A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l n o r s ŝ t u ŭ v

*k/o 15-a буква есперантського алфавіту.

Kaab/o рел. Кааба (священний храм мусульман у Мецці).

I kab||o геогр. мис; la Bonespera (K)~o мис Доброї Надії; (K)~o геогр. мис Доброї Надії; (K)~-urb/o геогр., м. Кейптаун; (K)~o-Verd/a, Verd/a~a Respublik/o геогр., кр. Кабо-Верде.

II kab/o кеб (= fiakro).

III kab/o бібл. каб (одиниця місткості, ≈ 2,5 л).

*kabal||o 1. кабалістика, кабала (єврейське релігійно-містичне вчення); 2. перен., нрк. крамола; підступи, інтриґа; ~a кабалістичний; ~aĵ/o, ~ism/o кабалістика; ~em/a крамольний, підступний; ~ist/o прихильник кабалістики.

*kaban/o хатина, халупа; хата, будиночок.

Kabard/uj/o-Balkar/uj/o геогр. Кабардино-Балкарія (автономна республіка в Росії).

kabaret/o кабаре.

Kabe Кабе (псевдонім К. Байна, есперантомовного лексикографа та перекладача); (k)~i vn повторити вчинок Кабе, зректися есперанто та есперантського руху.

kabil/o етн. кабіл (представник берберських племен в Алжирі).

*kabinet||o кабінет; kuracista ~о лікарський кабінет; ~о de ministroj кабінет міністрів; ~a 1. кабінетний; 2. перен. відірваний від життя, кабінетний; далекий від дійсності, теоретичний.

*kabl||o кабель; канат, трос, стальна линва; nutra ~o живильний кабель; ~ing/o кабельний наконечник; ~ist/o кабельник, лінійник; ~o/mantel/o кабельна оболонка, оболонка кабелю; ~o/muf/o кабельне з’єднання; ~o/televid/o кабельне телебачення; ~o/tram/o фунікулер; tele~o телекабель.

kablogram/o каблограма.

Kabo-Verd/a див. Kabo.

*kabriolet/o кабріолет, одноколка.

kabuk/o літ. кабукі (японська народна драма, що виникла у 12 ст.).

Kabul||o геогр. Кабул (столиця Афганістану); ~river/o ріка Кабул.

kac||o вульґ. хуй, прутень; член, чоловічий статевий орган; ~a вульґ. = malbona; ~ing/o вульґ. презерватив, кондом; ~uj/o вульґ. 1. ширінька; 2. пизда; ~um/i вульґ. їбатися.

kacik/o 1. касик, кацик (вождь і старійшина деяких індійських племен); 2. перен. впливова людина, авторитет.

kacur/o бот. кацура, багряник японський (= japana cercidifilo).

*kaĉ||o 1. каша; пюре; 2. густа юшка; 3. перен. плутанина, каша; безлад, розгардіяш; ◊ kiu ~on kuiris, tiu ĝin manĝu хто заварив кашу, хай їсть її; ~ig/i vt варити/перетирати на пюре; ~ig/il/o перетирач, товкач(ка).

kaĉalot/o зоол. кашалот [Physeter catоdon].

kaĉu/o кашу (сік акації, пальми, що застосовують у медицині).

kad/o бот. ялівець червоний [Juniperus oxycedrus]. = kataifo.

kadaif/o = kataifo.

kadastr/o = katastro.

*kadavr||o труп; ~a трупний; ~e мертвотно, смертельно; ~ej/o морґ, трупарня; ~ig/i vt убити, умертвити, відправити на той світ; ~iĝ/i гинути, здихати (про тварин); ~in/o хiм. пентаметилдіамін, кадеверин; трупна отрута; ~o/flor/o бот. стапелія (= stapelio); ~o/gras/o трупний жир; ~o/grif/o орн. стерв’ятник; (= neofrono); ~o/plen/a усіяний/устелений трупами.

*kadenc||o 1. модуляція, пониження голосу; муз. каданс, каденція; 2. такт; розмір, ритм; темп; ~i vt дотримувати ритму.

kadenz/o муз. каденція.

*kadet/o військ., іст. кадет.

kadi/o каді, кадій (духовна особа в мусульман).

kadis/o текст. груба шерстяна тканина.

Kadiz/o геогр., м. Кадіс.

Kadm/o Кадм (міфічний засновник Фів).

kadmi/o хiм. кадмій.

*kadr||o 1. рамка, рама, оправа; перен. рамка, оточення, обрамлення; en ~о el freŝa verdaĵo в оточенні свіжої зелені; 2. кадр; ~o/j кадри (працівники); ~e de у рамках (чого-н.); ~i vt обрамляти, облямовувати; ~ad/o 1. обрамлення, облямовування; 2. фото вибір кадру; ~aĵ/o = ~o; ~et/o рамка, рамочка; ~um/o буд. коробка (віконна, дверна); ~o/leĝ/o принципіальний закон; al~ig/i vt друк. вирівнювати з обох країв; en~ig/i vt вставляти в раму, обрамляти, облямовувати; sen~a безрамний, без оправи.

kadrat/o друк. марзан; квадрат.

kaduce/o 1. міф., іст. кадукей (жезл Меркурія – символ миру, символ торгівлі; знак недоторканості грецьких і римських гінців); 2. кадуцей (символ медицини).

*kaduk||a старезний, старенний, старий, підупалий, дряхлий; ~aĵ/o мотлох; ~ec/o старезність, старість; ~ig/i vt призводити до занепаду; ~iĝ/i старіти, занепадати, підупадати; валитися; ~ul/o дряхлий старик, старий дід; ~ul/ej/o будинок для перестарілих, притулок.

*kaf||o кава; trinki tason da ~o випити чашку кави; ~a кавовий, кофейний; ~a surfundaĵo кофейна гуща; ~ej/o кав’ярня, кафе; ~uj/o 1. банка/коробка (для кави); 2. кавник, кав’яник, кофейник; 3. кавове дерево; ~um/i vn пити каву під час перерви; ~aparat/o кавоварка; ~arb/o, ~arbust/o кавове дерево; ~o/babil/a: ~obabila kunveno посиденьки за кавою; ~ber/o кавова ягода; ~grajn/o кавове зерно; ~o/klaĉ/o розм. посиденьки за кавою, пліткування за кавою; ~kolor/a кавовий; ~kruĉ/o, ~pot/o кавник, кав’яник, кофейник; ~lakt/o молоко з кавою; ~maŝin/o експрес; ~muel/il/o млинок для кави; ~perkol/il/o кофеварка; ~plant/ej/o кавова плантація; ~servic/o кофейний сервіз; ~skatol/o банка/коробка для (зберігання) кави; ~tas/o кофейна чашка.

Kaf/o іст., м. Кафа.

kafein||o фарм. кофеїн (cин. kofeino); sen~a без кофеїну.

kafeteri/o кафетерій.

kafr/o етн. кафр (стара назва представника південноафриканського народу коса).

kaftan/o каптан.

kaguang/o зоол. кагуан (популярна назва ссавця ряду шерстокрилів).

*kaĝ||o клітка; birda ~о клітка для птахів; lifta ~о клітка ліфта; el~ig/i vt випускати з клітки; en~ig/i vt поміщати/кидати в клітку; запирати.

*kahel||o буд. кахлі (в одн. кахель, кахля); ~a кахельний, кахляний, кахлевий; ~i vt обличковувати кахлями; ~ar/o кахельне обличкування.

kaĥekt/a = kaĥeksia.

kaĥeksi||o мед. кахексія (стан проґресуючого виснаження організму, що виникає внаслідок недостатності харчування або тяжких порушень обміну речовин); ~a кахектичний.

kaid/o іст. каїд (вождь племені; правитель округу в Тунісі, Марокко).

kaik/o каїк (легкий турецький човен).

Kain||o бібл. Каїн; (k)~id/o/j нащадки Каїна.

kainit/o мін. каїніт.

Kair/o геогр. Каїр (столиця Єгипту).

kairn/o 1. тур, пірамідка, купа каміння (з документом про здобуття вершини, відкриття острова і т.п.); 2. археол. курган.

*kaj спол. і, й, та; -lig/aĵ/o, ~-sign/o знак & (“і”), амперсанд, амперсенд.

*kaj||o 1. набережна; пристань; 2. (залізнична) платформа, перон; sur~e на пероні, на набережній.

Kaj/o Кай (ім’я).

Kajafas бібл. Кайяфа.

kajak/o 1. каяк; 2. байдарка.

Kajbar/o геогр. Хайбарський перехід.

Kajen||o геогр. Каєнна (столиця Ґвіани); ~river/o р. Каєнна.

*kajer||o 1. зошит; 2. випуск (частина твору); la unuaj tri ~oj de la etimologia vortaro перші три випуски етимологічного словника; ~et/o записна книжка, блокнотик.

kajman/o зоол. кайман [Caiman]; (K)~a Insul/ar/o геогр. Кайманові острови.

kajt/o паперовий/повітряний змій.

*kajut||o каюта, кабіна; ~a каютний.

kaĵol/i vt підлещувати (кого-н.), підлещуватися (до кого-н.).

kak/i vn фам. випорожнятися, какати.

*kaka||o какао; ~uj/o, ~o/arb/o какао, шоколадне дерево (= teobromo); ~o/buter/o какао-масло; ~o/fab/o какао-боби; ~opulvor/o какао-порошок.

kakatu/o орн. какаду [Cacatus].

kakeksi/o = kaĥeksio.

kakemon/o етн. какемоно (у японців картина або каліграфічний напис на подовгастій смузі шовку чи паперу).

kaki||o хакі (ім.); ~a кольору хакі.

kakinok/o бот. какіноко, хурма японська [Diosporys kaki] (син. japana persimono).

kakodil/o хiм. какодил.

kakofoni||o какофонія; немилозвучність; ~a какофонічний; немилозвучний.

kakografi/o лінґв. какографія (недбале або неграмотне письмо).

kakosmi/o мед. какосмія (суб’єктивне відчуття неприємного запаху без відповідного подразнення пахкими речовинами).

*kakt||o бот. кактус [Cactus]; ~ac/o/j кактусові [родина Cactaceae].

kakuminal/o лінґв. какумінальний приголосний, надзубний приголосний.

*kal||o 1. мозоля, мозоль; 2. бот. калюс; ~a, ~ec/a мозольний, мозолистий, мозолястий; ~o/plen/a мозолистий, мозолястий.

kala/o бот. образки, білокрильник, фіалковий корінь [Calla].

kala-azar/o мед. кала-азар (тропічна лихоманка).

Kalabar/o геогр., м. Калабар.

kalabas||o бот. 1. колебасове дерево [Crescentia cujete]; 2. плід колебасового дерева; ~uj/o, ~arb/o колебасове дерево; ~kukurb/o нрк. тиква (= lagenario, cин. botel~o).

Kalabri/o геогр. Калабрія (область в Італії).

kaladi/o бот. каладіум [Caladium].

Kalahar/o геогр. Калахарі (пустеля у Пд. Африці).

kalam/o бот. 1. каламус, ротанг, ротан [Calamus]; 2. нрк. = akoro; 3. іст. перо (з очерету) (для письма на папірусі).

kalamagrostid/o бот. куничник [Calamagrostis].

kalamin/o мін. 1. каламiн, геміморфит; 2. = smiconito.

kalamint/o бот. каламінта [Calamintha].

І kalandr||i vt 1. качати білизну; діал. маґлювати; 2. каландрувати, лощити папір; ~il/o 1. рубель, діал. маґлівниця; 2. каландр.

ІІ kalandr/o орн. степовий жайворонок співучий [Melanocorypha calandra].

kalandra/o ент. комірний довгоносик [Calandra].

kalate/o бот. калатея [Calathea].

kalaz/o 1. бот. халаза, основа насінного зачатка; 2. зоол. халаза, градинка (у яйці птаха).

kalazi/o мед. халазіон, градина (невелика пухлина в хрящі повіки).

kalcedon/o мін. халцедон.

Kalcedon/o іст., м. Халцедон.

kalceolari/o бот. кальцеолярія [Calceolaria].

kalci||o хiм. кальцій; ~a кальцієвий; ~a klorido хлористий кальцій; re~iĝ/і мед. збагачуватися кальцієм (про організм); de~iĝ/і, sen~iĝ/i мед. декальцинуватися, втрачати кальцій.

Kalcid/o геогр., м. Халкіс.

Kalcidik/o геогр., п-ів Халкідікі.

kalciferol||o фарм. кальциферол, вітамін D2.

kalcin||i vt кальцинувати, прожарювати, випалювати; ~ad/o кальцинація, кальцинування, прожарювання, випалювання.

kalcit/o мін. кальцит.

kalcitr||i vn брикати(ся), хвицати(ся); ~o брикання, хвицання; ~em/a брикливий.

kaldari/o іст. калдарій (частина римських терм – кімната з гарячою купіллю).

Kalde/o = Ĥaldeujo.

*kaldron||o казан; бак; ~eg/o (паровий) котел; ~ej/o котельня; ~ist/o казаняр, котляр, котельник; ambr(eg)/o котельня; ~krust/o накип.

Kaledoni||o Каледонія (стародавня назва Шотландії); ~a каледонський; Nov-~o див. Nov-Kaledonio.

kalefakci/o фіз. калефакція (явище стрибання крапель рідини на розігрітій поверхні).

*kalejdoskop||o калейдоскоп (тж перен.); ~a калейдоскопічний; ~i vn безупинно змінювати свій вигляд, змінюватися, як у калейдоскопі.

kalembur/o каламбур, гра слів.

*kalendar||o календар; la Gregoria ~o григоріанський календар; la Julia ~o юліанський календар; ŝirfolia ~o відривний календар; mura ~о настінний календар; ~a календарний.

kalend/o/j іст. календи (назва перших днів кожного місяця в давньоримському календарі); ◊ formeti ĝis la grekaj ~oj відкласти до грецьких календ, ніколи не зробити.

*kalendul||o бот. нагідки, календула [Calendula]; oficin/a ~o нагідки лікарські [C. officinalis]; agr/a ~o нагідки польові [C. arvensis]; ~a: ~a tinkturo настойка з нагідок.

*kaleŝ||o екіпаж, коляска; карета; ~aĵ/o кузов (= karoserio); ~eg/o карета; ~ej/o каретня, каретний сарай; ~et/o: infana ~eto дитяча коляска, дитячий візок; ~ist/o кучер; візник; ~serv/ant/o кучер; гайдук (виїзний лакей); du/on~o двомісний візок; en~iĝ/і сідати в коляску/екіпаж; du/on~o двомісна коляска/карета.

Kalevala “Калевала” (фінський епос).

Kalez||o геогр., м. Кале; ~a mar/kol/o протока Па-де-Кале (син. Dovera markolo).

*kalfatr||i vt конопатити, законопачувати; затикати шпари/щілини; ~ad/o конопачення, затикання щілин; ~il/o конопатка; ~ist/o конопатник.

Kalĥas/o літ. Калхас, Калхант (віщун у стані греків під Троєю).

*kali||o хім. калій; ~a калієвий; ~a karbonato вуглекислий калій, поташ; kaŭstika ~o гідроксид калію.

Kali/o рел. Калі (одна з іпостасей Деві, дружини Шіви).

Kaliban/o літ. Калібан (потвора у драмі Шекспіра “Буря”).

*kalibr||o 1. калібр; inter/a ~il/o тех. кронциркуль, нутромір; mikrometr/a ~il/o тех. мікрометр; 2. міра, товщина (дроту, листа); 3. діаметр у світлі, розточка; ~i vt калібрувати, вимірювати калібр; вивіряти калібр (вогнепальної зброї); ~ad/o калібрування; ~ig/i vt калібрувати, надавати потрібного калібру; ~il/o калібр (інструмент); ~o/cirkel/o тех. кронциркуль; ekstera ~ocirkelo кронциркуль для вимірювання зовнішніх розмірів; іnterna ~ocirkelo кронциркуль для вимірювання внутрішніх розмірів, нутромір.

kaliceb/o зоол. стрибун, тіті [Callicebus].

kalidr/o орн. побережник [Calidris].

*kalif||o халіф, каліф (титул монарха в мусульманських країнах); ~ec/o халіфат, халіфство; ~ej/o халіфат (країна).

kaliforni/o хім. каліфорній.

Kaliforni/o геогр. Каліфорнія (один із американських штатів).

kaligraf||o каліграф, краснописець; ~i vt старанно виписувати (букви); ~aĵ/o каліграфічний напис; ~i/o каліграфія, краснопис.

Kaligul/o іст. Каліґула (римський імператор).

*kalik||o 1. чаша (тж перен.); кубок; келих, чара; 2. бот. чашечка (син. sepalaro); 3. анат. чашка; ~et/o чарка; ~foli/o бот. чашолисток; krom~o бот. підчашшя; mal~o опуклина.

Kalikat/o = Kalkato.

*kalikot/o коленкор; ситець.

kalikl||o бот. підчашшя; ~o/hav/a з підчашшям.

Kalikot/o геогр., м. Калікут.

Kalimaĥ/o Каллімах (александрійський поет епохи еллінізму).

Kalimantan/o геогр., о-в Калімантан.

Kaliningrad/o геогр., м. Калінінград.

kaliop/o орн. червоношийка [Calliope].

Kaliop/o міф. Калліопа (муза епосу і науки).

kalips/o муз. каліпсо (муз. стиль і танець, що виникли на Карибських о-вах у кінці 19 ст.).

Kalips/o міф. Каліпсо (німфа, що сім літ тримала в себе Одіссея).

Kalist/o міф. Каллісто, Калліста (німфа, яку Артеміда перетворила на Велику Ведмедицю).

kalistef/o бот. калістефус, садова айстра [Callistephus] (cин. ĉina astero).

kalistegi||o бот. плетуха [Calystegia]; heĝ/a ~o плетуха звичайна [C. sepium].

kalitrik||o бот. виринниця [Callitriche]; ~ac/o/j виринницеві [родина Callitrichaceae].

kalitriks||o зоол. ігрунка [Callithrix] (син. silksimio); ~ed/o/j ігрункові, мармозеткові [родина Calithricidae].

kalitris/o бот. калітрис, сандарак [Callitris]

*kalk||o вапно; ~a вапняний; ~i vt 1. білити (хату); 2. вапнувати (ґрунт); ~aĵ/o вапняний розчин; ~argil/o мерґель (= marno); ~forn/o піч для випалювання вапна; ~o/lakt(aĵ)/o вапнове молоко; ~o/petr/o, ~oton/o вапняк; ~oton/a вапняковий; de~iĝ/і, sen~iĝ/i 1. декальцифікуватися, зневапнюватися; 2. декальцинуватися; re~iĝ/i = rekalciiĝi; sen~iĝ/o мед. декальцифікація.

*kalkan||o п’ята; sidi sur la ~oj див. kaŭri; *~umo каблук; ~sid/i vn сидіти навпочіпки/напочіпки.

kalkane/o анат. п’яткова кістка.

Kalkat/o геогр., м. Колката, Калькутта.

kalkedoni/o = kalcedono.

kalkolitik/o геол. хальколіт.

*kalkul||i vt рахувати; підраховувати, обчислювати; ~i je/sur iu, io розраховувати на кого-н., що-н.; ~i kun iu, io рахуватися з кимось, чимось; ~o рахунок; облік; підрахунок; обчислення; калькуляція; doni al si ~on (pri io) здавати собі справу (з чого-н.), усвідомлювати (що-н.); preni en ~on брати до уваги; havi ~on kun iu мати порахунки з ким-н.; ◊ kiu vivas sen ~o, baldaŭ estos almozulo хто не дбає, той не має; ~ad/o рахування, підраховування, підрахунок, обчислення; ~ebl/a який піддається обчисленню, вимірний; ~em/a розважливий; корисливий, користолюбний; ~iĝ/і рахуватися, налічуватися, нараховуватися; ~il/o лічильний прилад; калькулятор; рахівниця; ~ist/o рахівник; обліковець; обчислювач; ~centr/o обчислювальний центр; ~maŝin/o лічильна машина, обчислювальна машина; ~mark/o позначка при рахуванні; ~metr/o лічильний прилад; лічильна лінійка; ~raport/o (фінансовий) звіт; ~tabel/o книга готових розрахунків, розрахункова таблиця; al~i vt дораховувати, прираховувати, зараховувати; додавати; antaŭ~i vt робити попередні підрахунки/розрахунки, складати кошторис; antaŭ~o попередній підрахунок/розрахунок, кошторис; de~i vt відраховувати, віднімати; el~i vt вираховувати; en~i vt нараховувати, містити, мати в собі, мати у своєму складі; en~ant/e враховуючи; kun~i vt зводити до одного рахунку, підсумовувати; mis~i vt прораховуватися, збиватися з рахунку, робити помилки при обчисленні; ne~ebl/a незлічимий, незліченний; pri~i vt обчислювати, обраховувати; re~i vt перераховувати; retro~i vt рахувати у зворотному порядку.

kalkulus/o мед. камінь; rena ~о нирковий камінь.

Kalkut/o = Kalkato.

kalm||o мор.ертвий) штиль, безвітря, затишок; ~a перен. спокійний, тихий, безтурботний, погідний; en~iĝ/і штилювати.

kalmar||o зоол. кальмар [Loligo vulgaris]; gigant/a ~o, ~eg/o гігантський кальмар.

kalmuk||o калмик; ~a калмицький; (K)~i/o Калмикія (автономна республіка в Росії); ~in/o калмичка.

Kaloĉaj/o Калочаї (есперантомовний поет, перекладач, есперантолог).

kalokali/o орн. салангана [Callocalia].

*kalomel/o хім. каломель, хлориста ртуть.

kalori||o фіз. калорія; granda ~o кілокалорія; malgranda ~o грам-калорія; ~a калорійний; ~a ekvivalent/o фіз. механічний еквівалент тепла; ~metr/o калориметр; ~metri/o калориметрія; ~і/a калориметричний.

kalorifer/o калорифер, піч центрального опалення (= stovo).

kalosom/o ент. красотіл [Calosoma].

kalot||o 1. тех. ковпак, верхівка; 2. геогр. сніжна шапка гори; 3. мат. кульовий сеґмент, сферичний сеґмент; ~glaĉer/o льодовикова шапка.

kalovi/o геол. келловейський ярус, келловей.

kaloz/o анат. мозолисте тіло.

kalpak/o хутряна шапка, ковпак.

*kalson||o кальсони, панталони, труси; ~et/o труси, трусики; trump/o/j колготки; sen~e без трусів.

kalt/o бот. калюжниця [Caltha]; marĉ/a ~o калюжниця болотна [C. palustris].

kalumet/о люлька миру (в індіанців).

*kalumni||i vt (iun) зводити наклеп (на кого-н.), обмовляти, чорнити, ганьбити; ~a наклепницький; ~o наклеп; ~ad/o зведення наклепів, обмовляння, очорнення; ~ant/o, ~ul/o наклепник.

kalun/o бот. верес [Calluna].

kalus/o 1. анат. (кісткова) мозоля (наріст на місці перелому); 2. бот. калюс, мозоля, наплив, наростень.

*kalv||a лисий; пострижений наголо, обголений (про голову); перен. лисий, голий; ~o, ~aĵ/o лисина, плішина (= senharaĵo); ~iĝ/i лисіти; ~ul/o лисий (у знач. ім.).

kalvados/o кальвадос (горілка з яблучного соку, що перебродив).

Kalvari/o рел. Кальварія (латинська назва Голгофи); (k)~o 1. зображення хресних мук; розп’яття (скульптурне зображення); 2. місце страти; 3. анат. склепіння черепа (син. krania volbo); 4. перен. тернистий шлях, мученицьке життя (= ~a vojo); ~a кальварійський; ~a voj/o 1. Хресна дорога (серія з 14 картин або скульптур, що нагадують хід Христа на Голгофу, біля кожної з яких відмовляється молитва); 2. перен. тернистий шлях, мученицьке життя.

kalvil/o кальвіль (сорт яблук).

Kalvin||о Кальвін (один із ініціаторів Реформації); *(k)~an/o, (k)~ist/o рел. кальвініст; (k)~ism/o кальвінізм.

kam||o тех. палець, кулак; зачіпка, кулачна шайба; ~kontakt/o кулачкове зчеплення; aft/o кулачковий вал. 

Kamadev/o міф. Кама, Камадева (бог кохання у староіндійській міфології).

kamaj/o мист. однобарвна картина; гризайль.

*kamarad||o товариш; ~a товариський; ~ec/o товариство, товариськість, товариські взаємини; ~in/o товариш (про жінку), товаришка.

kamaril/o іст. камарилья (придворна кліка).

Kamasutr||o Камасутра (санскритська книга 4 ст. про сексуальні звичаї та техніку любощів); (k)~aĵ/o любовна поза, описана в Камасутрі.

*kambi/o фін. камбіо, вексель, позиковий лист; proksimdata ~o короткий вексель.

kambium/o бот. камбій.

Kambiz/o іст. Камбіс, Камбіз (перський цар, син Кіра).

Kamboĝ||o геогр., кр. Камбоджа; (k)~a камбоджійський; (k)~an/o камбоджієць; (k)~an/in/o камбоджійка.

kambri||o геол. кембрій; ~a кембрійський; antaŭ~o докембрій.

Kamĉatk/o геогр., п-ів Камчатка.

*kame/o мист. камея (різьблений камінь).

kameciparis/o бот. кипарисовик [Chamaecyparis].

*kamel||o верблюд [Camelus]; unuĝiba ~o одногорбий верблюд [C. dromedarius] (= dromedaro); duĝiba (або baktria) ~o двогорбий верблюд [C. bactrianus; ~a верблюжий; ~ed/o/j верблюдові [родина Camelidae]; ~id/o верблюденя; ~in/o верблюдиця; ~ist/o, ~pel/ist/o погонич верблюдів; ~har/oj верблюжа шерсть; ~karavan/o караван верблюдів; vir~o верблюд-самець.

kameleon||o 1. зоол. хамелеон [Chamaeleo]; 2. перен. хамелеон; ~a хамелеонський.

*kameli/o бот. камелія [Camellia]; ĉin/a ~o чай китайський [C. chinensis] (син. teo).

kamembert/o камамбер (сорт сиру).

kamemel/o бот. хамемелюм [Chamaemelum]; nobl/a ~o хамемелюм римський, римська ромашка [C. nobile] (син. Roma kamomilo).

kamemor/o бот. морошка [Rubus chamaemorus].

*kamen||o камін, піч; вогнище; ~a камінний, каміновий; ~bret/o камінна полиця; ~kapuĉ/o ковпак над каміном, витяжний ковпак; ~skrap/ist/o сажотрус; *~tub/o комин, димар; *~tub/ist/o сажотрус, діал. коминяр.

*kamer||o 1. комора; камера; кімната без вікон; 2. тех. камера; 3. кінокамера; ~ist/o 1. камергер; 2. = kameraisto; ses~a шестизарядний (про револьвер).

kamera||o фото камера, фотокамера, кінокамера; ~ist/o оператор, кінооператор.

kamerling/o церк. камерлінг (куріальний кардинал).

kamerops/o бот. хамеропс [Chamaerops].

Kamerun||o геогр., г. Камерун; ~i/o кр. Камерун.

*kamfor||o фарм. камфора; ~a камфорний, камфоровий; ~arb/o, ~uj/o бот. камфорне дерево, камфорний лавр (= ~a cinamomo); ~ole/o фарм. камфорова олія.

kamikaz/o військ., перен. камікадзе.

Kamil/o Каміл (ім’я).

*kamion||o вантажний автомобіль, вантажівка (= ŝarĝaŭto); ~i vt перевозити вантажівкою; ~ad/o перевезення вантажівкою; ~ist/o водій вантажної машини.

kamizard/o іст. камізар (учасник антифеодального повстання у Пд. Франції на початку 18 ст.).

*kamizol/o 1. фуфайка; 2. камзол, жилетка, камізелька; сардак, сердак.

Kamjanec-Podilsk/oEU геогр., м. Кам’янець-Подільський.

*kamlot||o камлот (тканина); ~a камлотовий.

Kamoens/o Камоенс (португальсткий поет епохи Відродження).

*kamomil/o бот. 1. ромашка (лікарська/аптечна), рум’янок [Matricaria recutita, син. M. chamomila]; 2. ромашка (у широкому значенні); agr/a ~o роман/ромен польовий (= agra artemido); grand/a ~o маруна дівоча (= partenio); Rom/a ~o хамемелюм римський, римська ромашка (= nobla kamemelo); ver/a ~o = ~o 1.

*kamp||o поле, нива, (перен. ще) царина, ділянка, галузь ; sekala житнє поле; batala ~о поле бою/битви, бойовище; ~о de aktivado поле діяльності (= agkampo); elektro/magnet/a ~о ел. електромагнітне поле; gradient/a ~o мат. ґрадієнтне поле; ~a польовий; ~i, ~ad/i vn стояти табором (про туристів і т.п.); ~ad/o перебування у таборі, туристичному поході; ~ad/ej/o табір; місце для табору; кемпінґ; туристська база; ~ad/ism/o туризм; ~ar/o сільська місцевість; село; ~ar/an/o селянин (= vilaĝano); ~ar/an/a селянський; ~ul/o селянин; зневажл. селюк, гречкосій; ~alaŭd/o орн. жайворонок польовий [Alauda arvensis]; ~o/gard/ist/o польовий сторож; об’їждчик; ~hirund/o орн. ластівка звичайна [Hirundo rustica]; ~intens/o фіз. напруженість поля; elektr/a ~intens/o фіз. напруженість електричного поля; magnet/a ~intens/o фіз. напруженість магнітного поля; ~o/korv/o орн. грак, гайворон (= frugilego); ~o/magnet/o ел. індуктор (син. induktanto); ~o/mus/o зоол. полівка, польова миша [Microtus agrestis, Mus arvalis]; sen~a безземельний.

Kampal/o геогр. Кампала (столиця Уґанди).

kampan||o кампанієць; (K)~i/o геогр. Кампанія (область в Італії).

kampanet/o муз. кампанет (різновид маримби).

kampanil/o дзвіниця, кампаніла; вежа.

kampanj/o кампанія; elektada ~о виборча кампанія; milita ~о військова кампанія, похід.

kampanul||o бот. дзвоники [Campanula] (син. kloŝfloro); alp/a ~o дзвоники альпійські [C. alpina]; karpat/a ~o дзвоники карпатські [C. carpatica]; pas/ej/a ~o дзвоники розлогі [C. patula]; rond/foli/a ~o дзвоники круглолисті [C. rotundifolia]; ~ac/o/j дзвоникові [родина Campanulaceae]; ~al/o/j дзвоникоцвіті [порядок Campanulales].

kampeĉ||o, kampeŝ||o бот. кампешеве дерево, сандалове дерево, фіaлкове дерево [Haematoxylum campechianum]; ~lign/o кампеш.

Kampuĉe/o = Kamboĝo.

kamufl||i vt військ. камуфлювати; маскувати (тж перен.); ~ad/o камуфляж, маскування; ~aĵ/o, ~il/o камуфляж, маскувальний засіб.

*kan||o бот. тростина; очерет; sukera ~о цукрова тростина; ~a тростинний, очеретяний; ~ar/o, ~ej/o зарості тростини, очерету, очерети; ~bird/o орн. очеретянка (= akrocefalo); ~boat/o човен з тростини; ~suk/o сік з цукрової тростини; ~suker/o тростинний цукор; цукор-сирець.

Kana бібл., село Кана (Галілейська); la edziĝo en ~ весілля у Кані Галілейській.

І kana||o бот. канна [Canna]; manĝ/ebl/a ~o канна їстівна [C. edulis]; ~ac/o/j каннові [родина Cannaceae].

ІІ kana/o лінґв. кана (фонетичні символи у японській мові для позначення складів).

Kanaan||o бібл. 1. Ханаан (син Хама); 2. кр. Ханаан; (k)~a ханаанський; (k)~id/o ханаанець.

*kanab||o 1. бот. коноплі [Cannabis]; 2. прядиво; ~a конопляний, конопельний; прядив’яний; ~a oleo конопляна олія; ~a ŝnuro прядив’яний мотузок/шнур; ~ac/o/j коноплеві [родина Cannabaceae]; ~ej/o коноплище, коноплисько.

*kanaben/o орн. коноплянка [Carduelis cannabina].

*Kanad||o геогр., кр. Канада; (k)~a канадський; (k)~an/o канадець; (k)~an/in/o канадка.

*kanajl||o лайл. каналія, негідник, мерзотник, шельма; ~a підлий, мерзенний; ~aĵ/o мерзенність, підлість; ~ar/o набрід, сволота, наволоч, потолоч.

kanak/o етн. канак (представник одного з меланезійських племен); (K)~i/o геогр. Нова Каледонія (= Nov-Kaledonio).

*kanal||o 1. канал; 2. анат. канал, тракт, протока; 3. перен. канал, шлях; tra (або pere de) diplomatiaj kanaloj дипломатичними каналами, через дипломатичні канали; ~et/o канава; жолоб; ~(et)ar/o система каналів; каналізація (каналізаційна система); ~iz/i vt проводити каналізацію; ~iz/o проведення каналізації.

kanalizaci/o = kanaletaro.

kanang/o бот. кананга [Cananga].

*kanap/o 1. диван, канапа; 2. кул. канапе, діал. канапка.

*kanari||o орн. канарковий в’юрок європейський, канарка [Serinus canaria]; ~herb/o бот. канаркова трава (= kanaria falarido).

Kanari/oj геогр. Канари, Канарські острови.

kanast/o канаста (картярська гра).

kanastr/o канастер (сорт тютюну).

Kanber/o геогр. Канберра (столиця Австралії).

*kancelari||o канцелярія; ~a канцелярський; ~an/o, ~ist/o, ~ul/o канцелярист.

*kancelier||o канцлер.

kancer||o 1. мед., бот. рак; mama ~o рак грудей; prostata ~o рак простати; utercervika ~o рак шийки матки; 2. зоол. краб [Cancer] ; ~a раковий; ~a tumoro ракова пухлина; ~ig/a мед. канцерогенний, ракотворчий; ~ul/o хворий на рак, хворий раком, раковий хворий; ~o/gen/a = ~iga; ~olog/i/o мед. онкологія.

*kand||o льодяник; ~i vt ґлазурувати; ~iĝ/і кристалізуватися (про цукор); ~iz/i vt зацукровувати.

*kandel||o 1. свічка, свіча; de malgranda ~о forbrulis granda kastelo від копійчаної свічі Москва згоріла; perdi la ~on el la kapo клепку згубити, з’їхати з глузду; 2. фіз. кандела (одиниця сили світла); *~ing/o свічник; ~ist/o свічкар; (K)~fest/o рел. Стрітення; Oчищення Божої Матері.  

*kandelabr/o канделябр.

kandid||o бот. кандида [Candida]; ~oz/o мед. кандидамікоз, кандидоз, моніліаз.

Kandid/o літ. Кандід (герой однойменного оповідання Вольтера).

*kandidat||o кандидат; ~i vn  виступати в якості кандидата; висувати свою кандидатуру; ~ec/o кандидатура; ~ig/o висування кандидата; ~ig/i vt висувати кандидата; ~iĝ/і висунути свою кандидатуру, стати кандидатом.

kanefor/o мист., арх. канефора (скульптура юнака або дівчини з кошиком на голові).

kanel||o 1. тех. різьба, нарізка; рівчик, виїмка, паз, шліц, борозенка; 2. доріжка грампластинки; 3. арх. канелюра; ~i vt 1. нарізати різьбу; 2. оздоблювати канелюрами.

kaneloni/oj кул. канелоні, макаронна запіканка.

kanguru||o зоол. кенґуру (= makropo).

*kanibal||o канібал, людожер; ~ism/o канібалізм, людожерство.

kanin/o анат. ікло (син. kojnodento).

kanis||o зоол. собака [Canis] (родова назва); ~ed/o/j собачі [родина Canidae].

kanistr/o 1. каністра; 2. бляшана коробка.

Kaniv/oEU геогр., м. Канів.

kanjon/o каньйон, глибока ущелина.

kankan/o канкан (танець).

*kankr||o зоол. рак; аmerik/a ~o американський рак [Canbarus affinus]; еŭrop/a ~o рак довгопалий [Astacus leptodactylus]; рак широкопалий [A. astacus]; (K)~o астр. Рак; tropiko de la (K)~o, (K)~o/tropik/o геогр. тропік Рака; ~a раковий, рачачий; ~e раком, задом; задкуючи; ~o/pinĉ/il/o клешня, клішня.

Kann/o геогр., м. Канни.

Kann/oj = Kanno.

kannad/o канара, канада (представник одного з народів Індії); la ~a lingvo мова канада.

І*kanon||o гармата; grandkalibra (або peza) ~o крупнокаліберна/важка гармата; kontraŭaviadila ~o зенітна гармата, розм. зенітка; kontraŭtanka ~o протитанкова гармата; ~a гарматний; ~i vt стріляти з гармати; ~ad/і vt обстрілювати з гармат(и); ~ad/o канонада; ~ar/o гарматна/артилерійська батарея; ~ist/o гарматник, гармаш, канонір; артилерист; ~boat/o = ~ŝipo; ~paf/o гарматний залп; ~skip/o гарматна обслуга; ip/o канонерський човен, канонерка; ~tub/o дуло гармати, гарматний ствол.

ІІ kanon||o 1. юр., церк. канон; статут, правило; 2. муз. канон; ~a канонічний; ~ec/o канонічність; ~ig/i vt канонізувати; ~ist/o знавець канонічного права; ~jur/ist/o = ~isto; du/a~a второканонічний.

kanonier/o гарматник, гармаш, канонір; артилерист.

*kanonik||o церк. канонік; ~ar/o капітул; ~ec/o канонікат.

kanoniz||i vt церк. канонізувати; ~o, ~ad/o канонізація; ~proces/o канонізаційний процес.

kanop/o археол. канопа (ваза, у якій єгиптяни зберігали нутрощі забальзамованих мерців).

Kanos/o іст. Каносса (місце покаяння німецького короля Генріха ІV перед папою); iri al ~o іти в Каноссу; покаятися перед тим, проти якого виступав.

kanot/o 1. човен, катер; 2. байдарка.

Kansas||o геогр. Канзас (американський штат); ~urb/o м. Канзас-Сіті.

*kant||i vt, vn співати; оспівувати; *~o пісня; ~a пісенний; ~a kaj danca ensemblo ансамбль пісні і танцю; ~aĉ/o зневажл. пісенька; *~ad/o спів; ~ar/o пісенник; ~et/i vt, vn наспівувати; ~ist/o співак; співець, поет; ~ist/in/o співачка; ~bird/o співочий птах; ~/cign/o орн. лебідь кликун, лебідь скрипун [Cygnus cygnus]; ~ensembl/o ансамбль пісні, вокальний ансамбль; ~o/turd/o орн. дрізд співочий [Turdus philomelos]; antaŭ~i vt заспівувати; antaŭ~ant/o заспівувач; *ek~i, ek~et/i vt, vn заспівати; заспівувати; for~i vt заклинати/благати (співом); kun~i vt, vn співати разом, підспівувати; pri~i vt оспівувати; re~aĵ/o приспів, рефрен.

Kantal/o геогр., г. Канталь.

kantalup/o бот. канталупа [Cantalupensis].

kantar/o ент. м’якотілка [Cantharis].

kantarel/o бот. лисичка [Cantharellus].

*kantarid||o ент. шпанська муха [Lytta vesicotaria]; ~in/o хім. кантаридин.

*kantat/o муз. кантата.

Kanti||o Кант (німецький філософ); (k)~an/o філос. кантіанець; (k)~an/ism/o кантіанство.

kantik/o рел. гімн.

kantil/o канитель (кручена золота або срібна нитка).

kantilen/o літ., муз. кантилена.

kantilevr||o тех. консоль; ~a консольний; ~a ponto консольний міст.

kantin||o буфет, їдальня (при закладі, військовій частині і т.п.); пересувна продовольча крамниця; ~ist/in/o буфетчиця.

*kanton||o 1. кантон (адміністративно-територіальна дільниця); округ; 2. шляхова дільниця; зал. перегон; 3. геральд. вільне місце; ~a кантональний, районний.

Kanton/o геогр., м. Кантон.

kantonment||o військ. розміщення військової частини в населеному пункті, місце постою; ~i vt стояти, розміщатися, розквартировуватися; ~ig/i vt розквартировувати.

*kantor/o церк. півчий, дяк, кантор.

kantri/o муз. кантрі (муз. стиль, в основі якого лежать народні мелодії).

kanu/o каное.

kanul/o мед. канюля, трубка.

*kanvas/o прям., перен. канва.

*kanzon||o 1. літ. канцона; 2. муз. шансонетка, пісня; ~i vt висміювати (в пісні, піснею); ~ist/o шансоньє, бард.

kaolin/o мін. каолін, біла глина.

kaolinit/o мін. каолініт.

kaon/o фіз. каон, к-мезон.

kaos||o див. ĥaoso.

*kap||o 1. голова; de la ~о ĝis la piedoj з голови до ніг; klini ~on опустити голову; obstina ~о упертюх; ordigi al iu la ~on давати кому-н. прочухана; ◊ kiom da ~oj, tiom da opinioj що не голова – то розум; 2. тех. головка; najla ~о головка цвяха; 3. вершина, верхівка; ~о de arbo верхівка дерева; brasika ~о капустина; ~a головний; ~aĵ/o кул. страва з голови, голова; ~et/o голівка; ~uj/o шолом (частина скафандра); ~antaŭ/e головою вперед, коміть головою; ~aŭd/il/o радіо навушник; ~aŭskult/il/o/j навушники; ~brasik/o бот. головчаста капуста [Brassica oleracea gr. capitata var. capitata); ~dolor/o головний біль; postdrinka ~doloro похмілля; ~flank/o лицьова сторона, лице, перед; ~o/gard/ist/o охоронець; ~har/oj волосся голови; ~jes/i vn (ствердно) кивати (головою), потакувати рухом голови; ~kusen/o подушка під голову; ~lok/o узголів’я; ~mov/o кивок головою, рух/порух голови; ~ornam/o прикраса для голови; ~o/part/o узголів’я; ~o/pied/ul/oj зоол. цефалоподи, головоногі молюски (= cefalopodoj); ~ne/i vn заперечливо хитати/кивати головою; ~rimen/o/j вуздечка, уздечка, вузда, узда; ~romp/a карколомний; ~salut/i vt вітати(ся) кивком голови; ~sign/i vn робити знаки головою, кивати головою; ~sign/o знак головою; ~staci/o головна станція; ~tuk/o хустина; ~turn/a запаморочливий, запаморочний, карколомний; ~turn(iĝ)o запаморочення (голови), головокружіння; ~vest/o головний убір; ~voĉ/o фальцет; ~vort/o заголовне слово (у словнику); en~ig/i vt вбивати в голову, запам’ятовувати; mult(а)~a багатоголовий; sen~a безголовий; sen~ig/i vt обезголовлювати, відрізати/стяти голову; trans~iĝ/і перекидатися через голову.

kapa каппа (грецька буква К, κ).

*kapabl||a 1. здатний, спроможний; 2. здібний; ~i vt (al/por/je io) бути здатним/спроможним/годним (до чого-н., на що-н.); виявляти здібності; ~o, ~ec/o здатність, спроможність; здібність, здібності; mal~a, ne~a, sen~a нездатний, неспроможний; бездарний; mal~ec/o нездатність, неспроможність; бездарність.

kapacit||o 1. фіз. місткість; ємність; ~о de barelo ємність бочки; 2. тех. продуктивність, потужність; інформ. пропускна спроможність; labora ~о продуктивність праці; ~anc/o фіз., радіо ємність; interelektroda ~o міжелектродна ємність.

Kapadoci/o іст., кр. Каппадокія.

kape/i vn мор. плисти/пливти зі згорнутими вітрилами; лежати в дрейфі; ~igi ŝipon підготувати корабель до шторму.

*kapel||o 1. капела, каплиця; притвор; 2. муз. капела; ~estr/o капельмейстер (= ĥorestro).

kaper||i vn мор. каперувати, займатися каперством; займатися морським розбоєм; ~aĵ/o каперська здобич; захоплені або потоплені кораблі; ~ist/o капер (особа); ~leter/o дозвіл на каперство; ip/o капер (корабель); for~i vt захоплювати (корабель ворога).

Kapernaum/o геогр., м. Капернаум.

Kapet||o іст. Капет (прізвисько першого французького короля Гуго); ~id/o/j Капетінги (королівська династія).

kapibar/o зоол. водосвинка південноамериканська, капібара [Hydrocoerus capybara].

kapilar||a у різн. знач. капілярний, волосний; ~o анат. капіляр; ~ec/o капілярність, волосність.

*kapital||o ек. капітал; fundamenta ~о основний капітал; varia ~о змінний капітал; kontraŭdiro inter laboro kaj ~о протиріччя між працею і капіталом; ~et/o капіталець, невеличкий капітал; ~ig/i vt капіталізувати; ~ism/o капіталізм; monopolisma ~ismo монополістичний капіталізм; ~ism/a див. kapitalista; ~ist/o капіталіст; ~ist/a капіталістичний; ~ista reĝimo капіталістичний лад.

*kapitan||o капітан (військове звання); ~a капітанський; eks~o колишній капітан, капітан у відставці.

kapitat/o анат. головчаста кістка зап’ястка.

*kapitel||o арх. капітель; ~a капітельний.

Kapitol/o 1. іст. Капітолій (один із семи пагорбів Рима); 2. арх. Капітолій (велична будівля).

kapitul/o 1. бот. головка; 2. церк. капітул.

*kapitulac||i vn капітулювати, здаватися; ~o капітуляція.

kapok||o бот. капок (волокно з дерев родини бамбукових); ~uj/o, ~arb/o сейба, клоччасте дерево [Ceiba pentandra].

kapol/o кабошон (негранований дорогоцінний камінь).

*kapon||o 1. каплун; 2. перен. кастрат; ~in/o пулярка (=  pulardo).

kaponier/o військ., заст. капонір.

*kapor||o 1. бот. каперці, каперси [Capparis]; dorn/a ~o каперці трав’янисті [C. spinosa]; 2. кул. каперці; ~ac/o/j каперцеві [родина Capparaceae]; ~al/o/j каперцевоцвіті [порядок Capparales].

*kaporal/o капрал; ◊ bona ~o revas esti generalo добрий капрал мріє стати ґенералом.

*kapot/o 1. плащ (з каптуром); 2. капот, кожух, покришка (автомобільного мотора).

*kapr||o зоол. цап, козел, коза [Capra]; propeka ~o рел. (тж перен.) козел відпущення; ~a козячий, цапиний; ~aĵ/o козлятина, козлина, цапина; ~et/o цапок, кізка; ~id/o цапеня; ~id/aĵ/o м’ясо з козеняти; ~in/o коза; ~in/a козячий; ~ina lakto козяче молоко; (K)~in/o астр. Капела; ~o/blek/i vn мекати; ~o/pied/a цапоногий; ~o/rut/o бот. козлятник (= galego); ~o/vir/o 1. фавн; 2. див. vir~o; ◊ melki ~oviron цапа доїти; vir~o цап.

kaprat/o хім. капрат.

Kapre/o геогр., о-в Капрі.

*kapreol/o зоол. козуля [Capreolus capreolus].

*kapric||o примха, каприз; ŝi havas siajn ~ojn вона має свої примхи; ~a примхливий, вередливий, капризний; ~e примхливо, вередливо, капризно; ~i vn вередувати.

kapriĉ/o муз. капричiо, капричо.

kaprifoli||o бот. каприфолій, жимолость козолиста, козолист, козячий листок [Caprifolium]; ~ac/o/j жимолостеві [родина Caprifoliaceae].

Kaprikorn/o астр. Козерог; tropiko de la ~o геогр. тропік Козерога.

kaprimulg||o орн. дрімлюга, сплюшка, сплюха [Caprimulgus]; еgipt/i/a ~o дрімлюга буланий [C. aegyptius]; еŭrop/a ~o дрімлюга звичайний [C. europaeus]; hind/a ~o дрімлюга великий [C. indicus]; ~o/form/a/j дрімлюгоподібні [ряд Caprimulgiformes].

kapriol||o 1. спорт. стрибок на місці; підскік, підскок, кульбіт; 2. пірует; голубець (па в танцях); ~i vn стрибати, підскакувати.

kaprolaktam/o хім. капролактам.

kapronat/o хім. капронат.

kapsel/o бот. грицики [Capsella]; paŝt/ist/a ~o грицики звичайні [C. bursa-pastoris].

kapsid/o бакт. капсид (білкова оболонка віріона).

kapsik||o бот. стручковий перець, овочевий перець (рослина і плід) [Capsicum]; ~in/o хім. капсиїцин; ~frukt/o (стручковий) перець (плід).

Kapstad/o = Kab-urbo.

kapstan/o мор. кабестан; шпиль.

*kapsul/o 1. капсула, капсуль; 2. бот. коробочка; 3. анат. капсула, сумка; 4. фарм. облатка.

*kapt||i vt ловити, піймати, хапати, схопити; ~і fiŝon ловити рибу; ~і je mano схопити за руку; forta gripo min ~is мене схопив сильний грип; ~u (lin)! тримай (його)!, хапай (його)!; ◊ ne ~itane punita не спійманий – не злодій; ~ad/o ловлення, ловіння, ловля, лов; ~aĵ/o здобич, добича; *~il/o прям., перен. пастка; капкан; fali en la ~ilon потрапити в пастку; ~it/o полонений, бранець, невільник; затриманий (ім.); ~it/ec/o полон; неволя; ~o/lud/o квач; ~onur/o аркан, ласо; ek~i vt схопити; el~i vt вихопити, видерти; en~i vt упіймати (сітою, сільцем і т.п.); for~i vt видирати, відбирати, захоплювати; kun~it/o товариш по полону/неволі; ne~ebl/a невловимий; re~i vt упіймати (кого-н., що втік); si/n~ad/o ловіння один одного.

Kapu/o геогр., м. Капуа.

*kapucen||o 1. рел. капуцин; 2. зоол. капуцин (рід мавп); ~a капуцинський; ~aĵ/o нотація.

*kapuĉ/o 1. каптур; капор; 2. тех. ковпачок; 3. верх (екіпажа, автомашини); капот.

kapuĉin/o кул. капучино.

kapus||o мор. курс корабля; ~lini/o курсова риска (у компасі).

kaput/a розбитий, побитий; знищений (= disrompita, ruinigita).

*kar||a I. любий, милий, дорогий; mia ~a edzo мій любий чоловік; ~a sinjoro! дорогий пане!; II. дорогий (про ціну) (cин. altapreza, multekosta); ~e дорого; tro ~a restoracio надто дорогий ресторан; la tempo estas por mi tre ~a час мені дуже дорогий; ~eg/a найдорожчий; ~ec/o дорожнеча; ~iĝ/o подорожчання; ~ul/o дорогий, любий, милий (у знач. ім.), розм. любко, любчик; ~ul/in/o дорога, люба, мила (у знач. ім.), розм. любка; (pli)~iĝ/і дорожчати, подорожчати; mal~a дешевий (син. makmultekosta, ĉipa); mal~e дешево; mal~ec/o дешевизна, дешевина; mal~iĝ/і дешевшати, дешевіти, подешевшати; mal~iĝ/o подешевшання, подешевіння.

kara/o бот. харова водорість [Chara].

karab||o ент. турун, жужелиця [Carabus]; ~ed/o/j турунові, жужелицеві [родина Carabidae].

*karaben||o військ. карабін; ~ist/o карабінер.

Karaĉi/o геогр., м. Карачі.

karadri||o орн. пісочник, зуйок [Charadrius]; ~ed/o/j сивкові [родина Charadriidae]; ~o/form/a/j сивкоподібні, кулики [ряд Charadriiformes].

*karaf||o графин, карафа; ~et/o карафка.

karagan/o бот. карагана [Caragana].

Karaib/a = Kariba.

karak/o мор. карака (великий середньовічний торговий корабель).

karakal/o зоол. кіт каракал, каракал [Lynx caracal].

Karakal/o іст. Каракалла (римський імператор).

karakalpak||o каракалпак; (K)~i/o геогр. Каракалпакія (автономна республіка в Узбекистані).

Karakas/o геогр. Каракас (столиця Венесуели).

karakol||i vn гарцювати, вигравати (конем), джиґітувати; ~o гарцювання, джиґітування.

Karakorum/o геогр., гори Каракорум.

*karakter||o характер; (характерна) риса; властивість; ~a: ~a есо властивість характеру; ~hav/a характерний, з характером; log/i/o псих. характерологія; sen~a безхарактерний; не характерний, не ориґінальний.

karakteristik/o мат. характеристика.

*karakteriz||i vt характеризувати, визначати характер, давати характеристику; ~o характеристика; ~a характерний. характеристичний; ~aĵ/o характерна риса, особливість, характерне (у знач. ім.).

karaktr/o інформ., нрк. символ.

karakul||o каракульська вівця; ~aĵ/o каракуль, каракульські смушки; каракульча.

Karakum/o(j) геогр., пустеля Каракуми.

*karambol||i vn 1. зіграти карамболем (у більярді); 2. перен. зіткнутися; ~o 1. карамболь; 2. зіткнення.

*karamel||o карамель, ~iĝ/і карамелізуватися; ~bombon/o карамелева цукерка, карамелька.

karapac/o карапакс, панцир, спинний щит (у черепах), шкаралупа (у раків).

Karar/o геогр., м. Каррара.

*karas/o іхт. карась [Carassius].

*karat/o карат.

karate||o спорт. карате; ~ist/o каратеїст.

*karavan||o 1. караван; 2. організована туристська група; ~ej/o караван-сарай.

karavel/o мор., іст. каравела.

*karb||o 1. вугілля; ŝtona ~о кам’яне вугілля; ligna ~о деревне вугілля; bruna ~o буре вугілля (= lignito); 2. вуглина, вугіль; жарина; ~a вугільний, вугляний; ~ej/o вугільний склад; вугільний відсік; ~er/o шматок вугілля, вуглина; ~et/o вуглик, вуглина; жарина; ~id/o хiм. карбід; kalcia ~ido карбід кальцію; ~ig/i vt обвуглювати, перетворювати у/на вугілля; коксувати; ~ig/ej/o вуглярка (місце, де випалюють деревне вугілля); ~iĝ/i обвуглюватися, перетворюватися у/на вугілля; ~ist/o вугляр; ~uj/o відро для вугілля; ~um/i vn запасатися  вугіллям; ~o/basen/o вугільний басейн; ~o/brik/o брикет; ~o/cikl/a хім. карбоциклічний; ~o/don/a вугленосний; ~o/gruz/o штиб, потерть; ~o/hav/a вугленосний; ~o/hak/a: ~ohaka maŝino врубова машина; ~o/min/o, ~o/min/ej/o вугільна шахта, вуглекопальня; ~o/min/ist/o вуглекоп, гірник; ~o/nigr/a чорний як смоль; ~o/paper/o копіювальний папір; ~o/pint/o/j вугільні електроди; ~o/polv/o вугільний пил; ~o/stak/o стіс (для випалювання вугілля); ~oip/o судно для перевезення вугілля; ~o/tavol/o вугільний пласт.

karbam||o хім. радикал сечової кислоти (у складних словах); ~at/a acid/o сечова кислота.

karbamid||o хім., заст. = ureo; ~at/a acid/o заст. = karbamata acido.

karbaminat/o хім. карбамінат.

karbaz||o хем. скор. від karbazido (у складних словах); ~id/o карбазид; ~on/o карбазон; du/on~id/o, semi~id/o семікарбазид; semi~on/o семікарбазон.

karbazol/o хім. карбазол.

karben/o хім. карбен.

karbid||o хім. карбід; ~lamp/o карбідова лампа, розм. карбідка.

karbil/o хім. ізокарбонітрил.

karbinol/o хім. метанол; карбінол.

karboksil||o хім. карбоксил; ~a acid/o фенол, карболова кислота, розм. карболка.

karbol/o див. karboksilo.

karboline/o хім. карболінеум.

*karbon||o хім. карбон (хімічний елемент); вуглець (проста речовина); ~a di/oksid/o двоокис вуглецю, вуглекислий газ; ~a di/sulfid/o сірковуглець; ~a mono/oksid/o моноксид карбону, чадний газ; ~a hidr/at/o вуглевод; ~at/o карбонат; ~id/o карбід; ~il/o карбоніл; ~izi газувати, насичувати вуглекислим газом (=~igi, karbigi); ~cikl/a хім. карбоциклічний; en/o хім. карбоновий) ланцюг; bi~at/o бікарбонат; natria bi~ato бікарбонат натрію; di~at/o дікарбонат; natri/a di~at/o дікарбонат натрію.

karbonad/o 1. мін. карбонадо; 2. кул. карбонад.

karbonar||o іст. карбонар(ій); ~ism/o карбонаризм, карбонарський рух.

karbonatit/o мін. карбонатит.

karboni/o геол. 1. карбон, кам’яновугільний період; 2. вугленосний шар.

karbonil/o хім. карбоніл.

karborund/o хім. карборунд.

karbunkl/o мед. карбункул.

karbunkol/o мін. карбункул, червоний ґранат.

karbur||i vt хім., тех. карбюрувати; ~aĵ/o пальна суміш; ~ator/o, ~il/o карбюратор.

*karcer||o карцер; темниця; en~ig/i vt кидати в карцер, садити в карцер, замикати в карцері; ~pun/o покарання карцером.

karcin/o зоол. трав’яний краб [Carcinus].

karcinom||o мед. карцинома, раковий новотвір; ~oz/o мед. карциноматоз.

І*kard/o бот. будяк [Carduus]; ben/it/a ~o хрестовий корінь (= kniko II); klin/it/a ~o будяк пониклий [C. nutans]; krisp/a ~o будяк кучерявий [C. crispus]; nigr/a/kol/a ~o будяк двоколірнолистий [C. personata].

II kard||o текст. карда, кардова стрічка; ~i vt кардувати, прочісувати (прядильний матеріал); ~ist/o чесальник, ворсувальник; ~lan/o кардова вовна; ~o/maŝin/o кардова машина.

kardamin||o бот. жеруха [Cardamine]; amar/a ~o жеруха гірка [C. amaris]; herb/ej~o жеруха лучна [C. pratensis].

kardamom/o бот. кардамон [Elettaria cardamomum].

Kardan||o Кардано (італійський вчений); (k)~o тех. кардан, карданний вал; (k)~a карданний; ~a kuplilo карданний, універсальний шарнір; (k)~artik/o тех. карданний механізм.

*kardel/o орн. щиголь [Carduelis carduelis].

kardi||o 1. мед. кардіо… (корінь грецького походження зі знач. “серце”: endo~o ендокард; mio~o міокард; ~(o)vaskula серцево-судинний); 2. зоол. серцевидка, кардіум [Cardium]; ~o/graf/o мед. кардіограф; ~o/gram/o мед. кардіограма; ~olog/o кардіолог; ~olog/i/o мед. кардіологія; ~o/mio/pati/o мед. кардіоміопатія; ~o/pati/o серцеве захворювання; ~o/tomi/o мед. кардіотомія.

Kardif/o геогр., м. Кардіфф.

kardin/o буд. завіса (віконна, дверна).

I kardinalмат. кардинальне число, потужність (cин. povo).

II*kardinal||o церк. кардинал; ~a кардинальський; ~ar/o кардинальська колегія, свята колегія; ~ec/o сан кардинала, кардинальський сан; ~ig/i vt іменувати кардиналом; ~bird/o орн. кардинал [Cardinalis; Paroaria].

kardioid/o мат. кардіоїда.

kardj/o анат. вхід у шлунок.

kardon/o бот. іспанський артишок [Cynara cardunculus].

kardu/o бот. будяк [Carduus] (= kardo).

kare||o кул. кaрi, кері (індійська приправа); ~aĵ/o м’ясна страва з рисом і прянощами.

kareks/o осока [Carex]; bek/a ~o осока пухирчаста [C. rostrata]; fingr/a ~o осока пальчаста [C. digitata].

karel||o етн. карел; ~a карельський; (K)~i/o геогр. Карелія (автономна республіка в Росії); ~in/o карелка.

karen||o 1. ав. обтічник; 2. підводна частина судна; 3. бот. кіль, човник; ~i vt мор. ремонтувати підводну частину, кренгувати, кілювати; ~form/a обтічний, обтічної форми.

karenc/o біол. недостача/нестача/брак/відсутність поживних речовин.

*kares||i vt пестити, гладити; ~і revon плекати мрію; ~a ласкавий, пестливий; ~e ласкаво, пестливо, ніжно; ~o ласка; ~ad/o пестощі; ~em/a пестливий; ~ind/a якого хочеться погладити, попестити; приємний, привабливий; ~form/o пестлива форма; mal~i vt грубо поводитися (з ким-н.).

Karesm/o церк. великий піст.

karet/o зоол. каретта [Caretta] (їстівна черепаха).

karg||o мор., зал. вантаж, карго; ~i vt вантажити, завантажувати; ~i ŝipon вантажити корабель; ~ad/o навантажування, завантажування; ~ej/o вантажний майданчик; ~uj/o вагон; платформа; цистерна; трюм; ~ad/kaj/o вантажна платформа, платформа для завантажування; ~o/kapablo мор. вантажопідйомність, тоннаж; ~o/mast/o вантажна стріла; ~o/pez/o мор. вага вантажу; ~oip/o вантажне судно; mal~i vt розвантажувати.

kari||o мед. карієс, каріоз; ~a каріозний, зіпсований (про зуб); ~ig/i vt викликати карієс; ~iĝ/і уражатися карієсом.

Kari/o іст. Карія (ст. д-ва в Малій Азії).

kariatid/o арх. каріатида.

karib||o етн. кариб; ~a карибський; la (K)~a Maro геогр. Карибське море.

Karibd/o міф. Харібда (небезпечний для мореплавців морський водоворот між Італією і Сицилією).

karibu/o зоол. карибу (пн. дикий олень) [Rangifer tarandus caribou].

*karier||o кар’єра; komenci sian ~on починати свою кар’єру; ~ad/i vn робити кар’єру; ~em/o, ~ism/o кар’єризм; ~ist/o кар’єрист; ~tabel/o трудова діяльність.

karik/o бот. 1. динне дерево [Carica]; 2. заст. = karekso.

*karikatur||o карикатура; ~a карикатурний; ~e карикатурно, ~ist/o карикатурист.

kariljon||o муз. карильйон, карийон, оркестрові дзвони; ~i vn грати на карильйоні, видзвонювати мелодію; ~ist/o карильйоніст.

karin||o анат. кіль; ~ul/o/j орн. кільові птахи, кільогруді птахи, літаючі птахи [підклас Carinatae]; sen~ul/o/j орн. безкільові птахи, бігаючі птахи [надряд Ratitae].

Karinti/o геогр. Каринтія (австрійська земля).

*kariofil||o І. гвоздика (пряність); ~a гвоздичний; ~a oleo гвоздична олія; ~arb/o гвоздичне дерево (= aroma sizigio); ІІ. гвоздика (квітка) [Caryophyllus] (= dianto); ~ac/o/j гвоздичні [родина Caryophyllaceae]; ~al/o/j гвоздикоцвіті [порядок Caryophyllales]; ~diant/o гвоздика садова [D. caryophyllus]; ~mirt/o = ~arbo.

kariokinez/o біол. каріокінез, мітоз.

*kariol/o легкий двоколісний екіпаж; бричка.

kariops/o бот. зернiвка.

kariotip/o бот. каріотип.

karis/o бот. кариса [Carissa].

Karis/o/j міф. харити (у старогрецькій міфології богині краси й радості).

karism/o рел. харизма.

karitat||o милосердя, любов до ближнього; ~a харитативний, милосердний, доброчинний.

I karj||o біол. ядро клітини; ~o/kinez/o біол. каріокінез; ~o/plasm/o біол. каріоплазма; ~o/tip/o біол. каріотип.

II karj||o бот. карія, гікорі [Carya] (син. hikorio).

Karkonoŝ/o геогр., гори Крконоше.

Karl/o Карл (ім’я).

karlin/o бот. відкасник [Carlina].

karm/o рел. карма.

karmanjol/o карманьйола (пісня і танець).

Karmel||o 1. бібл., геогр., г. Кармель; 2. рел. орден кармелітів; (k)~an/o кармеліт; (k)~an/in/o кармелітка.

Karmen/o Кармен (ім’я).

karmezin/a темно-червоний, малиновий, кармазиновий.

*karmin||o кармін (фарба); ~a карміновий.

karminativ/a фарм. вітрогонний; ~a medikamento вітрогонне (ім.), вітрогонний засіб.

*karn||o 1. тіло, плоть; м’ясо; vi estas mia ~o, mia sango ти – моя плоть і кров; 2. м’якуш, м’якоть (плоду); ~a тілесний, плотський; м’ясистий; ~aĵ/o/j мист. оголені частини тіла (на картинах); тілеса; ~ej/o спільне захоронення; могила; могильник; сховище для знайдених костей; ~ul/o смертна людина, смертний (у знач.ім.); ~o/dik/a, ~o/hav/a м’ясистий; ~o/manĝ/a хижий, м’ясоїдний; ~o/manĝ/ul/o/j хижі звірі, хижаки; ~oir/a хижий; ~o/vor/a хижий, м’ясоїдний; dis~i, dis~ig/i vt роздирати, розривати (тіло); en~iĝ/і втілюватися; re/en~iĝ/і перевтілюватися; re/en~iĝ/o перевтілення, реінкарнація; sen~a безтілесний.

Karnak/o археол. 1. Карнак (селище на місці Ст. Фів з величезним храмовим комплексом); 2. Карнак (бретонське село у Франції з великою кількістю пам’яток кам’яного віку).

karnalit/o мін. карналіт.

Karnatak/o геогр. Карнатака (індійський штат).

*karnaval/o карнавал; масниця.

karneol/o мін. сердолік.

*karo||o карт. бубна; ~a бубновий; ~a aso бубновий туз; ~o/vic/e у каре (вид шикування).

*karob||o бот. ріжки (їстівні); ~uj/o, ~arb/o ріжкове дерево (= ceratonio).

karol||o весела обрядова пісня; хороводна, застiльна пісня; krіstnaska ~o колядка, щедрівка; paska ~o великодня пісня; гаївка, гагілка.

Karol||o Карл; ~a, in/o Кароліна (імена); ~id/o/j іст. Каролінґи (королівська династія).

Karolin/o геогр. Nord/a ~o Північна Кароліна; Sud/a ~o Південна Кароліна (американські штати).

Karon/o міф. Харон (перевізник душ померлих через р. Стікс у царство тіней).

karoseri||o авт. кузов; ~ist/o кузовний майстер.

*karot/o бот. морква [Daucus carota].

karoten||o хім. каротин; ~oid/o/j каротиноїди.

karotid/o анат. сонна артерія.

I*karp/o іхт. короп, сазан [Cyprinus carpio].

II karp/o анат. зап’ясток.

Karpat||o/j геогр., гори Карпати; (k)~a карпатський; (k)~an/o житель Карпат; Trans~i/o геогр., реґіон Закарпаття.

karpe/o = karpo II.

karpel||o бот. плодолистик; ~ar/o гінецей; kun/iĝ~a зі зрощеними плодолистиками .

*karpen/o бот. граб [Carpinus]; betul/a ~o граб звичайний [C. betulus].

Karpentari/a: ~a golfo геогр. затока Карпентарія.

karpologi/o карпологія (розділ морфології рослин, що вивчає плоди і насіння).

karst/o геол. карст.

*kart||o у різн. знач. карта; картка; інформ. плата; vizita ~о візитна картка; ludi ~ojn грати в карти; miksi, disdini la ~ojn тасувати, роздавати карти; ~ar/o 1. карти, колода карт; 2. атлас; ~ing/o інформ. розняття (для плати); ~aŭgur/i, ~diven/i vt ворожити/гадати на картах; ~o/dom/o картковий будиночок, карткова хатка; ~lud/i vn грати в карти; ~lud/o гра в карти, картярська гра; ~o/tek/o картотека (= sliparo). 

Kartag||o іст., м. Карфаген; (k)~an/o карфагенянин.

Kartagen/o геогр., м. Картахена.

kartam/o бот. сафлор [Carthamus].

*kartav||i vn гаркавити; ~a гаркавий.

kartel||o 1. ек. картель; 2. політ. картель, блок; об’єднання; 3. картель, виклик на поєдинок/дуель; ~ig/i vt ек. картелізувати; mal~ig/o ек. декартелізація.

Kartezi||o Декарт (французький філософ і математик); ~a Декартів, картезіанський; ~aj koordinatoj en ebeno Декартова система координат на площині; ~aj koordinatoj en spаcо Декартова система координат у просторі; ortaj ~aj koordinatoj прямокутна Декартова система координат; ~a koordinatsistemo Декартова система координат; (k)~an/o філос. картезіанець, послідовник Декарта; (k)~ism/o філос. картезіанство.

*kartilag||o анат. хрящ; ~a хрящовий; ~fiŝ/o/j іхт. хрящові риби [клас Chondrichthyes].

*kartoĉ||o 1. військ. патрон; blanka ~o холостий патрон; 2. тех. картридж; 3. фото касета; ~ing/o патронна стрічка; ~uj/o патронна сумка, патронташ; ~balte/o патронташ; ~ruband/o кулеметна стрічка; arg/il/o магазин (у вогнепальній зброї); ~zon/o патронташ.

*kartograf||o картограф; *~i/o картографія.

kartogram/o спец. картограма.

*karton||o картон; ~a картонний; ~a skatolo картонна коробка; ~i vt переплітати картоном, оправляти картоном; ~aĵ/o картонаж.

kartotek||o див. karto; ~a картотечний.

Kartum/o геогр. Хартум (столиця Судану).

*kartuŝ/o арх. картуш (скульптурна або графічна прикраса).

kartuzi||o рел. картузія, картузіанський монастир; ~an/o картузіанець, картезіан, картезіанець.

kartvel||o грузин; ~a грузинський; (K)~i/o геогр., кр. Грузія (= Gruzio); ~in/o грузинка; (K)~uj/o = (K)~io.

karum/o бот. кмин [Carum].

karunkl/o анат. м’ясце, сосочок; larm/a ~o слізне м’ясце.

*karusel/o 1. карусель; 2. верхова їзда по колу (під час кінних свят, лицарських турнірів).

karvi/o бот. 1. кмин звичайний [Carum carvi]; 2. кмин (насіння).

*kas||o у різн. знач. каса; pagi ĉe la ~o платити при касі; ~a касовий; ~ej/o каса (кімната); ~et/o каса (скринька); ~ist/o касир; ~libr/o бухг. касова книга; ~mon/o каса (грошова наявність); ~registr/il/o касовий апарат; en~ig/i vt приймати в касу, інкасувати; en~ig/o інкасація; інкасо; en~ig/ist/o інкасатор. 

kasaci||i vt юр. касувати, скасовувати (рішення); ~o касація.

Kasandr/o міф. Кассандра (дочка Пріама, невтішним пророцтвам якої не вірили троянці).

kasav/o касава, маніокове борошно, хліб з маніоку.

kased||o касета; ~il/o касетний магнітофон; розм. касетник; en~igvt записувати на касету.

*kaserol/o каструля (з однією ручкою).

kaset/o = kasedo.

kasi/o бот. касiя [Cassia].

Kasi/o Касій (ім’я).

Kasiope/o 1. міф. Кассіопея (ефіопська цариця); 2. астр. Кассіопея.

kasis/o кул. наливка з чорної смородини.

kasiterit/o мін. каситерит.

*kask||o каска; шoлoм; шишак; ~et/o = kaskedo; ~o/flor/o бот. аконіт, борець, тоя (= akonito); ~o/port/a у/в касці/шоломі.

kaskad/o каскад (тж перен.); водоспад; пороги (річкові).

kaskaril/o бот.каскариль [Croton eluteria].

*kasked/o кашкет.

kason||o тех., арх. кесон; ~mal/san/o мед. кесонна хвороба.

Kaspi||o геогр. Каспій, Каспійське море; ~a каспійський; la ~a Maro = ~o.

*kast||o каста (замкнута суспільна група); ~a кастовий; ~ec/o, ~ism/o кастовість, замкнутість, відособленість; sen~a безкастовий.

kastane/o бот. каштан [Castanea]; kultiv/a ~o, ordinar/a ~o каштан звичайний [C. sativa. син. C. vulgaris]; amerik/a ~o каштан зубчастолистий [C. dentata, син. C. americana].

*kastanjet/o кастаньєта.

*kastel/o замок; ◊ konstrui ~ojn en aero будувати повітряні замки; ~estr/o, ~graf/o бурґграф; ~mastr/o власник замку; іст. каштелян; ~urb/o місто-фортеця, укріплене місто.

Kastili||o геогр. Кастилія (область в Іспанії); ~a кастильський; ~an/o кастилієць; Nov-~o Нова Кастилія; Mal/nov-~o Стара Кастилія.

*kastor/o 1. зоол. бобер [Castor]; 2. боброве хутро.

Kastor/o 1. міф. Кастор (один з Діоскурів); 2. астр. Кастор.

kastore/o мед. боброва струмина.

kastoren||o текст. кастор.

*kastr||i vt каструвати, оскопляти; ~it/o кастрат, скопець.

Kastri/o геогр. Кастрі (столиця Сент-Люсії).

kastrum/o іст. укріплений військовий табір (у римлян).

kasuar/o = kazuaro.

kasulet/o касулет (раґу з квасолі з гусячим філе, бараниною і свининою).

*kaŝ||i vt ховати, крити, скривати, приховувати, таїти, переховувати; si/n ~i ховатися, переховуватися, критися, скриватися, таїтися; ~a потайний, потайливий, скритний, таємний; ~e потай, потайки, скрито, скритно, таємно, тайкома; ~ad/o ховання, приховування, скривання; ~aĵ/o cхована річ, скрита справа, прихований факт; ~ebl/a який можна сховати, скрити, затаїти і т.п.; ~ec/o скритність, потайність, потайливість; таємність; ~ej/o схов, сховок, схованка; таємне сховище, тайник, криївка, укриття; ~em/a скритний, скритий, потайливий; замкнутий у собі; ~iĝ/i ховатися, переховуватися, критися, скриватися, таїтися; ~iĝ/o ховання, переховування, укривання (себе); хованки (гра); ~iĝ/ej/o сховок, прихисток; ~il/o заслона, укриття; покров; ~ist/o приховувач; переховувач; ~it/a схований, прихований, скритий, затаєний; ~it/e потай, потайки, скрито, скритно, таємно, тайкома; ~it/aĵ/o = ~aĵo; ~it/ec/o = ~eco; ~angul/o закуток, закамарок, закапелок; ~komerc/o підпільна торгівля; ~lingv/o секретна мова; ~lok/o потайне місце, тайник, розм. загашник; ~lud/o хованки, схованки; жмурки, піжмурки; ~nom/o псевдонім, прибране ім’я, псевдо; ~observ/i vt стежити, шпигувати; підглядати; ~pasaĝer/o перен., жарт. заєць; ~pens/o прихована, скрита думка; ~polic/ist/o поліцейський у цивільному; ~rigard/i vt, vn дивитися/глядіти потайки/крадькома; afer~o ділова поїздка, відрядження; ~vojaĝ/ant/o розм. безбілетник, заєць; mal~i vt розкривати, виявляти, викривати, знаходити; mal~o виявлення, розкриття; mal~a явний, відкритий; mal~ec/o відвертість, відкритість, щирість; mal~em/a відвертий, відкритий, щирий; mal~iĝ/і розкриватися, виявлятися, викриватися, випливати; ne~ebl/a який неможливо сховати, приховати, затаїти і т.п.; re~i vt переховувати, перезаховувати. Прим. Корінь kaŝ уживається як преф. зі знач. “прихований, скритий, нелеґальний”: ~nomo псевдонім; ~komerco підпільна торгівля; ~pasaĝero заєць (про незаконного пасажира).

Kaŝmir||o геогр. Кашмір (реґіон, поділений між Індією та Пакистаном); (k)~o кашемір, кашмір; терно (тканина) кашміровий шаль; (k)~a кашеміровий, кашміровий; терновий.

*kaŝtan||o 1. каштан (їстівний плід, = marono); 2. інський) каштан (= ĉeval~o, hipo~o); ~uj/o, ~arb/o каштан, каштанове дерево (= kastaneo); ~brun/a, ~kolor/a каштановий (про колір); ~har/a з каштановим волоссям, каштановолосий; ~har/ul/o шатен.

kaŝub||o етн. кашуб; ~a кашубський; (K)~i/o геогр. Кашуби, Кашубщина (етнічна область у Польщі); ~in/o кашубка.

*kat||o зоол. кіт, кішка [Felis]; hejm/a ~o кіт свійський [F. lybica f. catus]; arb/ar/a (або sovaĝ/a) ~o кіт лісовий, дикий кіт[Felis silvestris]; ◊ kiam ~o promenas, la musoj festenas кіт за пліт, а миші в танець; кіт з хати – миші на стіл; ~a котячий; ~aĵ/o котяча витівка; ~et/o котик, киця; ~in/o кішка; ~id/o кошеня; ~bird/o орн. котячий птах [Dumetella carolinensis]; ~herb/o бот. 1. котяча м’ята (= katario); 2. валеріана (= valeriano); ~okul/o мін. котяче око; ~pied/o бот. котячі лапки (= antenario); vir~o кіт (самець).

katabat/a метео низхідний.

katabol/o мед. катаболізм.

katadioptrik/o фіз. катадіоптрика.

*katafalk/o катафалк.

katafor/o лінґв. вказівне слово, вказівний займенник.

kataforez/o хім., мед. катафорез.

kataif/o кул. вермішелева запіканка з молочним соусом.

kataklism/o катаклізм; стихійне лихо; потрясіння.

*katakomb/o катакомба.

katakrez/o лінґв. катахреза (сполучення слів, логічно не узгоджених з собою).

katalaŭn||o іст. каталаун (представник ґалльського племені); (K)~a/j Kamp/o/j іст. Каталаунські поля.

katalekt/a літ. каталектичний, з усіченою стопою.

*katalepsi||o мед. каталепсія; ~a каталептичний; ~ul/o каталептик.

kataliz||i vt хім. каталізувати; ~o каталіз, прискорення хімічної реакції; ~a каталітичний; ~ant/o, ~il/o каталізатор; mem~o автокаталіз.

*katalog||o каталог; ~i vt каталогізувати.

katalp/o бот. катальпа [Catalpa].

katalun||o каталанець, каталонець; ~a каталанський, каталонський; (K)~i/o, геогр. Каталонія (автономна область в Іспанії); ~in/o каталанка, каталонка; (K)~uj/o = (K)~io.

katamaran/o мор., спорт. катамаран.

*kataplasm/o мед. припарка.

katapult||o іст. катапульта, метальна машина; 2. ав. катапульта; 3. рогатка; ~i vt катапультувати; sin ~i катапультуватися.

І*katar||o мед. катар, запалення (слизової оболонки); naza ~о нежить; intesta ~о дизентерія; ~a катаральний.

ІІ katar||o рел. катар (послідовник однієї з єресей); ~ism/o рел. катаризм.

Katar/o геогр., кр. Катар.

I*katarakt/o мед. катаракта, помутніння кришталика.

II katarakt/o (гігантський) водоспад; ~o de Niagaro Ніаґарський водоспад.

katari/o бот. котяча м’ята [Nepeta cataria] (син. katherbo).

katart||o орн. американський ґриф [Cathartes]; ~ed/o/j американські ґрифи, кондорові [родина Cathartidae, син. Vulturidae]

katastr||o кадастр (опис об’єктів, що підлягають оподаткуванню); ~i vt складати кадастр; ~ej/o кадастрове управління, кадастрова адміністрація.

*katastrof||o катастрофа; ~a катастрофічний; ~ism/o геол. катастрофізм, теорія катастроф.

katatoni/o мед. катотонія (різновид шизофренії).

kateĉu/o катеху (екстракт з акації катеху, що застосовується як дубильна речовина і барвник); ~arek/o бот. арека [Areca catechu].

*katedr||o кафедра; ~a кафедральний; ~estr/o завідувач кафедрою; el~e з кафедри; особливо авторитетно, незаперечно.

*katedral/o кафедральний собор.

Kategat/o геогр., протока Каттеґат.

*kategori||o категорія; gramatika ~о граматична категорія; ~a 1. категоріальний; 2. категоричний, безумовний, рішучий, безапеляційний; ~a rifuzo категорична відмова; ~e категорично, безумовно, рішуче, безапеляційно.

kateĥism/o, katekism/o рел. катехізис, катехизм.

*kateĥist/o, *katekist/o рел. катехит, учитель релігії.

*kateĥiz||i, *katekiz||i vt 1. рел. катехізувати, навчати катехизму, навчати віри; 2. перен. повчати, наставляти; ~ad/o катехізація, навчання катехизму; ~ant/o, ~ist/o катехит.

kateĥumen/o, katekumen/o рел. катехумен, оглашенний (у знач. ім.); перен. неофіт.

katekol/o хім. катехол.

*katen||o прям., перен. окови, кайдани; ланцюг; meti iun en ~ojn закувати кого-н. у кайдани; ~i vt 1. заковувати в кайдани; саджати на ланцюг; 2. перен. сковувати, зв’язувати; ~ad/o заковування в кайдани; ~iĝ/o скованість, заціпеніння, оціпеніння; ~bakteri/o бакт. стрептокок; ~balon/o прив’язний аеростат; al~ig/i vt приковувати (ланцюгами); en~ig/i = ~і; mal~i, el~ig/i, sen~ig/i vt визволяти з кайдан, знімати кайдани/окови; визволяти.

katenari/o зал. контактна мережа.

Katerin/o Катерина (ім’я).

katet/o мат. катет.

kateter||o мед. катетер, зонд; ~i vt катетеризувати.

katetometr/o геод. катетометр.

katgut/o мед. кетгут (хірургічна нитка з кишок).

Katilin/o іст. Катіліна (організатор змови з метою державного перевороту у Римі).

katiz||o текст. лиск, глянець; ~i vt лощити, наносити глянець; ~ad/o лощіння; mal~i vt усувати лиск, позбавляти лиску.

katjon/o хім. катіон.

katlej/o бот. катлея, кетлея [Cattleya].

Katmandu/o геогр. Катманду (столиця Непалу).

katod||o ел. катод; ~a катодний; ~o/radi/o/j, ~a radi/ad/o фіз. електронні проміння, електронні пучки; kontraŭ~o антикатод.

katodofon/o радіо катодофон.

katokal/o ент. стягівка [Catocala].

*katolik||o католик; ~a католицький; ~ar/o католики, католицький світ; ~ec/o католицтво; ~ism/o католицизм.

Katon/o іст. Катон (ім’я, м. ін. римського консула Катона Старшого, що славився своєю непідкупністю); ~o el Utik/o Катон Молодший, Катон Утiкський.

katoptrik/o фіз. катоптрика.

Katul/o Катулл (ім’я, м.ін. римського поета).

*katun||o бавовняна тканина, ситець; бязь; ~a бавовняний, ситцевий.

*kaŭci||o застава, порука; забезпечення; ~e під заставу; liberigi akuziton ~e звільнити звинуваченого під заставу; ~i vt давати заставу, поручатися.

*kaŭĉuk||o каучук; ґума; ~a каучуковий; re~i vt відновлювати протектори на шинах.

kaŭkalid/o бот. пазурник [Caucalis].

Kaŭkaz||o геогр., гори Кавказ; (k)~a кавказький; (k)~an/o кавказець, житель Кавказу; Cis~i/o геогр. Північний Кавказ; Тrans~i/o геогр. Закавказзя.

kaŭlerp/o бот. каулерпа [Caulerpa].

kaŭpoks/o = bova pokso.

*kaŭr||i vn 1. сидіти навпочіпки; 2. притаюватися, причаюватися (щоб сховатися або стрибнути); ~e навпочіпки, напочіпки; ~iĝ/i 1. сідати навпочіпки; 2. притаїтися, причаїтися.

kaŭri/o 1. бот. каурі, аґатис [Agathis australis]; 2. зоол. каурі, ужівка (= moncipreo).

kaŭsalgi/o мед. каузалгія (син. termalgio).

kaŭstik||a хiм. їдкий, каустичний; ~а natro їдкий натр, каустична сода; ~aĵ/o каустик; ~ec/o каустичність; ~iz/i vt каустифікувати.

kaŭter||o мед. каустик; ~i vt каутеризувати, припікати; ~ad/o каутеризація, припікання.

*kaŭteriz||i vt мед. каутеризувати, припікати; ~o каутеризація, припікання.

*kaŭz||o причина; підстава; havi plenan ~on por… мати повну підставу, щоб..; pro financaj ~oj через фінансові причини, з фінансових причин; pro la sama ~o з тієї ж причини; nenia ~o! нема за що! (заперечення на подяку); ~a причинний, причиновий; ~e: ~e de через; *~i vt спричиняти, спричинювати, бути причиною; заподіювати; викликати; ~ec/o причинність; pra~o першопричина; sen~a безпричинний; безпідставний, даремний; sen~e безпричинно, без причини; безпідставно, даремно, розм. дурно.

kaŭzativ/o лінґв. каузатив, спонукальний спосіб.

*kav||o яма, рів; западина, заглиблення, заглибина; вибоїна; дупло; анат. порожнина, ямка; buŝa ~o ротова порожнина; ~a запалий; порожнистий, дуплистий; вибоїстий; впалий; ~i vn бути запалим, бути порожнистим, бути дуплистим і т.п.; ~aĵ/o див. kavo; ~et/o ямка, ямочка; лунка; ~iĝ/і западатися, просідати; ставати порожнистим, дуплистим; ~iĝ/o западання, просідання; el~ig/i vt викопувати, виймати; викорчовувати; el~ig/o викопування, виймання; викорчовування; el~ator/o екскаватор; en~iĝ/і = ~iĝi.

kava/o бот. перець кава (= ebriiga pipero).

*kavaleri||o кіннота, кавалерія; ~a кіннотний, кавалерійський; ~an/o кіннотник, кавалерист.

kavalier/o зал., військ., заст. кавальєр (земляний вал).

*kavalir||o лицар, рицар; кавалер; шах. кінь; ~a лицарський, рицарський; ~aĵ/o лицарський вчинок; ~ec/o лицарство, рицарство, шляхетність; ~spron/o бот. сокирки, дельфіній (= delfinio).

kavalkad/o кавалькада, група вершників.

kavatin/o муз. каватина.

*kavern||o 1. печера, вертеп; gutŝtona (або stalaktita) ~o сталактитова печера; 2. дупло (у зубі); мед. каверна; ~a печерний; дуплавий (про зуб); ~aĉ/o (про погане житло) нора, халупа, буда; ~ec/a печеристий; ~eca voĉo загробний/замогильний голос; ~et/o заглибина; ~ul/o, ~hom/o печерна людина, троглодит;  ~o/loĝ/a екол. який живе у печері, печерний.

kavi||o зоол. кавія, морська/заморська свинка [Cavia]; ~ed/o/j кавієві, морські/заморські свинки [родина Caviidae].

*kaviar/o кул. ікра ; grajna ~о зерниста ікра; premita ~о паюсна ікра; ruĝa, nigra ~o червона, чорна ікра.

*kaz||o 1. лінґв. відмінок; oblikva ~o непрямий відмінок; unua ~o називний відмінок (= nominativo); 2. казус, випадок.

kazaĥ||o казах; ~a казахський; (K)~i/o, геогр., кр. Казахстан; ~in/o казашка; (K)~uj/o, (K)~land/o = (K)~io.

kazak/o козакин (чоловічий каптан).

Kazan/o геогр., м. Казань.

*kaze||o сир; ~ig/aĵ/o, ~ig/il/o сироваткова закваска, сичужний фермент, хімозин; ~iĝ/i зсідатися, вурдитися, звурджуватися, скипітися (про молоко); ~in/o хім. казеїн; ~o/kuk/o кул. сирник.

*kazemat/o військ. каземат.

*kazern||o військ. казарма; ~a казармений; en~ig/i vt розміщати в казармах.

Kazimir||o Казимир; ~a Казимира (імена).

*kazin/o казино.

kazu||o юр. казус; ~ist/o казуїст; ~ist/ik/o казуїстика.

kazuar||o орн. казуар [Casuarius]; ~o/form/a/j казуароподібні [ряд Casuariiformes].

kazuaren/o бот. казуарина [Casuarina].

kazubl/o церк. риза.