A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

*fe||o дух, міфічна істота; *~in/o фея, міфічна істота жіночої статі; lando de la ~inoj країна фей;

fe/fask/o бот. паразитичний наріст (= balailoj de sorĉistinoj, ventnesto).

fe/in/rakont/o чарівна казка.

feak/o міф. феак (представник міфічного племені, що проживало на о-ві Схерія і славилося своєю гостинністю).

Feb/o міф. Феб, Теб (одне з імен Аполлона).

febl||a 1. слабкий (= malforta); 2. нерішучий, безвільний; ~iĝ/і слабшати, послаблюватися.

*febr||o прям., перен. гарячка, лихоманка; (про хворобу ще) пропасниця; (про підвищену температуру ще) розм. жар; ~o de kvardek gradoj гарячка/температура сорок ґрадусів; aft/a ~o ящур; flav/a ~o жовта пропасниця; Malt/a ~o бруцельоз; puerper/a ~o пологова (або родильна) гарячка; tercian/a, kvartan/a ~o триденна, чотириденна малярія; tifoid/a ~o черевний тиф; ~a гарячковий, пропасний, лихоманковий, лихоманний; ~e гарячково, лихоманно; ~i vn гарячкувати, бути в гарячці, хворіти пропасницею; ~ul/o хворий на пропасницю, людина з гарячкою, хворий з гарячкою/лихоманкою;

febr/don/a який спричиняє/викликає пропасницю/ лихоманку.

*februar||o лютий; ~a лютневий.

*feĉ/o 1. осад; гуща, 2. перен. покидьки, потолоч, послідки; ~o de socio покидьки/потолоч суспільства. 

*feder||i vn об’єднуватися, утворювати федерацію, федерувати; ~o 1. федерування; 2. = federacio; ~a див. federacia; ~iĝ/i vn увійти до федерації.

*federaci||o федерація; ~a федеративний; федеральний; ~ism/o федералізм; ~ist/o федераліст.

federal/a див. federacia.

Fedr/o Федр (латинський байкар).

Fedra Федра (дружина Тесея, персонаж трагедій Софокла і Еврипіда).

fek||i vn фізіол. випорожнюватися; вульґ. срати; ~! фам. прокляття!, холера!; ~a фекальний; ~o, ~aĵ/o 1. випорожнення, екскременти, фекалії; вульґ. гівно; 2. гній; покидьки, вульґ. лайно; ~ad/o випорожнення; ~ul/o покидьок, покидь; вульґ. гівнюк, засpанець.

fek/vort/o непристойне/паскудне слово.

fekul/o = tuber-amelo.

fekund||a родючий, врожайний; плодючий, плодовитий, плідний; ~a grundo родючий ґрунт, родюча земля; ~ec/o родючість; плідність, плодовитість, плодотворність; ~ig/i vt запліднювати; робити родючим, удобрювати; ~ig/o запліднення.

*fel||o шкура, невиправлене хутро; руно; preparisto/pretigisto de ~oj = ~isto; ~ist/o кушнір;

fel/sak/o бурдюк.

felah/o фелах (єгипетський селянин).

felandri/o бот. омег водяний [Oenanthe aquatica, син. Phellandrium aquaticum].

feldmarŝal/o фельдмаршал.

feldspat/o мін. польовий шпат.

*feliĉ||a щасливий; ~e щасливо; на щастя; ~e rideti щасливо усміхатися; ~o щастя, удача; ~eg/o блаженство; ~ig/i vt ощасливлювати; ~ul/o щасливець; ◊ al ~ulo eĉ koko donas ovojn кому щастя, тому й півень несеться.

feliĉ/promes/o/j обіцянки щастя (у Євангелії від Матвія, 5, 3-11).

*felieton||o фейлетон; ~ist/o фейлетоніст.

Feliks/o Фелікс (ім’я).

felis||o зоол., наук. кішка, тварина з роду котячих [Felis];~a котячий (стосовний до роду кішок); ~ed/o/j котячі [родина Felidae].

felp/o текст. плюш, вельветин, пан.

*felt||o повсть, фетр; ~a повстяний, фетровий; ~i vn валяти повсть; ~iĝ/i збиватися, стати подібним до повсті; ~iz/i vt оббивати, обшивати повстю.

felt/o/garn/i = feltizi.

felt/o/bot/o валянок.

felt/kard/o бот. черсак лісовий (= fuldipsako).

feluk/o мор. фелука, фелюга.

femal||a наук. жіночий, жіночої статі; ~а floro жіноча квітка; ~o самка.

femin||o = virino; ~a жіночий; ~a pudendo анат. соромітна жіноча ділянка; *~ism/o політ. фемінізм; *~ist/o фемініст; ~in/o феміністка.

femto- фемто… (преф., що вжив. перед назвами одиниць, 10-15).

*femur||o анат. стегно; ~aĵ/o кул. стегно, стегінце; ~ing/o 1. іст. набедреник (частина рицарського обладунку); 2. стегновий протез.

femur/kap/o анат. головка стегна.

femur/kol/o анат. шийка стегна.

femur/ost/o анат. стегнова кістка.

femural/o = femurosto.

І fen||o 1. фен (сухий і теплий вітер); 2. фен (прилад; = harsekigilo).

ІІ fen/o хiм. фен… (частина слова, що означає „бензол”);

fenacetin/o фарм. фенацетин.

fenantren/o хiм. фенантрен.

fenciklidin/o фарм. фенциклідин.

*fend||i vt розколювати, розщеплювати; ~і lignaĵon колоти дрова; ~o щілина, шпара; ~ad/o розколювання, колка, розщеплення; ~eg/o ущелина; ~et/o щілина, шпарка; віконечко, вічко; ~iĝ/i розколюватися, розщеплюватися; ~il/o клин.

fend/aken/o бот. коробочка, що розпадається на окремі плодики.

fend/o/hav/a щілинистий, шпаристий.

fend/o/stift/o чека.

fendr/o камінна решітка.

fenek/o зоол. фенек [Fennecus].

fenen/o хім. фенен.

*fenestr||o вікно; ~et/o віконце, віконечко; кватирка; ~um/o віконниця.

fenestr/o/bret/o підвіконня, підвіконник, лутка.

fenestr/o/ferm/il/o шпінгалет.

fenestr/o/fiks/il/o віконний фіксатор/гачок; віконна ручка; шпінгалет.

fenestr/o/fram/o віконна рама; лутка.

fenestr/o/klap/o (віконна) стулка.

fenestr/o/kovr/il||o, ~um/o віконниця.

fenestr/o/kruc/o віконна хрестовина, поперечник (у віконній рамі).

fenestr/o/niĉ/o віконна ніша, ніша під вікном; бійниця.

fenestr/o/pord/o балконні двері; (зовнішні) засклені/скляні двері.

fenetol/o хім. фенетол.

fenic/o іст.фінікієць; (F)~io, (F)~uj/o кр. Фінікія.

fenik||o бот. фінікова пальма [Phoenix]; kanari/a ~o фінікова пальма канарська [F. canariensis]; daktil/a ~o фінікова пальма фініконосна, фінік [F. dactylifera]; ~ac/o/j пальмові [родина Phoenicaceae] (= arekacoj).

fenikopter/o орн. фламінґо [Phoenicopterus] (син. flamengo).

*feniks/o міф. фенікс; renaskiĝi el sia cindro kvazaŭ ~o відродитися з попелу як фенікс; (F)~o астр. Фенікс.

fenikur/o орн. горихвістка [Phoenicurus] (син. ruĝvostulo).

fen/il/o хім. феніл;

fenilalanin/o хім. фенілаланін.

fenilbenzen/o хім. фенілбензен.

fen/il/en/o хім. фенілен;

*fenkol/o бот. фенхель [Foeniculum].

fen/ol/o хім. фенолю

fen/ol/at/o хім. фенолят (син. fenilbenzeno).

*fenomen||o явище; феномен; див. тж efiko; ~a феноменальний; ~a memoro феноменальна пам’ять; ~ism/o фісоф. феноменізм; ~olog/i/o філос. феноменологія.

fenotiazin/o фарм. фенотіазин.

fenotip/o біол. фенотип.

fenugrek/o бот. гуньба сінна [Trigonella foenum-graecum].

feodalism/o див. feŭdismo.

Feodosi/oEU геогр., м. Феодосія.

feofit/o/j бот. бурі водорості [тип Phaeophyta].

feofitin/o хiм. феофітин.

feoforbid/o хем. феофорбід.

feokromocitom/o мед. хромафінома, феохромоцитома.

*fer||o 1. хiм. ферум (хімічний елемент); 2. залізо; чавун; ~a прям., перен. залізний; ~aĵ/o 1. виріб/річ із заліза; 2. брухт; ~aĵ/ist/o продавець залізних виробів; ~at/o хім. ферат; ~ik/a:okcido окис заліза; ~oz/a залізистий; ~um/i vt підковувати (= hufferi).

fer/bakteri/oj бакт. залізобактерії.

fer/beton/o залізобетон.

fer/o/cian/id/o хім. фероціанід (= cianoferato).

fer/o/elektr/a фіз. фероелектричний.

fer/gant/o залізна рукавиця (частина середньовічного обладунку).

fer/o/hav/a залізовмісний, залізоносний.

fer/industri/o чорна металургія.

fer/kask/o залізна каска.

fer/kurten/o театр., політ. залізна завіса.

fer/lad/o неоцинкована бляха.

fer/lat/o штаба.

fer/o/magnet||a феромагнітний; ~ism/o феромагнетизм.

fer/rub/o металолом, металобрухт.

*fer/voj||o залізниця; ~a залізничний; ~ist/o залізничник.

Feraro геогр., м. Феррара.

*ferdek||o палуба; supra (або unua) ~o верхня палуба; ~i vt будувати палубу, палубити.

ferdek/apertur/o, ferdek/pord/o мор. люк.

ferdek/seĝ/o шезлонг.

Ferdinand/o Фердинанд (ім’я).

*feri||o 1. (тж ~oj) канікули; відпустка; lernejaj ~oj шкільні канікули; 2. вихідний/неробочий день; ~a канікулярний; вихідний, неробочий; ~i vn бути на канікулах, проводити канікули; проводити відпустку, відпочивати.

ferician/o хім., заст. фероціанат (= cіanoferito).

ferit/o хім. ферит.

ferl/i vn мор. згортати вітрила; ~o згортання вітрил; ~il/o фал; mal~i vt розгортати вітрила.

*ferm||i vt закривати, зачиняти; ~i pordon зачинити двері; ~і kunsidon закрити збори; ~a, ~it/a закритий, зачинений; ~o закриття; ~et/i vt прикривати, причиняти; ~iĝ/i закриватися, зачинятися; ~il/o запор; застібка.

ferm/o/plat/o кришка, покришка.

fermat/o муз. фермата.

*ferment||i vn бродити, киснути, ферментувати; рости, підростати, підніматися (про тісто); ~o, ~il/o фермент; закваска, розчина, запара; ~ad/o бродіння, ферментація; ~uj/o діжа.

fermi/o хім. фермій.

fermion/o фіз. ферміон, фермі-частинка.

Fernand/o Фернанд; ~a Фернанда (імена).

Fero||a геогр.: ~a insularo Фарерські острови; ~i/o Фарерські Острови (держава).

feroc/a жорстокий, лютий, кровожерливий, нелюдський (= kruelega).

ferocian/o хім. фероцианід (сіль залізисто-синьородистої кислоти).

ferol/o бот. ферула [Ferula].

ferolag/o бот. ферульник [Ferulago].

feromon/o біол. феромон.

ferotipi/o фото феротипія.

ferut||i vt зал. здійснювати контрейлерні перевезення; ~ad/o контрейлерні перевезення, перевезення вантажів у контрейлері на платформах.

*fervor||o старанність, запопадливість, ревність, ретельність, запал, завзяття; ~i vn упадати, виявляти ретельність, запопадливість, завзяття; старатися; ~a запальний, палкий, ревний; розм. заядлий, запеклий; ~e ревно, запопадливо; ~ul/o активіст, ентузіаст.

*fest||i vt, vn святкувати; ~i jubileon святкувати ювілей, відзначати ювілей; ~і geedziĝon справляти весілля; ◊ kun kiu vi ~as, tia vi estas з ким поведешся, того й наберешся; ~o свято; (рел. ще) празник; fari ~on влаштувати свято; ◊ ankaŭ al nia nesto venos iam la ~o буде і на нашій вулиці свято; ~a святковий; ~aĵ/o святкова церемонія; ~ec/o святковість.

fest/o/tag/o святковий день.

*festen||i vn бенкетувати; ~o бенкет, банкет; свято, торжество; ~a банкетний; ~ej/o банкетний зал.

festival/o фестиваль; junulara ~о молодіжний фестиваль.

*feston||o фестон, ґірлянда; ~i vt прикрашати ґірляндами.

festuk/o бот. костриця, вівсяниця, типчак [Festuca].

fet||o біол. утробний плід, зародок, ембріон; ~a зародковий, ембріональний.

fetaliz/o біол. феталіз.

*fetiĉ||o рел. фетиш; ~ig/i vt фетишизувати; ~ism/o фетишизм; ~ist/o фетишист.

fetor||o сморід, сопух; ~a смердючий, смердячий; ~i vn смердіти, неприємно пахнути.

fetv/o фетва (релігійна настанова мусульман).

*feŭd||o іст. лен, ленне володіння, феод; ~a феодальний; ~estr/o, ~mastr/o феодал; сюзерен; ~ism/o феодалізм; ~ul/o васал.

feŭd/mastr/o іст. cюзерен.

feŭd/rajt/o право на інвестуру.

fez/o феска (шапочка з китицею).