A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e h i l n o r u ŭ v

guan/o гуано (добриво).

guanak/o зоол. лама гуанако, гуанако [Lama guanicoë].

guaŝ||o гуаш (вид фарб); ~i vt малювати гуашшю.

gubernator/o = guberniestro.

*guberni||o губернія; ~a губернський;

guberni/estr/o губернатор.

*gudr||o гудрон, дьоготь; смола; karba ~о кам’яновугільна смола; ~i vt смолити, змазувати дьогтем, намазувати дьогтем;

gudr/o/tuk/o брезент.

*guf/o орн. пугач [Bubo bubo].

gugl||o число 10100; ~eg/o число 10guglo.

guĝ||o півкругле долото; стамеска; ~i vt обробляти стамескою.

guĝarat||o гуджаратець; (G)~i/o Гуджарат (індійський штат).

Gujan||o геогр., кр. Ґайана; ~o/j геогр. Ґвіанське плоскогір’я.

gujav/o бот. ґуаява (плід і дерево) [Psidium guajava]; ~uj/o ґуаява (дерево).

gujav/arb/o бот. ґуаява (дерево).

Gujen/o геогр. Ґюйєн (колишня французька провінція).

Gujĝou/o геогр. Гуйчжоу (китайська провінція).

Gujjang/o геогр., м. Гуйян.

gul/o зоол. росомаха [Gulo gulo].

gulag/o іст., політ. Ґулаґ, Головне управління таборами (у Радянському Союзі).

gulaŝ||o кул. ґуляш.

gulaŝ/kanon/o військ. похідна кухня.

*gulden/o ґульден (грошова одиниця).

guloz/o хім. ґульоза.

*gum||o 1. камедь, ґлей, ґумі (рослинний клей); amela ~o хім. декстрин; 2. ґума; гумка (для стирання); 3. = kaŭĉuko; 4. = kondomo; ~i vt вкривати камеддю; змішувати з камеддю, проклеювати, прорезинювати.

gum/absces/o мед. ґума.

gum/tol/o проґумоване полотно.

gumb/o бот. бамія [Hibiscus esculentus].

gumigut||o гумігут, камедь-смола.

gumigut/arb/o дерево, з якого одержують гумігут.

gun/o телиця (= juna bovino).

gurami/o іхт. гурамі [Osphronemus goramy].

*gurd||o муз. катеринка, шарманка; ~i vn грати на катеринці, шарманці; перен. торочити, товкти, товкмачити, талдичити; ~ist/o катеринщик, шарманщик.

gurk/o гуркх (член непальського племені).

gurnard/o іхт. тригла, морський півень [Eutrigla gurnardus].

guru/o ґуру (індуїстський духовний учитель).

*gust||o смак; acida ~о кислий смак; homo kun delikata ~о людина з тонким смаком; ◊ ĉіu havas sian ~on у кожного свій смак; ~i vn смакувати; мати смак (чого-н.), віддавати, чути (чим-н.); la vino ~as je korko вино чути корком; ~ig/i vt надавати смаку, приправляти; ~ig/aĝ/o приправа; *~um/i vt пробувати на смак, куштувати; ~um/ist/o деґустатор.

gust/o/burĝon/oj анат. смакові цибулини.

gust/o/hav/a смачний, зі смаком.

gust/o/mank/o несмак, брак смаку; gust/o/plen/a смачний, добрий (на смак); сповнений смаку.

gust/o/sens/o біол. cмак.

Gustav/o Ґустав (ім’я).

guŝ/o бот. стручок.

*gut||o крапля; preni po dek ~oj вживати по десять крапель; ĝi estas ~o en la maro це крапля в морі; ◊ senĉesa ~o eĉ ŝtonon traboras часта крапля і камінь продірявить; *~i vn капати, крапіти; ~e по краплі; ~et/o краплина, крапелька; ~ig/i vt капати, лити краплями; ~ig/il/o мед. крапельниця, піпетка; ~uj/o буд. ринва, жолоб, стік.

gut/botel/et/o мед. крапельниця.

gut/kalkul/il/o мед. крапельниця, піпетка.

gut/lad/o буд. відлив.

gut/oton/o геол. натічно-крапельне кам’яне утворення.

guta/o хім. ґута.

*gutaperk||o ґутаперча; ~a ґутаперчевий.

Gutenberg/o Ґутенберґ (винахідник книгодрукування).

gutifer/o/j бот. клюзієві (= kluziacoj).

gutural/o лінґв. гортанний (або задньоязичний, задньопіднебінний) приголосний.

*guvern||i vt виховувати (чию-н. дитину); ~ad/o виховання; ~ist/o ґувернер; ~ist/in/o ґувернантка.

guzl||o муз. гусла, гуслі; ~ist/o гусляр.