґітимний, відповідний до закону, законний; ne~a незаконний; ne~e незаконно; sen~a беззаконний, протизаконний; sen~~ ec/o беззаконня.

leĝer/a легкий (= malpeza); перен. легкий, легенький; легковий; рухливий; малозначний; легковажний; фривольний; ~a virino жінка легкої поведінки.

leiŝmani/o = lejŝmanio.

Lejbnic/o Лейбніц (німецький філософ і математик).

Lejden||o геогр., м. Лейден; (l)~a botelo фіз. лейденська банка.

Lejpcig/o геогр., м. Лейпціґ (= Lipsiko).

lejŝmani||o зоол. лейшманія [Leishmania]; ~oz/o мед. лейшманіоз.

*lek||i vt лизати, облизувати; ~ad/o лизання; ~aĵ/o льодяник на палочці; for~i vt  вилизувати, злизувати; ~o/trink/i vt хлебтати.

lek/o лек (грошова одиниця Албанії).

lekanor/o бот. леканора [Lecanora].

*lekant||o бот. королиця (= ordinara leŭkanto); ~et/o стокротки (= plurjara beliso).

*lekci||o лекція; ~i vn читати лекцію; ~ej/o аудиторія, лекційний зал.

leksem/o лінґв. лексема.

leksik||o лексика, словниковий склад мови; ~a лексичний; ~olog/o лексиколог; ~olog/i/o лексикологія, наука про словниковий склад мови; ~olog/i/a лексикологічний.

leksikograf||o лексикограф; ~i/o лексикографія; ~i/a лексикографічний.

*leksikon/o лексикон, (енциклопедичний) словник.

lekt/o іст. обіднє ложе; канапа, софа (для бенкетування).

lektin/o хім. лектин.

lektor/o викладач, лектор.

І lem/o мат. лема, допоміжна теорема.

ІІ lem/o зоол. лемінг (Lemnus].

ІІІ lem/o бот. нижня плівочка злаків.

Leman/o геогр. Леман, Женевське озеро (= Ĝеneva lago).

leming/o = lemo II.

lemk||oEU етн. лемко; ~a лемківський; ~in/o лемкиня; (L)~i/o, (L)~o/region/o Лемківщина.

lemn||o бот. ряска [Lemna]; ~ac/o/j ряскові [родина Lemnaceae].

lemnisk/o анат. петля; la latera ~o бічна петля; la meza ~o присередня петля.

lemniskat/o мат. лемніската.

lempir/o лемпіра (грошова одиниця Ґондурасу).

lemur/o 1. міф. лемур (у римлян: дух померлих); 2. зоол. лемур [Lemur].

len/o залізничне полотно.

Len/o геогр., р. Лєна.

Lenin||o Лєнін (російський політик і філософ); (l)~ism/o лєнінізм; (l)~ism/a лєнінський; (l)~ist/o лєнінець.

Leningrad/o іст., геогр. Лєнінград.

*lens||o фіз. лінза; ~ar/o набір лінз; ~o/metr/o діоптриметр.

*lent/o бот. сочевиця [Lens].

lentan||o бот. 1. лантана [Lantana el verbenacoj]; 2. калина цілолиста, гордовина (= ~o-viburno); ~viburn/o калина цілолиста, годовина [Viburnum lantana] (син. lentano, neĝbulo).

lenticel/o бот. пора коркової кори.

lentisk/o бот. мастикове дерево [Pistacia lentiscus] (син. mastikarbo).

*lentug||o ластовинка; піґментна пляма на шкірі; ~a веснянкуватий.

І*leon||o зоо л. лев [Panthera leo]; (L)~o астр. Лев; ~a левиний; ~id||o левеня; ~in/o левиця; ~faŭk/o бот. ротики (= antirino); ~pied/o = edelvejso.

ІІ leon/o леоне (грошова одиниця Сьєрра-Леоне).

Leon/o Лев, Леон(ім’я).

Leonard/o Леонард (ім’я).

Leonid/o Леонід (ім’я).

leontiaz/o мед. леонтіазис (виражена гіпертрофія м’яких тканин обличчя).

Leontina Леонтина (ім’я).

*leontod/o бот. кульбаба (= oficina taraksako) (син. buterfloro).

leontodon/o бот. любочки [Leontodon].

leontopod/o бот. білотка, шовкова косиця, едельвейс [Leontopodium]; alp/a ~o едельвейс альпійський, шовкова косиця [L. alpinum].

leonur/o бот. собача кропива [Leonurus].

*leopard||o зоол. леопард, барс [Panthera pardus].

Leopold||o Леопольд; ~a, ~in/o Леопольда, Леопольдина (імена).

lepad/o зоол. морська качечка [Lepas].

Lepid/o Лепід (римський політик).

lepidi/o бот. хрінниця [Lepidium].

lepidodendr/o палеонт. лепідодендрон [Lepidodendron].

lepidopter/o/j ент. лускокрилі, метелики [ряд Lepidoptera] (син. papilioj).

lepidosaŭr/o/j палеонт. лепідозаври, лускаті ящери [надряд Lepidosauria].

lepiot/o бот. лепіота [Lepiota]; grand/a ~o гриб-зонтик строкатий [Macrolepiota procera].

lepism/o ент. лусківниця, лепізма [Lepisma].

lepist/o бот. рядовка, лепіста [Lepista]; nud/a ~o рядовка/лепіста фіолетова [L. nuda].

*lepor||o зоол. заєць [Lepus]; patagoni/a ~o мара (= dolikoto); ~a заячий; ~aĵ/o заятина, зайчатина; ~id/o зайча, зайченя; ~in/o зайчиха; ~ul/o/j зайцеподібні [ряд Lagomorpha]; ~hund/o хорт (= levrelo); ~kor/o перен. заяча душа; ~lip/o анат. заяча губа; for~i vn фам. утікати, змиватися.

*lepr||o мед. проказа, лепра; ~ul/o прокажений; ~ul/ej/o лепрозорій.

Lepsik/o геогр., м. Лейпціґ.

lept/o 1. зоол. личинка тромбідія [Leptus]; 2. лепта (дрібний гріш); перен. лепта, скромний внесок.

leptinotars/o ент. колорадський жук, картопляний жук [Leptinotarsa decemlineata] (син. terpomskarabo).

leptocefal/o іхт. личинка вугра [Leptocephalus].

leptomeningit/o мед. лептоменінгіт (запалення м’яких мозкових оболонок).

lepton/o фіз. лептон.

leptospir||o бакт. лептоспіра [Leptospira]; ~oz/o мед. лептоспіроз.

*lern||i vt учитися; вивчати, навчатися; ~a навчальний; ~o, ~ad/o навчання; вивчення, учіння; ~aĵ/o навчальний матеріал, завдання; *~ant/o учень; *~ej/o школа; училище, навчальний заклад; elementa ~ejo початкова школа; ĝenerale-kleriga ~ejo загальноосвітня школа; supera ~ejo вища школа, вищий навчальний заклад; ~ej/a шкільний; ~ej/estr/o директор школи, керівник навчального закладу; ~em/a старанний (до навчання), беручкий/охочий до науки; ~ig/i vt (ion al iu) навчати (кого-н. чого-н.); ~ating/i vt досягати (у навчанні/науці), здобувати (навчанням/наукою), доходити, провчитися до.., переходити (до наступного класу, на наступний курс); ~o/fak/o, ~o/objekt/o навчальний предмет; ~o/hor/o урок, навчальна година; ~o/jar/o навчальний рік; ~ojaroj роки навчання, шкільні роки/літа; ~o/knab/o учень (у ремісника); ~o/libr/o підручник; ~o/temp/o час навчання; шкільні роки/літа; ~objekt/o навчальний предмет; ~o/servvn бути учнем, працювати учнем (у ремісника і т.п.); ĉef~ant/o староста класу; монітор, помічник учителя, учень-репетитор; ekster~ej/a позашкільний; *el~i vt вивчити; el~o вивчення; kun~ant/o товариш по навчанню; однокласник; mal~i vt відучуватися (від чого-н.); mem~int/o, mem~ant/o самоук (= aŭtodidakto); post~ej/a позашкільний; sen~a без підготовки; *tra~i vt вивчити, закінчити вивчення, пройти; провчитися.

*lert||a умілий, вправний, удатний; спритний, моторний, меткий, проворний; ~e вправно, спритно, проворно; ~aĵ/o уміння, спритність, спритний прийом; трюк; ~ec/o уміння, ловкість, спритність, вправність, умілість, моторність, меткість, проворність; ~iĝ/i vt наловчитися, набути вправності/спритності/проворності/уміння; ~ul/o спритна, проворна людина; розм. ловкач; умілець; мастак; mal~a неспритний, неловкий; невмілий, недотепний; невправний, незграбний, неповороткий, вайлуватий, розм. неоковирний; mal~e невміло, недотепно; невправно, незграбно, вайлувато; mal~ul/o неспритна/незграбна/невміла/ невправна/неповоротка людина, розм. незграба, вайло.

lesb/o розм. лесбіянка (= lesbanino).

Lesb||o геогр., о-в Лесбос; (l)~an/o житель Лесбоса; (l)~an/in/o 1. жителька Лесбоса; 2. лесбіянка.

*lesiv||o хім. луг, лужний розчин (для прання); пральний порошок; сода; мийний засіб; ~i vt 1. лужити (білизну і т.п.); прати; 2. чистити; ~ad/o луження; ~maŝin/o пральна машина.

Lesot/o геогр., кр. Лесото.

lestr/o заст. = rabmevo.

let/o = latvo.

Let/o = Leteo.

letal||a мед. летальний, смертельний; ~ec/o летальність, смертність.

*letargi||o мед. летаргія, летаргічний сон; ~a летаргічний.

Lete/o міф. Лета (ріка забуття мук і насолод земного життя).

*leter||o лист, послання; aerpoŝta ~o авіалист; registrita (або rekomendita) ~о рекомендований лист; nefermita (або publika) ~o відкритий лист; ~a для листів; епістолярний; ~a papero поштовий папір; ~e листом; ~e pli докладніше в листі (зворот у телеграмі); ~et/o листик, записка; ~ist/o листоноша (= leterportisto); ~front/o заголовок, шапка; початок листа; вихідні дані; ~kest/o поштова скринька; ~mebl/o письмовий стіл; ~paper/o поштовий папір; ~pes/il/o поштова вага; ~port/ist/o листоноша, поштар; ~skatol/o поштова скринька; шкатулка для листів.

Leto міф. Лето (мати Аполона й Артеміди).

leton||o = latvo.

leŭcin/o хім. лейцин.

leŭcisk/o іхт. плітка, плотва [Leuciscus].

leŭg/o льє (старовинна французька одиниця відстані).

Leŭkadi/o іст. Левкадія (о-в, з вершини якого скидали засуджених на смерть).

leŭkant/o бот. королиця [Leucanthemum]; ordinar/a ~o королиця звичайна [L. vulgaris] (син. lekanto).

leŭkemi/o мед. лейкемія, білокрів’я.

leŭkocit||o фізіол. лейкоцит, біле кров’яне тільце; ~oz/o мед. лейкоцитоз, збільшення лейкоцитів у крові; ~o/poez/o лейкопоез, утворення лейкоцитів (= leŭkopoezo).

leŭkoj/o бот. білоцвіт [Leucojum].

leŭkolizin/o/j фізіол. лейколізини.

leŭkom/o мед. лейкома, більмо (= albugo).

leŭkomain/o мед. лейкомаїн.

leŭkoplast/o лейкопластир.

leŭkopoez/o мед. лейкопоез, утворення лейкоцитів (син. leŭkocitopoezo).

leŭkore/o мед. білі (син. blanka elfluo).

leŭkotoksin/o мед. лейкотоксин.

leŭkoz/o мед. лейкоз.

leŭs/o геол. лес.

*leŭtenant/o 1. лейтенант; 2. військ. іст. поручик; ĉef~o старший лейтенант; sub~o, vic~o молодший лейтенант; підпоручик.

*lev||i vt піднімати; підіймати; здіймати, зносити; підвищувати; ~і ankron підняти якір; la vento ~is polvon вітер здійняв пил; ~і la voĉon підвищити голос; ~і velon підняти вітрило; si/nпідніматися, підійматися, здійматися, підводитися, зводитися, уставати; ~o, ~ad/o підйом, підняття, піднімання; підвищення; ~ator/o 1. = elevatoro; 2. анат. підіймач, піднімач (м’яз); ~ebl/a підйомний; ~ebla ponto звідний/підйомний міст; ~et/i vt підняти; ~iĝ/i підніматися, підійматися, здійматися, зноситися, підводитися, зводитися, вставати; сходити (про світило); *~il/o 1. підойма, підйомник, підіймач; 2. домкрат; важіль; лом; 3. ліфт; ~aparat/o підйомний пристрій; підйомник, підіймач; ~bum/o вантажна стріла; ar/o підйомник, вантажний ліфт; ~fort/o ав. підіймальна сила (= portanco); ~maŝin/o ліфт; елеватор; (підйомний) кран; ~pont/o підйомний міст; de~i vt знімати, здіймати; ~stang/o важіль, підойма; ~stang/eg/o 1. важіль; 2. мор. аншпуг (син. handspeko); ek~i vt здіймати, підносити, зносити; for~i vt знімати; збирати; усувати, забирати; mal~i vt опускати, спускати, знижувати; mal~o опускання, спускання, зниження; mal~iĝ/o спуск, спускання; зниження; падіння; pri~i vt прибирати; re~i vt 1. (повторно/наново) підіймати/піднімати; 2. воскрешати; re~iĝ/і 1. підійматися, підніматися; 2. воскресати.

lev/o лев (болгарська грошова одиниця).

levanten/o левантинець, житель Близького Сходу.

Levi бібл. Левій; (l)~id/o потомок/нащадок Левія, левіт.

levid/o іст., бібл. левіт; (L)~o/j Левіт (назва третьої книги П’ятикнижжя).

levier/o тех. важіль (= levilo).

levirat/o етн. левірат (шлюбний звичай, за яким вдова могла одружитися вдруге лише з братом свого покійного чоловіка).

levistik/o бот. любисток [Levisticum].

levitaci/o рел. левітація.

Levjatan/o міф. Левіафан, Левіатан (у фінікійців – морське чудовище; у Біблії – крокодил).

*levkoj/o бот. левкой (= matiolo).

levrel/o хорт, хірт.

levuloz/o хім., заст. левульоза, фруктоза (= fruktozo].

lez||o мед. ушкодження, ураження (тіла, органу); ~i vt ушкодити, уразити; ~a ушкоджений, уражений.

lezgin||o етн. лезгин; ~a лезгинський; ~in/o лезгинка.