A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

fu! виг. ух!, ху!, пхе!, пху!

Fuegі/o геогр., о-ви Вогняна Земля (син. Fajrolando).

fuel/o паливо.

fug/o муз. фуґа.

*fuĝ||i vn тікати, утікати, рятуватися втечею; ~o втеча; ~ant/o утікач, біженець; ~ig/i гнати, розганяти, змушувати до втечі.

Fuĝjan/o геогр. Фудзянь (китайська провінція).

Fuĝoŭ/o геогр., м. Фучжоу.

Fuĵi-monto геогр., г. Фудзіяма.

*fuk/o бот. фукус [Fucus].

fuksi/o бот. фуксія [Fuchsia].

fuksin/o хім. фуксин.

ful||i vt валяти (сукно, повсть); ~ad/o валяння; ~ist/o сукновал, валяльник; шаповал; ~argil/o сукновальна глина, фулерова земля; ~dipsak/o, ~kard/o бот. черсак лісовий [Dipsacus fullonum] (син. feltokardo).

fulard/o 1. фуляр (тканина); 2. нашийна хустка; галстук (піонерський).

fuleren/o хім. фулерен.

*fulg||o сажа; ~i vn диміти, коптити, чадити; ~er/o крупинка сажі; ~o/karb/o cажисте/землисте вугілля; ~o/kolor/a кольору сажі; чорний як сажа; ~o/nigr/o спец. голландська сажа; ~o/pord/et/o дверцята для чистки сажі; sen~ig/i vt очищати від сажі, вимітати (або трусити) сажу.

fulgor/o ент. світлянка [Fulgora].

fuligul/o орн. нирок чубатий [Aythya fuligula].

fulik/o орн. лиска [Fulica].

*fulm||o блискавка; ◊ kiel ~o el serena ĉielo як грім з ясного неба; ~a блискавичний; блискаючий; ~i vn блискати; ~ad/o блискання; ~et/i vn мерехтіти, блимати; ~o/bat/i vt ударити блискавкою, ударити/побити громом; ~o/bat/it/a уражений блискавкою; ~o/bril/o блискавиця, спалахи (блискавки); ~o/ferm/il/o замок-блискавка; ~o/for/ig/il/o блискавковідвід, громовідвід; ~o/gard/il/o блискавкозахист, громозахист; ~o/koton/o хім. піроксилін; ~lik/ej/o ел. заземлення; ~lum/o фото спалах; ~o/rapid/a блискавичний; ~o/sag/o/j стріли блискавки, блискавичні стріли; ~o/suĉ/il/o ел. блискавковідвід, громовідвід; ~o/ŝirm/il/o див. ~oforigilo; ~o/tondr/o гроза; ek~i vn блиснути, почати блискати.

fulmar/o орн. фульмар.

fulmin||i vn фіз. вибухати; детонувати; ~ad/o тех. вибух.

fulminat/o хім. фульмінат, сіль гримучої кислоти; ~at/a acid/o гримуча/фульмінатна кислота.

*fum||o дим; ~a димовий, димний, курний; ◊ ne ekzistas ~o sen fajro диму без вогню не буває; disneniiĝi (або foriĝi) kiel ~o розвіятися як дим; *~i 1. vt, vn димити, диміти; куріти, коптіти; курити; 2. vt курити, палити (тютюн); ~ad/o диміння; куріння, паління; ~aĵ/o 1. кіптява; 2. копченина, копчення; ~aĵ/і vt коптити, діал. вудити; ~aĵ/ad/o коптіння, копчення, вудження; ~aĵ/ej/o коптильня, коптильний цех; ~ant/o курець; ~ej/o кімната/місце для куріння/паління; розм. курилка, курильня; ~iĝ/і димитися, димітися; ~il/o, ~uj/o кадило (= incensilo); ~um/i vt коптити, вудити (= ~aĵi); ~um/o коптіння, копчення, вудження (= aĵado); ~ekran/o військ. димова завіса; ~el/las/il/o димовідвід; ~kolor/a димчастий, димний; ~mal/pur/ig/i vt закопчувати; ~o/nigr/o спец. голландська сажа; ~nub/o хмара диму; ~plen/a димний; задимлений, сповнений диму; ~sorb/il/o димопоглинач; rank/o витяжна шафа; ~tub/o димар; ~vitr/o задимлене скло, затемнене скло; ne~ant/o некурець; sen~a бездимний.

fuman/o бот. фумана [Fumana].

fumar||о хім. скорочення від fumario (у назвах речовин); ~a acido фумарова кислота; ~(at)/o фумарат, сіль фумарової кислоти.

fumari||o бот. рутка [Fumaria]; ~ac/o/j руткові [родина Fumariaceae].

fumarol/o геол. фумарола.

fumigaci/o 1. c.-г. фумігація; 2. мед. окурювання; інґаляція.

Funafuti/o геогр. Фунафуті (столиця Тувалу).

*fund||o дно, днище, спід; глибина; la ~on supren догори дном; en la ~o de sia koro у глибині душі; en la ~o de koridoro в глибині коридору; ~a 1. донний, глибинний; глибокий; 2. ґрунтовний; ~e ґрунтовно, досконально; ~aĵ/o 1. дно (пляшки, бочки і т.п.), ~aĵo de pantalono матня; 2. осад (= surfundaĵo); al~iĝ/i іти на дно, спускатися на дно; en~iĝ/i погрузнути, сісти на мілину; ĝis~e 1. до дна; 2. див.~e; sen~a бездонний; sen~aĵ/o безодня, прірва, провалля (= abismo); sur~aĵ/o осад; sur~iĝ/i осідати, сідати на дно.

*fundament||o фундамент, підвалини, основа; засади; la (F)~o (de Esperanto) (книжка Л. Заменгофа) основи есперанто, основні засади есперанто; ~a 1. буд. фундаментний; 2. ґрунтовний, фундаментальний; ~i vt 1. закладати фундамент; 2. засновувати, обґрунтовувати; ~aĵ/o текст. основа (= varpo); ~ec/o обґрунтованість, фундаментальність; ~ist/o лінґв. „фундаментист” (есперантист, який замкнувся в “La Fundamento de Esperanto”); sen~a безфундаментний; перен. безпідставний.

*funebr||o жалоба, скорбота, траур; *~a жалобний, скорботний, траурний, похоронний; надгробний; ~a mieno траурна міна, траурне обличчя; ~i vt, vn сумувати, оплакувати (небіжчика); носити жалобу; ~aĵ/o похоронна церемонія; ~ist/in/o плакальниця; ~ul/o особа в жалобі.

*funel||o 1. лійка; тех. розтруб; 2. вирва; ~i vt лити через лійку; ~form/a лійкоподібний.

*fung||o бот. гриб; elkresk(ad)i kiel ~oj post pluvo рости як гриби після дощу; ~o/j [царство Fungi, Mycota]; mal/super/a/j ~o/j нижчі гриби; mitozospor/a/j ~o/j незавершені гриби (син. neperfektaj ~oj); ne/perfekt/a/j ~o/j незавершені гриби [Fungi imperfecti]; super/a/j ~o/j вищі гриби; ~aĵ/o грибок; грибкоподібний наріст; ~ej/o цех вирощування грибів; грибовище (місце в лісі).

fing/icid/o хім. фунгіцид.

fung/olog/o міколог (син. mikologo); ~i/o мікологія (син. mikologio).

fung/o/form/a грибоподібний.

fungus/o мед. фунгус, грибоподібний наріст.

funikl/o 1. анат. канатик, пуповина; mjel/a/j ~o/j канатики спинного мозку; umbilik/a ~o пуповина; sperm/a ~o сім’яний канатик; 2. бот. насінна ніжка.

funikular/o фунікулер.

funk/o муз. фанк.

*funkci||o 1. функція, призначення; перев. у мн. ~o/j службові обов’язки, коло обов’язків; 2. мат. функція; analitik/a ~o аналітична функція; harmoni/a ~o гармонічна функція; karakter/iz/a ~o характеристична функція; korelaci/a ~o фіз. кореляційна функція; mem/korelaci/a ~o фіз. автокореляційна функція; plur/senc/a ~o мат. багатозначна функція; unu/senc/a ~o мат. однозначна функція; ~a функціональний; ~i vn функціонувати; діяти, працювати (про механізм, установу); ~ad/o функціонування, діяльність; ~ig/i vt заводити, запускати (годинник і т. п.); ~ig/o тех. пуск; ~ist/o, ~ul/o функціонер; відповідальний працівник;

funkcial/a мат. функціальний.

funkcional/o мат. функціонал.

*funt/o фунт (міра ваги).

fuort||o військ. форт; ~et/o невеликий форт.

fur/o зоол. тхір-альбінос [Mustela putorius f. furo] (син. ĉasputoro).

*furaĝ||o фураж; ~i vn фуражувати; ~ad/o фуражування; ~ist/o фуражир.

furaĝ/bet/o кормовий буряк.

furaĝ/brasiko кормова капуста.

furaĝ/plant/o кормова рослина.

furaĝ/rap/o кормова ріпа.

furaĝ/o/tranĉ/il/o корморізка. 

fural/o хім. фурфурол.

furan||o хім. фуран; ~oz/o фураноза.

furfurol/o хім. фурфурол.

furgon/o фурґон.

*furi/o фурія.

furier/o військ., заст. каптенармус; квартир’єр.

Furier/o Фур’є (французький математик).

Furier/o Фур’є (французький філософ та економіст).

*furioz||a лютий, розлючений, шалений, несамовитий, скажений, оскаженілий; ~a taŭro розлючений бик; kun ~a forto з шаленою силою; ~i vn лютувати, шаленіти; скаженіти; ~o, ~ec/o лють, шаленство, несамовитість, оскаженіння, сказ; ~ig/i vt розлютовувати, розлючувати, доводити до сказу; ~iĝ/i розлючуватися, скаженіти, розм. казитися; ~ul/o розлючена/оскаженіла людина, шаленець.

furnari/o орн. птах-пічник [Furnarius].

furnitur/o фурнітура; приладдя; доклад (кравецький).

*furor||o фурор, гучний успіх; ~i vn робити фурор, мати шалений успіх; ~ul/o герой дня, герой сезону.

furor/kant/o шлягер. furor/film/o бойовик (фільм).

*furunk||o мед. фурункул, чиряк; ~oz/o мед. фурункульоз, чирякуватість.

furz||i vn фізіол. випускати гази; вульґ. пердіти; ~o випускання газів, вульґ. пердіння; гази.

fusil||o фузія, фузея, легкий мушкет; рушниця, ґвинтівка; aŭtomata ~o автоматична ґвинтівка; ~i vn, vt стріляти з рушниці/ґвинтівки; ~ist/o 1. стрілець; 2. військ., іст. фузилер.

fust/o 1. стовбур, стрижень; 2. ложе (рушниці); 3. рукоятка, ручка (інструмента); лучок (пилки).

*fusten/o текст. бумазея.

fusum/o фусума (паперова перегородка в японській оселі).

*fuŝ||i vt робити що-н. наспіх, невміло, недбало, абияк, кепсько; халтурити, псувати; ~a зроблений наспіх, зроблений недбало/невміло/абияк/кепсько; розм. партацький; зіпсований; халтурний; ~aĵ/o недбало/невміло зроблена річ; брак, розм. халтура; ~ist/o, ~ul/o партач, халтурник; бракороб. Прим. fuŝ вживається як преф., перев. при дієслівних коренях, інколи при інших.

fuŝ/kontakt/o коротке замикання.

fuŝ/kuir||i vt варити абияк, розм. партолити; ~ist/o кухар-партач, горе-кухар.

fuŝ/mastr/um/o безгосподарність.

fuŝ/miks/i vt розбавляти.

fuŝ/parol/i vn розмовляти сяк-так.

fuŝ/prononco неправильна вимова, акцент.

fuŝ/verki vt, vn займатися писаниною.

Fuŝun/o геогр., м. Фушунь.

*fut/o фут (міра довжини).

futark/o лінґв. німецький рунічний алфавіт.

futbal||o футбол (син. piedpilkado, piedpilkludo); ~ist/o футболіст.

futur||o 1. лінґв. майбутній час; 2. майбутнє, майбутність, майбуття, прийдешнє, прийдешність; ~ism/o футуризм; ~ist/o футурист; ~olog/o футуролог; ~olog/i/o футурологія.

fuz||i vn згоряти без вибуху, безшумно запалюватися (про порох); ~aĵ/o ракетне паливо; ~іl/o ракета.

fuz/aviad/il/o реактивний літак.

fuze/o військ. підривник, висадник; запал; prokrasta ~о дистанційний підривник; підривник уповільненої дії.

fuzel/o хім. сивушна олія.

fuzelaĝ/o ав. фюзеляж.

fuzi/o 1. фіз. плавка, плавлення, розплавлення; злиттяинтез ядер; 2. лінґв. фузія; 3. ек. злиття компаній.

fuzilier/o див. fusilisto.

fuzulin||o палеонт. фузуліна [Fusulina]; ~ed/o/j фузулініди [родина Fusulinidae].