A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

*i 12-а буква есперантського алфавіту; ~ grek/a ігрек.

*-i закінчення інфінітива: sid~ сидіти; rakont~ розповідати.

-i- суф. 1. для утворення назви країни від назви столиці, ріки або народу, що її населяє: Meksik~o Мексика; Niger~o Нігерія; Ukrain~o Україна; 2. для утворення назв науки від назв спеціалістів: agronom~o агрономія; filolog~o філологія; 3. для позначення техніки від назви інструмента: stetoskop~o стетоскопія; mikroskop~o мікроскопія.

*i||o щось, що-небудь; *~a якийсь, який-небудь; ~a ajn абиякий, будь-який, який би (або би там) не був (або не було);

ia/i vn кричати (про осла), видавати звуки “іаа”.

ia/a/foj/e інколи, іноді, деколи.

*ial чомусь, чомуебудь; ~ ajn чому б то (там) не було.

*iam колись, колиебудь; ~ ajn абиколи, будь-коли, коли б там не було.