A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

ku/o ку (латинська літера Q, q).

Kuala-Lumpur/o геогр. Куала-Лумпур (столиця Малайзії).

*kub||o куб; кубик; ~a кубічний; ~a ekvacio рівняння 3-го степеня; ~a metro кубічний метр; ~a mezuro кубатура; ~i vn мати об’єм … кубічних одиниць; ~ig/i vt 1. мат. піднести до куба; 2. вимірювати кубатуру; ~ism/o мист. кубізм; ~ist/o кубіст; ~oid/o анат. кубоподібна кістка; ~metr/o кубічний метр, кубометр.

*Kub||o геогр., кр. Куба; (k)~a кубинський; (k)~an/o кубинець; (k)~an/in/o кубинка.

Kubanj/o геогр. Кубань (край у Росії).

kubeb/o бот. перець кубеба [Piper cubeba].

*kubut||o 1. анат. лікоть; 2. тех. коліно; ~a ліктьовий; ~bor/il/o коловорот.

*kudr||i vt шити; ~ad/o шиття (дія), пошиття; ~aĵ/o шиття (предмет), швейний виріб; ~ej/o швальня, швацька/швейна майстерня; ~er/o стібок; *~il/o голка; ~il/eg/o шило; ~il/tru/o вушко голки; ~ist/in/o швачка; ~art/o кравецьке мистецтво, мистецтво пошиття одягу; ~o/lini/o строчка; ~o/maŝin/o швацька/швейна машина; (= stebmaŝino); ~o/tabl/o стіл для шиття, швейний столик; al~i vt пришивати; ĉirkaŭ~i vt обшивати; du/on~i vt метати, зметувати; en~i vt вшивати, зашивати (у середину чого-н.); en~il/ig/i vt засилювати (нитку); kun~i vt зшивати; mal~i vt пороти; re~i vt перешивати; пришивати (відірваний ґудзик); повторно зшивати (рану); sen~a безшовний; sub~i vt підшивати.

kudu/o зоол. куду [Tragelaphus].

*kuf/o 1. чепець, чепчик; очіпок; 2. чубчик (у птахів); 3. анат. сорочка (захисна оболонка); li naskiĝis kun ~o sur la kapo він народився у сорочці.

*kugl||o куля; fajrostreka ~о трасуюча куля; ~a кульовий; ~eg/o снаряд; ядро (гарматне); ~et/aĵ/o грубий/крупний дріб/шріт; ~ing/o гільза; ~obus/o військ. шрапнель; sen~e: pafi sen~e стріляти холостими патронами.

*kuir||i vt варити, варити їсти, куховарити, приготовляти/готувати їжу; ~o, ~ad/o варення, варіння, готування їжі; ~aĵ/o страва, вариво, варене (у знач. ім.); *~ej/o кухня; ~ej/a кухонний; ~et/i vt варити на малому вогні; ~iĝ/і варитися; ~il/o посудина; ~il/ar/o кухонне начиння, кухонний посуд; *~ist/o кухар; ~ist/in/o кухарка; ~art/o мистецтво приготування їжі, кулінарія, кулінарне мистецтво; ~art/a кулінарний; ~ban/o = bolbano; ~forn/o кухонна піч; ~o/krad/o рашпер, решітка; ~kuler/o ополоник; ~libr/o кулінарна книга; ~plat/o кухонна плита; ~pot/o казанок, чавун, чавунець (= marmito); ~recept/o рецепт приготування страви, кулінарний рецепт; ~sal/o кухонна сіль; ~vaz/o посудина для приготування їжі; каструля; горщок; казанок; ĉef~ist/o головний кухар, шеф-кухар; dis~iĝ/і розварюватися; ne~it/a неварений, сирий.

*kuk||o (солодкий) пиріг; kazea ~о ватрушка; past/o/foli/a ~o листкове тістечко, розм. слойка; ~aĵ/o кондитерський виріб; тістечко; торт; ~ej/o кондитерська (ім.); ~ist/o, ~aĵ/ist/o кондитер; ~land/o країна ласощів; ~oblat/o афельна) трубочка (вид тістечка).

Kuk||o Кук (англійський мореплавець); ~-Insul/ar/o геогр. архіпелаг Кука.

Ku-Kluks-Klan/o політ. Ку-Клукс-Клан.

*kukol||o орн. зозуля [Cuculus]; ~flor/o бот. смілка зозулецвіта (= kukolflora sileno); ~form/a/j зозулеподібні [ряд Cuculiformes]; ~horloĝ/o годиннник з зозулькою.

kuku/i vn кувати, кукати.

*kukum||o бот. огірок (рослина і плід) [Cucumis sativus]; peklita ~o квашений огірок; ~et/o огірочок, корнішон.

Kuku-Nor/o геогр., море Кукунор, Цінхай.

*kukurb||o бот. гарбуз [Cucurbita, син. Melopepo]; іtal/a ~o кабачок; maksimum/a ~o гарбуз волоський (= potirono); mosk/a ~o гарбуз мускусний [C. moschata]; ~ac/o/j гарбузові [родина Cucurbitaceae]; ~et/o кабачок.

*kul||o ент. комар [Culex]; piko de ~o укус комара; ~ed/o/j cправжні комарі [родина Culicidae]; ~vual/o накидка від комарів. 

kulak||o іст. куркуль (багатий селянин-власник); ~ar/o куркульство.

kulan/o = onagro.

kulas/o 1. казенна частина (вогнепальної зброї); затвор, замок; 2. головка циліндра (мотора).

*kuler||o ложка; ~eg/o розливальна ложка, ополоник; черпак; manĝi per ~o їсти ложкою; ~et/o ложечка; ~anas/o орн. качка широконоса, широконіска [Anas clypeata].

kuli/o кулі (чорнороб).

kulinar/a кулінарний; ~a arto kaj scienco кулінарія.

*kulis||o театр. куліса; post/malantaŭ la ~oj за кулісами; ~tim/o страх перед виходом на сцену; post~e за кулісами.

kulm||o 1. бот. соломина; 2. див. kulmino; sen~ig/i vt лущити стерню.

kulmin||o кульмінація; найвища точка; ~a кульмінаційний; ~i vn досягати найвищої, кульмінаційної точки; ~konferenc/o конференція на найвищому рівні.

kulminaci/o = kulmino.

Kulomb||o Кулон (французький фізик); (k)~o ел. кулон (одиниця ел. заряду та ел. індукції); ~o/metr/o кулонометр.

kulot||o короткі штани, штанці; шорти; sen~ul/oj іст. санкюлоти (назва революційних плебейських мас Французької буржуазної революції).

*kulp||a винний, винуватий; konfesi sin ~a визнати себе винним; ~i vn (pri ...) бути винним/винуватим (у ...); kiu ~as pri tio хто винен у цьому?; ~o вина, провина; tio estas mia ~o це моя вина; meti, ĵetі la kulpon sur iun складати, звалювати вину на кого-н.; ~ec/o винність, винуватість, провинність; ~ig/i vt винити, обвинувачувати, звинувачувати; ~iĝ/і провинитися; ~ul/o винуватець, провинник, провинець; ~atest/o свідчення вини; kun~ul/o співвинуватець; re~iĝ/o юр. рецидив; re~iĝ/int/o рецидивіст; sen~a невинний, безвинний, безневинний; sen~e невинно, безвинно, безневинно; sen~ec/o невинність; pruvi sian sen~econ доводити/доказувати свою невинність; sen~ig/i vt виправдовувати, виправдувати, визнавати невинним; sen~ ig/o виправдання; si/n/mem~ig/o самозвинувачення.

*kult||o культ, поклоніння; ~a культовий; ~i vt сповідувати культ, поклонятися; ~ism/o літ. культ “чистої форми”.

kultiv||i vt обробляти, культивувати; вирощувати, розводити; ~o, ~ad/o культивація, обробіток; вирощування, розведення; alterna ~ado сівозміна; ~aĵ/o плантація; ~ebl/a який піддається обробітку, орний; ~ej/o вирощувальна ділянка, плантація; ~il/o с.-г. культиватор; ~ist/o спеціаліст з вирощування/розведення; ~ator/o культиватор; ~form/o с.-г. виведена/культурна форма; ~medi/o біол. живильне середовище; ~perl/o вирощена перлина; ~plant/o культурна рослина; ~vari/o культурний сорт; sen~ej/o пар, парове поле;

kultivar/o культивар, культурний сорт, культурний різновид.

*kultur||i vt 1. обробляти; 2. розводити; 3. вирощувати; 4. культивувати; 5. окультурювати; розвивати (здібності, навики і т.п.); освічувати; ~a культурний; ~o 1. у різн. знач. культура; 2. обробіток; ~ebl/a який піддається культурному обробітку; ~ec/o культурність; ~aranĝ/o культурний захід; ~centr/o культурний центр; ~film/o науково-популярний фільм; документальний фільм; ~histori/o історія культури; ~program/o культурна програма; ~vari/o культурний сорт (= kultivaro); mal~a некультурний; дикий; грубий; sen~a бузкультурний, некультурний.

kulvert||o трубопровід; дренажна труба.

kuman||oEU іст. половець; ~a половецький.

kumarat/o хім. кумарат.

kumarin/o хім. кумарин.

kumen/o хім. ізопропілбензен.

*kumin/o бот. кмин [Cuminum].

kumis/o кумис.

kumul||i vt 1. юр. збирати звинувачення; 2. сполучати, суміщати, поєднувати, бути сумісником, працювати за сумісництвом.

kumulonimbus/o метео грозова хмара.

kumulus||o купчасті хмари; ~(et)/o/j баранці, баранчики (про хмари).

*kun І. прийм. з, із, зі; resti ~ la patro залишитися з батьком; la kuraĝo kreskas kune ~ la danĝero відвага зростає разом з небезпекою; vortaro ~ suplemento словник із додатком; li venis ~ mi він прийшов зі мною; renkontiĝi ~ la amiko зустрітися з другом; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~aĵ/o 1. з’єднання; 2. набір; *~e разом, спільно; ~e ~ разом із, спільно з; ~a спільний; ~ec/o спільність; *~ig/i vt з’єднувати, поєднувати, сполучати, збирати докупи; ~ig/o з’єднання, об’єднання, поєднання, сполучення, збирання докупи; ~ig/aĵ/o мат. сполучення; ~iĝ/і збиратися, єднатися, з’єднуватися, поєднуватися, сполучатися, вступати у зв’язок; ~iĝ/o єднання, поєднання, сполучення, з’єднання, зв’язок; ~ul/o приятель, товариш; напарник; sur~ig/i vt з’єднувати внапустку; sur~ig/e внапустку; ĉi-~e тут же, поруч; у/в/на додаток; mal~e окремо, нарізно, порізно; mal~ig/i vt розлучати, розділяти;  mal~iĝ/і розлучатися, розділятися; ne~ig/ebl/a несумісний; суперечний (чому, з чим), противний (чому); ІІІ. преф., що вказує на те ж саме місце, той же час і ту ж мету: ~veni сходитися, збиратися; ~okazi відбуватися одночасно; ~batali боротися разом.

kun/o куна (грошова одиниця Хорватії).

kun/ag||і vn спільно діяти, співробітничати, співпрацювати; ~ad/o спільна діяльність, співробітництво, співпраця; ~ant/o товариш по спільній діяльності, спіробітник.

kun/ali/e разом з іншим.

kun/ar/o мат. перетин множин.

kun/aŭtor||o співавтор; ~ec/o співавторство.

kun/batal||i vn спільно/разом боротися; ~ant/o соратник, товариш по зброї.

kun/bek/iĝ/і 1. зчепитися (про птахів); перен. зчепитися, обмінюватися ущипливими/колючими словами, розм. пікіруватися; 2. цілуватися.

kun/bul/iĝ/i = buliĝi.

kun/cement/iĝ/o геол. цементація.

kun/centr/ig/i vt концентрувати, зосереджувати.

kun/cerb/um/ad/o мозковий штурм, мозкова атака.

kun/ĉen/ad/o зчеплення, сплетення.

kun/danc/ant/o партнер по танцях.

kun/efik/i vt взаємодіяти.

Kunegunda Кунеґунда (ім’я).

kun/est/ad/o спільне перебування, співжиття, співіснування.

kun/fand||i vt сплавляти. ~aĵ/o сплав; ~iĝ/i vn зливатися.

kun/feder||iĝ/i vn об’єднуватися у федерацію, союз; ~iĝ/o конфедерація; ~it/o конфедерат.

kun/flik/i vt зшивати (що-н. подерте).

kun/flu||i vn зливатися (про ріки); ~ej/o басейн (рік).

kun/forĝ/i vt сковувати.

kun/frap||i vt сплескувати (руками); цокнути, стукнути (чарками); ~iĝ/i стукнутися, зіткнутися; ударитися один об одного; клацати, стукотіти (про зуби).

kun/frat/o побратим.

kun/front||i vt = alfronti; ~ad/o зіставлення; зіткнення;

kungfu/o спорт. кунгфу, кунг-фу, кунфу, кун-фу (система китайської оздоровчої гімнастики та спортивної боротьби).

kun/glu/i vt склеювати, зліплювати.

kun/greft/i vt зщеплювати.

kun/greg/iĝ/i збитися в стадо.

kun/help||i vt допомагати разом з іншими, співробітничати; ~ant/o помічник; співробітник.

kun/hered||i vt успадковувати разом; ~ant/o співспадкоємець.

*kunikl||o зоол. кріль, кролик [Oryctolagus cuniculus]; ~a кролячий; ~aĵ/o кролятина; страва з кролятини; ~ej/o кролятник; ~id/o кроленя; ~in/o кролиця; ~o/bred/ad/o кролівництво.

kun/ir||i vn сходитися, з’їжджатися; іти разом, їхати разом; супроводжувати; ~ant/o супутник.

Kunlun/o геогр., гори Куньлунь, Куень-Лунь.

Kunming/o геогр., м. Куньмін.

kun/produkt/ad/o спільне виробництво.

Kuomintang/o політ. Гоміндан (китайська ліва партія, заснована Сунь Ятсеном).

*kup/o 1. банка (медична); 2. зоол. присосок.

*kupe/o зал. купе; ~о por nefumantoj купе для некурящих.

kupel||i vt тех. купелювати, капелювати, очищати (метали); ~ad/o купелювання, капелювання, очищення; ~uj/o капель.

kuperoz/o мед. почервоніння обличчя (при розширенні кровоносних судин).

Kupid/o, Kupidon/o міф. Купідон (у давньогрецькій міфології - бог кохання).

kupl||i vt 1. тех. з’єднувати, зв’язувати, зчіплювати; 2. с.-г. спаровувати, парувати, злучати (тварин); 3. = kluĉi; ~o, ~ad/o 1. з’єднання, зчеплення; 2. злучка; 3. = kluĉo; re/ag/a ~o = reakcio; ~il/o зчіпка, сполучний/з’єднувальний пристрій/прилад, зчіпна муфта; ~oen/o тех. ланцюг зчеплення (у велосипеді); ~o/stang/o важіль зчеплення.

kupled||o куплет; ~ist/o куплетист.

kupoks/o = kaŭpokso.

*kupol/o арх. купол, баня.

*kupon||o купон, відрізний талон.

*kupr||o хім. купрум (хімічний елемент); мідь (проста реяовина); *flav/a ~o латунь (= latuno); ~a мідний; ~a sulfato мідний купорос, сірчанокисла мідь; ~aĵ/o мідний виріб, виріб з міді; ~er/o мідяк, мідна монета; ~(iz)i vt покривати міддю; ~ist/o мідник; ~o/epok/o мідна епоха; ~o/erc/o мідна руда; ~o/gravur/o мідна ґравюра; ~o/pirit/o халькопірит, мідний колчедан.

kupres||o бот. кипарис [Cupressus] (син. cipreso); ~ac/o/j кипарисові [родина Cupressaceae].

kuprit/o мін. куприт.

kupul/o бот. мисочка, гніздечко, пліска; чашечка ( жолудя).

kupulifer/o/j бот. букові (= fagacoj).

*kur||i vn бігти; nuboj ~as sur la ĉielo хмари біжать по небу; ~i de sia propra ombro утікати від власної тіні; ~a біговий; ~ant/a біжучий, поточний; ~ant/o бігун; ~o біг; longdistanca ~o біг на довгу дистанцію; mezdistanca ~o біг на середню дистанцію; ~e бігом, бігцем; ~ad/o біг, бігання, біганина; ~ad/i vn бігати; займатися бігом; ~eg/i vn мчати; ~ej/o бігова доріжка; ~ig/i vt змусити бігти, гнати, гонити, поганяти, пускати в рух; ~ist/o 1. спорт. бігун; 2. іст. гонець; ~um/o спорт. пробіг, забіг; гонки; ~antaŭ/iĝ/і обганяти; ~atak/i vt кидатися в атаку, штурмувати, брати штурмом; ~ating/i vt (на)здоганяти; as/i vt гнати/заганяти псами; ~ĉeval/o скаковий кінь, скакун; ~knab/o хлопець на побігеньках, козачок; ~konkurs/o змагання з бігу; ~manier/o алюр, вид ходиігу коня; al~i vn прибігати, підбігати, добігати (до чого-н.); antaŭ~a провісний; de~i vn відбігати; *dis~i vn розбігатися (у різні боки); ek~i vn побігти; розігнатися; el~i vn вибігати; en~i vn забігати (куди-н.); *for~i vn утікати/втікати; for~o утеча/втеча; for~int/o утікач/втікач; kun~i vn збігатися; laŭ~i vt бігти вздовж; post~i vt бігти за ким-н., чим-н., гнатися, доганяти, переслідувати; preter~i vt пробігати мимо/повз, бігти мимо/повз що-н.; re~ant/a поворотний; re~anta febro поворотний тиф; supr/e/n~i vn вибігати (наверх); *tra~i vt пробігати (через що-н.); trans~i vn 1. перебігати (на другий бік); 2. перебігати (на бік ворога); дезертирувати.

*kurac||i vt лікувати; ~a лікувальний; лікарський; ~a herbo лікарська рослина; ~ad/o лікування; ~at/o пацієнт (= paciento); ~ebl/a виліковний; ~ej/o лікарня, амбулаторія (= malsanulejo); санаторій; *~il/o ліки; *~ist/o лікар; ~ist/a лікарський; ~ista esploro лікарський огляд; sub ~ista kontrolo під лікарським наглядом, під наглядом лікаря; ~ist/ar/o лікарський персонал; ~art/o лікарське мистецтво; терапія; ~gimnast/ik/ik/o лікувальна гімнастика; ~herb/o лікарська трава/рослина, зілля; ~lok/o курорт; ~metod/o метод лікування; ~parol/o фольк. замовляння; ~plant/o лікарська рослина; ~o/serv/o санітарна служба; служба здоров’я; ne~ebl/a невиліковний.

kuraca/o кюрасо, апельсиновий лікер.

*kuraĝ||a хоробрий, сміливий, смілий, відважний; mi ne ~as tion diri al vi я не смію вам це казати; ~e хоробро, сміливо, сміло, відважно; ~o сміливість, смілість, хоробрість, відвага; ~i vn поводитися хоробро/сміливо/відважно; сміти, посміти; ~ig/i vt підбадьорювати, уселяти мужність, відвагу, заохочувати; ~iĝ/і набиратися сміливості/відваги, наважуватися, відважуватися, зважуватися, насмілюватися, осмілюватися; ~ul/o сміливець, смільчак; mal~a боязкий, боягузливий, лякливий; mal~o боязнь, боязкість, боязливість; ne~a несмілий, несміливий; re~ig/i vt підбадьорювати, осмілювати, придавати відваги, підіймати дух; sen~a позбавлений сміливості/відваги, який не має сміливості/відваги; sen~ig(з)бентежити, відбирати сміливість/відвагу, позбавляти сміливості/відваги.

kurar||o кураре (отрута); ~iz/o 1. отруєння кураре; 2. використання кураре в терапії.

kuratel/o = kuratoreco.

*kurator||o попечитель; опікун; куратор; ~ec/o попечительство; опікунство; кураторство.

*kurb||a кривий, вигнутий; ~o мат. криваінія); ~ec/o кривизна; ~ig/i vt скривити, зігнути, вигнути; ~iĝ/i скривитися, викривитися, зігнутися, вигнутися; ~iĝ/adвикривлятися, гнутися; ~iĝ/em/a гнучкий; ~il/o лекало; sen~ig/i vt випрямляти, розпрямляти, випростувати.

Kurci/o Курцій (римський історик).

kurd||o курд; ~a курдський; (K)~i/o Курдистан; ~in/o курдка; (K)~uj/o = (K)~io.

*kurent||o ел. струм; alterna ~о змінний струм; kontinua ~о постійний струм; altfrekvenсa ~o струм високої частоти; ~o/dens/ec/o частота струму; ~font/o джерело струму; ~intens/o фіз. сила струму; ~o/lim/ig/il/o ел. струмообмежувач, трансформатор.

kuret||o мед. кюрет (хірургічний інструмент); ~i vt вискоблювати, вискрібати, вишкрібати, вишкрябувати; ~ad/o кюретаж, вискоблювання, вишкрібання, вискрібання, вишкрябування.

kuri/o іст. у різн. знач. курія.

Kuri/o Кюрі (прізвище подружжя французьких фізиків і хіміків);  (k)~o фіз. кюрі (позасистемна одиниця радіактивності); (k)~um/o хім. кюрій; (k)~terapi/o заст. кюрітерапія (= radioterapio).

*kurier||o 1. кур’єр, гонець, розсильний; 2. шах. слон; ~a кур’єрський; поштовий; швидкий; ~aviad/il/o поштовий літак; ~knab/o хлопець на побігеньках; розсильний; ~kolomb/o поштовий голуб; ip/o пакетбот, поштове судно; ~vetur/il/o мальпост, поштова карета.

Kuril/oj геогр. Курили, Курильські острови.

kurioz||a курйозний, дивний, незвичайний; ~aĵ/o курйозна річ; курйозний випадок.

kurkuli||o ент. довгоносик [Curculio]; ~ed/o/j довгоносикові [родина Curculionidae].

kurkum||o бот. куркума [Curcuma]; ~in/o хім. куркумін.

kurl/o = numenio.

Kurland/o геогр. Курляндія, Курземе (область у Латвії).

kurling/o спорт. керлінґ (шотландська гра з круглими каменями на льоду).

kurm||o бот. горобина, ягода горобини домашньої; ~uj/o горобина домашня [Sorbus domestica] (син. doma sorbuso).

Kuroŝi/o геогр. Куросіо, Куро-Сіво (тепла течія в Тихому океані).

*kurs||o 1. курс лекцій, занять; курси; ~о pri ukraina historio курс української історії; viziti ~on de Esperanto відвідувати курси есперанто; vespera, koresponda ~o вечірні, заочні курси; 2. курс (напрямок руху); ~о al nordo курс на північ; 3. = kurzo; ~(ad)i vn 1. курсувати; 2. бути в обігу; ~an/o курсант, слухач курсів; ~estr/o, ~gvid/ant/o керівник курсів; el~ig/i vt 1. ав., мор. змінити курс; 2. фін. вилучати з обігу; en~ig/i vt 1. доставляти пошту (за визначеним маршрутом); 2. фін. пускати в обіг; re~i vn 1. знову курсувати/ходити, відновлювати курсування; 2. = rikuri; re~o = rikuro; sam~an/o однокурсник.

*kursiv||o друк. курсив; ~a курсивний; ~e курсивом; ~ig/i vt виділяти курсивом.

kursor/o інформ. курсор.

kurt||a короткий (= mallonga); ~aj ondoj радіо короткі хвилі; ~a cirkvito ел. коротке замикання; ~cirkvit/ig/i vt зробити коротке замикання; ~ond/a короткохвильовий; ultra~a ультракороткий.

kurtaĝ/o фін. куртаж, комісійний відсоток.

*kurten||o занавіска, фіранка, завіса, гардина, штора, запона; la ~o falas, leviĝas завіса падає, підіймається; la Fera (K)~o іст., політ. залізна завіса; ~i vt повісити занавіски/фіранки/штори; заслонити; опустити завісу; ~lev/o підняття завіси; ~verg/o карниз (для занавіски).

kurtin/o військ., іст. куртина.

kurtizan/o куртизанка.

kuruk/o орн. славка прудка. [Sylvia curruca].

kuruŝ/o куруш (розмінна монета Туреччини).

kurvimetr/o тех. курвіметр.

kurz||o курс (біржовий); ekster/bors/a ~o, ne/oficial/a ~o неофіційний курс; oficial/a ~o офіційний курс; ~alt/iĝ/o підвищення курсу, зростання курсу; ~o/fal/o фін. падіння курсу; ~o/stabil/iĝ/o стабілізація курсу; ~o/valor/o курсова ціна; sen~a який не продають на біржі.

*kusen||o подушка; *~eg/o перина; ~et/o подушечка; ~laf/o геол. пілоу-лава, подущана лава (лава, що вилилася у воду); ~sak/o наволочка, пошивка; ~teg/o наволочка, наволока, пошивка, пошиванка (син. kusensako).

kusinet/o тех. втулка підшипника; опора (осі).

kuskus/o кул. кускус.

kuskut||o бот. повитиця [Cuscuta]; lin/a ~o повитиця льонова [C. epilinum]; timian/a ~o повитиця чебрецева [C. epithymum]; trifoli/a ~o повитиця конюшинна [C. epithymum var. trifolii]; ~ac/o/j повитицеві [родина Cuscutaceae].

kusp||i vt засукувати, (по)закачувати, закочувати,підкачувати (рукав, штанину); підгортати, підбирати, підвертати, підсмикувати (поділ, полу і т.п.); гладити проти шерсті; куйовдити, кошлатити; зачісувати догори; чистити (щіткою) проти шерсті, ворсу; ~o 1. засукування, закачування, підкачування; підгортання, підбирання, підвертання, підсмикування; гладження проти шерсті; куйовдження; зачісування догори; чистка проти шерсті, ворсу; 2. вигин (кривої), виступ.

kuspid/o анат. стулка, вістря.

kustard/o кул. крем з молока і яєць.

*kuŝ||i vn 1. лежати; 2. лежати з ким-н., злягатися; ~a лежачий; ~ad/o лежання; ~ej/o 1. ложе; 2. лігво, лігвище; ~em/ul/o лежебока; ~ig/i vt класти; ne havi kie ~igi la kapon не мати де голову прихилити; ~iĝ/i лягати; ~iĝi por dormi лягати спати; ~uj/o 1. геол. поклад, пласт; 2. русло (ріки); ~benk/o лава, дерев’яний диван, нари; ~vagon/o спальний вагон; kun~ant/o військ. сусід по ліжку; sub~i vt 1. знемагати, падати; поступатися, піддаватися; 2. підлягати.

Kuŝ бібл. Куш (біблійна назва Ефіопії).

kut||o іст. опанча; лицарський плащ.

kutikl/o анат., бот. кутикула, шкірка, плівка.

*kutim||~i vn мати звичку, звичай; esti ~inta al io бути призвичаєним до чого-н., привикнути до чого-н.; ~o звичка, звичай; ~a звичайний, звичний; ~e звичайно, зазвичай; ~ig/i vt привчати, призвичаювати; ~jur/o звичаєве право; ~uz/a повсякденний; al~iĝ/i vt привчатися, звикати, призвичаюватися; al~iĝ/o звичка; de~ig/i vt відучувати, відзвичаювати; de~iĝ/і відучуватися, відвикати, відзвичаюватися; mal~i vt відвикати; eks~a який перестав бути звичним, незвичний на даний час; ekster~a незвичний, незвичайний, надзвичайний; kontraŭ~a який суперечить звичці, звичаю; незвичний, незвичайний; ne~a незвичний, незвичайний; laŭ~e за звичаєм/звичкою.

kutireakci/o мед. кутіреакція (реакція шкіри).

kutj/oEU кул. кутя.

kutr/o мор. тендер (однощоглова вітрильна яхта).

*kuv||o таз, ванна; цебер, ряж(к)а, шаплик; ~eg/o тех. ванна, бак; ~et/o тазик, ванночка.

Kuvajt||o геогр., м. Кувейт; ~i/o д-ва Кувейт.

*kuz||o двоюрідний брат, брат у перших, кузен; ~in/o двоюрідна сестра, кузина.

Kuzbas/o, Kuznec/a baseno геогр. Кузбас, Кузнецький басейн.