A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

Продовження >

ko- ко… (преф., що означає об’єднання, спільність, сумісність).

koadjutor/o церк. коад’ютор (помічник і наступник єпископа).

koagul||i vt хім. коагулювати, спричиняти коагуляцію, звурджувати; ~ad/o зсідання, звурджування, коагуляція; ~aĵ/o хім. коагулят, згусток, осад; ~ant/o, ~il/o хім. коагулянт; ~iĝ/i коагулюватися, зсідатися, звурджуватися; anti~ant/o антикоагулянт; tro~iĝ/em/o мед. надмірне зсідання крові.

*koaks||o кокс; ~ig/i vt коксувати, виробляти кокс, проводити коксування; ~ig/ad/o, ~ig/o коксування.

koal/o зоол. коала [Phascolarctos cinereus].

koalici||o коаліція; ~i vn створювати коаліцію, входити до коаліції.

koan/o анат. хоана.

kob/o кобо (розмінна монета Ніґерії).

*kobaj/o зоол. кавія (звичайна), морська свинка (звичайна) [Cavia porcellus].

*kobalt/o хім. кобальт.

kobe/o бот. кобея [Cobaea].

Kobe/o геогр., м. Кобе.

kobitid||o іхт. в’юн [Cobitis]; ~ed/o/j в’юнові [родина Cobitidae].

Kobol/o інформ. Кобол (мова програмування).

*kobold/o мiф. домовик; лісовик; ґном; arbara ~o лісовик; hejma ~o домовик.

kobr/o зоол. кобра; egipt/a ~o кобра африканська, гайя, аспід [Naja haje] (син. aspido); hind/a ~o кобра індійська, окулярна/очкова змія [Naja naja].

kobz||oEU муз. кобза; ludi ~on грати на кобзі; ~ist/o кобзар.

Kocit/o міф. Кокіт, Коціт (притока Стікса).

koĉ||o ент. псевдощитівка; кошеніль, червець [Coccus]; ~ed/o/j псевдощитівкові [родина Coccidae].

koĉenil/o кошеніль, кармін (фарба).

koĉer/o кучер, візник; (K)~o астр. Візничий (сузір’я).

koĉinĉin||o c.-г. кохінхіна (порода курей); (K)~i/o геогр. Кохінхіна (колишня назва Пд. В’єтнаму).

kod||o 1. юр. кодекс; civila ~o цивільний кодекс; kriminala ~o кримінальний кодекс; 2. код; gena ~o генетичний код; telegrafa ~о телеграфний код; du/um/e ~it/a dek/um/a ~o інформ. двійково закодований десятковий код; ~er/o 1. частина коду; 2. = ~ono; ~ig/i vt кодифікувати, кодувати; ~ig/o, ~ig/ad/o кодування, кодифікація; ~on/o біол. кодон, триплет; ~vort/o код, кодове слово, шифр; anti~on/o = kontraŭ~o; kontraŭ~er/o = kontraŭ~ono; kontraŭ~on/o біол. антикодон; mal~i vt розкодовувати, розшифровувати.

kodak/o кодак (фотоапарат).

kodein/o фарм. кодеїн.

kodeks/o 1. кодекс (стародавня книга); 2. заст. = farmakopeo.

kodicil/o юр. приписка до заповіту; додаткове розпорядження.

kodon/o біол. кодон, триплет (= kod/on/o).

*koeficient/o коефіцієнт; ~o de amortiz/o коефіцієнт амортизації; temperatur/a ~o коефіцієнт температури; ~o de atenu(iĝ)o фіз. коефіцієнт згасання; ~o de inter/indukt/o фіз. коефіцієнт взаємної індукції; ~o de propag/o фіз. коефіцієнт розширу/розширення.

koendu/o зоол. коенду [Coendu].

koenzim/o = kunenzimo (див. enzimo).

kofe/o бот. кавове дерево, кава [Coffea].

kofer/o лавсонія, хна (= lavsonio).

koferdam/o 1. мор. кофердам; 2. буд. водонепроникне кріплення; перемичка; кесон для підводних робіт.

*kofr||o кофр, скриня, cундук; ~uj/o авт. баґажник.

kogn||i vt філос. пізнавати істину; ~o, ~ad/o пізнання істини; ~a пізнавальний.

kognat/o юр. когнат (родич по жіночій лінії).

kohen/o рел. коген, (єврейський) священик.

koher||i vn бути цілісним, взаємопов’язаним, складним, узгодженим; ~a цілісний, зв’язний, складний, узгоджений, когерентний; ~(ec)o цілісність, зв’язність, узгодженість, когерентність; ~il/o ел. когерер; ne~a, sen~a незв’язний, нескладний.

Kohinur/o мін. Кохінур (знаменитий діамант).

kohob/i vt хiм. кількаразово ректифікувати/дистилювати.

kohort/o іст. когорта.

Koĥ||o Кох (німецький медик); ~a bacilo паличка Коха.

*koincid||i vn збігатися, відбуватися одночасно; ~o збіг; ~ig/i vt влаштовувати збіг; призводити до збігу, спричиняти збіг.

koit||i vn фізіол. злягатися; ~o злягання, статевий акт, коїтус; interrompita ~o перерваний статевий акт.

kojl||o анат. ободова кишка; ~it/o мед. коліт, запалення слизової оболонки товстої кишки; ~o/bacil/o бакт. кишкова паличка, колібактерія; ~o/bacil/oz/o мед. колібактеріоз; ~ektomi/o мед. видалення ободової кишки; ~o/stomi/o мед. колостомія.

*kojn||o клин; ~i, ~um/i vt забивати клин, заклинювати; ~et/o клинець, клинок; ~o/dent/o анат. ікло (= kanino); ~o/form/a клиноподібний, клинчастий; ~o/skrib/o клинопис.

kojon||o вульґ., анат. яйце (= testiko); ~uj/o вульґ. калитка, мошонка (= skroto).

kojot/o зоол. койот, луговий вовк [Canis latrans) (син. prerilupo).

kojp/o зоол. нутрія напівводяна [Myocastor coypus] (син. miokastoro).

*kok||o 1. півень, курка [Gallus gallus]; hinda ~o = meleagro; trompita ~o = kokrito; 2. бакт. (cкорочена форма від mikrokoko) мікрокок; ~aĵ/o курятина; ~ej/o курятник; *~et/o півник; *~id/o курча; ~id/aĵ/o курча (м’ясо, страва); ~id/et/o курчатко; *~in/o курка; ~in/aĵ/o курка, страва з курки; ~in/blek/i vn кудкудакати; ~in/ej/o = ~ejo; ~ist/o пташник; ~batal/o бій півнів; ~o/bird/o/j орн. куроподібні (= galinoformaj); ~o/kri/i vn піяти, співати, кукурікати; vir~o півень.

koka||o бот. кока, кокаїнове дерево, кокаїновий кущ [Erythroxylum coca]; ~in/o хiм. кокаїн; ~in/ism/o мед. кокаїнізм; ~in/o/mani/o кокаїноманія.

kokakol(a)/o кул. кока-кола.

*kokard/o кокарда.

kokcidi||o зоол. кокцидія [Coccidia]; ~oz/o мед. кокцидіоз.

kokcig/o анат. куприк.

*kokcinel/o ент. сонечко [Coccinella].

kokerik||o кукуріку (син. kikeriko); ~i vn кукурікати.

*koket||a кокетливий; ~i vn кокетувати; ~ad/o кокетування; ~ec/o кокетство, ~ul/in/o кокетка.

kokl/o бот. коломбо, кукольван [Cocculus].

kokle/o анат. завитка.

kokleari||o бот. ложечниця [Cochlearia]; oficin/a ~o ложечниця лікарська [C. officinalis].

*kokluŝ||o мед. коклюш; ~oid/a коклюшеподібний.

kokolit||o бот. коколіт [Coccolithus]; ~ul/o/j коколітофориди [група Coccolithophorida].

kokolob/o бот. коколоба [Coccoloba].

*kokon||o кокон; ~ej/o кокономотальна фабрика.

*kokos||o бот. 1. кокос, кокосова пальма [Cocos]; 2. кокос, кокосовий горіх; ~uj/o, ~arb/o = ~o 1; ~buter/o кокосове масло; ~nuks/o кокосовий горіх; ~palm/o = ~o 1; ~rasp/aĵ/oj кокосова стружка; ~suk/o кокосовий сік, кокосове молоко.

kokotraŭst/o орн. костолуз [Coccothraustes] (син. kernrompulo).

kokr||i vt зраджувати (у подружньому житті), порушувати подружню вірність, наставляти роги; ~it/o рогоносець, зраджений чоловік.

*koks||o анат. стегно, клуб; таз; ~a клубовий; apogi la manojn sur la ~on узятися в боки; ~a osto див. koksosto; ~it/o мед. коксит, запалення кульшового суглоба; ~algi/o мед. коксалгія; ~mezur/o обхват стегон; ~o/pati/o захворювання кульшового суглоба; ~ost/o анат. клубова кістка.

koktel||o коктейль; ~glas/o фужер, склянка для коктейлів. 

*kol||o шия, шийка; горло; preni iun ĉe la ~o узяти кого-н. за шию/карк; ~o de botelo шийка/горло пляшки; ~et/o шийка, шиєчка; *~um/o комір; ~brid/o = duonbrido; en/o нашийник; ~dolor/o ревматичний біль у шиї (= tortikolo); *~har/o/j грива; ~ring/o кольє; ґердан (= koliero); ~romp/a карколомний; irm/il/o колорадка (прямокутна біла смужка, яку носять під шиєю священики); ~tord/iĝ/o мед. ревматичний біль у шиї (= tortikolo); ~tord/ul/o ент. крутиголовка (= jingo); ~tru/o отвір/проріз для шиї; ~tuk/o галстук; хустка на шию; ĉirkaŭ~o 1. намисто, коралі, кольє; 2. нашийник; ĝis~e: ĝis~e armita озброєний до зубів; post~o холка.

Kol/a геогр.: ~a duoninsulo Кольський півострів.

kola||o 1. бот. кола [Cola]; 2. кола (тонізуючий напій); ~nuks/o горіх кола, гуру.

kolagen/o хім. колаген.

kolaps||o мед. колапс; настання різкої слабості; ~i vn перебувати в колапсі; ~o/terapi/o колапсотерапія.

kolargol/o хім. коларгол.

kolat/i vt цідити, проціджувати, фільтрувати (н-д, через марлю).

kolatitud/o астр. висота екватора.

kolazion||i vn, vt їсти підвечірок, підвечіркувати; ~o підвечірок.

kolb/o приклад (рушниці); рукоятка (пістолета).

*kolbas||o ковбаса; fumaĵita ~o копчена ковбаса; mola ~o варена ковбаса; speco de ~o сорт ковбаси; ~a ковбасний; ~aĵ/o ковбасна начинка, ковбасний фарш; ~et/o сосиска; ~ist/o ковбасник.

Kolĉid/o іст. Колхіда (причорноморський реґіон на південь від Кавказу).

kolĉik||o бот. пізньоцвіт, пізноцвіт [Colchicum]; tun/a ~o пізньоцвіт осінній [C. autumnale]; ~in/o хім. колхіцин.

koldkrem/o кольдкрем (косметичний крем).

I kole||o хім., мед. жовч (вживається як преф. холе-); ~at/a acid/o хім. жовчна кислота; ~cist/o анат. жовчний міхур (= galveziko); ~cist/it/o мед. запалення жовчного міхура, холецистит; ~emi/o мед. холемія, жовтяниця; ~kalciferol/o хім., мед. холекальциферол, вітамін D3; ~sterol/o фізіол. холестерин; ~sterol/emi/o мед. холестеремія (наявність жовчі у крові).

ІІ kole/o заст. = plektranto.

koleagog/a мед. жовчогінний.

koleangit/o мед. холангіт, запалення жовчних проток.

koledok/o анат. жовчна протока.

*koleg||o 1. колеґа; товариш по роботі; 2. заст. товариш; ~ar/o 1. товариство, компанія; 2. колеґія; ~ar/a див. kolegia; ~ec/o 1. товариськість; 2. колеґіальність.

*kolegi||o1. колеґія; 2. коледж; колеж (у Франції); ~a колеґіальний; ~an/o 1. член колеґії; 2. учень/студент коледжу/колежу

*kolekt||i vt збирати, колекціонувати; ~i informojn збирати інформацію; ~i monon збирати гроші; ~i poŝtmarkojn колекціонувати/збирати поштові марки; ~i siajn pensojn зібратися з думками; ~o збірка, колекція; ~a 1. колекційний; 2. колективний; ~ad/o збирання, колекціонування; ~ant/o 1. збирач; 2. збирач, колекціонер; ~iĝ/i збиратися; ~il/o 1. колектор; 2. збирна лінза; 3. тролей, роликовий струмознімач (= troleo); ~ist/o 1. збирач; фін. інкасатор; 2. геол. колектор; ~uj/o 1. тех. колектор; 2. скарбничка, скарбона, карнавка (= ŝparmonujo); ~o/ring/o кільце колектора, колекторне кільце; al~iĝ/і приєднуватися; en~i vt збирати, нагромаджувати; re~i vt збирати, поєднувати; refortojn зібратися з силами.

*kolektiv||a 1. колективний, спільний; 2. лінґв. збірний (про ім., займ.); ~o колектив; ~ec/o колективність; ~ig/o колективізація; ~ism/o колективізм; ~ist/o колективіст.

kolektor/o нрк. = kolektilo 1.

kolelitiaz/o мед. холелітіаз, утворення каменів у жовчних протоках.

kolembol/o/j ент. ногохвістки [ряд Collembola].

kolemi/o = koleemio.

kolenkim/o бот. коленхіма (одна з первинних механічних тканин рослини).

koleopter/o/j ент. твердокрилі, жуки [ряд Coleoptera].

koleoptil/o бот. колеоптиле, колеоптиль (перший верхній листок у злаків) (син. ĝermingo).

koleoriz/o бот. колеориза (плівчаста піхва, що оточує зародковий корінь у злакових) (син. radikingo).

*koler||i vn гніватися, злитися, злоститися, сердитися; kiel vi povas ~i kontraŭ li? як ти можеш сердитися на нього?; mi ~as pri ŝi я гніваюсь на неї, я злий на неї; *~a сердитий, злий, гнівний, роздратований; *~o гнів, злість; ~et/a злегка сердитий; ~eg/o лють; ~eg/i vn лютувати, лютитися, скаженіти, шаленіти, навісніти, шаліти, казитися, розм. біситися; ~em/a дратівливий, дратливий, дразливий, запальний; ~et/i vn дутися, злегка сердитися; ~ig/i vt гнівити, сердити, злити, злостити, лютити, дратувати, виводити з себе, розм. бісити; ~iĝ/em/o дратівливість, дратливість, дразливість; ~kri/i vn репетувати, викрикувати; ~mut/iĝ/i vn дутися, злитися; ek~i vn розізлитися, роздратуватися, спалахнути, зірватися; *ek~em/a дратівливий, дратливий, дразливий, запальний; post~o злопам’ятність, злопам’ятство, злопам’ятливість; злоба; sen~e без гніву, спокійно, холоднокровно.

kolera/o = ĥolero.

kolerik||a холеричний; ~ul/o холерик.

kolesterin/o = kolesterolo.

kolesterol/o див. sterolo.

kolĥoz||o іст. колгосп; ~a колгоспний; ~a mastrumado колгоспне господарство; ~an/o колгоспник.

kolibacil/o = kojlobacilo.

kolibi/o бот. колібія [Collybia].

*kolibr/o орн. колібрі (спільна назва маленьких птахів з родини Trochilidae) (cин. muŝbirdo).

kolier/o кольє, намисто.

*kolik/o мед. колька, різь.

kolіkl/o анат. горбик, горбок.

kolimat||i vn астр., геод. колімувати, створювати колімацію; ~o колімація; ~il/o коліматор.

*kolimb/o заст. = gavio.

kolin||o хім., біол. холін; ~esteraz/o холінестераза.

koliri/o фарм. краплі для очей.

kolit/o = kojlito.

*kolizi||o колізія; зіткнення; конфлікт; ~о de interesoj зіткнення інтересів; ~i vn, vt зштовхнутися, зіткнутися; вступити в конфлікт; врізатися (про автомобіль і т.п.); ~fuĝ/int/o особа, що вчинила наїзд/зіткнення і втекла з місця пригоди.

kolkotar/o хім. колькотар, червоний окис заліза.

kolob/o зоол. товстотіл [Colobus].

kolobom/o мед. колобома.

kolocint/o бот. колоцинт, колоквинт, гірський гарбуз [Citrullus colocynthis].

*kolodi/o хім. колодій.

І*kolofon/o хем., тех. каніфоль.

ІІ kolofon/o друк. колофон, вихідні дані (у рукописах і стародрукованих книгах).

kologaritm/o мат. кологарифм.

koloid/o хім. колоїд.

kolokazi/o бот. таро, колоказiя [Colocasia].

kolokint/o = kolocinto.

kolokv/o 1. невеликий симпозіум; 2. колоквіум.

Koloman/o Коломан (ім’я).

*kolomb||o орн. голуб [Columba]; sovaĝa ~o дикий голуб; ~a голубиний, голуб’ячий; ~ed/o/j голубині [родина Columbidae]; ~ej/o голубник; ~et/o голубок; ~id/o голуб’я; ~in/o голубка; ~um/i воркувати (тж перен.), воркотати, туркотати (= kveri); ~o/form/a/j голубоподібні [ряд Columbiformes]; ~o/kolor/a сизий; vir~o голуб-самець.

Kolomb/o геогр. Коломбо (столиця Шрі Ланки).

kolombi/o = niobo.

Kolombi||o геогр., кр. Колумбія; (k)~a колумбійський; (k)~an/o колумбієць; (k)~an/in/o колумбійка.

Kolombin/o Коломбіна (персонаж італійської комедії).

І*kolon||o 1. арх., буд. колона, стовп; ~o de malhonoro, malhonora ~o іст. ганебний стовп (= pilorio); 2. військ. колона; 3. = kolumno; ~ar/o колонада; ~eg/o опора; стовп (= piliero); ~ej/o колонада; ~et/o стовпчик; ~amas/o купа, штабель; inter~o проміжок/відстань між колонами; mult~a з багатьма колонами; sur~aĵ/o антаблемент (= entablemento).

ІІ kolon/o колон (грошова одиниця Сальвадору і Коста-Ріки).

*kolonel||o полковник; sub~o підполковник.

*koloni||o у різн. знач. колонія; ~a колоніальний; ~i vt засновувати колонію/колонії, селитися колоніями; ~ad/o заснування колоній, поселення колоніями; ~an/o колоніст (житель колонії); ~ig/i vt колонізувати; ~ig/o колонізація; ~ism/o колоніалізм; ~ism/a: ~isma politiko колоніалістська політика; ~ist/o колонізатор; kontraŭ~ism/o антиколоніалізм.

Kolonj||o геогр., м. Кельн; ~a akv/o одеколон.

koloptoz/o мед. колоптоз (опущення товстої кишки).

*kolor||o колір, барва, забарвлення; колорит; масть (у картах); тембр (звуку); prezenti ion en roza ~о представляти що-н. у рожевих барвах; perdi la ~on вицвітати, вигоряти, втрачати колір, знебарвлюватися; ◊ de sama ~o, de sama valoro обоє рябоє; яке їхало, таке здибало; ~a кольоровий; ~a foto кольорова фотографія; ~i vt барвити, забарвлювати, надавати забарвлення; ~aĵ/o кольорова/барвиста річ; ~ar/o колорит; ~ig/i vt фарбувати, зафарбовувати; ~ig/il/o фарба, рідше краска; ~ig/ist/o фарбар, красильник; ~iĝ/і барвитися, забарвлюватися, набирати забарвлення; ~il/o барвник; ~ist/o мист. колорист; ~blind/ec/o мед. дальтонізм; ~blind/ul/o дальтонік; ~konserv/a світлостійкий; ~o/metr/o колориметр; ~ometr/i/o колориметрія; ~reakci/o кольорова реакція; ~riĉ/a барвистий, багатокольоровий; du~a двоколірний, двобарвний; ek~iĝ/і забарвитися, набрати кольору; mal~iĝ/і знебарвлюватися, обезбарвлюватися; mult~a, mult/e~a барвистий, багатобарвний, багатокольоровий, строкатий; plur~o = mult~a; sen~a безбарвний; sen~ig/i vt знебарвлювати, обезбарвлювати; sen~iĝ/і вицвітати, вигоряти, втрачати забарвлення, знебарвлюватися, обезбарвлюватися; trans~i vt відбиватися, переходити на що-н. (про колір); tri~a триколірний, трибарвний; tri~et/o бот. братки (= trikolora penseo); unu~a однотонний, одноколірний, однобарвний. Прим. kolor уживається замість суф., для означення подібності до певного предмета, н-д: kaŝtan~~ a каштановий; roz~a рожевий і т.п.

Kolorad||o геогр., р. Колорадо; ~i/o, ~land/o Колорадо (американський штат).

koloratur/o муз. колоратура.

*kolos||o колос, велетень; la (K)~o de Rodiso іст. Колос Родоський ~a колосальний.

Kolos/o іст., м. Колос.

Kolose/o іст. Колізей.

kolostr/o молозиво.

kolpit/o = vaginito.

*kolport||i vt торгувати, розносячи товари; ~ist/o (торговець-) рознощик, мандрівний торговець, іст. коробейник; книгоноша.

koltr/o тех. передплужник.

*kolubr||o зоол. полоз [Coluber]; ~ed/o/j вужеві [родина Colubridae].

Kolumb||o іст. Колумб (один із відкривачів Америки); ~i/o геогр. Колумбія (федеральний округ США); Brit/a ~i/o геогр. Британська Колумбія (канадська провінція).

kolumbari/o колумбарій (сховище урн із прахом при крематорії).

kolumbit/o мін. колумбіт.

kolumel/o бот., зоол. колонка, стовпчик.

*kolumn/o 1. cтрій, колона; мор. кільватер; la kvina ~о перен. п’ята колона; 2. друк. колонка, шпальта, стовпець.

kolur/o астр. колюр.

kolute/o бот. міхурник [Colutea] (син. vezikarbusto).

kolutori/o мед. ліки для полоскання горла і рота.

koluzi/o юр. змова, таємна угода.

*kolz/o бот. ріпак, кольза (= oleonapo).

*kom||o кома; meti ~on поставити кому; decimal/a ~o кома в десятковому дробі; sub~o друк. підбуквений знак (у вигляді коми) (н-д, у румунській букві ş).

koma/o муз. кома.

*komand||i vt 1. командувати, наказувати; 2. керувати, управляти; ~o команда, наказ; ~ant/o командир; комендант; ~ant/ej/o, ~ej/o командний пункт; комендатура; ~ant/ar/o командування; ~oambr/o тех. операторська (ім.); ~o/dosier/o інформ. командний файл; al~i vt прикомандирувати; ĉef~ant/o головнокомандуючий; for~i vt відряджувати, відкомандирувати; tele~i vt управляти/керувати по радіо.

*komandit||o фін. командитне товариство; ~i vt кредитувати, фінансувати (як член командитного товариства).

komandor/o іст., спорт. командор.

komasaci/o ліквідація черезсмужжя, укрупнення земельних ділянок.

komat||o мед. кома; ~a коматозний; ~o/gen/a коматогенний.

*komb||i vt чесати, причісувати, зачісувати; si/n ~і чесатися, причісуватися, зачісуватися; ~ad/o чесання, причісування, зачісування; ~il/o гребінь, гребінець; ~ist/o перукар; ~it/aĵ/o, ~lan/o чесана вовна; dis~i vt розчісувати; el~i vt вичісувати; mal~i vt розтріпувати, розкуйовджувати, скуйовджувати; revt перечісувати, повторно чесати/зачісувати/причісувати; retro~i vt чесати/зачісувати/причісувати дозаду;

kombajn||o с.-г. комбайн; ~ist/o комбайнер.

kombe/o геогр. ущелина.

*kombin||i vt комбінувати, сполучати, поєднувати; ~o, ~ad/o комбінування, комбінація, сполучення, поєднування, поєднання (дія); ~aĵ/o 1. комбінація (результат дії), сполучення, сполука; 2. мат. сполучення, комбінація; linear/a ~aĵ/o мат. лінійна комбінація; ~iĝ/i сполучатися, поєднуватися; ~um/o = kombinato; mal~i vt розкладати; mal~iĝ/i розкладатися, розпадатися; ~iĝ/o розклад, розпад.

kombinaci/o нрк. = kombinaĵo.

kombinat/o комбінат.

kombinatorik/o мат. комбінаторика.

kombine/o 1. комбінація (сорочка і трусики); 2. комбінензон.

kombret/o бот. комбретум [Combretum].

kombu/o бот. комбу, ламінарія пальчаста (= fingroforma laminario) (морська водорість, яку японці використовують у їжу).

*komedi||o комедія; ~a комедійний; комічний; ~i vn 1. грати комедію; 2. лицемірити; ~ant/o комедіант; ~ist/o комедійний актор; ~verk/ist/o комедіограф.

komedon/o мед. вугор.

komelin||o бот. комеліна [Commelina]; ~ac/o/j комелінові [родина Commelinaceae];~al/o/j комеліноцвіті [порядок Commelinales].

*komenc||i vt починати, розпочинати; ~a початковий; ~e спочатку; ~o початок; ~aĵ/o перший плід, перший приплід (= primico); ~ant/o початківець; ~iĝ/i починатися, розпочинатися; de~e з самого початку; re~i vt починати заново, відновлювати; re~iĝ/і починатися заново, відновлюватися.

koment||i vt коментувати, тлумачити; ~o, ~ar/o коментар; ~oj інформ. ______; ~ist/o коментатор.

*komentari||i vt коментувати, пояснювати, тлумачити; ~o коментар; ~ist/o коментатор.

*komerc||і vn займатися комерцією, торгувати; ~o комерція, торгівля; ~a комерційний, торговий; ~aĉ/i гендлювати, баришувати; *~aĵ/o товар; ~ej/o торговий дім; ярмарок; ринок; *~ist/o комерсант, торговець; ~o/centr/o торговий центр; ~dom/o торговий дім; ~haven/o торговий порт; ip/o торговий корабель, торгове судно; for~i vt спродувати.

*komet/o астр. комета.

*komfort||o комфорт, затишок, вигода; ~a комфортний, затишний, вигідний; ~e з комфортом, затишно, вигідно; mal~a, sen~a некомфортний, незатишний, невигідний.

komi/o етн. комі; (K)~land/o геогр. Комі (автономна республіка в Росії).

komofor/o бот. коміфора [Commоphora, син. Balsamodendron].

*komik||a комічний, смішний, забавний; ~ec/o комізм, комічність, забавність; ~ist/o комік (актор); ~ul/o комік, жартівник.

komiks/o розм. комікс.

*komisar||o комісар; ~ej/o комісаріат (приміщення).

komisariat/o комісаріат (державний орган).

*komisi||i vt доручати; ~o доручення; ~e за дорученням, від імені; ~ant/o поручитель; ~ist/o 1. комісіонер, аґент, посередник ; 2. розсильний (ім.); ~it/o мандатарій, уповноважений, довірений (у знач. ім.); посланець; ~ul/o посередник; ir~o купівля; plenumi ir~ojn робити покупки.

*komision||o комісія; elekta ~о виборча комісія; sub~o підкомісія.

kоmisur/o 1. анат. з’єднання, спайка; 2. бот. спайка.

*komitat||o комітет; ekzekutiva ~о виконавчий комітет; ~a комітетський; ~an/o член комітету.

*komiz||o прикажчик (у магазині), продавець; migra, vojaĝa ~о комівояжер; ~in/o продавщиця.

komoci||o мед. струс, комоція; cerba ~o струс мозку; ~i vt струшувати.

*komod/o комод.

komodor/o військ. комодор, контр-адмірал (= subadmiralo).

Komor/o/j геогр. 1. Коморські острови; 2. Коморські Острови (д-ва).

kompakt||a компактний, щільний, збитий; густий (про текст); стислий (про стиль); твердий, забитий (про ґрунт); ~ec/o компактність, щільність; ~ig/i vt робити компактним, ущільнювати; трамбувати ; mal~a пухкий, нещільний; рідкий (про тканину); mal~ig/i спушувати, розпушувати.

kompan/o приятель; розм. дружок.

*kompanі||o у різн. знач. компанія, товариство, громада; ◊ en ~o eĉ morto faciliĝas у гурті і смерть не страшна; ~an/o, ~ul/o компаньйон.

*kompar||i vt порівнювати, зіставляти; ~o порівняння, зіставлення; en ~o kun в порівнянні з; ~o ne estas pruvo порівняння не доказ; ~a порівняльний, зіставний, компаративний; ~e (kun) порівняно (з); ~ad/o = komparacio; gradoj de ~ado лінґв. ступені порівняння;, ~ebl/a порівнянний; ~il/o фіз., тех. компаратор; ~it/e (kun) порівняно (з); ne~ebl/a, sen~a незрівнянний; ne~ebl/e, sen~e незрівнянно.

komparaci/o лінґв. ступені порівняння.

*komparativ/o лінґв. порівняльний ступінь.

komparti/o скор. від komunista partio.

*kompas||o компас; magnet/a ~o магнітний компас; giroskop/a ~o гірокомпас; ~uj/o мор. нактоуз; ~kart/o = ~rozo; ~nadl/o магнітна стрілка компаса; ~roz/o роза компаса.

*kompat||i vt змилуватися, співчувати, жаліти, жалувати; ~o милість, співчуття, жаль; ~a співчутливий; ~em/a милостивий, співчутливий, жалісливий; ~ind/a жалюгідний, бідний, нещасний, бідолашний; ~ind/ul/o бідолаха, бідняк, бідняга, бідачисько, небога; mal~em/a, sen~a безжалісний, безсердечний, жорстокий.

kompatibil||a відповідний; сумісний (= interkonvena); ~ec/o відповідність; сумісність; ne~ec/o невідповідність; несумісність; karaktera ne~eco несумісність характерів.

kompendi/o компендій, короткий посібник, короткий підручник.

*kompens||i vt компенсувати, відшкодовувати; ~o, ~aĵ/o компенсація, відшкодування; ~e 1. на відшкодування; 2. зате; ~il/o тех. компенсатор, зрівнювач; ~o/dev/o зобов’язання відшкодування (заподіяних втрат, збитків); ~o/metod/o стат. метод компенсації, нульовий метод (cин. nulmetodo); retro~ig/i vt покривати свої борги за чужий рахунок.

*kompetent||a компетентний, знаючий; mi estas ~a pri tiuj aferoj я компетентний у цих справах, я знаюся на цих справах; ~ec/o компетентність, поінформованість; ~ul/o компетентна людина; знавець; ne~a некомпетентний.

*kompil||i vt компілювати, укладати; ~o(ad)o компіляція (дія), укладання  ~aĵ/o компіляція (результат); ~il/o інформ. компілятор, транслятор; ~int/o компілятор, укладач.

kompiler/o нрк. = tradukilo.

kompleks||a комплексний; ~a demando питання в комплексі; ~o комплекс, сукупність; morb/a ~o мед. комплекс захворювань; ~ec/o комплексність.

kompleksi/o заст. комплекція, статура.

*komplement||o 1. доповнення, додаток; 2. лінґв. додаток; член речення; akcesora ~o другорядний член речення; cirkonstanca ~o обставина (= adjekto); nerekta/malrekta ~o непрямий додаток; objekta ~o додаток (= objekto); rekta ~о прямий додаток; 3. біол. комплемент; ~a додатковий.

*komplet||a повний (без пропусків); цілковитий; ~o комплект; ~ig/i vt доповнювати, поповнювати; комплектувати; ne~a неповний.

kompletiv||o лінґв. підрядне додаткове речення; ~a додатковий.

kompletori/o церк. повечер’я.

*komplez||o люб’язність, послуга, приємність; fari ~on al iu зробити послугу кому-н.; ~a люб’язний; ~i vn бути люб’язним, послужливим; ~em/a люб’язний, послужливий.

komplic||~o юр. співучасник, спільник (злочину); ~ec/o причетність, співучасть.

*komplik||i vt ускладнювати, заплутувати; tio ~as la aferon це ускладнює справу; ~ec/o складність, заплутаність; ~a, ~it/a складний, заплутаний; ~aĵ/o ускладнення, плутанина; ~iĝ/і ускладнюватиcя, заплутуватиcя; mal~i vt спрощувати.

*kompliment||o комплімент; diri (aбо fari) ~ojn al iu говорити компліменти кому-н.; ~i vt говорити компліменти/люб’язності; лестити; ~em/a люб’язний; улесливий.

*komplot||o змова; ~i vn змовлятися, робити/чинити змову; ~ant/o, ~int/o змовник.

*kompon||i vt 1. компонувати, творити композицію; писати музику;  2. хім. утворювати; ~aĵ/o 1. муз. композиція; 2. хім. сполука, суміш; ~ant/o складник, компонент; ~ist/o композитор; mal~i vt хім. розкладати; mal~o розклад; mal~ant/o біол. редуцент; trans~i = transponi.

*kompost||i vt друк. складати, набирати (текст); ~i permane набирати вручну; ~ad/o набирання, набір, складання; ~aĵ/o набір; ~il/o верстатка; компостер; ~ist/o складач; ~are/o обсяг/площа набору; ~erar/o помилка при наборі; ~format/o формат набору.

kompoŝt||o с.-г. компост; ~a компостний; ~i vt удобрювати компостом, вносити компост.

*kompot||o компот; ~uj/o компотниця.

kompozici/o муз. композиція (= komponaĵo).

I kompozit/a арх. композитний, складний (про ордер).

II kompozit/o/j бот. aйстрові, складноцвіті (= asteracoj).

komprador/o компрадор (у деяких країнах Сходу – тубільний купець, посередник між іноземним капіталом і місцевим ринком).

*kompren||i vt розуміти; ~i ukraine розуміти по-українськи; ~i neniujn ŝercojn не розуміти жодних жартів; sinreciproke розумітися між собою; ~o розуміння; ~aĵ/o поняття; *~ebl/a зрозумілий; *~ebl/e зрозуміло; ~ebl(ec)o зрозумілість; ~em/a тямущий, тямкий, тямовитий, кмітливий; ~et/i vt наполовину розуміти, трохи розуміти, здогадуватися; ~ig/i vt зробити зрозумілим, розтлумачити, пояснити, дати зрозуміти; ~iĝ/і розумітися; сприйматися; ~iĝ/ad/i розумітися, порозуміватися; ~il/o, ~iĝ/il/o засіб порозуміння; ~pov/o тямучість, тямущість, тямкість, кмітливість; du/on~ig/i vt дати зрозуміти з півслова; inter~iĝ/і порозуміватися, досягати взаєморозуміння; inter~(iĝ)o порозуміння, взаєморозуміння; mal~i, mis~i vt неправильно/помилково (з)розуміти; ne mis~u min! зрозумій мене правильно!; mis~o непорозуміння; ne~o, ne~ad/o нерозуміння; *ne~ebl/a незрозумілий; sub~i vt 1. мати на увазі, мати на думці, розуміти (під ким, чим); 2. лінґв. мати на увазі, мати на думці, домислювати, припускати.

*kompres/o мед. компрес; meti ~on поставити компрес.

kompresor/o тех. компресор.

*kompromis||o компроміс; fari ~on піти на компроміс; ~i vn іти/піти на компроміс, дійти до компромісу, досягти компромісу; ~ul/o угодовець; sen~a безкомпромісний, непримиренний.

*kompromit||i vt компрометувати; ~i si/n компрометуватися; ~a компрометуючий; ~ad/o компрометування; ~iĝ/і (с)компрометуватися; ~iĝ/o компрометація.

kompt||i vt тех. лічити; ~il/o лічильник (кілометрів, кіловат-годин і т.п.).

Kompton/o Комптон (американський фізик).

kompuls||i vt примушувати, заставляти; нагадувати про сплату, вимагати сплати; ~a ~o/pag/o юр. примусова сплата.

kompulsi/o псих. компульсія.

kompund||a тех. компаундний, складений; ~o компаунд.

komput||i vt 1. рахувати, обчислювати, робити викладки (за алгоритмом); 2 заст. лічити, рахувати; ~ej/o обчислювальний центр; ~ik/o інформатика, обчислювальна техніка; ~il/o 1. комп’ютер; електронно-обчислювальна машина, ЕОМ; 2. заст. лічильник (= nombrilo, mezurilo); ~ist/o обчислювач.

komputer/o, komputоr/o = komputilo.

komsomol||o іст. комсомол (радянська комуністична спілка молоді); (k)~an/o комсомолець.

komtang/o кул. корейський бульйон з волових кісток.

*komun||a загальний, спільний; ~а saĝo здоровий глузд; ~e разом, спільно; ~e konata загальновідомий; ~ig/i vt 1. узагальнювати; 2. усуспільнювати; ~ism/o комунізм; ~ism/a комуністичний; ~ist/o комуніст; ~ist/a комуністичний. ~on/a/j мат. сумірні (про числа; = kunmezureblaj); *~um/o комуна; громада; la (K)~o de Sendependaj Ŝtatoj Співдружність Незалежних Держав (СНД); ~(um)ano 1. комунар; 2. член громади; ~um/estr/o голова громади, керівник громади; ~e/hom/a спільнолюдський; ~uz/a загального користування, спільний; ne~a особистий, приватний; kontraŭ~ism/o антикомунізм; kontraŭ~ism/a антикомуністичний; ne~a особистий, приватний.

*komuni||i vt рел. причащати; ~o причастя; ~iĝ/i причащатися, приймати причастя, приступати до причастя.

*komunik||i vt повідомляти, передавати; ~і novaĵon повідомити новину; ~a комунікаційний; ~o, ~aĵ/o повідомлення, комюніке; ~ad/o повідомлення, комунікація, зв’язок; тех. передача; ~ebl/a комунікабельний; мед. заразний; ~ej/o прохід; ~em/a комунікабельний; товариський; ~iĝ/i підтримувати зв’язки; спілкуватися; ~iĝ/o комунікація, зв’язок, сполучення, контакт; порозуміння; poŝta ~iĝo поштовий зв’язок; ~il/o засіб комунікації, зв’язку; ~ist/o військ. зв’язківець; ek~iĝ/і зв’язатися, сконтактуватися; порозумітися; inter~a міжкомунікаційний; inter~i vn підтримувати контакти; inter~ig/i vt з’єднувати, поєднувати, сполучати; inter~iĝ/і з’єднуватися між собою, поєднуватися, сполучатися, мати зв’язок між собою; порозуміватися mal~em/a нетовариський, замкнутий; sen~iĝ/a позбавлений комунікацій/зв’язку; ізольований, глухий; tele~iĝ/o/j телекомунікації; tele~i vt повідомляти/ передавати по телебаченню; tele~a телекомунікаційний; tele~o телеповідомлення; tele~ad/o телекомунікація, телезв’язок; tele~ej/o телевізійна студія; tele~iĝ/o телекомунікація, телеконтакт; tele~il/o телевізійний засіб інформації.

komut||i vt 1. мат. переміщати, переставляти; 2. ел. перемикати, комутувати, з’єднувати; 3. зал. переводити стрілку; ~a мат. комутативний; ~(ad)o мат. переміщення, переставляння; ел. комутація; ~ebl/a мат. переставний; ел. комутівний; ~il/o 1. ел. комутатор; перемикач; 2. зал. стрілка; ~ist/o 1. телефоніст (при комутаторі); 2. зал. стрілочник.

komutator/o = komutilo.


Продовження >