A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j o u

*ĝi воно (особ. займ., що стосується неживих предметів та істот, стать яких невідома або не виражена у явній формі; перекладатися на українську може всіма трьома родами): la infano ploras, ĉar ~ volas manĝi дитина плаче, бо вона хоче їсти; *~a його (присв. займ.).

*ĝib||o горб; ~a горбатий; ~aĵ/o опуклість, випуклість; ~ig/i vt горбити; ~iĝ/i горбитися; ~ul/o горбань; ◊ ~ulo ĝis morto restos ~ulo горбатого могила справить.

ĝib/o/bov/o зоол. зебу (= zebuo).

ĝib/o/hav/a горбатий.

Ĝibraltar||o геогр., м. Гібралтар; ~a mar/kol/o Гібралтарська протока.

Ĝibuti/o геогр., м., д-ва Джібуті.

ĝig/o жига, джига (танець).

ĝigol/o 1. платний танцюрист у дансингу; 2. перен. альфонс.

ĝihad/o джихад (священна війна мусульман проти невірних).

ĝimkan/o спорт. гімкана (автогонки з перешкодами); автокрос.

І*ĝin/o 1. джин (горілка).

ІІ ĝin/o міф. джин.

Ĝin||o рел. Джина (засновник джайнізму, = “Переможець”); (ĝ)~an/o джайн (послідовник Джини) (= ĝaino); (ĝ)~ism/o джайнізм (одна з індуїстських релігій) (= ĝainismo).

ĝinfiz/o кул. коктейль з джину, лимонного соку та газованої води.

Ĝingis-Ĥan/o іст. Чингісхан.

ĝinn/o = ĝino II.

ĝinz/o текст. джинс (син. ĵinzo).

*ĝir||i vt 1. фін. жирирувати; проводити безготівкові розрахунки за допомогою розрахункових чеків; 2. повертати, робити поворот (про автомобіль і т.п.); ~o жиро (надпис на векселі, чекові, який дає право іншій особі на одержання грошей; безготівкові розрахунки за допомогою розрахункових чеків); ~ant/o індосант, особа, що робить перенос суми, передавальний напис; ~at/o індосат, особа, що одержує суму, вексель; ~ej/o поворот (дільниця шляху); ~il/o фін. бланк переказу.

ĝir/indik/il/o трансп. сиґнал повороту.

*ĝiraf||o зоол. жираф, жирафа [Giraffa]; ~ed/o/j жирафові [родина Giraffidae].

Ĝirond||o геогр. Жиронда (остання частина р. Ґаронни); ~i/o геогр. Жиронда (департамент); (ĝ)~ist/o іст. жирондист (член жиронди – партії часів Французької буржуазної революції кінця 18 ст.).

*ĝis 1. прийм. до, упритул до; li vidas nur ~ la pinto de sia nazo він не бачить далі свого носа; mi ne forgesos lin ~ mia morto я не забуду його до смерті; ~kiam? доки?; ~ (la) revido ~! до побачення!; ~ morgaŭ! до завтра!; 2. спол. доти, поки.., поки не, аж; mi atendos, ~ (kiam) venos tempo pli oportuna я чекатиму доти, поки не настане більш зручний час. Прим. ĝis ужив. як преф. зі знач. прийм.: ~nuna – дотеперішній; ~vivi – дожити.

ĝis/blank/e до білого.

ĝis/dat||a фін. в ажурі; ~e на нинішній день; ~ig/i vt допровадити/довести до поточного стану.

ĝis/ekstrem/e до крайнощів.

ĝis/genu/a доколінний, до колін.

ĝis/supr/e доверху.