A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

fr! виг. киш!

fraj/o (пестл. форма від frato) братик.

*frag||o бот. суниця; полуниця (ягоди); ~uj/o кущ суниці, полуниці;

frag/bed/o сунична/полунична грядка.

frag/kenopodi/o бот. лобода головчаста [Chenopodium capitatum]; лобода прутовидна [Chenopodium virgatum].

frag/mark/o мед. пляма суничного кольору  на шкірі.

frag/spinac/o бот. лобода (= blito).

fragari/o бот. суницi [Fragaria]; arb/ar/a ~o суниці лісові [F. vesca]; ĝarden/a ~o суниці садові [F. ananassa].

fragil/a тендітний, ламкий (= facile rompebla).

*fragment||o 1. фраґмент, уривок; 2. осколок, уламок, частка; ~a фраґментарний, уривчастий; ~ig/i vt ділити на частини; ~iĝ/o поділ на частини, фраґментація.

fragmit/o бот. очерет [Phragmites]; aŭstral/a ~o очерет звичайний, очерет південний [P. australis].

*fraj||o ікра (риб і жаб, жива); ікринка; ~i vn метати/викидати ікру; ~aĵ/o кул. ікра.

frajt||i vt фрахтувати (наймати судно для перевезення вантажу); ~o, ~ad/o фрахт, перевезення вантажу; ~aĵ/o фрахт, перевізний вантаж; ~ant/o фрахтівник.

frajt/o/don/ant/o перевізник.

frajt/kontrakt/o фрахтовий контракт.

frajt/leter/o 1. супровідний лист, супровідна накладна; 2. = konosamento.

frajt/o/prez/o фрахтова ставка.

*frak/o фрак.

*frakas||i vt бити, розбивати (на шматки); трощити, розтрощувати, нищити дощенту; розгромляти; роздроблювати; ~a нищівний, розгромний; ~o знищення, розгром; ◊ granda ~o en malgranda glaso буря у склянці води; багато галасу з нічого; ~iĝ/i розбиватися, трощитися; роздроблюватися.

*frakci||o 1. мат. дріб; ĉen/a ~o ланцюговий дріб; decimal/a ~o десятковий дріб; miks/a ~o мішаний дріб; ordinar/a ~o звичайний дріб; 2. частина, частка; 3. хім., політ. фракція; ~a дробовий; фракційний; ~i vt ділити на частини/фракції, фракціонувати; ~ad/o поділ на частини/фракції, фракціонування; ~ism/o політ. фракціонізм;

*fraksen/o бот. ясен [Fraxinus]; ordinar/a ~o ясен звичайний [F. excelsior].

fraksinel/o бот. ясенець [Dictamnus albus, син. D. fraxinella].

frakt/o примхливий геометричний узор.

fraktur/o 1. мед. фрактура, перелом (кості) (= ostrompіĝo); 2. друк. фрактура (один з видів готичного шрифту).

fram||o тех. рама, станина, кістяк; ~skelet/o каркас, кістяк. 

*framason||o масон; ~a масонський; ~a loĝio масонська ложа; ~ar/o збірн. масонство; ~ism/o масонство (рух).

*framb||o бот. малина (ягода); ~a малиновий; ~uj/o малина (кущ) [Rubus idaeus]; ~arbust/o = ~ujo.

frambezi/o мед. фрамбезія (інфекційне захворювання шкіри).

frame/o іст., військ. спис; дротик.

*franc||o француз; ~a французький; (F)~i/o геогр., кр. Франція; ~ig/i vt офранцужувати; переробляти на французький лад; ~in/o француженка; ~ism/o францизм; (F)~uj/o = (F)~io.

franc/lingv||a франкомовний; ~i/o франкомовна територія.

franci/o хім. францiй.

francisk/o іст. бердиш; топір (у галлів і франків).

Francisk/o Франциск (ім’я); ~a Франциска (ім’я); (f)~an/o рел. францисканець; (f)~an/ism/o францисканство.

francium/o = francio.

Franc-Jozef/a геогр.: ~a Іnsularo Земля Франца-Йосифа.

franĉ/i = frandzi.

franĉiz/o фін. франшиза.

Franĉkonte/o геогр. Франш-Конте (область у Франції).

*frand||i vt ласувати, насолоджуватися; ~і bombonojn ласувати цукерками; ~a, ~em/a охочий поласувати; ~ad/o ласування, насолоджування; *~aĵ/o ласощі, лакітка; ~em/ul/o ласун.

frandz/i vt вульґ. займатися кунілінґусом, лизати клітор або вульву (син. piĉleki).

*frangol/o бот. 1. крушина [ Frangula]; 2. крушина ламка [Rhamnus frangula].

*franĝ||o 1. торочки, бахрома; 2. фіз. смуга (частот, освітленості); ~i vt прикрашати/обшивати торочками/бахромою.

franĝipan/o мигдальний крем, мигдальне тістечко.

fra/nj/o (пестлива форма від fratino) сестричка.

ІІ frank/o іст. франк (народність); (F)~uj/o Франкська держава.

І*frank/o франк (грошова одиниця).

Frankfurt/o геогр., м. Франкфурт; ~o sure Majn/o Франкфурт-на-Майні; ~o ĉe Odr/o Франкфурт-на-Одері.

frankolin/o орн. франколін, турач [Francolinus].

Frankoni/o геогр. Франконія (пн. частина Баварії).

*frap||i vt стукати, ударяти; калатати; уражати; ~i pordon, ~i ĉe/sur/je la pordo стукати в двері; ~o 1. стукіт, удар; 2. лінґв. ударний (звук); ~ad/o стукання, ударяння, калатання; ~ant/a який/що стукає/ударяє/калатає; ~et/i vt легенько/тихо стукати, легко вдаряти; ~iĝ/i ударятися; ~iĝ/i kontraŭ io ударятися об що-н.; ~il/o калаталка, стукалка, киянка; язик (дзвона).

frap/fraz/o влучний вислів.

frap/instrument/o муз. ударний інструмент.

frap/vort/o влучне слово, гостре слово; рекламна фраза.

frasni/o геол. франський ярус, фран.

*frat||o у різн. знач. брат; mia pli maljuna ~o мій старший брат; ~a братній, братський, братерський; ~ar/o браття; ~ec/o братерство, братство; ~et/o братчик; ~ iĝ/i (по)брататися; *~in/o сестра; ~in/a сестрин, сестринський; ~in/et/o сестриця, сестричка; ~ul/o брат (звернення до монаха, = frato).

frat/murd/a братовбивчий.

fraterkul/o орн. тупик [Fratercula].

fratri/o іст. фратрія (у ст. греків - об’єднання кількох родів, що мали спільного родоначальника).

fraŭd||i vt обманювати, шахраювати, розм. обдурювати, ошукувати; ~a шахрайський; ~o шахрайство, обдурювання, ошуканство, підробка; ~iĝ/o відчуття ошуканства; ~ul/o шахрай, обманщик, ошуканець.

*fraŭl||o холостяк, парубок, неодружений (ім.); ~a парубоцький, холостяцький; *~in/o незаміжня (у знач. ім.), панна (тж як ввічливе звертання).

*fraz||o речення, фраза, вислів; kompleksa ~о складне речення; ~ar/o збірник висловів, фраз; ~i vt фразувати; ~іst/o фразер.

fraz/analiz/o аналіз/розбір речення;

fraz/aranĝ/o будова речення; порядок слів у реченні;

fraz/element/o член речення;

fraz/figur/o образний вислів, фіґурний вислів;

libr/libr/o див. frazaro;

fraz/sintaks/o синтаксис простого речення.

frazeologi||o фразеологія; ~aĵ/o фразеологізм.

Frederik/o Фрідріх (ім’я).

*fregat||o 1. мор. фреґат; 2. орн. фреґат [Fregata]; ~kapitan/o капітан 2-го ранґу.

Freja міф. Фрейя, Фрея (у скандинавській міфології богиня плодючості і кохання, дружина Одіна).

frekvenc/o фіз. частота; частотність; alta, basa, meza ~o висока, низька, середня частота; angul/a ~o фіз. кутова частота; asignit/a ~o радіо визначена частота; intera ~o радіо проміжна частота; natura ~o радіо власна частота; telegraf/ad/a ~o телеграфна частота.

frekvenc/o/bar/il/o радіо глушильна антена, глушильний пристрій, (радіо)глушитель.

frekvenc/bend/o радіо смуга частот.

frekvenc/konvertor/o ел. перетворювач частоти.

frekvenc/o/metr/o ел., радіо частотомір.

frekvenc/o/modul/ad/o радіо частотна модуляція.

frekvenc/o/spektr/o радіо діапазон частот; частотний спектр.

frekvenc/o/stri/o радіо смуга частот.

frekvent/i vt відвідувати, ходити (= vizitadi); ~і lernejon ходити до школи, відвідувати школу, учитися в школі.

frekventativ/o лінґв. фреквентатив, багатократний вид.

*fremd||a 1. чужий, сторонній; 2. іноземний; ~aj lingvoj іноземні мови; ~aĵ/o 1. чужа річ; 2. заморська/закордонна річ; ~ec/o чужість; ~iĝ/i ставати чужим, відчужуватися; ~ul/o чужий (ім.), чужинець; іноземець.

fremd/land||o чужина; ~a чужоземний, іноземний; ~ano чужоземець, іноземець.

fremd/lingv/a іншомовний, чужомовний.

fremd/vort/o іншомовне слово.

*frenez||a божевільний, несповна розуму, шалений; ~o божевілля, шаленство; ~i vn перев. перен. божеволіти, розм. дуріти; ~aĵ/o шаленість, безрозсудний вчинок, божевілля; ~et/a розм. звихнутий, придуркуватий; ~ig/i vt зводити з розуму; ~iĝ/i збожеволіти, зійти з розуму; з’їхати з глузду, рішитися глу0зду; розм. здуріти; ~ul/o божевільний (ім.), душевнохворий, діал. варіят, вар’ят, причинний; ~ul/ej/o психіатрична лікарня; будинок для божевільних, божевільня; ~um/i буйствувати.

frenez/jak/o гамівна сорочка.

frenolog||o френолог; ~i/o френологія (вчення про зв’язок психічних якостей людини з формою будови її черепа).

frenul/o анат. вуздечка; langa ~o вуздечка язика; prepucia ~o вуздечка крайньої плоті.

freon/o хім. фреон.

*fresk/o фреска, фресковий живопис.

*freŝ||a свіжий; ~а butero свіже масло; ~aj novaĵoj свіжі новини; ~aj floroj свіжі квіти; ~a tombo свіжа могила; ~e свіжо; ~ec/o свіжість.

freŝ/dat||a свіжий, новий, останній; ~a ĵurnalo свіжа газета.

Freŝe/o Фреше (французький фізик і есперантист).

fret||o 1. арх. фриз (тільки у знач.”суцільна декоративна різьблена або мальована смуга у вигляді ламаної лінії”); 2. тех. обруч; бугель, хомут; ~i vt скріплювати обручами, накладати обручі.

Freŭd||o Фрейд (австрійський лікар); ~a фрейдівський, фрейдистський; ~ism/o фрейдизм, фройдизм (вчення у психології й філософії, що пояснює психічні явища та поведінкові реакції людей  підсвідомими інстинктами та потягами).

frez||i vt тех. фрезерувати; ~ad/o фрезерування; ~il/o фреза, фрезер; ~ist/o фрезерувальник.

freza/maŝin/o тех. фрезерний верстат.

frezi/o бот. фреезія [Freesia].

FRG скор. від Federacia Respubliko Germanio геогр. ФРН, Федеративна Республіка Німеччина.

fri прийм. зі знач. 1. що ціна включає згадану плату, н-д liveri varojn ~ pakmaterialo постачати товари з пакувальним матеріалом; 2. що ціна включає плату за доставку до вказаного місця: liveri varojn ~ stacidomo постачати товари з доставкою на вокзал.

friabl/a кул. розсипчастий, крихкий; ~a pasto пісочне тісто.

frid||a тех. холодний (= malvarma); ~ad/o зберігання в холодильнику/холодильній камері; ~ig/i vt охолоджувати, остуджувати; ~ig/a охолоджувальний; ~ig/il/o, ~uj/o холодильник, рефрижератор.

frid/unu/o фіз. фригорія, одиниця холоду.

frid/martel/i vt кувати метал у холодному стані.

frid/pis/ul/o розм. мудрагель.

frid/o/terapi/o мед. кріотерапіяю

frid/vagon/o ізотермічний вагон. 

frig||o іст. фриґієць; (F)~i/o Фриґія (колишня д-ва у центрі Малої Азії).

frigan/o ент. фриганея [Phryganea].

frigid||a мед. фриґідний; ~ec/o фриґідність, статева холодність.

frigori/o фіз. фригорія (= fridunuo).

frikand/o кул. фрикандо, тушкована телятина.

frikas||i vt кул. смажити (або тушкувати в соусі) скибочками м’ясо; ~aĵ/o фрикасе.

frikativ/o лінґв. фрикативний звук, спірант.

frimer/o іст. фример (3-й місяць французького республіканського календаря).

Frin/o іст. Фріна (афінська красуня-гетера, що позувала Праксителеві).

*fring||o орн. зяблик, в’юрок [Fringilla]; ~ed/o/j в’юркові [родина Fringillidae].

*fringel/o орн. чиж [Carduelis spinus].

*fripon||o шахрай, махляр, крутій, ошуканець; ~i vn шахрувати, шахраювати, ошукувати, махлювати; ~a шахрайський, крутійський, махлярський; ~aĵ/o шахрайство, крутійство, ошуканство;

І*fris/o арх., мист. фриз.

ІІ fris||o етн. фриз; ~a фризький; (F)~i/o, ~uj/o, ~land/o Фризія; Фрисландія (іст. область, поділена між Нідерландами та Німеччиною). 

frisbe/o спорт. диск (для метання).

frisk/a поет. прохолодний (= malvarmeta).

*frit||i vt смажити, пражити (у фритюрниці); ~ad/o смаження, праження; ~aĵ/o фрі, печеня; ~iĝ/i смажитися, пражитися; ~il/o фритюрниця, сковорода.

frit/kuk/o оладка; пампушка; млинчик (= benjeto).

Fritaŭn/o геогр. Фрітаун (столиця Сьєрра-Леоне).

fritilari/o бот. рябчик [Fritillaria]; imperi/estr/a ~o рябчик імператорський [F. imperialis].

Friul/o геогр. Фріулі (область в Італії).

*frivol||a легковажний, фривольний, пустий, порожній; вітрогонський; ~aĵ/o/j фривольності; дрібниці, дурниця; ~ec/o фривольність, легковажність, вітрогонство.

*friz||i vt завивати/укладати волосся, робити зачіску; si/n робити собі зачіску, укладати волосся; ~o завивка, зачіска; ~ej/o перукарня; ~il/o щипці, пристосування для завивки волосся; ~ist/o перукар.

friz/paper/o/j папільйотки.

friz/pingl/o бігуді.

friz/salon/o = frizejo.

frog/o зал. хрестовина.

frok||o ряса, сутана; ~ul/o каптурник, чорноризець; sen~iĝ/i зректися чернецтва.

*fromaĝ||o сир; la holanda ~o голландський сир; ~a сирний; ~ej/o сироварня, сирзавод; ~ist/o сировар.

frond||o бот. вайя, гілка (папороті або пальми); ~ar/o гілля, листя;

Frond/o іст. фронда (громадсько-політичний рух проти абсолютизму у Франції в 1648-53 рр.).

*front||o фронт; передня сторона, перед; esti sur la ~о бути на фронті; popola ~о народний фронт; en la ~о de перед, на чолі (чого-н.); ĉu ~o aŭ dorso? орел чи решка?; ~a фронтовий; фронтальний; передній; ~e (al) лицем, передом, фронтом (до чого-н.); ~i ставати лицем, передом, фронтом.

front/artikol/o = ĉefartikolo.

front/flank лицьова сторона, лице, перед.

front/mast/o мор. фок-щогла.

front/paĝ/o друк. перша сторінка (газети).

front/rad/o переднє колесо.

front/oanĝ/o зміна фронту.

front/o/turn/o зміна напрямку фронту.

frontal/a мед., анат. фронтальний.

frontispic/o 1. арх. головний фасад; 2. друк. фронтиспіс.

*fronton||o арх. фронтон; ~a: ~a domo будинок із фронтоном.

*frost||o мороз; озноб; ~a морозний; ~i vn мерзнути, замерзати; ~as al mi en la piedoj я змерз у ноги; tremi de ~o тремтіти від морозу; ~em/a мерзлякуватий; ~ig/i vt зберігати в морозильній камері; морозити; заморожувати (тж перен.); побити морозом (рослини); ~ig/ad/o зберігання в замороженому стані, зберігання в морозильній камері; ~ig/il/o морозильник; ~iĝ/i замерзати; змерзати.

frost/o/mort/i замерзнути (втратити життя).

frost/o/punkt/o точка замерзання.

frost/ovel/o обмороження (= pernio).

frost/o/trem||i vn дрижати/тремтіти від холоду, відчувати озноб; ~o trakuris lian dorson у нього по спині пробіг мороз.

frost/unu/o фіз. фригорія, одиниця холоду.

*frot||i vt терти, розтирати, натирати; ~o тертя; ~ad/o натирання, розтирання; ~ad/i натирати, розтирати (тіло); ~aĵ/o 1. жив. лесування; 2. мед. препарат для аналізу під мікроскопом; ~et/i vt злегка терти, потирати; ~iĝ/і тертися; ~il/o пристосування для натирання (сукнина, щітка і т. п.); ел. контактна щітка; ~ist/o натирач підлоги; ~it/a перен. досвідчений.

frot/gum/o ґумка для стирання.

frot/lav/i vt шурувати, скребти, скромадити.

frot/maŝin/o ел. електродвигун постійного струму.

frot/polur/i vt натирати (до блиску).

frot/pur/ig/i vt витирати; de/frot/i vt витирати, стирати.

*fru||е рано; ~a ранній; ~i vn приходити, появлятися/з’являтися рано; спішити (про годинник); ĉi-jare la printempo ~as цього року рання весна; ~aĵ/o/j ранні овочі/фрукти, рання городина; ~ec/o скороспілість; свіжість, новизна; ~ig/i vt прискорювати, приспішувати.

fru/gotik/a ранньоґотичний.

fru/maten/e рано-вранці, удосвіта.

fru/matur/a скороспілий, скоростиглий, ранній.

fru/nask/it/o передчасно народжена дитина, передчасно народжений (ім.).

fru/spark/ad/o фіз. випередне запалювання; fru/stadi/a у ранній/початковій стадії.

fru/temp/a ранній; передчасний.

*frugileg/o орн. грак, гайворон [Corvus frugilegus] (син. kampokorvo).

*frukt||o 1. плід, фрукт; rikolt(ad)o de ~oj збір фруктів; aken/ec/a ~o бот. сухий плід, сім’янка; ber/ec/a ~o бот. соковитий плід, ягода; drup/ec/a ~o бот. м’ясистий плід, кістянка; kapsul/ec/a ~o бот. розкривний плід; kompleks/a ~o бот. несправжній плід; kun/met/a ~o, plur/obl/a ~o бот. збірний (або складний) плід; simpl/a ~o бот. простий плід; ◊ ~o malpermesita estas plej bongusta заборонений плід найсолодший/найсмачніший; 2. перен. плід, результат; ~oj de laboro плоди/результати праці; ~o de imago плід уяви; ~a 1. плодовий, фруктовий; ~a ĝardeno фруктовий сад; 2. див. ~odona; ~i vn 1. плодоносити, давати плоди; бути плідним, плодитися; 2. перен. приносити плоди, давати плодиаслідки; ~aĵ/o страва з фруктів; ~ej/o (фруктовий) сад; ~er/o частина збірного плоду; ягідка, сім’янка; ~ig/i vt запліднювати; ~ist/o продавець фруктів, фруктівник; ~oz/o хiм. фруктоза; ~uj/o 1. фруктівниця; 2. фруктове дерево;

frukt/arb/o фруктове дерево.

frukt/o/butik/o фруктовий магазин, фруктовий кіоск, будка з фруктами.

frukt/o/don/a 1. плодоносний; 2. перен. плідний; результативний; frukt/o/foli/o плодолистик (= karpelo).

frukt/o/gust/a зі смаком фруктів.

frukt/oarden/o плодовий (або фруктовий) сад (= horto).

frukt/o/karn/o м’якоть плоду (= pulpo).

frukt/o/korp/o бот. плодове тіло (грибів).

frukt/o/kultiv/o вирощування фруктів.

frukt/o/kultur/o садівництво, плодівництво.

frukt/olog||o карполог; помолог; ~i/o плодівництво, карпологія (= karpologio).

frukt/o/plant/o/j = angiospermoj.

frukt/o/port/a плодоносний.

frukt/o/riĉ/a родючий.

frukt/o/salat/o салат з фруктів.

frukt/o/scienc/o 1. карпологія; 2. помологія.

frukt/o/sku/o струшування плодів.

frukt/o/suk/o фруктовий сік.

frukt/o/ten/ej/o плодосховище, овочесховище.

frukt/uz||i vt юр. користуватися чужою власністю; ~o юр. yзуфрукт.

fruktidor/o іст. фруктидор (12-ий місяць французького республіканського календаря).

*frunt||o чоло, лоб; ~a лобовий; лобний.

frunt/ost/o анат. лобова кістка.

fruntal/o анат. лобова кістка (= fruntosto).

frustr||i vt 1. незаконно позбавляти чого-н.; 2. обманювати, вводити в оману; ~iĝ/o = frustracio.

frustraci/o псих. фрустрація, стан невдоволення.

frutesk/a бот. чагарниковий; кущовий.