A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

*ke спол. 1. що; vi diris, ke ~ venos ти сказав, що прийдеш; 2. (перед формою наказового способу) щоб: mi volas, ~ vi venu я хочу, щоб ти прийшов.

keслова, що тут не знаходяться, шукайте під сeабо ĥе…

ke/o орн. нестор кеа [Nestor notabilis] (різновид папуги).

kebab/o кул. кебаб.

Kebek||o геогр., м. Квебек; ~i/o Квебек (провінція у Канаді).

kebraĉ/o бот. квебрахо; blank/a ~o біле квебрахо [Aspidosperma quebracho-blanco]; ruĝ/a ~o червоне квебрахо [Schinopsis quebracho-colorado].

kecal/o = kvecalo.

keĉ/o мор. кеч (невелике двощоглове вітрильне судно).

keĉu/o етн. кечуа (представник індіанського народу Пд. Америки).

keĉup/o кул. кетчуп.

kediv/o іст. хедив (заступник короля в ісламському Єгипті).

kefir/o кефір.

*kegl||o кеґля; ludi ~ojn, ~i vn грати в кеґлі; ~ej/o кеґельбан; ~o/lud/i = ~i; ~o/lud/ej/o = ~ejo.

keĝeri/o = fiŝrizaĵo.

keir/o бот. лакфіоль [Erysimum cheiri, син. Cheiranthus cheiri].

keirant/o бот., заст. лакфіоль, жовтофіоль [Cheiranthus].

*kejl||o 1. тех. чека, загвіздок; дерев’яний цвях; кілочок; шип; 2. зайві слова, розтягнутість (у вірші) (син. ŝtopvorto); ~i vt скріплювати (шипами, цвяхами, чекою і т.п.); ~aĵ/o шипове з’єднання; ~o/fiks/i vt закріплювати/закріпляти клином, заклинювати.

Kejns||o Кейнс (англійський економіст); (k)~ism/o ек. кейнсіанство (теорія державного реґулювання економіки).

keks/o кекс; тістечко.

*kel||o льох, погріб, підвал; ~ar/o инні) підвали, погреби; ~ist/o офіціант (на роздачі вина); працівник ресторану, що відає алкогольними напоями; іст. виночерпій; ~etaĝ/o напівпідвальний поверх, цокольний поверх; ~karcer/o темниця; en~ig/i vtавити/розміщати в льоху/підвалі/ погребі.

kelat||o хім. хелат; ~ig/i vt хелатувати; ~iĝ/о хелатоутворення; ~o/terapi/o мед. хелатотерапія.

keleri/o бот. келерія, кипець [Koeleria].

kelicer/oj = ĥeliceroj.

kelidoni/o бот. чистотіл [Chelidonium].

kelifer/oj ент. коротковусі [підряд Caelifera].

*kelk||a якийсь, певний (про число); ~a nombro певне число; ~aj pomoj кілька яблук; ~e кілька; ~e da pomoj кілька яблук; ~foj/e кілька разів, кількаразово.

*kelner||o кельнер, офіціант; ~in/o кельнерка, офіціантка; ĉef~o метрдотель.

keloid/o мед. келоїд.

keloni/o зоол. морська черепаха [Chelonia].

kelt||o іст. кельт; ~a кельтський; (K)~i/o, (K)~uj/o Кельтія; ~iber/o кельтиберієць; antaŭ~a докельтський.

Kelvin||o Кельвін (англійський фізик); (k)~o фіз. кельвін (міжнародна одиниця температури за абсолютною шкалою).

Kembriĝ/o геогр., м. Кембрідж.

*kemi||o хімія (= ĥemio); ~a хімічний; ~ist/o хімік; ~gist/o порошок для печива; ~sintez/o хімічний синтез; ~o/terapi/o мед. хіміотерапія.

*ken/o скіпа, скіпка, скалка, лучина.

kend/o спорт. кендо (вид японської боротьби).

Kenigsberg/o іст., м. Кеніґсберґ.

Kenj||o геогр., кр. Кенія; (k)~an/o кенієць.

kenomel/o бот. хеномелес [Chaenomeles]; japan/a ~o хеномелес японська [C. japonica] (син. florcidonio).

kenopodi||o бот. лобода [Chenopodium] (cин. anserpiedo); ~ac/o/j лободові [родина Chenopodiaceae].

kenotron/o фіз. кенотрон.

kenozoik/o геол. кайнозойська ера, кайнозой.

kent/o тех. торець.

kentaŭr/o міф. центавр, кентавр (= centaŭro).

Kentuki/o геогр. Кентуккі (один із американських штатів).

Keops/o іст. Хеопс (єгипетський фараон).

*kep/o кепка, кепі.

Kepler/o Кеплер (німецький астроном).

kepr/o діаґональ (тканина).

*ker||o 1. тех. сердечко, осердя; 2. карт. чирва, черва; ~a чирвовий, червовий; ~a reĝino чирвова/червова дама.

Keral/o геогр. Керала (індійський штат).

keramik/o = ceramiko.

kerat||o 1. анат. роговий шар; 2. = korneo (у складних словах); ~in/o хім. кератин; ~it/o мед. кератит, запалення рогівки ока; ~oz/o мед. кератоз (захворювання шкіри); ~o/liz/o мед. руйнування рогового шару епідермісу, лущення шкіри; ~o/plasti/o мед. кератопластика (пересадка рогівки ока).

Kerĉ/oEU  геогр., м. Керч.

Kergelen/oj геогр., архіпелаг Керґелен.

kerigm/o 1. іст. вістка, принесена гінцем; 2. церк. свідчення про Христа; проповідь про Христа.

kerkedol/o див. kerkedulo.

kerkedul/o орн. чирок-тріскунок (= marĉanaso).

kermes/o 1. храмовий празник, відпуст; ярмарок; фестини; 2. = kirmeso.

*kern||o 1. ядро, зерно, кісточка (плоду); nuksa ~о ядро горіха; 2. ел. стрижень, сердечник, серцевина; 3. біол., фіз. ядро; ~a ядровий, ядерний; ~ec/a перен. задьористий, хльосткий; ~et/o кісточка, насінинка; ~o/fendad/o фіз. розщеплення ядра (син. fisio); ~fizik/o ядерна фізика; ; ~fort/o фіз. сила ядра; ~o/frukt/o бот. кістянка (= drupo); ~mord/ul/o, ~romp/ul/o орн. костолуз (=kokotraŭsto); mask/a ~romp/ul/o чорноголовий костолуз усурійський [Eophona migratoria]; sen~ig/і vt виймати кісточки, насінинки.

Kerone/o геогр., м. Херонея.

kerosen/o гас (син. lampa petrolo).

*kerub/o рел. херувим.

*kest||o ящик, скриня; шухляда; poŝta ~о поштова скринька; ◊ formetі ion en la ~on de forgeso відкладати що-н. у довгий ящик/довгу шухляду; ~et/o скринька, коробка; el~ig/i vt виймати/брати з ящика; en~ig/i vt вкладати/кидати в ящик; en~ig/ist/o пакувальник.

kestrel/o = turfalko.

І ket/o зоол. щетина, щетинка.

ІІ ket/o хім. скорочення від ketono; ~o/grup/o кетонова група.

ketognat/o/j зоол. щетинкощелепні [тип Chaetognatha].

keten/o хім. кетен.

keton/o хім.кетон.

ketoz/o хім. кетоза.