A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

*ju (… des) чим (… тим); ~ plu des pli чим далі, тим більше.

juan/o юань (китайська грошова одиниця).

jube/o церк. амвон.

jubil||i vn радіти, радуватися, веселитися, звеселятися, тріумфувати; ~a радісний, урочистий; ~o радість, торжество.

jubile||o ювілей, річниця; festi ~on відзначати ювілей; ~a ювілейний; ~ul/o ювіляр.

*jud||o жид, єврей, юдей, іудей; ~a жидівський, єврейський; ~ej/o ґетто; ~ism/o рел. іудаїзм, іудейство; (J)~uj/o іст., д-ва Юдея, Іудея; ~german/a: ~germana ĵargono їдиш, ідиш.

*judaism/o див. judismo.

judaiz/i vn дотримуватися жидівських/єврейських звичаїв, обрядів.

Judas/o Юда, Іуда; ◊ kiso de ~o поцілунок Юди; (j)~mon(er)o бот. лунарія, місячник (= lunario).

Jude/o іст., д-ва Юдея, Іудея.

Judit бібл.Юдита, Юдіф.

juft/o юхта (вид шкіри).

*jug||o прям., перен. ярмо; гніт, іго; forskui/deĵeti la ~on скинути ярмо; ~i vt 1. запрягати, закладати ярмо; 2. гнітити, пригноблювати; ~aĵ/o упряж.

*jugland||o бот. 1. (волоський) горіх (дерево) [Juglans]; nigr/a ~o горіх чорний [J. nigra]; reĝ/a ~o горіх волоський [J. regia]; 2. (волоський) горіх (плід); ~ac/o/j горіхові [родина Juglandaceae]; ~al/o/j горіхоцвіті [порядок Jugladales];  ~uj/o, ~arb/o = ~o 1; ~o/nuks/o = ~o 2.

jugoslav||o югослав; ~a, ~i/a югославський; (J)~i/o д-ва Югославія.

jugular/о анат. яремна вена.

Jugurt/o іст. Югурта (цар Нумідії); la ~a milito Югуртинська війна.

*juĝ||i vt 1. судити; виносити вирок; 2. судити, обговорювати, вирішувати; думати, вважати; ~і la artikolon interesa вважати статтю цікавою; ~і laŭ ekstero судити за зовнішністю; ~o суд, судження, вирок; ~a судовий; ~ant/o, ~ist/o суддя; ~ant/ar/o 1. суд, склад суду; 2. журі; ~at/o обвинувачуваний, звинувачуваний; ~ej/o суд (будинок суду); ~ist/a суддівський; ~ist/ar/o 1. суддівський корпус; 2. трибунал; *~ot/o підсудний (ім.); ~ag/ad/o процедура; ~afer/o судовий процес; ambr/o судова палата; ~decid/o судове рішення, рішення суду; ~distrikt/o юрисдикція; ~erar/o судова помилка, помилкове рішення; ~far/o cуд (дія); ~(o)pov/o, ~o/rajt/o компетенція, юрисдикція; al~i vt присуджувати; antaŭ~i vt бути упередженим; antaŭ~o передсуд, упередження; pri~i vt судити (про когось, щось), осуджувати; pri~o судження.

jujub||o бот. ююба (ягода); ~uj/o, ~arb/o зизифус, ююба (дерево) (= ~zizifo); ~zizif/o зизифус справжній, ююба, унабі [Zizyphus jujuba]. 

*juk||i vn свербіти; ~(ad)o cвербіж, свербіння, сверблячка; ~ig/a який викликає свербіж.

juka/o бот. юка [Yucca].

jukagir/o етн. юкагир (представник народності, що живе на півночі Сх. Сибіру).

Jukatan/o геогр., п-ів Юкатан.

Jukon/o геогр., р. Юкон.

jul||o мор. кормове весло; ~ad/i vn веслувати (або гребти) кормовим веслом, веслувати/гребти одним веслом.

Jul||o 1. свято зимового сонцестояння; святки; ~arbo різдвяна ялинка; 2. Жуль (ім’я).

julep/o фарм. пом’якшувальна (або зм’якшувальна) мікстура.

*Juli||o Юлій (ім’я); (j)~o липень; ~a юліанський (про календар); (j)~a липневий; ~in/o Юлія (ім’я).

Julian/o Юліан (ім’я).

Julieta Джульєтта (ім’я).

*jun||a молодий, юний; la pli ~a молодший; ~ec/o молодість, юність; ~ig/i vt молодити, омолоджувати; *~ul/o юнак, парубок, молода людина; ~ul/a юнацький, парубоцький; ~ul/ar/o молодь; ~ul/ar/gast/ej/o молодіжний готель, молодіжний гуртожиток; ~ul/in/o дівчина, дівка; ~aĝ/o юність, молодий, юний вік; ~aspekt/a моложавий; ~pionir/o юний піонер; ge~ul/oj хлопці і дівчата, молодь обох статей, пара молодих; *mal~a старий, немолодий, літній; mal~ec/o старість; mal~et/a підстаркуватий; mal~ig/i vt старити, робити старим; mal~iĝ/і старіти, робитися/ставати старим; *mal~ul/o старий (ім.), старик, дід; mal~ej/o будинок перестарілих; mal~ul/in/o стара (ім.), баба, старуха; re~ig/i vt відмолоджувати; re~iĝ/і відмолодіти; mal~aĝ/o старість.

*jung||i vt запрягати; ~ad/o запрягання; ~aĵ/o, ~il/ar/o упряж; ~it/ar/o запряг, запряжка, упряжка; triopa ~itaro трійка; kvaropa ~itaro четверик, четверня; ~o/pec/o = fitingo; al~i vt припрягати; dis~i vt = mal~i; en~i vt упрягати; ◊ kiu sin en~is, devas tiri узявся за гуж, не кажи, що не дуж; el~i vt випрягати; kun~i vt спрягати; mal~i vt розпрягати.

*juni||o червень; ~a червневий.

*juniper||o бот. ялівець, яловець [Juniperus]; ordinar/a ~o ялівець звичайний [J. communis]; ~brand/o ялівцівка.

*junk||o бот. ситник, оситняк [Juncus]; bulb/a ~o ситник бульбистий [J. bulbosus]; dis/star/a ~o ситник членистий [J. articulatus]; erik/ej/a ~o ситник розчепірений [J. squarrosus]; faden/form/a ~o ситник нитковидний [J. filiformis]; kap/et/a ~o ситник головчастий [J. capitatus]; kern/a ~o ситник розлогий [J. effusus]; mar/a ~o ситник приморський [J. maritimus]; plat/a ~o ситник сплющений [J. compressus]; svelt/a ~o ситник тонкий [J. tenuis]; tri/glum/a ~o ситник трилусковий [J. triglumis]; ~ac/o/j ситникові [родина Juncaceae]; ~al/o/j cитникоцвіті [порядок Juncales].

junkr||o військ., іст. юнкер.

Jun(n)an/o геогр. Юньнань (китайська провінція).

Junon/o міф. Юнона (римська богиня, дружина Юпітера).

junt/o тех. шарнір, шарнірне з’єднання, стик; паз; (з’єднувальний) шов; з’єднання, споювання, зрощування (столярних виробів); ~o per fold/o kaj lang/o споювання у шпунт і гребінь; ~o per tenon/o kaj mortez/o шипове з’єднання; dent/a ~o з’єднання за допомогою шипів з прямим стиком, зубчасте зрощування; du/on/um/a ~o зрощування прямим стиком, з’єднання прямим стиком; hirund/vost/a ~o з’єднання “ластівчин хвіст”, сковородень; ~i vt з’єднувати, зрощувати, споювати; зварювати; ~o/pec/o див. fitingo; ~o/prem/il/o затискач, струбцина, хомут.

*jup||o спідниця; sin alkroĉi al la patrina ~o триматися за мамину спідницю; ~et/o спідничка; ~ist/in/o спідничниця; ~ul/in/o знев. баба; li postkuras ĉiun ~ulinon він біжить за кожною спідницею; ~kulot/o спідниця-штани; mini~o міні-спідниця; sub~o нижня спідниця.

Jupiter/o 1. міф. Юпітер (головний бог римлян); 2. астр. Юпітер.

*jur||o право; administrada ~o адміністративне право; civila ~о цивільне право; civil-procedura ~o цивільно-процесуальне право; familia ~o сімейне право; kriminala ~о кримінальне право; ~a правничий, правовий, юридичний; *~ist/o юрист, правник; ~medicin/o правова медицина; ~o/scienc/o див. jurisprudenco.

jurine/o бот. юринея [Jurinea].

jurisdikci/o юрисдикція.

jurisprudenc/o юриспруденція, правознавство, юридичні науки.

jurt/o юрта.

*just||a справедливий, правильний, правий; слушний; ~e справедливо; правильно, праведно, слушно; ~o, ~ec/o право, справедливість; ~aĵ/o справедливий вчинок; ~ul/o справедлива людина, праведник; mal~a несправедливий; mal~aĵ/o несправедливість, кривда; fari ~aĵon al/kontraŭ iu чинити кривду кому-н.; mal~ul/o несправедлива людина, кривдник.

Justen/o Устин, Устим, Юстин (ім’я).

justic/o юстиція, правосуддя.

Justinian/o Юстініан (ім’я, м.ін. римського імператора).

jut||o джут; ~plant/o джутова рослина.

Jutland/o геогр. Ютландія (континетальна частина Данії).

*juvel||o ювелірний виріб, коштовність; скарб; ~ar/o коштовності; ~ej/o ювелірний магазин; ювелірна майстерня; ~ist/o ювелір; ~uj/o шкатулка для коштовностей; ~art/o ювелірне мистецтво; ton/o = gemo.

Juvenal/o Ювенал (ім’я, м.ін. римського сатирика).