A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i m o u

ĵele/o желе.

Ĵerom/o Жером, Джером (ім’я).

ĵerz/o текст. джерсі, джерсе, трикотаж.

Ĵerzej/o геогр., о-в Джерсі; Nov-~o геогр. Нью-Джерсі (один із американських штатів).

*ĵet||i vt прям., перен. кидати, вергати; метати, шпурляти, жбурляти; ~і ankron кинути якір; ĵeti iun en malliberejon кинути/посадити кого-н. у тюрму; si/n ~і кидатися, накидатися; ili ~is sin sur min вони кинулися на мене; ~o кидок; ~ad/o кидання, метання; ~iĝ/i див. sin ~і; ~il/o праща; рогатка; ~arm/il/o метальна зброя; ~glob/o спорт. ядро; ~kovr/i vt обкидати; ~kub/o кубик (для кидання), гральна кість; ~lanc/o дротик, метальний спис; спорт. спис; ~ret/o накидна сіть; de~i vt скидати, відкидати; de~o, de~ad/o скидання, відкидання; *dis~i vt розкидати; dis~o, dis~ad/o розкидання; dis~ec/o = dis~iteco; dis~iĝ/і розкидатися, розсипатися; dis~it/a розкиданий; dis~it/ec/o розкиданість; ek~i vt жбурнути; *el~i vt викидати; el~u tion el la kapo викинь це з голови; el~aĵ/o покидьки, сміття; el~ul/o, el~it/o відщепенець; знедолений (ім.); el~seĝ/o ав. катапульта; for~i vt відкидати, викидати; for~o, for~ad/o викидання; for~aĵ/o, for~ind/aĵ/o відходи, покидьки; pri~i vt обкидати, закидати; re~i vt відкидати; sub~i vt підкидати; super~i vt закидати (зверху); sur~i vt накидати; trans~i vt перекидати.

ĵeton/o жетон.