A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

fobi/o мед. фобія.

focen/o зоол. фоцена, морська свиня [Phocoena] (син. marporko).

Focid/o геогр., іст. Фокіда (середня частина Ст. Греції).

foin/o зоол. куниця кам’яна, куниця хатня, білодушка [Martes foina] (cин. mustelkato).

*foir||o ярмарок; ринок; базар; specimena ~о ярмарок зразків; ~a ярмарковий, ринковий; ~ej/o торг, ярмаркова площа; розм. ярмарковище; ~ist/o крамар;

foir/bud/o будка, крамничка, ятка.

foir/teatr/o балаган.

*foj||o раз; unu ~o/n 1. одного разу, якось (= ~e); 2. один раз; per unu ~o за одним разом; lasta/n ~o/n 1. останній раз, востаннє; 2. останнього разу; ~e раз, одного разу, якось; ~e jes, ~e ne раз так, раз ні.

foj/e-foj/e час від часу, інколи, іноді.

fojer/o театр. фойє.

*fojn||o сіно; ~i vn заготовляти сіно; ~ad/o сінозаготівля, сіножать, косовиця, сінокіс; ~ej/o сінник; ~uj/o драбина, ясла (годівниця) (= stalrako).

fojn/amas/o копиця/стіг/ожеред/скирта сіна.

fojn/epok/o косовиця, сінокіс (про період).

fojn/o/febr/o ди fojnokataro.

fojn/o/katar/o мед. cінна лихоманка, сінна астма, сінна/сінний нежить.

*fok||o зоол. тюлень [Phoca]; ~ul/o/j ластоногі [ряд Pinnipedia]; ~ed/o/j тюленеві, безвухі тюлені [родина Phоcidae].

foksen/o іхт. гольян [Phoxinus].

fokstrot/o фокстрот.

*fokus||o фіз., мат., перен. фокус; ~a фокусний, фокальний.

fokus/dis/ec/o мат. eксцентритет.

fol||a несповна розуму, розм. звихнутий, придуркуватий (= frenezeta); ~ul/o буфон.

folad||o зоол. свердлун [Pholas]; ~ed/o/j свердлунові [родина Pholadidae] (син. borkonkoj).

fold||o фальц; жолобок, рівчик, паз; ~i vt фальцювати.

*foli||o 1. бот. листок; 2. лист, листок, аркуш (паперу, металу і т. п.); ~i vn 1. вкриватися листям; випускати листя; 2. = ~um/i; ~a листковий; листяний; листовий; ~ad/o зародження листків, поява листків; ~aĵ/o листя; ~aĵo de celerio листя селери; ~ar/o збірн. листя; ~ec/a листоподібний; ~eg/o аркуш; ~er/o бот. листочок (частина складного листка, листкова пластинка); ~et/o у різн. знач. листочок; ~ig/i 1. качати, розкачувати (тісто); ~igita pasto листкове тісто, французьке тісто; 2. техн. прокатувати, вальцювати; надавати форми листа; ~ing/o бот. піхва; ~um/i vt гортати, перегортати (сторінки);

foli/angul/o черешок.

foli/aranĝ(iĝ)o бот. розміщення листків.

foli/arb/o листяне дерево.

foli/bet/o бот. буряк листковий, манґольд [Beta vulgaris subsp. cikla].

foli/brasik/o листкова капуста.

foli/fal/o листопад.

foli/fask/o віник (для лазні).

foli/hum/o компост, перегній.

foli/laŭs/o = afido.

foli/makul/oz/o с.-г. грибкова хвороба наземної частини рослини.

foli/riĉ/a багатолистий, густолистий.

foli/rul/oz/o скручування листя (від тлі і т.п.).

foli/silici/at/o хім. шаруватий силікат.

foliim/o с.-г. мільдью.

foli/tig(et)o = petiolo. .

foliant/o фоліант.

folikl||o 1. бот. листянка (різновид сухого плоду); 2. анат. мішечок, вузлик, фолікул; ovariaj ~o/j фолікули яєчника; ~it мед. фолікуліт.

folikulin/o фізіол. фолікулін, естрон (= oestrono).

foliol/o див. foliero.

foliot/o бот. опеньок літній [Pholiota].

folklor||o фольклор, народна творчість; ~a фольклорний; ~ist/o фольклорист.

Fomalhaŭt/o астр. Фомальгаут.

Fomalhot/o = Fomalhaŭto.

foment||i vt мед. парити, класти припарки; ~ad/o припарка; ~aĵ/o зігрівальний компрес.

І*fon/o фон; тло; поле, задній план.

ІІ fon/o фон (одиниця рівня гучності звуку).

fon/bru/o радіо фоновий шум, звукові перешкоди.

fon/farb/o основний колір картини; фон.

fonmink/o рідка пудра.

*fond||i vt 1. засновувати, створювати; започатковувати 2. перен. обґрунтовувати, підводити основу, мотивувати; ~o утворення, заснування; ~aĵ/o фундація; ~int/o засновник, фундатор;

fondu/o кул. фондю (французька страва з вмочуванням шматків м’яса, хліба у спеціальному соусі або киплячій олії).

fondus/o фонд; amortiza ~о амортизаційний фонд.

fonem||o лінґв. фонема; ~a фонемний; фонематичний; ~ik/o фонологія, фонеміка, фонемологія.

*fonetik||o фонетика (син. sonscienco);  ~a фонетичний; ~ist/o фонетист.

fonetism/o фонетизм.

fonetist/o фонетист.

foni/o = radiotelefonio.

fonofor/o мед. слуховий апарат.

*fonograf/o фонограф.

fonolit/o мін. фоноліт.

fonologi||o лінґв. фонологія, фонематика; ~a фонологічний, фонематичний.

fonometr||o фіз. фонометр; ~i/o фонометрія.

fonon/o фіз. фонон.

*font||o джерело (тж перен.); криничка; свердловина (нафтова); ~i vn бити (про джерело); перен. виходити, з’являтися, струменіти.

font/o/lingv/o мова-джерело, мова, з якої перекладають.

font/o/plum/o авторучка, самописна ручка, самописка.

font/program/o інформ. вихідна програма.

font/o/serĉ/ist/o видошукач.

font/oton/o фонтанчик, (водорозбірна) колонка.

*fontan/o водограй, фонтан.

Fontanbel/o геогр., м. Фонтенбло.

fontanel/o анат. тім’ячко.

*for 1. присл. геть, далеко; nur unu kilometron ~ de ĉi tie лише один кілометр звідси; 2. виг. геть; ~ de tie ĉi! геть звідси!; ~a далекий, віддалений; ~e далеко, удалині, віддалік; de ~e здалеку; ~aĵ/o далечінь, далечина, далеч; *~ig/i vt забирати, усувати, видаляти, відсторонювати, знищувати; ~iĝ/i віддалятися, забиратися, усуватися; antaŭ~/i vt запобігати; ne~ig/ebl/a неусувний, невигубний, незнищенний, розм. невиводний. 3. преф., що позначає усування, видалення чогось, віддалювання, н-д: ~aĉeti викуповувати; розкуповувати; ~preni забирати; ~iri відходити.

for/aĉet/i vt скуповувати.

foradendr/o бот. форадендрон, американська омела [Phoradendron] (син. аmerika visko).

for/akr/ig/i vt сточувати.

foraminfer/o/j зоол. форамініфери [ряд Foraminifera].

for/bala/i vt змітати.

for/bat/i vt вибивати.

for/ben/i vt відпускати гріхи благословенням.

for/blov||i vt розвіювати, розганяти; ~iĝ/і  розвіюватися.

for/brul||і vn згоріти; ~ig/i vt спалювати, випалювати.

forc||i vt с. -г. вирощувати в парнику/теплиці; ~ej/o парник, теплиця.

for/ced/i vt, vn відступати, відмовлятися.

forceps/o мед. форцепс, акушерські щипці.

for/dand/i vt розтринькати, прогуляти, проциндрити.

for/dankii vt 1. = danki; 2. = abdiki.

for/decid/i vt зрікатися, відмовлятися, покинути (намір щось учинити), закинути думку.

for/diboĉ/i прогуляти.

for/direkt/i vt відводити, відвертати.

for/don/і vt віддавати (позбутися).

for/dorm/i vt просипати.

for/drink/i vt пропивати.

for/erar/i vn збиватися (зі шляху, при лічбі).

for/eskort/i vt виводити/відправляти під конвоєм.

for/est||i vn бути відсутнім; ~o, ~ad/o відсутність.

for/fal/i vn опадати, відпадати, випадати.

for/fand/i vt розплавляти; розтоплювати.

forfikul/o ент. щипавка [Forficula].

for/flank||ig/i vt усувати; ~iĝ/i усуватися.

for/flor/i vn відцвітати, відквітати, перецвітати.

for/flu||i vn витікати, відпливати ~o відплив; ~ig/i vt спускати, випускати; проводити (час).

*for/flug||i vn відлітати, випурхнути; ~o відліт.

for/fremd/iĝ/i відцуратися.

for/frost/iĝ/i вимерзати (про рослини і т. п.).

for/frot/i vt стирати.

for/galop/i vn поскакати (ґалопом).

*forges||i vt забувати; mi neniam ~os tion al vi я ніколи того вам не забуду; ◊ ofte mano ~as, kion buŝo promesas не все говорене творене; si/n ~i vn забуватися; ~o забуття; ~ej/o кам’яний мішок, підземна в’язниця, темниця; ~em/a забудькуватий; ~em/o забудькуватість; ~ig/i vt відбирати пам’ять, допомагати забути, спричиняти забуття; ~iĝ/i забуватися;

forges/kel/o підземна в’язниця, кам’яний мішок (= ublieto).

for/glit/i vn вислизати.

for/glut/i vt проковтнути.

for/grat||i видряпувати, вискрібати; ~il/o скребачка, скребок; шкребок; тех. дряпак, шабер.

for/gum/i стирати ґумкою.

*forĝ||i кувати; ◊ ~u feron, dum ĝi estas varmega куй залізо, поки гаряче; ~o, ~ad/o ковка; ~ebl/a ковкий; ~ej/o кузня; ~ist/o коваль.

for/ĝem/i vt простогнати.

forĝ/forn/o ковальське горно.

for/hak/i vt відрубувати, вирубувати, відтинати, витинати; винищувати.

forint/o форинт (грошова одиниця Угорщини).

*fork||o 1. виделка, вилка; 2. розгалуження, розвилка, розвилина; ~a виделковий; вилочний; розгалужений; ~eg/o вили; ~et/o 1. видельце; 2. кочет (гніздо для весла); ~iĝ/i роздвоюватися, розгалужуватися.

*form||o у різн. знач. форма; вигляд, постать; preni la ~on de io набирати форми чого-н.; pro ~oа)для форми; ~a формальний; ~i vt формувати, утворювати; ~aĵ/o 1. формальність; 2. = ~itaĵo; ~ad/o формування, утворення; ~ant/o 1. який/що формує; 2. форманта; ~ig/o = ~ado; ~iĝ/i формуватися, утворюватися; ~iĝ/о формування, утворення; ~il/o форма; шаблон; копил, колодка; ~ist/o формувальник; ~it/aĵ/o 1. продукт; 2. геол., військ. формація; ~uj/o форма (шаблон для виливання і т. п.).

form/faktor/o фіз. форм-фактор.

formaci/o 1. геол. формація; 2. військ. шикування, стрій; 3. військове з’єднання, частина.

*formal||a 1. формальний; 2. формений; зроблений за формою; ~aĵ/o формальність; ~em/a формалістичний; ~ism/o формалізм; ~ist/o формаліст.

formaldehid/o хім. формальдегід (= metanalo).

formalin/o хім. формалін (= formolo).

*format||o формат, розмір; ~i vt форматувати; розмічати.

I formi/o бот. новозеландський льон [Phormium].

II formi||o хім. скорочення від formiko у складних словах; ~at/o форміат, сіль або ефір мурашиної кислоти; ~il/o форміїл.

*formik||o ент. мурашка, мураха [Formica]; ~a мурашиний; ~a persisto мурашина наполегливість; ~i vn відчувати мурашки по тілу; рідко кишіти (подібно до мурашок); ~ad/o мед. відчуття мурашок по тілу; ~ej/o мурашник; ~leon/o зоол. мурашиний лев, мурашанка (= mirmeleono); ~urs/o зоол. мурашкоїд (= mirmekofago).

forming/o муз. формінкс.

formol/o хім. формалін.

Formoz/o геогр., о-в Формоза, Тайвань.

*formul||o формула; ~i vt формулювати; ~ad/o формулювання; ~ar/o збірник формул/рецептів; формуляр, бланк.

formul/libr/o збірник формул/рецептів.

*forn||o піч; elektra ~o електропіч, електрична плита; mikroonda ~o мікрохвильова піч; ~a пічний; ~a fero коцюба, кочерга; ~eg/o доменна піч, домна; ~ej/o заст. пекарня (приміщення для приготування їжі); кухня; ~et/o плитка (для розігрівання); головка (люльки).

forn/o/kest/o духовка.

forn/o/sid||a мерзлякуватий; ~ul/o домувальник, сидень, домосід; розм. сидень, пічкур.

fornel||o кухонна плита.

forniks/o анат. склепіння; krania ~о склепіння черепа.

for/send/i vt відсилати, відправляти, засилати.

forsiti/o бот. форзиція [Forsythia].

forst||o ліс (експлуатований); ~a лісовий, лісний; ~ist/o лісник; лісничий; ~um/i vn займатися лісництвом.

forst/administraci/o лісництво (установа).

forst/o/distrikt/o лісництво, лісовий округ.

fost/o/kultiv/o лісонасадження.

forst/o/kultur/o лісівництво (галузь);

forst/o/scienc/o лісівництво (наука).

*fort||a сильний, міцний, дужий; ~e 1. сильно, міцно; 2. муз. форте; ~o сила, міць, снага; la milit/a/j, mar/a/j, aer/a/j ~o/j військ. військові, морські, повітряні сили (= armeoj); al/centr/a, al/centr/o/kur/a ~o, centripet/a ~o фіз. доцентрова/добіжна сила; centrifug/a, de/centr/a ~o фіз. відцентрова/відбіжна сила; elektr/o/mov/a ~o фіз. електрорушійна сила; magnet/o/mov/a ~o фіз. магніторушійна сила; radial/a ~o фіз. радіальна сила; ~aĵ/o що-н. міцне, сильна сторона (кого-н., чого-н.); ~ec/o міцність, міць, дужість; ~eg/a могутній, потужний; ~eg/ul/o богатир; ~ig/i vt посилювати, зміцнювати, підсилювати; ~ig/a зміцнювальний, підсилювальний; ~iĝ/i зміцнюватися, посилюватися, підсилюватися, міцніти, дужати; ~ul/o силач, здоровань;

fort/akv/o хім. неочищена азотна кислота.

fort/anim/a сильний духом.

fort/o/don/a зміцнювальний, тонізуючий.

fort/kamp/o фіз. поле сил, силове поле.

fort/konsum/a виснажливий.

fort/lini/o фіз. силова лінія.

fort/o/metr/o = dinamometro.

fort/muskol/a мускулистий, мускулястий.

fort/o/par/o фіз. пара сил.

fort/o/plen/a сповнений сил, у силі.

fort/o/streĉ/o зусилля.

fort/uz/o зусилля.

*fortepian/o рояль; піаніно.

*fortik||a міцний, потужний; перен. твердий; кремезний; укріплений; ~a muro міцна стіна; ~a junulo кремезний юнак; ~a sano міцне здоров’я; ~a karaktero твердий характер; ~а urbo укріплене місто; *~aĵ/o 1. укріплення, січ; 2. фортеця; ~aĵ/et/o форт (= fuorto); ~ec/o міцність; ~ig/i vt укріплювати, укріпляти, зміцнювати; ~iĝ/i укріплюватися, укріплятися, зміцнюватися.

Fortran/o інформ. Фортран (мова програмування)

fortres||o військ. фортеця; твердиня; ~a фортечний.

fortun||o фортуна, доля; щасливий випадок, удача, успіх; (F)~o міф. Фортуна (римська богиня випадку, долі, талану); la favorato de l’ (F)~o пестій/улюбленець фортуни; la rado de la (F)~o колесо фортуни; ~a щасливий, успішний.

Fortunat/o Фортунат (ім’я).

fortunel/o бот. кумкват [Fortunella].

foru/o місцевий закон, місцева традиція.

*forum||o у різн. знач. форум.

*fos||i копати, рити (тж перен.); ~o 1. рів, канава; 2. анат. яма, ямка; ~ad/o копання, риття; ~aĵ/o рів, канава; ~ej/o = minejo; *~il/o лопата, заступ; ~ist/o землекоп; ~et/o 1. рівчак, рівець; 2. анат. ямочка;

fos/kav/o рів, траншея;

fos/maŝin/o землерийна машина, екскаватор (= elkavatoro).

fosf||o хім. скорочення від fosforo у назвах деяких речовин:

fosf/at/o фосфат.

fosf/at/emi/o мед. фосфатемія (наявність фосфатів у крові).

fosfatid/o хім. фосфатид.

fosf/at/uri/o мед. фосфатурія (наявність фосфатів у сечі).

fosfen/o мед. фосфен.

fosf/id/o хім. фосфід.

fosfin/o хім. фосфін.

fosf/o/lip/az/o хем. фосфоліпаза.

fosfolipid/o хім. фосфоліпід.

fosfoni/o хім. фосфоній.

*fosfor||o хім. фосфор; ~a фосфорний, фосфоричний, ~il/o фосфорил; ~il/i vt фосфорилювати; ~il/ad/o фосфорилювання; ~it/o мін. фосфорит.

fosfor/acid/o фосфорна кислота.

fosforesk||i vn фіз. фосфоресціювати, фосфорувати, фосфоритися; ~o фосфоресценція.

fosforit/o мін. фосфорит.

fosgen||o хім. фосген; ~iz/i фосгенізувати.

fosili||o палеонт. викопна рослина/тварина; скам’янілість; ~a викопний, скам’янілий; ~iĝ/i скам’яніти, перетворюватися на скам’янілість, фосилізуватися.

fosili/hav/a такий, що містить викопні органічні рештки.

*fost||o стовп; паля; стояк; косяк, одвірок, лутка; surtegmenta ~o стояк (на даху будинку для різних потреб); telegrafa ~o телеграфний стовп; ~et/o стовпець, стовпчик.

fost/o/pont/o балковий міст; міст на палях.

fost/o/tur/o ел. одностоякова опора.

fot||i vt фотографувати (=fotografi); ~o світлина, фото; ~il/o див. fotografilo.

*fotel/o крісло (= brakseĝo).

foto- фото- (міжнародна частина слова грецького походження, що значить „світло”, н-д: ~kemio фотохiмія, ~metro фотометр).

fotoel/o фотоелемент.

foto/fenomen/o фіз. фотоефект.

foto/gliptiko/o тех. геліоґравюра, фотоґравюра.

*fotograf||i фотографувати; ~o, ~ad/o фотографування *~aĵ/o фотографія (зображення); *~i/o фотографія (як вид мистецтва); ~il/o фотографічний апарат, фотоапарат; *~ist/o фотограф; ~art/o фотографія (як вид мистецтва), фотомистецтво.

fotogrametri/o 1. фото фотограмметрія;  2. фототопографія.

foto/gravur/o див. фотоґравюра.

foto/kemi/o фотохімія.

foto/kompost/i друк. виготовляти діапозитиви для друку.

foto/kompost/ad/o фотонабір.

foto/kondukt/iv/a світлопровідний.

foto/kopi||i vt фотокопіювати, робити фотокопію; ~il/o фотокопіювальний апарат, фотокопіювальна машина.

foto/kromi/o фото фотохромія.

foto/liz/i vt хім. піддавати дії фотолізу.

foto/metr||o фіз. фотометр; ~i/o фіз. фотометрія.

foto/munt/aĵ/o фотомонтаж.

foton/o фіз. фотон.

foton/mikro/skop/o = mikroskopo.

fotoplaĉ/a фотогенічнийю

foto/sfer/o астр. фотосфера.

fotosintez/o бот. фотосинтез.

fotostat/o фотостат (копіювальний апарат).

foto/tele/graf/i/o фототелеграфія.

foto/terapi/o мед. фототерапія, світлолікування.

foto/tipi/o друк. фототипія.

foto/tropism/o біол. фототропізм, геліотропізм.

foto/volt/a фіз. фотоґальванічний.

fove/o анат. ямка; ~et/o ямочка.