A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

*krab/o зоол. краб [Brachyura]; ~arane/o/j бокоходові, павуки-бокоходи [група з родини Thomisidae].

krabl||i vn повзати як краби, павуки; копошитися; ~ej/o дитячий манеж.

*krabr/o ент. шершень [Vespa crabro].

*kraĉ||i vn плювати; ~o, ~ad/o плювання, спльовування; ~aĵ/o плювок; ~et/i vn бризкати слиною; ~uj/o плювальниця; ~o/spir/i vn гарчати; el~i vt випльовувати.

*krad||o 1. ґрати; решітка; штахети, штахетник; 2. радіо сітка (в електронній лампі); 3. тех. колосник, колосникова решітка; 4. фіз. решітка, ґратниця; 5. рашпер, решітка (для смаження м’яса); ~a ґратчастий; решітчастий, сітчастий; штахетний; колосниковий; ~i vt ставити ґрати, заґратувати; городити штахетами; ~plank/o чорнова підлога, настил; ~o/rost/i смажити на рашпері/решітці; ~rost/il/o рашпер, решітка (= rosto~o); ĉirkaŭ~i vt обгороджувати решіткою, штахетами; de~i vt відгороджувати решіткою, штахетами.

*krajon||o олівець; ~i vt писати (або малювати) олівцем; ~fajl/il/o стругачка; ~grafit/aĵ/o графітний стержень;; ~kern/o стрижень олівця, графітний стрижень; ~pint/ig/il/o стругачка для олівців.

krajt/o зоол. крайт, бунгар (= bungaro).

*krak||i vn тріскати, тріщати, хрустіти; ~o, ~ad/o тріск, хрускіт; ~et/i vn тріскотіти, тріскотати, потріскувати; ~ig/i vt 1. робити тріскучим, хрустким; 2. хім. крекінгувати, піддавати крекінгу; ~gas/o гримучий газ; ~kalcin/i vt хім. пропікати, прожарювати; ~maĉ/i vt гризти, їсти з хруском, хрумати, хрумкати, хрупати, хрумтіти; ~manĝ/ej/o закусочна (ім.); ~pan/o хрумкий хліб; ~tint/i vn бряжчати.

*kraken/o сухарик; сухе печиво; крекер; хрусткий хлібець.

Krakov/o геогр., м. Краків.

kraks/o орн. кракс, гоко [Crax];

krakt/o заст. = perisoreo.

kral/o етн. крааль (тип поселення у народів Пд.-Сх. Африки: хати розміщені по колу, посередині – загін для худоби).

Kramatorsk/oEU геогр., м. Краматорськ.  

kramb/o бот. катран, морська капуста [Crambe] (син. marbrasiko).

kramf/o мед. судорога, спазм(а).

*kramp||o 1. буд. скоба, скріпа, клямра; гак; металічна лапа, захват; kunigi du trabojn per ~o з’єднати дві балки скобою; 2. дужка; rondaj ~oj круглі дужки (( )); angulaj ~oj кутасті дужки (< >); rektaj ~oj квадратні дужки ([ ]); kunigaj ~oj фіґурні дужки ({ }); 3. бот. вусики; ~i vt скріплювати скобами; зчіплювати; inter~e у дужках; inter~i vt брати в дужки.

*kran||o кран; distribua ~o розподільний кран; ~ar/o система кранів; комплект кранів; водогінна арматура; ~akv/o вода з-під крана; el~i vt наливати/набирати з крана, точити.

krangon/o зоол. шримс [Crangon].

*krani||o 1. анат. череп; 2. голова; ~a черепний, краніальний; ~olog/i/o краніологія; ~o/metr/i/o краніометрія; sen~ul/o/j зоол. безчерепні [підтип Acrania]; post~o (= okcipito).

krank||o корба; ekfunkciigi motoron per ~o завести мотор корбою; ~oaft/o колінчастий вал.

Krasnij-Luĉ/oEU геогр., м. Красний Луч.

Kras(s)/o іст. Красс.

krasul||o бот. товстолист [Crassula]; ~ac/o/j товстолисті [родина Crassulaceae].

kraŝ||i vn ав. розбитися (при падінні) (про літак) (= frakasiĝi, falfrakasiĝi); ~o аварія, катастрофа.

*kratag/o бот. глід [Crataegus].

*krater||o 1. іст. кратер, ваза; 2. геол. кратер, жерло; ~et/o 1/ ел. кратер; 2. вибій, вибоїна.

kraton/o геол. кратон.

kraŭl/o спорт. кроль.

kraŭn/o тех. кронґлас, крон.

*kravat||o краватка, галстук; ligi ~on зав’язати/пов’язати краватку/галстук; ~pingl/o шпилька для галстука.

kraz/o 1. лінґв. стягнення голосних; 2. мед. коагулянтні властивості крові.

*kre||i vt творити, створювати; ~a творчий; ~o, ~ad/о творення, створення; ~aĵ/o твір, витвір, утвір творіння, створіння; ~em/a творчий; ~ig/i створюватися, виникати; ~int/o творець; ~it/aĵ/o = ~aĵo; re~i vt відтворювати.

kreatin||o хім. креатин; ~in/o креатенин.

Krebs||o Кребс (німецький біохімік); ~a ciklo цикл Кребса, цикл трикарбонових кислот (син. citratociklo).

*kred||i vt, vn вірити; ~u al mi, ~u min повір мені; neal siaj oreloj, al siaj okuloj не вірити своїм вухам, своїм очам; ~i je Dio вірити в Бога; ~o віра; ~ad/o вірування; ~ant/o віруючий (ім.); *~ebl/a ймовірний; ~ebl/e ймовірно, мабуть, напевно; ~ebl/ec/o ймовірність; *~em/a легковірний; ~ig/i vt запевняти, вселяти віру; *~ind/a достовірний; ~artikol/o догмат віри; ~konfes/o символ віри; mal~i vt, vn не вірити, відкидати, заперечувати; ne~ad/o невірування; ne~ant/o невіруючий (ім.); *ne~ebl/a неймовірний; *ne~ind/a недостовірний.

kredenc/o креденс, буфет для посуду.

*kredit||o кредит; ~i vt кредитувати, надавати кредит; ~e у кредит, на виплат; ~ig/i vt акредитувати; ~kart/o кредитна картка; ~leter/o акредитив; mal~ig/i vt, sen~ig/i vt позбавляти кредиту; mis~o невигідний кредит; mis~ig/i vt надавати невигідний кредит; dis~ig/i vt дискредитувати.

*kreditor/o кредитор.

krejcer/o нумізм. крейцер, крейцар.

I krek/o орн. чирок свистунок [Anas crecca].

II krek/o невелика затока.

kreks/o орн. деркач [Crex crex].

*krem||o вершки, сметанка (тж перен.); крем (для обличчя і т.п.); ~a вершковий; кремовий; ~aĵ/o крем з молока, цукру і яєць, ґоґель-моґель; ~fromaĝ/o сметанковий сир; ~kolor/a кремовий, блідо-жовтий; ~o/metr/o вимірювач жирності молока; ~vafl/o вафельна трубочка; sen~ig/i vt відбирати/збирати вершки.

kremaci||o кремація, спалювання трупів; ~i vt здійснювати кремацію, спалювати трупи; ~ej/o крематорій.

krematori/o = kremaciejo.

Kremenĉuk/oEU геогр., м. Кременчук.

krement||i vt мат., інформ. модифікувати змінну величину; ~o модифікація змінної величини; al~i vt модифікувати змінну величину додаванням; de~i vt модифікувати змінну величину відніманням.

kreml/o кремль; (K)~o політ. Кремль (московський).

*kren/o бот. хрін (= kampara armoracio).

krenel||o арх. зубець (стіни); ~a зубчастий, зубчатий; ~et/a бот. дрібногородчатий (про листок).

kreodont/o/j палеонт. креодонти [підряд Creodonta].

*kreol||o креол; ~a креольський; ~in/o креолка.

Kreon/o Креон (ім’я).

*kreozot||o хім. креозот; ~i vt просочувати креозотом; ~ole/o креозот.

*krep||o текст. креп; ĉin/a ~о крепдешин; ~a креповий.

krepid/o бот. скереда [Crepis].

krepit/i vn потріскувати, хрумтіти.

*krepusk||o сутінки, присмерки, присмерк, смерк, сутінок, сутінь; ~a присмерковий, смерковий, сутінковий; ~iĝ/і 1. смеркатися, сутеніти; 2. перен. затьмарюватися; el~iĝ/i 1. розвиднятися, дніти, світати; 2. перен. зароджуватися, народжуватися.

*kres||o бот. хрінниця (= lepidio); ĝarden/a ~о хрінниця посівна (= kultiva lepidio).

krescent/o півмісяць, серп місяця (= lunarko).

krescenti/o бот. калабасове дерево [Crescentia].

kresĉend/o муз. кресчендо, крещендо.

*kresk||i vn рости, виростати; зростати, збільшуватися; en la dezerto ~as nenio у пустині нічого не росте; la urbo ~as місто росте; ◊ malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem’ дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться; ~i kiel fungo post pluvo рости, як гриби після дощу; ~o 1. зріст, ріст; 2. = ~ado; ekonomia ~o економічне зростання; esti de meza ~o бути середнього росту; ~ad/o ріст, зріст, зростання, виростання; *~aĵ/o рослина (= planto); ~ant/a мат. зростаючий (про функцію); ~ej/o місце розповсюдження рослини; ~ig/i vt зрощувати, ростити, вирощувати; родити (про землю); збільшувати; ~o/pint/o бот. меристема, твірна тканина; al~i vn приростати; al~ad/o приріст; ĉirkaŭ~i vt обростати; dis~i vn розростатися; el~i vn виростати (тж перен.), зростати; el~ad/i vn масово зростати/виростати; el~aĵ/o виріст; el~ig/i vt спричиняти ріст; пускати, випускати (листки, паростки і т.п.); kun~i vn, kun~iĝ/і зростатися; kun~aĵ/o зрощення (місце); mal~i vn зменшуватися; спадати, падати; mis~i vn погано рости, хиріти; super~i vn, tro~i vn переростати, надміру виростати, вибуяти, буяти; sur~ant/a див. adventiva.

kresp/o кул. налисник, млинець.

*krest||o 1. гребінь, гребінець (у птахів); 2. гребінь (гори, хвилі, стіни); ~o/flor/o/j бот. щирицеві; ~o/kask/o шолом з гребенем; ~o/valor/o фіз. допустима величина.

*krestomati||o хрестоматія; ~a хрестоматійний.

*kret||o крейда; ~a крейдяний, крейдовий; ~e: ~e blanka білий як крейда/стіна; ~i vt білити крейдою, покривати крейдою; ~aĵ/o крейда (аптекарська).

Kret/o геогр., о-в Крит.

kretace/o геол. крейдяний період.

kreten||o кретин, ідіот, недоумкуватий; ~ism/o кретинізм.

kreton/o кретон (тканина).

Kreuz/o Креуса (ім’я, м.ін. дружини Енея).

*krev||i vn лопнути, луснути, тріснути; розірватися (про снаряд); ~o розрив; тріщина; ~ig/i vt розбивати, розривати, розтрощувати, трощити, потрощити; ~iga frosto тріскучий мороз; ~maiz/o кул. попкорн.

Krez/o іст. Крез (останній лідійський цар, відомий своїми багатствами).

krezol/o хім. крезол.

*kri||i vn кричати; ~і de (або pro) doloro кричати від болю; ~i per la tuta gorĝo, ~i plengorĝe кричати на все горло; inter lupoj ~u lupe між вовками жити, по-вовчому вити; ~o крик; ~ad/i vn овго) кричати, викрикувати; ~eg/i vn репетувати, волати, гукати, горланити; ~eg/o крик (перев. тварини, звіра); вереск, сильний крик; *~em/a крикливий; ~et/i vn вищати, верещати; ~ist/o крикун, крикливець; grand/a ~agl/o орн. орел крикун, підорлик великий [Aquila clanga]; ~sign/o знак оклику; *ek~i vt закричати, крикнути, скрикнути, викрикнути, вигукнути; ek~o вигук; ek~a signo знак оклику; el~i vt викрикувати; post~i vn кричати вслід, кричати/гукати за ким-н.; pri~i vt викрикувати, покрикувати (назви газет, товарів); super~i vt перекрикувати.

krib/o = kripo.

*kribr||i vt сіяти, просівати (через сито, решето); ~ad/o просівання; ~aĵ/o висівки; ~il/o сито, решето; ◊ ĉerpi akvon per ~ilo носити воду решетом; molekul/a ~il/o хім. молекулярне сито; ~il/et/o ситко, ситце.

kriĉ/i vn кричати (про хижих птахів).

krif/o пазур.

krik/o тех. домкрат.

kriko- кріко… (скорочення від krikoido, що вживається як преф.).

kriket/o спорт. крикет.

krikoid/o анат. перснеподібний хрящ.

kril/o зоол. криль (планктонні морські рачки).

*krim||o злочин, злодіяння; fari ~on kontraŭ iu вчинити злочин проти кого-н.; prevento de ~oj запобігання злочинності; ~a злочинний; ~i vt, vn учиняти злочин; ◊ tajloro ~is, botisto pendas коваль провинився – а шевця повісили; ~ec/o злочинність; ~eg/o тяжкий злочин; ~et/o провина, проступок (= delikto); ~ul/o злочинець; ~brul/ig/o підпал; ~inspektor/o кримінальний інспектор; ~polic/o кримінальна поліція; ~roman/o кримінальний роман; kun~ul/o спільник/співучасник злочину; sen~a невинний, без складу злочину.

Krime||o геогр., п-ів Крим; ~a Aŭtonom/a Respublik/o Автономна Республіка Крим; ~a/j mont/o/j Кримські гори; (k)~a кримський; (k)~an/o кримчанин, житель/мешканець Криму.

Krimhild/o Кримгільда (ім’я).

*kriminal||a карний, кримінальний; ~a juro криміналістика; ~а kodekso кримінальний кодекс; ~ig/i vt надавати кримінального характеру; ~ist/o криміналіст; ~ist/ik/o криміналістика; ~ist/ik/a криміналістичний.

krin/o кінський волос.

*kring/o бублик.

krinoid/o/j зоол. морські лілії, криноїдеї [клас Crinoidea].

krinolin/o кринолін (модна в другій половині 19 ст. широка спідниця на тонких обручах).

krinozo/o/j зоол. кринозої [підтип Crinozoa].

krinum/o бот. кринум [Crinum].

kriofor/o фіз. кріофор.

kriogenik/o фіз. кріогеника.

kriolit/o мін. кріоліт.

kriometri/o фіз. кріометрія.

krioskopi/o хім., фіз. кріоскопія.

kriostat/o фіз. кріостат.

krioterapi/o = fridoterapio.

krip/o 1. ясла, жолоб (= staltrogo); 2. фіґурне зображення народження Ісуса, шопка.

*kripl||a скалічений, покалічений; ~aĵ/o каліцтво; ~ig/i vt калічити, скалічити, покалічити, зробити калікою, завдати каліцтва; ~iĝ/і скалічитися, покалічитися, скалічіти, стати калікою; ~ul/o каліка.

І*kript/o 1. крипта, склеп; підземелля; 2. анат. крипта.

ІІ kript||a таємний; ~aĵ/o тайнопис; el~ig/i vt розшифрувати, відчитати.

kripto- мед. преф. зі знач. “таємний”, “прихований”, що вживається в наук. термінах.

kriptogam/o/j бот. криптогами (рослини, що не мають насіння).

kriptografi/o криптографія, тайнопис.

І kriptogram/o криптограма (запис, зроблений за допомогою тайнопису), шифрований лист.

ІІ kriptogram/o бот. криптограма [Cryptogramma].

kriptomeri/o бот. криптомерія [Cryptomeria].

kripton/o хsм. криптон.

kriptonim/o криптонім (літера або літери, які замість підпису ставлять іноді автори під своїми творами).

kris/o малайський кинджал.

krism/o церк. миро.

krisol||o тех. тигель (син. fandvazo); горно; ~pren/il/o хiм. захват для тигеля;

*krisp||o 1. анат. брижі; 2. брижі; жабо; ~a кучерявий, виткий; закучерявлений; зморшкуватий; ~ig/i vt завивати, робити складки, зборки, збирати; морщити; ~ig/il/o щипці (або інше знаряддя) для завивки; ~iĝ/і кучерявитися, витися.

*Krist||o Христос; *(k)~an/o християнин; (k)~an/a християнський; (k)~an/ar/o збірн. християни, християнський світ; (k)~an/ig/i vt піддавати християнізації, навертати у християнство; хрестити; (k)~an/ism/o християнство; (k)~arb/o (різдвяна) ялинка; ~o/bapt/~o рел. Хрещення Господнє, Богоявлення, Йордан, Йорданські свята, Водохреща (= Epifanio); ~nask/o Різдво (Христове); (k)~nask/a різдвяний; (k)~naska kanto колядка; kontraŭ~an/a антихристиянський; pra~an/ism/o первісне християнство; sen~an/ig/i vt дехристиянізувати.

*kristal||o кристал; ~a кристалічний, кристальний; ~aĵ/o кристалічна маса; ~ig/i vt кристалізувати; ~iĝ/i кристалізуватися; ~iĝ/o кристалізація; ~oid/o кристалоїд; ~uj/o кристалізатор; ~o/graf/o кристалограф; ~o/graf/i/o кристалографія; ~o/graf/i/a кристалографічний; ~klar/a кришталево-чистий; ~sistem/o геол., фіз. сингонія, кристалографічна система; el~iĝ/і викристалізовуватися; набувати певної форми, оформлятися; et~a, mikro~a дрібнокристалічний; ne~a некристалічний; re~ig/i vt перекристалізовувати; pseŭdo~o псевдокристал.

kristalin/o анат. кришталик; ~a sklerozo склероз кришталика.

kristalograf/o див. kristalo.

kristaloid||o фіз., хім. кристалоїд; ~a кристалоїдний.

kristaloz/o хім. кристалоза.

Kristian/o Кристіан (ім’я).

kristiani/o спорт. христіанія (різке гальмування поворотом  лиж).

Kristiani/o іст. Хрістіанія (назва Осло з 1624 по 1924 р.).

Kristin/o Крістіна, Христина (імена).

Kristofor/o Христофор (ім’я).

Kriŝn/o рел. Кришна (в індуїзмі верховне божество, одне із утілень бога Вішну).

krit||a критичний; ~a temperaturo критична температура; ~a maso критична маса; super~a надкритичний.

*kriteri/o критерій, мірило.

kriticism/o = kritikismo.

*kritik||i vt критикувати; ~o критика; literatura ~o літературна критика; критичний; ~a artikolo критична стаття; ~e критично; ~aĉ/i vn займатися критиканством, критиканствувати; ~ad/o критика, критикування; ~ant/o критик (непрофесійний), особа, що критикує; ~ebl/a який можна критикувати, який підлягає критиці; ~em/a схильний критикувати, критично налаштований; ~ism/o критицизм; ~ist/o критик; mem~o самокритика; sen~a позбавлений критики, без критичних зауважень; безрозсудний, нерозсудний, нерозсудливий, нерозважний, нерозважливий.

kritm/o бот. критмум [Crithmum].

Krivij-Rih/oEU геогр., м. Кривий Ріг.

*kriz||o криза, перелом; ~a кризовий, критичний, переломний; ~ec/o критичність; ~iĝ/і ставати/робитися критичним; ~okaz/a запасний.

krizalid/o лялечка (комахи).

*krizantem/o бот. хризантема [Chrysanthemum].

Krizip/o Хрисип (давньогрецький філософ-стоїк).

krizoberil/o мін. хризоберил.

krizokal/o томпак (сплав).

krizolit/o мін. хризоліт.

krizomel||o ент. листоїд [Chrysomela]; ~ed/o/j листоїдові [родина Chrysomelidae].

krizop/o ент. золотоочка [Chrysopa].

krizopraz/o мін. хризопраз.

krizospleni/o бот. жовтяниця [Chrysosplenium].

Krizostom/o рел. Златоуст; Johano ~o Іван/Іоан Златоуст.

krizotil/o мін. хризотил.

kroat||o хорват; ~a хорватський; (K)~i/o Хорватія; ~in/o хорватка; (K)~uj/o = (K)~io; ~serb/a, serb/o~a lingv/o сербсько-хорватська мова.

*kroĉ||i vt чіпляти, зачіплювати, зачіпляти, зачепити, почепити, причіплювати, причіпляти; захопити гаком; зчіплювати, зчіпляти; ~u vin al mi! чіпляйся за мене!; si/n ~i, ~iĝ/i учепитися, зачепитися; ~il/o гачок; гак; вішалка; al~ig/i vt причіплювати, причіпляти, зачіплювати, зачіпляти; al~iĝ/і причіплятися, зачіплятися; de~i vt, mal~i vt знімати з гака, вішалки, відчіпляти.

kroĉet||i vt плести/в’язати гачком; ~aĵ/o в’язання; ~il/o в’язальний гачок.

krokant/o кул. ґрильяж.

kroked/o кул. крокет.

kroket/o крокет (гра).

krokiz||o крокі (нашвидку зроблений начерк кресленика); ~i vt робити крокі.

*krokodil||o зоол. крокодил [Crocodylus]; ~a крокодилів, крокодилячий; ~a ledo крокодиляча шкіра; ~aj larmoj крокодилячі сльози; ~i vn розм. говорити національною мовою серед есперантистів; ~et/o розм. прищіпка для білизни; ~ul/o/j крокодили [ряд Crocodylia].

krokus/o бот. шафран [Crocus].

*krom I. прийм. крім, опріч, розм. окрім; ne estas Dio ~ Mi немає Бога, крім Мене; ~ Petro tie estis ankoraŭ du personoj крім Петра там було ще дві особи; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a додатковий; ~e додатково, крім/опріч того, поза тим; ~aĵ/o додаткова річ; додаток; ІІІ. преф. зі знач. прийм.: ~nomo прізвисько, кличка; ~seĝo відкидний/приставний стілець.

krom/o = kromio.

Kromanjon||o археол. Кро-Маньйон (ґрот у французькому департаменті Дордонь);  homo de ~o кроманьйонець (представник давнього антропологічного типу сучасного виду людини, що жив в епоху пізнього палеоліту).

kromat/a хроматичний (про колір, звук).

kromatid/o біол. хроматида.

kromatin/o хім. хроматин.

kromatografi/o хім. хроматографія.

krom/balot/o довибори, додаткові вибори.

krom/ĉar/o коляска (до мотоцикла і т.п.); причіп.

krom/dom/o господарська будівля.

krom/edz||o 1. другий (третій і т.д.) чоловік (у поліандрії); 2. коханець, ~in/o 1. друга (третя і т.д.) жінка (у полігамії); 2. коханка.

krom/efik/o побічний ефект, побічна дія.

krom/foli/o вставка (до рукопису); вкладка; додаток.

kromі||o хім. хром; ~at/o хромат; ~il/o хроміл: ~(iz)i vt хромувати; ~o/flav/o хромовий жовтий (у знач. ім.), жовтий крон (фарба); ~o/klor/id/o хлорид хрому; ~o/kombin/aĵ/o/j сполуки хрому; bi~at/o, di~at/o дихромат.

krom/inform/o додаткове повідомлення, додаткова інформація.

kromit/o мін. хроміт.

kromleĥ/o археол. кромлех (споруда часів неоліту й бронзового віку, з великих, окремо поставлених каменів у вигляді огорож).

kromofor||o фіз. хромофор; ~a хромофорний.

kromofotografi/o хромофотографія.

kromolitografi/o хромолітографія.

kromoplast/o біол. хромопласт.

kromosfer/o астр. хромосфера.

kromosom||o біол. хромосома; homolog/a/j ~o/j гомологічні хромосоми; ne/seks/a ~o аутосома, будь-яка хромосома, за винятком статевих хромосом (син. aŭtosomo); seks/a ~o гетерохромосома, статева хромосома (син. heterosomo); ~a хромосомний; ~ar/o хромосомний набір; ~par/o диплоїдний (або подвоєний) хромосомний набір.

kromotipi/o друк. хромотипія.

krom/produkt/o побічний, додатковий продукт.

Kromvel/o іст. Кромвель (діяч Англійської буржуазної революції 17 ст.).

*kron||o 1. вінок, вінець; flora ~о вінок з квітів; dorna ~о терновий вінець; 2. корона, вінець; reĝa ~о королівська/царська корона; 3. крона (дерева); 4. крона (грошова одиниця); 5. коронка (зовнішня частина зуба); ~i vt вінчати; увінчувати; коронувати; насаджувати коронку; la palacon ~as kupolo палац увінчує купол; ~ad/o увінчання; коронування, коронізація; ~aĵ/o коронка (на зіпсований зуб); ~et/o вінець, віночок; перен. незайманість; perdi sian ~eton загубити вінок (утратити незайманість); ~princ/o кронпринц; ~tegment/o буд. шведський дах.

Kron/o 1. міф. Кронос, Крон (батько Зевса); 2. астр. Корона.

kronaksi/o біол. хронаксія.

I*kronik||o літопис; хроніка; ~a літописний, хронікальний; ~ist/o літописець; хронікер.

II kronik/a хронічний.

kronograf||o фіз. хронограф; ~a хронографічний.

*kronologi||o хронологія; ~a хронологічний.

*kronometr||o хронометр; ~i vt хронометрувати; ~i/o хронометрія; ~i/a хронометричний; ~ist/o хронометрист.

kronostratigrafi/o геол. хроностратиграфія.

*krop/o 1. орн. воло; 2. нрк. = strumo.

krosopterig/o/j іхт. кистепері [підклас Crossopterygii].

krotal/o зоол. гримучник, кротал [Crotalus] (cин. sonserpento).

krotalari/o бот. кроталярія [Crotalaria].

kroton/o бот. кротон [Croton].

*kroz||i vn мор. крейсувати; ~ad/o крейсерство, крейсерське плавання; ~ist/o крейсер (= krozŝipo); ~misil/o крилата ракета; ~o/ŝip/o крейсер; help/a ~oip/o допоміжний крейсер.

krozofor/o бот. хрозофора [Chrozophora]; tinktur/a ~o хризофора фарбувальна [C. tinctoria].

*kruc||o прям., перен. хрест; la Ruĝa (K)~o Червоний Хрест; la Suda (K)~o астр. Південний Хрест; ~a 1. хресний; хрестовий; 2. перехресний; 3. вирішальний (про експеримент); ~e навхрест; ~i, ~ig/i vt у різн. знач. схрещувати; складати навхрест; ~ad/o схрещування; перетинання; ~iĝ/і схрещуватися, перехрещуватися, перетинатися; ~iĝ/ej/o перехрестя; ~ist/o хрестоносець (= kruckavaliro); *~um/i vt розпинати на хресті; ~um(ad)o розп’яття, розпинання на хресті; ~aranĝ/a бот. перехресний; ~bek/ul/o орн. шишкар (= loksio); ~brak/o ел. хрестовина (на стовпі електропередач); ~o/flor/o/j хрестоцвіті, капустяні (= brasikacoj); ~kap/o тех. крейцкопф, повзун; ~kavalir іст. хрестоносець; ~lign/o фанера; ~lok/o схрещення, перехрестя; ~mast/o мор. бізань-щогла; ~milit/o, ~milit/ir/o хрестовий похід; ~pas/i vt об’їжджати/обганяти на перехресті; ~o/plak/i vt виготовляти фанеру; ~plak/aĵ/o фанера; ~referenc/o посилання на інше місце в цій же книжці; ~o/sign/o хресний знак, знак хреста; ~o/sign/i vt хрестити, робити хресні знаки; ~osigni sin хреститися; ~vort/o кросворд; de~ig/i vt знімати з хреста; disvt схрещувати, складати у формі хреста; inter~iĝ/o 1. анат. перехрестя; 2. біол. кросинговер, перехрест;

krucifer/o/j бот. хрестоцвіті (= brasikacoj).

*krucifiks/o розп’яття (фіґурне зображення).

*kruĉ||o гле(чи)к, кухоль, дзбан; ◊ longe ĉerpas la ~o, ĝis ĝi fine rompiĝas до пори збан воду носить.

*krud||a 1. сирий, необроблений; ~a pasto сире тісто; ~а lignaĵo необроблена деревина;, (про виріб ще) грубий, незграбний;  2. грубий, суворий, різкий; вульґарний, брутальний, непристойний; неотесаний; ~e у сирому виді, у необробленому виді; грубо, різко; вульґарно, брутально, непристойно; ~aĵ/o 1. сировина; 2. грубість, різкість; брутальність, непристойність; ~ec/o 1. необробленість; 2. грубість, різкість; вульґарність,брутальність, непристойність; некультурність; ~ul/o груба, невихована людина, грубіян, розм. неотеса; ~fer/o залізна руда; ~material/o сировина, необроблений матеріал; ~nutr/aĵ/o сира/рослинна їжа; mal~a оброблений; делікатний, витончений

*kruel||a жорстокий, лютий; ~e жорстоко, люто; ~aĵ/o жорстокий, нелюдський вчинок; ~ec/o жорстокість, лютість; ~ul/o жорстока, груба людина.

kruor/o фіз. кров’яний згусток, згусток крові (син. sangokoagulaĵo).

*krup/o мед. круп.

krupier/o круп’є (співвласник картярського будинку, а також банківник і розпорядник гри в ньому).

krupuk/o кул. крупук, крабовий млинець (індонезійська страва).

*krur||o 1. нога (від ступні до коліна); гомілка, голінка; 2. ніжка (столу, стільця і т.п.); veturi sur sia paro da ~oj їхати на своїх двох, їхати верхи на палиці; ~a ножний; гомілковий; ~ing/o іст. наколінник (частина обладунку); ~ing/o/j краги; гамаші; ~um/o штанина, холоша; халява; ~falĉ/o розм. підніжка; ~kruc/e зі схрещеними ногами, схрестивши ноги; ~ruband/o підв’язка для панчіх; ~zon/o (кругла) підв’язка (для панчіх);  inter~ig/i vt брати/узяти між ноги/коліна; unu~a одноногий; kurb/a~a кривоногий; ŝajn~o зоол. псевдонога.

*krust||o 1. кора; кірка; 2. (хліба і т.п.) скорина, скоринка, шкуринка; 3. мед. струп; tera ~о земна кора; pana ~о хлібна шкуринка; ~aĵ/o страва з хрусткою оболонкою (пиріг, крокет і т.п.); ~ec/a хрусткий; ~et/o скоринка, окраєць (хліба); ~iĝ/і покриватися/укриватися кіркою, скоринкою; ~iĝ/o окислювання, покриття кіркою; ~ul/o/j = krustacoj; en~i vt інкрустувати (= inkrusti).

krustac/o/j зоол. ракоподібні [клас Crustacea].

*krut||a крутий; стрімкий; ~а ŝtuparo круті сходи; ~a monto крута гора; ~aĵ/o крутість, стрімкість, стрімчастість, укіс; ~i vn бути крутим, стрімчастим; inter~ej/o ущелина; mal~a пологий.

kruzejr/o крузейро (бразильська грошова одиниця).