A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j l o r t u

*f/o 1. 7-а буква есперантського алфавіту; 2. муз. фа (=fa).

fa муз. фа (нота).

*fab||o біб (рослина і плід) [Vicia faba]; Ignac/a ~o рвотний горіх; ~ac/o/j бобові [родина Fabaceae, син. Leguminosae] (син. leguminozoj); ~aĵ/o кул. боби; ~al/o/j бобовоцвіті [порядок Fabales]; ~ism/o мед. фавізм (форма спадкової гемолітичної анемії).

*fabel||o казка; вигадка; ~a казковий; ~aĵ/o щось неймовірне, вигадка, байка; ~ar/o казки, збірка казок; ~i vn придумувати, розповідати казки; ~ist/o казкар.

Fabi/o фабій (ім’я).

Fabian/o Фабіан; ~a Фабіана (імена).

fabianism/o фабіанство (реформістський буржуазний рух кінця 19 ст. в Англії, що проповідував поступове перетворення капіталістичного суспільства в соціалістичне).

*fabl||o байка; притча; ~a баєчний; ~i vn розповідати, писати байки; ~ist/o байкар.

Fabrici/o Фабрицій (ім’я).

*fabrik||o фабрика, завод; ~o de ŝuoj взуттєва фабрика; ~i vt виготовляти, виробляти, випускати, робити, фабрикувати; ~ad/o виробництво; виготовлення, вироблення, випуск; kosto de ~ado собівартість продукції; ~aĵ/o виріб, фабрикат, продукт (готовий); ~ant/o, ~ist/o фабрикант/

fabric/labor/ist/o фабричний робітник, робітник заводу/фабрики.

fabric/mark/o фабрична марка.

fabric/posed/ant/o = fabrikanto.

*fac||o поверхня; лице, лицьова сторона (предмета); грань; ~et/o 1. грань, фаска , фасет, фасетка; 2. ент. фасетка, просте вічко; частина складного ока комахи; ~et/i vt гранувати; ~et/ad/o гранування.

faceli/o бот. фацелія [Phacelia].

faci||o 1. анат. обличчя, морда (тварини); 2. геол. фація; ~a лицьовий: ~a muskol/o лицьовий м’яз.

*facil||a легкий; ~а laboro легка праця/робота; ~a vento легкий вітер; kun ~a koro з легким серцем; ~e легко; ~ec/o легкість; ~ig/i vt полегшувати; ~ig/o полегшення; ~iĝ/i полегшуватися.

facil/anim||a легкодухий, легкодушний, легковажний, легкодумний; ~aĵ/o легковажний/легкодумний учинок, легковажність, легкодумність; ~ec/o легкодухість, легкодушність, легковажність, легкодумність.

facil/mov/a рухливий, легкий.

facil/romp/a ламкий, ломкий; крихкий, тендітний.

facil/tuŝ/e злегка/ледь торкнувшись/зачепивши.

fad||i vn радіо завмирати, затухати (про звук); ~o завмирання, затухання, фединг.

fad/kompens/il||o радіо реґулятор сили звуку (син. regulilo de sonintenso); aŭtomat/a ~o автоматичний реґулятор сили звуку.

*faden/o 1. нитка;~o iras, kien kudrilo ĝin tiras куди голка, туди й нитка; 2. дріт, провід; ~ar/o див. ~fasko; ~eg/o груба нитка; ~et/o ниточка; ~ig/i vt виробляти нитки, скручувати нитки; ~ist/o див. merceristo.

faden/bul/o клубок (ниток).

faden/fask/o моток; міток, повісм.

faden/flik/i vt штопати.

faden/kruc/o сітка (у зоровій трубі).

faden/montr/a потертий, протертий, витертий, зношений.

faden/nombr/il/o текст. лічильник ниток;

faden/plum/o нитковидне пір’я (син. vibriso).

faden/verm/o/j зоол. нематгельмінти, первиннопорожнинні черви (= nematodoj).

fadu/o муз. фадо (португальська народна пісня).

Faeton/o міф. Фаетон (у давньогрецькій міф. син бога сонця Геліоса, який випросив у батька вогненну колісницю і, не вміючи правити нею, ледь не спалив землю); (f)~o 1. фаетон (екіпаж); 2. орн. фаетон [Phaeton] (син. tropikbirdo).

*fag||o бот. бук [Fagus]; аmerik/a ~o бук американський [F. grandiflora, син. F. americana]; ĉin/a ~o бук китайський [F. sinensis]; japan/a ~o бук японський [F. crenata, син. F. japonica]; ordinar/a ~o бук лісовий [F. sylvatica]; ~ac/o/j букові [родина Fagaceae] (син. kupuliferoj); ~al/o/j букоцвіті [порядок Fagales]; ~ar/o, ~ej/o буковий ліс.

fag/o/frukt/o, fag/nuks/o буковий горішок.

fagocit||o біол. фагоцит; ~i vt перетравлювати мікрорганізми; ~ad/o фагоцитоз.

fagopir||o бот. гречка [Fagopyrum]; ordinar/a ~o гречка їстівна [F. esculentum]; tatar/a ~o гречка татарська [F. tataricum]; ~a гречаний.

*fagot||o муз. фаґот;

faĝ/o бакт. бактеріофаг, фаг.

faj/o фай (шовкова тканина).

*fajenc||o фаянс; ~aj/o фаянсовий виріб, виріб з фаянсу; ~ej/o 1. фаянсова фабрика; 2. магазин фаянсових виробів.

*fajf||i vn свистіти; mi ~as pri ĝi мені на це начхати; ~o, ~ad/o свист, свистіння; *~il/o свисток; ~il/eg/o гудок, сирена;

fajf/anas/o орн. качка свищ [Anas penelope].

*fajl||i vt тех. обробляти напилком, обпилювати; шліфувати (тж перен.); ~ad/o обробка напилком, обпилювання; ~aĵ/o ошурки; ~il/o напилок;

fajn||a 1. тонкий, витончений; делікатний; 2. високоякісний, добірний, високопробний; вишуканий; рафінований; ~ec/o 1. витонченість, добірність, вишуканість; 2. висока якість;

fajnajt/o мат. скінченна величина.

*fajr||o вогонь, жар, полум’я; ekbati ~on викресати вогню; fari ~on розвести вогонь; bengala ~o бенґальський вогонь; ◊ ludi kun la ~o гратися з вогнем; ~a вогненний, вогняний; ~aĵ/o: arta ~aĵo феєрверк; ~ej/o вогнище; перен. домашнє вогнище; *~er/o іскра; ~er/i vn іскритися; ~et/o вогник; ~uj/o кухонна піч; кабиця; черінь.

fajr/ej-inaǔgur/o входини, новосілля.

fajr/o/alarm/o пожежна тривога.

fajr/argil/o шамот; fajr/o/bird/o фенікс (= fenikso).

fajr/o/brigad||o пожежна команда; пожежна дружина; ~an/o пожежник.

fafr/o/cim/o ент. червоноклоп [Pyrrhocoris].

fajr/esting||a пожежний, вогнегасний; ~ist/o пожежник.

fajr/o/fung/o бот. трутовик (= tindrofungo); fajr/o/halt/ig/a вогнезахисний.

fajr/o/hok/o гак для приготування їжі (на багатті).

fajr/o/hund/o камінний вовк (залізний стержень, що підкладається під дрова у каміні).

fajr/o/imun/a вогнестійкий, вогнетривкий.

fajr/elet/a вогнеметний.

fajr/el/ten/a вогнетривкий, вогнестійкий.

fajr/o/krad/o колосник, колосникова решітка.

fajr/o/plat/o чавунна дошка (в каміні).

fajr/o/pren/il/o щипці для жару/вугілля.

fajr/o/punkt/o мед. точка припікання.

fajr/o/rezist/a вогнестійкий, вогнетривкий.

fajr/o/stang/o коцюба, кочерга.

fajr/oton/o кремінь.

fajr/oirm/il/o камінна решітка; пічна заслінка; пічні дверцята.

Fajr/o/land/o = Fuegio.

*fak||o 1. відділ, відділення (у столі, шафі, установі і т. п.); скринька; 2. фах, спеціальність; галузь (діяльності); ĝi kuŝas ekster mia ~o це не в моїй компетенції; 3. галузь (промисловості); 4. предмет (навчальний); 5. купе (= kupeo); 6. = ĉelo 6; ~a окремий; фаховий; професійний; спеціальний; галузевий; ~ist/o, ~ul/o фахівець, спеціаліст.

fak/estr/o начальник/керівник відділу, завідуючий відділом.

fak/bibliotek/o фахова бібліотека.

fak/esprim/o професійний вираз, термін.

fak/labor/ist/o кваліфікований робітник.

fak/lern/ej/o професійне училище.

fak/mur/o мор. шкот.

fak/termin/o професійний термін.

*fakir/o факір.

fakoĉer/o зоол. бородавочник [Phacochoerus] (син. verukapro).

fakolit/o мін. факоліт.

fakomatoz/o мед. факоматоз (спадкові захв.орювання шкіри, очей, внутрішніх органів).

faks||o факс (син. telekopio); ~i передавати по факсу, розм. факсувати ~il/o факс (апарат) (син. telekopiilo).

*faksimil/o факсиміле (точне відтворення будь-якого графічного документу; печатка з власноручним підписом).

*fakt||o факт; ~a фактичний; ~e фактично; справді.

faktis/o хім. фактис.

faktitiv/o лінґв.фактитив, каузатив, спонукальна форма дієслова.

*faktor/o 1. мат. множник; 2. тех. коефіцієнт, фактор; 3. чинник, фактор; рушійна сила; 4. аґент за дорученням, посередник; заст. фактор; amplif/a ~o ел. пік-фактор; ~o de util/ig/o фіз., тех. коефіцієнт корисної дії.

faktori/o факторія.

faktorial/o мат.факторіал.

faktot(um)/o людина для різного роду доручень; заст. фактотум, довірений слуга.

*faktur||o накладна, рахунок,фактура; ~i vt записувати в накладну, вносити до рахунку.

fakult/o псих. здатність.

*fakultat||o факультет; ~estr/o декан факультету.

fakultativ/a факультативний, необов’язковий.

*fal||i vn падати; знижуватися; зменшуватися; la temperaturo ~as температура падає; lasi ~і la manojn опустити руки (тж перен.); ~і en la okulojn упадати в око; ~i en malfavoron потрапити в неласку; li ~is en malesperon він упав у відчай; ~o падіння; ~ad/o падання, опадання; ~eg/i валитися; ~em/a хитливий, нестабільний; *~et/i vn спотикатися; ~ig/i vt упустити, повалити, звалити, скидати, спихати, перекидати; ~igi ankron мор. кинути якір; ~il/o пастка; сильце; капкан; ~int/o полеглий, убитий (ім.); ~o падіння;

fal/akv/o водоспад (= akvofalo).

fal/foli/a листопадний.

fal/mal/san/o падуча хвороба, чорна хвороба, епілепсія.

fal/martel/eg/o механічний молот (= falmaŝino).

fal/punkt/o точка падіння.

fal/puŝ/iĝ||і спотикатися; ~o спотикання; ◊ ŝtono de ~o камінь спотикання.

fal/rul/iĝ/і покотитися.

fal/stel/o падаюча зірка.

fal/ŝirm/il/o = paraŝuto.

fal/ŝton/o метеорит (= meteorito).

*falang||o фаланга (у різн. знач.); (F)~o Фаланга (фашистський рух в Іспанії); ~ej/o фаланстер; ~ist/o фалангіст (член Фаланги).

falanger||o зоол. кускус [Phalanger]; ~ed/o/j кускусові, лазячі сумчасті [родина Phalangeridae].

falangi/o зоол. косарик [Phalangium].

falanster/o фаланстер (палац для фаланги в утопічних планах Фурє).

falar/o = falarido.

falarid/o бот. канаркова трава [Phalaris]; arund/a ~o канаркова трава тростинна [P. arundinaceae]; kanari/a ~o канаркова трава справжня [P. canariensis].

falarop(od)/o орн. плавунець [Phalaropus].

*falbal/o оборка, шлярка.

*falĉ||i vt косити; ~o, ~ad/o косовиця; ~aĵ/o покіс, *~il/o коса; ~il/et/o серп; ~ist/o косар; ~ator/o косарка;

falĉ/maŝin/o, косарка.

*fald||i vt складати, згинати, згортати (у кілька разів), збирати в складки; плісирувати, морщити; друк. фальцювати; ~і duige, ~i duoble скласти удвоє; ~і la frunton морщити чоло; ~o складка, фалда; згортка; згин; зморшка; ~ad/o складання, згинання, згортання; ~ebl/a складаний, який можна згорнути, розкладний ~et/o згин, зморщечка (на тканині); ~et/o/j ще брижі (на воді); ~um/i плісирувати (= plisi);

fald/o/riĉa плісирований.

fald/seĝ/o розкладний стілець.

fald/o/stomak/o книжка (відділ шлунка жуйних; = omaso).

falen/o ент. п’ядун [Phalaena].

falenops/o бот. фаленопсис [Phalaenopsis].

Falern||o геогр. Фалерно (область в Італії); ~a vino фалерн.

*falk||o орн. сокіл [Falco]; migr/a ~o сапсан [F. peregrinus]; ~ed/o/j соколові [Falconidae]; ~ist/o сокольничий.

falk/oas/o полювання/лови з coколами, соколині лови.

falk/o/form/a/j соколоподібні (син. rabobirdoj).

Falkland/o/j, Falkland/aj Insul/o/j геогр. Фолклендські острови.

faloid/a бот. фалосоподібний; ~a veneniĝo отруєння блідою поганкою.

*fals||i vt підробляти, фальсифікувати; ~i ies subskribon підробити чий-н. підпис; ~a фальшивий, невірний, підроблений; ~aj amikoj лінґв. фальшиві друзі; ~ad/o фальшування, фальсифікація, підробка; ~aĵ/o підробка, підроблена річ, фальсифікат, розм. фальшивка; ~em/a фальшивий, облудний, нещирий; ~ist/o фальсифікатор.

fals/o/far/i vt підробляти.

fals/lang/a брехливий, облудливий.

falset/o муз. фальцет.

falt||o складка (шкіри); зморшка; геол.складка, складчастість; ŝi havas eĉ ne unu ~on вона не має  ні одної зморшки; ~i vt морщити; ~iĝ/i морщитися.

falun||o геол. раковистий вапняк; ~i vt с.-г. вапнувати ґрунт; ~ej/o вапняковий кар’єр.

falus||o 1. фалос; 2. бот. веселка [Phallus] (гриб); ~a фалічний; ~ec/a фалосоподібний.

falv/a блідо-жовтий

*fam||o чутка, вістка, звістка; поголоска, поголос; слава, популярність; ~a відомий; ~e: ~e konata знаменитий; ~ec/o популярність; ~eg/a вельми/дуже відомий; ~em/ul/o честолюбець; ~i vn славитися; ~ul/o знаменитість (про людину), видатна людина.

*famili||o 1. родина, сім’я; multinfana ~o багатодітна сім’я; 2. рідня; 3. біол. родина; 4. іст. фамілія, рід; ~a родинний, сімейний; ~aj aferoj сімейні справи; ~an/o член родини/сім’ї; ~an/ar/o члени однієї родини, родинне коло; челядь.

famili/estr/o глава родини/сім’ї.

famili/nom/o прізвище.

*familiar||a фамільярний, панібратський; ~aĵ/o фамільярність, панібратство (вчинки, манери); ~ec/o фамільярність, панібратство, безцеремонність (риса поведінки); ~iĝ/і розм. панібратствувати, бути запанібрата.

fan/o розм. фан; поклонник, шанувальник; уболівальник; фанат.

fanariot/o іст., рел. фанаріот (1. представник грецького духівництва; 2. багатий, знатний грек в Османській імперії).

*fanatik||a фанатичний; ~e фанатично; ~ec/o, ~ism/o фанатизм; ~ig/i vt робити фанатичним, запалювати, заражати фанатизмом; ~ul/o фанатик.

*fand||i vt плавити, розтоплювати, топити (метал, віск, сніг, масло); лити, відливати (метал); варити (скло); ~o, ~ad/o плавка, лиття; ~(it)aĵ/o 1. злиток; 2. плавкий запобіжник; електрична пробка; ~ebl/a плавкий; ~ej/o ливарня, ливарний цех; ~iĝ/i танути, плавитися, розтоплюватися; ~ist/o сталевар, плавильник; ~uj/o тех. тигель.

fand/o/drat/o припій.

fand/ferm/i vt запаювати.

fand/forn(eg)o плавильна піч; fand/o/konk/o тех. кокіль.

fand/o/punkt/o точка плавлення.

fand/o/rest/aĵ/o шлак(и).

fand/o/varm/o фіз. теплота плавлення/танення.

fand/vaz/o тех., хiм. тигель (= krisolo).

fand/verŝ/і vt розливати у форму, заливати форму.

fandang/o фанданґо (танець).

faner/o анат. шкірний захисний покрив (шерсть, пір’я, кігті, нігті).

fanerogam/o/j бот., заст.  квіткові рослини, покритонасінні.

fanerozoik/o геол. фанерозой.

*fanfar||o фанфара (сиґнал і труба); ~ist/o фанфарист; ~ist/ar/o фанфарний оркестр.

*fanfaron||i vn хвастати, хвалитися; ~ad/o хвальба, хвастощі; ~ul/o хвалько, хвастун, фанфарон.

fang/o неол. твань, болото, багно.

fanon/o мичка, борідка (частина ноги над копитом коня, оленя і т. п.).

fant/o валет (у картах).

fantasio фантасія (арабське кінне свято); джиґітування, кінні герці.

fantasm/o образ (у сні або при галюцинації).

fantasmagori/o фантасмагорія (химерно-фантастичне зображення; незвичне поєднання;химерні видіння; фантазія).

fantast/о фантастика (літературний жанр); ~a фантастичний; химерний.

*fantazi||o 1. фантазія, уява; 2. примха, витівка; ~a фантастичний, вигадливий; ~i vn, vt фантазувати, мріяти, уявляти; імпровізувати (музику); ~ul/o фантазер, мрійник.

*fantom||o примара, мана, мара, привид, дух, фантом; ~a примарний, фантомний; ~i vn з’являтися, блукати як примара; невідступно, нав’язливо переслідувати.

fantom/ŝip/o корабель-привид.

*far||i робити, чинити; виготовляти, виробляти, робити; діяти; ~і eraron зробити помилку; ~і krimon вчинити злочин; ~і meblaron виготовляти меблі; ~і decidon прийняти рішення; ~і impreson справити враження; ~ = ~e de; ~o дія, чин, учинок, справа, діло; ~e de prep: traduko de Goete ~e de Franko переклад із Ґете, зроблений Франком; ~aĉ/i vt, vn халтурити, партачити; ~ad/o робота, діло, справа; ~aĵ/o робота, творіння, витвір, виріб, продукт; ~ebl/a здійсненний, здійснимий; ~em/a діяльний, активний; ~end/a до виконання; ~ig/i vt справити, зробити;*~iĝ/i робитися, ставати, відбуватися, виникати; ~iĝ/о подія, випадок; ~ist/o працівник, виробник.

fara/o фараон (гра в карти).

Farad||o Фарадей (англійський фізик і хімік); (f)~o ел. фарада, фарад (одиниця електричної ємності); (f)~iz/i vt мед. фарадизувати, лікувати змінним струмом низької частоти; (f)~iz/o мед. фарадизація.

farandol/o фарандола (танець).

faraon/o фараон.

*farb||o фарба, барвник; ~i vt фарбувати; ~ist/o фарбар, маляр; ~o/flik/i vt підмазувати, підфарбовувати (облізлі місця).

farĉ||o фарш; начинка; ~i vt фарширувати, начиняти; шпигувати.

FarenhejtФаренгейт (німецький фізик); (f)~a skalo шкала Фаренгейта.

*faring||o анат. глотка, зів; ~a гортанний, фаринґальний (звук і т. п.); ~it/o мед. фаринґіт, запалення слизової оболонки глотки.

faringo/skop||o мед. фаринґоскоп; ~i/o фаринґоскопія.

farise||o рел. фарисей; перен. фарисей, лицемір, святенник; ~a фарисейський, лицемірний, святенницький; ~ec/o фарисейство, лицемірство, святенництво.

*farm||i vt орендувати (землю); ~o оренда (землі); ~ant/o, ~ul/o орендар; фермер; ~ig/i vt здавати в оренду (землю); ~ig/ant/o землевласник;

farm/o/bien/o ферма; хутір.

farm/o/dom/o фермерський будинок.

farm/o/pag/o орендна плата за землю, плата за оренду землі.

*farmaci||o фармація, фармацевтика; ~a фармацевтичний; ~aĵ/o ліки; ~ej/o аптека; ~ist/o фармацевт.

farmakolog||o фармаколог; ~i/o фармакологія.

farmakope/o фармакопея (збірник стандартів, яким керуються фармакологи).

Farnez||o іст. Фарнезе (італійський князівський рід); (f)~ol/o хім. фарнезол.

farnient/o дармування, байдикування, ледарювання (= nenifarado).

faros/o радіомаяк.

Faros/o іст., о-в Фарос.

*fars||o у різн. знач. фарс; ~a фарсовий; ~ist/o буфон, блазень, комік.

Farsal||o іст., м. Фарсал.

Farsa/poem/o літ. “Фарсалія” (твір Лукана).

*fart||i vn матися, почувати себе, поживати; ~u bone! майся добре!, майся гаразд!; kiel vi ~as? як поживаєте?, як ся маєте?; *~o самопочуття, стан здоров’я (син. sanstato).

*farun||o борошно, мука; tritika ~o пшеничне борошно; ~aĵ/o борошняна/мучна страва, страва з тіста; ~ec/a борошнистий, мучнистий; ~ej/o борошномельний завод.

*fasad/o арх. фасад; зовнішній вигляд.

fasci/o анат. фасція, з’єднувальноткана оболонка м’язів.

fascin||i vt зачаровувати, очаровувати, обворожувати, приводити в захват, полонити; ~o, ~ad/o зачарування, чарівність.

fasciol||o зоол. фасціола [Fasciola]; hepat/a ~o фасціола печінкова [F. hepatica]; hepat/a ~oz/o мед., вет. фасціольоз.

fasĉin||o військ., буд. фашина; гать; ~i vt стелити фашини; гатити.

*fask||o 1. пук, пучок, в’язка, в’язанка, оберемок; ~o da pajlo оберемок соломи; ~o da petroselo пучок петрушки; ~o da ŝlosiloj в’язка ключів; 2. іст. фасції (пучок пруття з сокиркою – символ влади у Ст. Римі); ~et/o пучок, в’язанка, букет; ~ig/i vt робити (або збирати в) пучки, в’язки, оберемки і т.п.

fasm||o ент. паличник [Phasma]; ~ed/o/j паличникові [родина Phasmidae].

*fason||o фасон, покрій; ~i vt кроїти; ~ita vesto фасонний одяг; ~ist/o закрійник.

*fast||i vn рел. постити, постувати; ~o піст; la Granda ~o 1. Великий піст; 2. Рамадан; ~a пісний; ~ad/o постування; ~ig/i vt тримати в голоді, не давати їсти;

fast/o/tag/o день посту.

fast/o/temp/o час посту.

faŝism||o фашизм; ~a фашистський;

faŝist||o фашист; ~a див. faŝisma.

fat/o доля, фатум, призначення.

*fatal||a фатальний, невідворотний, неминучий; ~o доля, фатум; ~ec/o фатальність; ~ism/o фаталізм; ~ist/o фаталіст.

fatamorgan/o фата-морґана, міраж, марево (= miraĝo).

fatras/o мотлох, барахло.

faŭci/o анат. зів.

*faŭk||o паща (тж перен.); отвір (пляшки); дуло; жерло; челюсті (печі); вхід (у печеру, тунель і т. п.); fermu la ~on лайл. стули пащу!; ~i vn роззявляти пащу; зяяти.

faŭl||i vn спорт. грубо грати; порушувати правила (тж перен.); ~o порушення правил, заборонений прийом, брутальність, фол.

faŭlt/o геол. розлом, зсув (породи).

I faŭn/o міф. фавн.

II faŭn/o фауна, тваринний світ.

Faŭst||o Фауст; ~a, ~in/o Фаустина (імена).

faŭvism/o жив. фовізм (напрямок паризького живопису початку 20 ст.; вирізнявся простотою форм і яскравістю кольорів).

*fav||o мед. парші, парша, пархи, фавус; ~a паршивий (тж перен. розм.); покритий струпами, розм. шолудивий; ~aĵ/o ділянка шкіри, уражена паршею; ~ul/o 1. хворий на парші; 2. лайл. паршивець, пархач, шолудивець.

fav/o/fung/o бот. трихофітон [Trichophyton schoenleinii].

*favor||a прихильний, доброзичливий, милостивий; сприятливий; попутний (про вітер); Dio estu ~al vi хай Бог тебе милує; ~aj cіrkonstancoj сприятливі обставини; ~e прихильно, милостиво; ~i vt прихильно/доброзичливо ставитися, бути прихильним, фаворизувати; ~o прихильність, заступництво, милість; ~ant/o заступник, доброзичливець; ~at/o, ~it/o фаворит, улюбленець.

favor/jar/o cприятливий рік.

favor/kor/a добросердий, добродушний, милосердний.

*faz||o у різн. знач. фаза; фазис; стадія, етап, період, ступінь розвитку; ~oj de la luno фази місяця.

faz/kompens/il/o ел. фазокомпенсатор.

faz/modul/ad/o радіо фазова модуляція.

*fazan||o фазан [Phasianus]; ~in/o фазанка; ~ed/o/j фазанові [родина Phasianidae].

*fazeol/o бот. квасоля [Phaseolus].