A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

ki слова, що тут не знаходяться, шукайте під ĉiабо ĥi

*kia який; ~ bruo! який шум!; ~n uniformon li portis? який мундир він носив?; ~ ajn будь-який, який би (то) не (був); ~manier/e як, яким чином, яким способом, яким робом, у який спосіб, по-якому.

*kial чому; ~ vi ne respondis al mi? чому ви не відповіли мені?; ~o причина.

*kiam коли; ~ li foriros? коли він піде?

kiang/o зоол. кіанґ [Equus hemionus kiang].

Kiant/o геогр. К’янті (реґіон у Тосканії (Італія); (k)~o к’янті (червоне сухе вино).

kiasm/o лінґв. хіазм, хіазма (перестановка головних членів речення).

kibernetik||o кібернетика; ~a кібернетичний.

kibic||o розм. (надокучливий) болільник (який підказує гравцям у карти, шахи і т.п.); причепа; ~i vn спостерігати за грою (в карти, шахи і т.п.); вмішуватися у гру, підказувати.

kibl/o рел. кібла (точка в просторі, до якої повернуті мусульмани під час молитви, тобто в напрямку до Мекки).

kibuc/o кібуц (соціалістична громада в Ізраїлі).

kiĉ/o кіч, кітч (мистецький виріб для задоволення примітивних смаків).

kidnap/i vt викрадати людей (з метою шантажу, викупу і т.ін.).

Kidron/o бібл. Хідрон (потік, що тече через Єрусалим).

*kie де; ~n куди; ~ li estas kaj ~n li iros? де він є і куди він піде?; ~ ajn будь-де, де б (то) не (було).

*kiel як; ~ vi fartas? як ся маєте?, як поживаєте?; ~ bela ŝi estas! яка вона гарна!; ~ eble plej rapide якомога швидше; ~ ajn як би (то) не було; ~a див. kia.

*kies чий; ~ libro ĝi estas? чия це книга?; ◊ scias la kato, ~ lardon ĝi manĝis знає кіт, чиє сало з’їв.

Kiev/o див. Кіjivo.

Kijiv/o, Kiev/o геогр., м. Київ.

Kijl/o геогр., м. Кіль.

Kigali/o геогр. Кіґалі (столиця Руанди).

kik/i = ŝoti.

kikar/o = talanto.

kiker/o бот. нут, нагуд [Cicer].

kikerik||i vn кукурікати, піяти; ~o кукуріку, спів півня (син. kokeriko).

Kikihar/o геогр., м. Ціцікар.

*kil||o мор. кіл; antaŭ~o штевень (= steveno); post~o ахтерштевень; bilĝ/a ~o боковий кіль.

Kilimanĝar/o геогр., г. Кіліманджаро.

kilо- кіло… (преф. в одиницях виміру зі знач. “тисяча”: ~gramo кілограм; ~kalorio кілокалорія).

kilo/bajt/o кілобайт.

kilo/cikl/o радіо кілоцикл.

kilopod/o/j зоол. губоногі [клас Chilopoda].

kilson/o 1. мор. кільсон; внутрішній вертикальний кіль; 2. ав. стрингер.

kilt/o кілт, шотландська спідничка.

kim/o = cumo.

*kimer/o прям., перен. химера; утопія (= ĥimero).

kimon/o кiмоно (японський національний верхній одяг)

kimr||o валлієць; ~a валлійський; ~in/o валлійка; (K)~uj/o геогр., кр. Валлія, Уельс; Nov/a Sud-(K)~uj/o геогр. Новий Південний Уельс (австралійський штат).

І*kin||o кіно; ~ej/o кінотеатр; ~o/skop/o широкоекранне кіно; ~o/klub/o кіноклуб; ~o/teatr/o кінотеатр (син. kinejo).

ІІ kin/o кіна (грошова одиниця Папуа-Нової Ґвінеї).

kinaz/o хім. кіназа.

kindark/o кіндарк (грошова одиниця Албанії).

kinematik||o фіз. кінематика; ~a кінематичний.

kinematograf||o кінематограф; ~a кінематографічний; ~i vt знімати фільм; ~i/o кінематографія; ~i/a див. kinematografa.

kinestez/o філос., псих. кінестезія, м’язове чуття.

kinet||a фіз. кінетичний; ~a energio кінетична енергія; ~ik||o кiнетика.

kinez||o кінез; рух, переміщення; ~ism/o мед. кінетоз; ~o/pati/o мед. морська хвороба; повітряна хвороба; ~o/terapi/o мед. кінезотерапія; ~o/terapeŭt/o, ~o/terapi/ist/o кінезотерапевт.

Kingstaŭn/o геогр. Кінґстаун (столиця Сент-Вінсента і Ґренадін).

Kingston/o геогр. Кінґстон (столиця Ямайки).

kinhidron/o хім. хінгідрон.

*kinin||o хім. хінін, хіна. ~akv/o тонік (напій); ~likvor/o аперитив, приправлений хініном.

kinkon||o бот. хінне дерево [Cinchona]; ~in/o хім., фарм. хінконін.

kinoid/a хім. хіноїдний.

kinol/o хім. хінол.

kinolin/o хім. хінолін.

kinon/o хім. хінон.

Kinŝas/o геогр. Кіншаса (столиця Демократичної Республіки Конґо).

*kio займ. що; ~ okazis? що сталося?; ~n vi volas diri? що ви хочете сказати?; ~ ajn будь-що, що б (то) не (було).

*kiom скільки; ~ ajn будь-скільки, скільки б (то) не (було); ~a котрий; ~а estas horo? котра година?; ~e маловжив. скільки; ~as? фам. котра година? (= ~a horo estas?); ~o маловжив. величина; кількість; ~op/e маловжив. у якому складі; ~ope ni estas? скільки нас?; ~foj/e скільки разів.

kiosk/o кіоск, ларьок, павільйон.

Kiot/o геогр., м. Кіото.

kip/o кіп (грошова одиниця Лаосу).

kiper/o, kipr/o тарань; копчений оселедець.

Kipr/o геогр., о-в, кр. Кіпр.

kir/o кул. аперитив з білого вина і наливки з чорної смородини.

kiral||a фіз. хиральний; ~ec/o хиральність.

*kiras||o кіраса, лати; броня, панцер, панцир, ~a одягнений у панцир, лати, броню; броньований (поїзд і т.п.); ~i vt бронювати; надягати панцир, лати; ~ul/o іст. кірасир; ~aŭt/o бронеавтомобіль, броньовик, панцерник, панцирник; ~kest/o сейф; ~plat/o броня; ~romp/a бронебійний; ~trup/oj танкові війська.

kirgiz||o киргиз; ~a киргизький; (K)~i/o геогр., кр. Киргизстан, Киргизія; ~in/o киргизка; (K)~uj/o, (K)~land/o = (K)~io.

Kiribat/o геогр., кр. Кірибаті.

Kiril/o = Cirilo.

kirk/o 1. кірха, (лютеранська) церква; 2. = cirkuo.

Kirkhof/o Кіркгоф (німецький фізик); la leĝoj de ~o закони Кіркгофа.

*kirl||i vt розмішувати, збовтувати; збивати (масло, крем); ~o вихор; вир; ~iĝ/i розмішуватися, збовтуватися; збиватися (про масло); ~il/o мішалка, збивачка; ~o/kurent/o вихровий струм; ~otorm/o циклон (= сiklono); ~o/vent/o смерч, вихор.

kirmes/o 1. кермес (пурпурна фарба); 2. = kirmesito; minerel/a ~o мін. кермесит.

kirmesit/o мін. кермесит.

kiromanci||o хіромантія (ворожіння по лініях на долонях рук); ~an/in/o, ~ist/in/o хіромантка.

kiromi/o зоол. руконіжка [Daubentonia].

Kiron/o міф. Хірон (один із кентаврів, що виховував Ахілла).

kironekt/o зоол. плавун, водяний опосум [Chironectes].

kiropraktik||o мед. хіропрактика, мануальна терапія ~ist/o хіропрактик, мануальний терапевт.

kiropter/o/j зоол. рукокрилі, кажани [ряд Chiroptera].

Kirovograd/oEU геогр., м. Кіровоград.

*kirŝ/o вишнева наливка, вишнівка.

*kirurg||o хірург; *~i/o хірургія; ~i/a хірургічний.

*kis||i vt цілувати; ~i la manon al iu цілувати кого-н. у руку; reciproke sin ~i, ~i unu la alian цілуватися, цілувати один одного; ~o поцілунок; perfingra ~о повітряний поцілунок; ~ad/i vt цілувати, виціловувати; ~em/a схильний до поцілунків, який любить цілуватися; ~em/ul/o поцілуйко; alvt = ~і; for~i vt вицілувати, зацілувати; inter~i vn цілуватися; inter~ad/o, inter~o/j цілування, поцілунки.

kiselgur/o хiм. кізельгур, інфузорна земля, діатомова земля.

kist||o мед. кіста; ~a кістозний; ~iĝ/o утворення кісти.

Kiŝinev/o геогр. Кишинів (столиця Молдови).

Kit/o геогр. Кіто (столиця Еквадору).

*kitel||o робочий халат, спецівка, робоча блуза.

kiti/o орн. трипалий мартин (= trifingra mevo).

kitid/o/j бібл. кітійці.

kitin/o хім. хітин.

kiton/o 1. іст. хітон (одяг у ст. греків); 2. зоол. хітон [Chiton].

*kiu хто; який; ~ venis? хто прийшов?; el tiuj libroj ~n vi prenos? з цих книг яку ви візьмете?; ◊ plej bone ridas, ~ laste ridas сміється той, хто сміється останнім; ~ ajn будь-хто, хто б (то) не (був); будь-який, який би (то) не (був).

kiv||o бот. ківі (плід); ~uj/o, ~arbust/o ківі, китайський аґрус (кущ) (= ĉina aktinidio); ~o/frukt/o ківі (плід).

kivi/o орн. ківі (= apterigo).