A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

*je у, в, на, о і т.п. (прийм, що вжив. тоді, коли будь-який. інший прийм. за своїм знач. не підходить): 1. після прикметників: riĉa ~ brutoj багатий худобою; lama ~ dekstra kruro кульгавий на праву ногу; kapabla ~ ĉio здатний на все; malsana ~ la brusto хворий на груди;  2. після дієслів: veti ~ dek dolaroj посперечатися на десять доларів; malsaniĝi ~ gripo занедужати грипом; teni ~ mano тримати за руку; kredi ~ Dio вірити в Бога; 3. для вираження часу, міри: ~ la tria matene о третій (годинi) ранку; pli alta ~ kapo вищий на голову; larĝa ~ kvin metroj шириною п’ять метрів.

Jehoaŝ/o бібл. Єгоаш, Йоаш.

Jehojadа бібл. Єгояда, Йояда.

Jehoŝafat/o бібл. Йосафат, Єгошафат.

Jehov/o рел. Єгова; la Atestantoj de ~o свідки Єгови.

Jehu бібл. Єгу.

Jehud/o, Jehuda бібл. 1. Юда, Єгуда; 2. Юдеї, Юдея, земля Юдейська.

Jeĥezkel/o бібл. Єзекеїль.

jejun/o анат. порожня кишка.

Jekaterinburg/o геогр., м. Єкатеринбурґ.

jekci||o мат. образ (у складних словах); bi~o взаємно однозначна відповідність, бієкція; bi~a бієкційний; en~o вкладка, ін’єкція; en~a ін’єкційний; sur~o відображення “на”, сур’єкція; sur~a сур’єкційний.

jelp||i vn скиглити, вищати, скавучати, скімлити ; ~o скиглення, вищання, скавучання, скімлення.

Jemen||o геогр., кр. Ємен; (j)~a єменський; (j)~an/o єменець; (j)~an/in/o єменка.

*jen ось, от, он; ~ mi estas! ось я!; *~ ... ~ то... то; li parolas ~ al ŝi, ~ al mi він говорить то їй, то мені; ~a ось/от цей; ось/от/он той; ~e ось/от так; таким чином; ~o ось/от що.

jen/o = eno.

Jenakijev/oEU геогр., м. Єнакієве.

Jener/o Дженнер (британський медик).

Jenisej/o геогр., р. Єнісей.

Jeremi||o, Jeremia бібл. Єремія; (j)~ad/o перен. єреміїда, безкінечний плач.

Jeriĥ/o, Jerik/o геогр., бібл., м. Єрихон; (j)~o~o єрихонська роза (= anastatiko). 

Jerobeam/o бібл. Єровоам.

Jersin/o мед. Єрсен (французький лікар).

Jerusalem/o геогр., бібл., м. Єрусалим.

Jeruzalem/o = Jerusalemo.

*jes так; ho ~! о, так!; ~ ja авжеж, аякже; ~a ствердний, ствердливий, стверджувальний; ~e ствердно, ствердливо, стверджувально; ~i, ~ig/i vt потакувати, стверджувати; підтверджувати; ~opini/a згідний; kap~i vn ствердно хитати головою, кивати головою на знак згоди.

Jesaja бібл. Ісая.

jesaul/o іст. осавул.

*Jesu/o Ісус; ~o Krist/o Ісус Христос; laŭdatu ~o Kristo! слава Ісусу Христу! (християнське вітання); Kompani/o de ~o Товариство Ісуса (орден єзуїтів).

jet/o ав. реактивний літак.

jeti/o єті, снігова людина.

Jez/o геогр., о-в Хоккайдо (стара назва).

*jezuit||o єзуїт (тж перен.); член єзуїтського ордена; ~a єзуїтський; ~ism/o єзуїтство.