A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

flabel/o опахало, віяло.

*flag||o прапор; ~i vt уквітчувати/прикрашати прапорами; ~et/o прапорець.

flag/ruband/o вимпел, прапорець; брейд-вимпел.

flag/stang/o флагшток.

flagip/o флаґманський корабель.

flagel||o бот., зоол. джгутик; ~ul/o/j бот., зоол. флагелати, джгутикові, джгутиконосці [клас Mastigophora, син. Flagellata].

flagelant/o рел. флаґелант (член секти 13 ст.).

*flagr||i vn палахкотіти, палахкотати, горіти; полум’яніти; ~ad/o палахкотіння; ~et/i vn мерехтіти; відсвічувати;

flagr/o/lum/o мигалка, блималка.

flaĝolet/o муз. флажолет.

flak/o калюжа.

flakon/o флакон, пляшечка, склянка.

flakurti/o бот. флакуртія [Flacourtia].

*flam||o полум’я; (перен. ще) запал, пристрасть; la ~o de la kolero полум’я гніву; ~a полум’яний; полум’яніючий; палаючий; ~i vn палати; ~eg/i vn палахкотіти, палахкотати; ~em/a легкозаймистий; ~ig/i vt запалювати; ~ig/il/o запальничка; ~iĝ/i запалюватися; ~iĝ/em/o запальний; ~ing/o пальник (син. gasbeko); ~um/it/a геральд. полум’яподібний;

flam/bomb/o запалювальна бомба.

flam/flor/o див. iksoro

flam/gotik/a арх. пізньоґотичний, який належить до пізньої/”полум’яніючої” ґотики.

flam/ĵet/il/o військ. вогнемет.

flam/stil/o арх. полум’яніючий стиль.

flamand/o = flandro.

flamberg/o шпага з ґофрованим клинком.

flameng||o орн. фламінґо (= fenikoptero).

flamin/o іст., рел. фламін (староримський жрець).

Flamini/o Фламіній (ім’я).

*flan/o оладка; корж; млинець.

flandr||o фламандець; ~a фламандський; (F)~uj/o, (F)~i/o Фламандія (країна, поділена між Бельгією та Францією); ~ism/o фламандизм (рух за утвердження мовної автономності фламандських провінцій Бельгії).

*flanel/o текст. фланель.

flanĝ||o 1. тех. фланець; 2. зал. реборда (колеса); 3. гребінь, виступ, борт; ~o/kupl/ad/o з’єднання фланцем. 

*flank||o 1. бік, сторона; схил (гори); 2. військ. фланг; 3. військ. фланк (укріплення); dorsa ~o зворотний бік, зворотна сторона; виворіт; ~o ĉe ~o пліч-о-пліч; ~a бічний; побічний, другорядний; ~e (de) осторонь (від); ~e/n убік; ~i vt, vn військ. фланкувати; розташовуватися з боків; ~aĵ/o крило (будинку); другорядне (у знач. ім.), деталь; ~e/n/iĝ/і посторонитися, відійти набік, відступитися; ~um/it/a геральд. фланкований;

flank/efik/o = kromefiko.

flank/e/n/glit/i vn див. jori.

flank/e/n/ir/i vn відходити вбік; від’їжджати вбік; звертати (вбік).

flank/e/net/i vt відкидати вбік/набік.

flank/e/n/salt/i vn відскакувати (вбік); flank/kanal/o бічний канал.

*flank/kurten/o занавіска.

flank/las/i vt відкладати, відкидати; нехтувати;.

flank/pas/i vt військ. обходити.

flank/pik/o мед. колька в боці.

flank/rigard/o косий погляд.

*flar||i vt нюхати, чути (носом); перен. чути; ~o нюх, чуття; ~a нюховий;

flar/sens/o нюх;

flar/sent||i vt відчувати/чути нюхом; ~o нюх;

flask/o 1. тех. коліно кривошипа; 2. плетінка, фляга (обплетена).

*flat||i vt лестити, улещувати, надмірно хвалити; догоджати; потурати; sin (або al si) ~і тішити/улещувати себе надією; ~a 1. улесливий; 2. утішний; ~o, ~ad/o догода, лестощі; ~aĵ/o лестощі; улесливе слово; утішне слово; ~em/a улесливий, підлесливий; ~ul/o підлесник, облесник, лестун;

flat/akir/i vt здобувати лестощами;

flatulenc/o мед. здуття живота.

flaŭn/o тістечко з кремом.

flaŭr/o 1. бот. флора, рослинність; 2. бакт. флора; bakteri/a ~o, mikro~o = ~o 2.

*flav||a жовтий; (F)~a Rivero геогр., р. Хуанхе; ~et/a жовтуватий; ~aĵ/o жовток (яйця); ~iĝ/i пожовкнути; ~in/o хім. флавін; ~ul/o жовтошкірий (ім.), людина жовтої раси.

flav/alg/o/j бот. жовто-зелені водорості.

flav/bek/ul/o жовторотий (у знач. ім.), молокосос.

flav/mal/san/o мед. жовтяниця, жовтуха (= iktero).

flav/ruĝ/a рудий.

Flavi/o Флавій; ~a Флавія (імена).

Flavian/o Флавіан (ім’я).

flavon/o хім. флавон.

flavoprotein/o хім. флавопртоеїд.

fle/o бот. тимофіївка [Phleum]; herb/ej/a ~o тимофіївка лучна [P. pratense].

flebit/o мед. флебіт, запалення вени.

flebografi/o мед. флебографія (рентґенологічне дослідження вен).

flebotom/o ент. флеботомус, москіт [Phlebotomus];

flebotomi/o мед. флеботомія, взяття крові з вени.

*fleg||i vt доглядати (за хворим, за дитиною); плекати; ~o, ~ad/o догляд (за хворим); ~ant/in/o доглядачка, нянька; ~ist/in/o медична сестра.

Flegeton/o міф. Флеґетон (річка у пеклі).

*flegm||o флегма, незворушність; байдужість; холоднокровність; ~a флегматичний; ~ul/o флегматик.

flegmazi/o мед. флегмазія, внутрішнє запалення.

flegmon/o мед. флегмона.

*fleks||i vt гнути, згинати; перен. згинати, ламати, перемагати; ~i ion flanken відгинати що-н.; ~o, ~ad/o згин; згинання; ~ant/o анат. згинач (м’яз); *~ebl/a гнучкий; еластичний, пружний; ~ebl/ec/o гнучкість; еластичнісь, пружність; ~iĝ/i гнутися, згинатися; ~iĝ/o згин, вигин; ~iĝ/em/a гнучкий.

fleks/lok/o місце згину.

fleks/o/rezist/o опір згину.

fleks/o/sag/o фіз., тех. стріла згину.

*fleksi||o лінґв. закінчення, флексія; ~a флективний; ~aj lingvoj флективні мови; ~i vt відмінювати; ~ebl/a змінний; sen~a невідмінюваний, незмінюваний, незмінний.

fleksor/o анат. м’яз-згинач.

fles/o зоол. річкова камбала [Platichtys flesus].

fleŭm/o див. fleo.

flibustr/o іст. флібустьєр, пірат, морський розбійник.

*flik||i vt латати; штопати; ~ad/o латання; штопання; ~o, ~aĵ/o латка; ~um/i vt штопати.

flik/pec/o = flikaĵo.

flikten/o мед. пухир.

flint/o флінт, флінтґлас (скло для оптичних приладів).

flipflop/o 1. радіо cхема перекидання, релаксаційна схема; 2. тб схема розгортки.

*flirt||i vn 1. пурхати, маяти, тріпотіти, розвіватися; 2. фліртувати, кокетувати; залицятися; ~o, пурхання, маєво, тріпотіння, розвівання; ~aĵ/o флірт, кокетування, кокетство; ~em/a охочий фліртувати; перен. змінний; непостійний, легковажний; ~ig/i vt 1. підіймати в повітря, помахувати (прапором і т. п.); 2. схиляти до флірту; ~ul/o ловелас, залицяльник.

fliŝ/o геол. фліш.

floem/o бот. луб, флоема.

flog/o бот., нрк = flokso.

flogiston/o хім., заст. флогістон.

*flok||o жмутик, клаптик, платок, пластівець, пушинка; ~oj de aveno вівсяні пластівці; ~a клоччастий, пластівчастий; ~ig/i vt хім. утворювати пластівці; ~iĝ/i хім. випадати пластівцями, флокулювати; ~iĝ/ad/o флокуляція, утворення пластівців.

floks/o бот. флокс [Phlox].

*flor||i vn 1. цвісти, квітнути, квітувати; 2. процвітати; ◊ unu ~as, alia ploras один скаче, другий плаче; ~o квітка; (перев. у мн.~oj) цвіт; перен. цвіт; розквіт; ◊ ambaŭ ~oj de samaj valoroj одного поля ягода; обоє рябоє; ~a квітковий; ~ad/o цвітіння, квітування; перен. розквіт, процвітання; ~aĵ/o 1. (заст. форма) цвіт; 2. квіти (в узорі); рослинний орнамент; ~ej/o квітник; ~et/o квіточка; ~ist/o квітникар; ~ist/in/o квіткарка; ~uj/o ваза (для квітів); ~um/i vt квітчати, заквітчувати, уквітчувати, замаювати/прикрашати квітами.

flor/aranĝ/o квіткова композиція, ікебана.

flor/bed/o клумба, квіткова грядка.

flor/brasik/o бот. цвітна капуста [Brassica oleracea gr. Botrytis].

flor/cidoni/o = kenomelo.

flor/dom/o оранжерея.

flor/foli/o бот. чашолисток; тичинка; пелюстка.

flor/kalendar/o квітковий календар.

flor/kalik/o = kaliko 2.

flor/kest/o ящик для квітів.

flor/kultiv||o вирощування квітів; ~ej/o квітник; оранжерея.

flor/kultur/o квітникарство.

flor/miel/o нектар.

flor/plant/o/j = angiospermoj.

flor/polv/o = poleno.

flor/pot/o вазон.

flor/tig(et)o = pedunklo.

flor/vaz/o ваза для квітів.

flor/vend||ej/o квітковий магазин; ~ist/in/o квіткарка, квітникарка.

Flora міф. Флора (богиня квітів; ім’я).

floreal/o іст. флореаль (8-ий місяць французького республіканського календаря).

*floren/o іст., нумізм. флорин, флорен.

Florenc/o геогр., м. Флоренція.

Florian/o Флоріан (ім’я).

Florid/o геогр., п-ів, штат Флорида.

florideofic/o/j бот. флоридеї, флоридові (клас Florideophyceae].

floroglucinol/o хiм. флороглюцинол.

*flos||o пліт (для сплаву або переправи); ~i vn плавати (на поверхні води); сплавлятися (про деревину); ~ad/o плавання; ~aĵ/o плаваючий предмет; ~ig/i vt сплавляти; перевозити, переправляти; пустити на волю хвиль; ~ig/ad/o сплав; ~il(et)o поплавець; ~ist/o сплавник, плотогон; перевізник.

flos/ankr/o мор. плаваючий якір.

flos/dok/o плавучий док.

flos/fort/o фіз. Архімедова сила, виштовхувальна сила.

flos/jak/o = savjako.

flos/lini/o мор. ватерлінія.

flos/lign/o сплавна деревина.

flos/min/o плавуча міна.

flos/pont/o наплавний (або понтонний) міст.

flos/taŭg/a сплавний, придатний для сплаву по річці.

flos/voj/o наплавна (або понтонна) дорога.

floskul/o бот. квіточка (у складній квітці).

flot||o флот; ~i vn див. flosi.

*flu||i vn текти, плисти, пливти, плинути; ~a текучий, проточний; плавний, плинний (про читання, мовлення); ~e плавно, плинно; ~o 1. течія; перен. біг, плин; потік; naĝi laŭ (kontraŭ) la ~o de la rivero плисти за течією (проти течії) річки; la ~o de la tempo плин часу; 2. фіз. струм; ~ad/i vn текти; ~aĵ/o рідина; ~ec/o плавність, плинність; ~eg/o потік, струмінь; ~ej/o річище, русло; ~et/i vn струменіти; ~et/o струмок; ~il/o ринва, жолоб.

flu/akv||o проточна вода; ~ej/a який живе/росте у проточних водоймах.

flu/lini/a обтічний, обтічної форми.

flu/rond/o електричне коло (= cirkvito).

flu/o/metr/o прилад для вимірювання швидкості течії.

flu/sabl/o пливун.

flu/skem/o послідовність дій; інструкція.

*flug||i vn летіти, літати; ~a літальний, літаючий, летючий; ~o літ, політ; en la ~o на льоту/лету; *~ad/o літання; ~aĵ/o літаюче створіння, літаючтй предмет; ~ant/ar/o летюча зграя, летючий табун; ~em/a летучий; ~et/i vn пурхати; *~il/o крило; ~il/а крилатий; ~il/ul/o/j ент. крилаті комахи [підклас Pterygota];

flug/il/hav||a крилатий; ~a drako (паперовий) змій (= kajto).

flug/boat/o ав. гідроплан.

flug/distanc/o ав. дальність польоту.

flug/drak/o паперовий/повітряний змій (= kajto).

flug/ferdek/o злітна палуба.

flug/fiŝ/o літаюча риба (= ekzoceto); flug/foli/o листівка, летючка.

flug/haven/o аеропорт, лeтовище.

flug/kamp/o льотне поле, аеродром.

flug/kapabl/a = flugipova.

flug/o/klub/o льотна школа; авіаклyб.

flug/leg/i vt перебігати очима, вибіркво читати, переглядати.

flug/maŝin/o літальна машина, літак.

flug/pend/i vn див. ŝvebi.

flug/pilk/ad/o = retpilkado.

flug/pov/a, flug/i/pov/a летючий, літаючий; льотний.

flug/pret/a готовий до польоту.

flug/radius/o радіус польоту.

flug/rapid/o швидкість польоту.

flug/rigard/e метким, блискавичним поглядом.

flug/saŭr/oj палеонт. птерозаври, літаючі ящери [ряд Pterosauria].

flug/sciur/o зоол. летяга, літаюча білка [Petaurista; Sciuropterus].

flug/tuŝ/i vt злегка/ледь торкнутися/зачепити.

*fluid||a фіз. текучий, рідкий; ~o 1. рідина; 2. флюїд; *~aĵ/o рідина; ~ec/o рідкий стан; ~ig/i vt перетворювати в рідину; розтоплювати; *~iĝ/i перетворюватися в рідину; танути; dis~iĝ/і розтоплюватися; mal~a твердий.

fluks||o фіз. потік; magnet/a ~o магнітний потік; ~o/dens/o: magnet/a ~o/dens/o фіз. магнітна частота потоку.

fluktu||i vn фіз., біол. флуктувати, флюктувати; коливатися (тж перен.); ~o, ~ad/o флуктуація; коливання.

fluor||o хім. флуор (хімічний елемент); фтор (проста речовина); ~id/o фторид, сіль фтористоводневої кислоти; ~bor/at/o фтороборат; ~silici/at/o фторосилікат; ~spat/o мін. флюорит, флуорит, плавиковий шпат (= fluorito); ~bor/at/o фтороборат.

fluorescein/o хім. флюоресцеїн

fluoresk||i vn фіз. флуоресціювати, флюоресціювати; ~o, ~ad/o світіння, флуоресценція, флюоресценція.

fluorit/o мін. флюорит, флуорит.

flus||o приплив (морський); mal~o відплив.

fluspat/o = fluorspato.

І*flustr||i 1. vt шепотати, шепотіти, шептати; 2. vn шелестіти, шарудіти, дзюрчати; ~o, ~ad/o шепіт; шепотіння, шарудіння, дзюрчання.

ІІ flustr/o зоол. мохуватка-листовидка [Flustra].

*flut||o флейта; ludi ~on грати на флейті; ~et/o дудка, сопілка; ~i vn грати на флейті; ~ist/o флейтист.

fluter/o мед. тріпотіння; пульсація.