A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

Joab/o бібл. Йоав.

Joakim/o бібл. Яким.

Job/o = Ijobo.

Joĉj/o (пестл. форма від Johano або Jozefo) Івась, Івасик, Іванко; Йосько, Юзик; obstin/a ~o іван-покиван, іванець-киванець (іграшка; син. staremulo).

*jod||o хім. іод; ~a йодний; ~a tinkturo настойка йоду, йодна настойка; ~i vt йодувати; ~at/o йодат; ~ata acido йодатна кислота; ~id/о йодит; ~ida acido йодоводнева кислота; ~il/o йодил; ~it/o йодит.

jodl/i vn співати з переливами (по-тірольски, на тірольский лад).

jodoform/o хім. йодоформ.

jodometri/o хім. йодометрія.

Joel/o бібл. Йоіл.

jog||o йога, учення йогів; ~an/o йог.

jogurt||o кул. йогурт; ~uj/o упаковка/посудина для йогурту; ~aparat/o апарат для приготування йогурту.

*Johan/o Іван, Йоан, Іоан (ім’я).

johimb||o бот. йохімбе [Pausinystalia johimbe]; ~in/o хім. йохімбін.

jokan/o йокана (японські солодощі).

Jokast/o міф. Іокаста (мати і дружина Едіпа).

Jokоham/o геогр., м. Йокогама.

jokto- йокто- (преф., що вжив. перед назвами одиниць і означає “одна кварильйонна” (10-24).

jol/o мор. іол, ялик, ял; гічка.

jon||o фіз., хім. йон, іон; ~ig/i vt іонізувати; ~ig/o іонізація; impuls/a ~ig/o імпульсна іонізація; ~ig/a іонізаційний; ~iga kamero іонізаційна камера; ~ig/il/o іонізатор; mal~ig/i vt дезіонізувати.

Jona бібл. Йона.

Jonatan/o бібл. Йонатан.

I joni/o рел. йоні, ґеніталії Парваті (символ поклоніння індусів).

II joni/o = ionio.

jonk/o див. ĵonko.

jonkvil/o бот. жонкіль (вид дикоростучого нарциса) [Narcissus jonquilla].

jonosfer/o іоносфера (верхні шари атмосфери).

jor||o авт. бічне ковзання, буксування, виляння, занос (коліс); мор., ав. відхилення від курсу; ~i vn сковзати, буксувати, виляти; відхилятися від курсу.

Jordan||o геогр., р. Йордан; ~i/o кр. Йорданія; (j)~i/an/o йорданець.

Jork||o геогр., м. Йорк; *Nov-~o див. Nov-Jorko.

jorub/o етн. йоруба (представник народу, що проживає в Ніґерії).

Josu/o бібл. Ісуй, Йосій.

Joŝija бібл. Йосія.

jot/o, jota йота (грецька буква І,ι); nek unu ~o ні на йоту; ніскільки, нітрохи; ◊ ne cedi eĉ unu ~on не поступитися ні на йоту.

jota- йота- (преф., що вжив. перед назвами одиниць і означає “кварильйон” (1024).

Jov/o міф. Юпітер (головний бог римлян).

jovial/a поет. веселий, життєрадісний, безтурботний; добродушний, привітливий.

Jovian/o Йовіан (ім’я).

jovibarb/o бот. борідник [Jovibarba].

*Jozef||o Йосип, Йосиф, Осип; ~in/o Йосипа, Жозефіна (імена).