A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

Ev/o, Eva Єва (ім’я).

evaku||i vt евакуювати; ~ad/o евакуація; ~it/o евакуйований (ім.).

*evangeli||o євангеліє; la ~o laŭ Mateo євангеліє від Матвія/Матея; ~a євангельський, євангелічний.

evangeli/libr/o Євангеліє. 

evangeliz||i vt євангелізувати; ~o, ~ad/o євангелізація; ~ist/o 1. Євангелист (кожен із чотирьох укладачів євангелія); 2. євангелист (член церковної громади).

evaporit/o мін. евапорит, евапоритний осадок.

evekt/o астр. евекція (найбільше відхилення руху Місяця).

Evelin/o Евеліна (ім’я).

Evemer/o = Eŭmero.

*event/o подія.

*eventual||a можливий (за певних обставин), ймовірний, евентуальний, принагідний; ~e принагідно, при нагоді; у разі чого (розм.); ~aĵ/o випадковість, випадок; ~ec/o можливість, імовірність, принагідність.

Everest/o геогр., г. Еверест, Джомолунгма.

*evident||a очевидний, явний, безсумнівний; ~e очевидно, безсумнівно; ~ec/o очевидність, безсумнівність; ~ig/i vt робити очевидним, виявляти, проявляти; ~iĝ/is keвиявляється, що...

evikci||i vt юр. позбавити майна судом; ~o позбавлення майна судом.

evipan/o фарм. евіпан, наркосан.

*evit||i vt уникати, обминати, цуратися, триматися осторонь, утримуватися, ухилятися; neniu ~os la sorton ніхто не уникне долі; ~o, ~ad/o уникання, уникнення, ухиляння; ~ebl/a такий, що його можна уникнути; ~em/a уникливий, обережний; ~end/a такий, що його треба уникнути; ~ig/i vt запобігати, відвертати; ~ind/a вартий уникання, небажаний.

*evolu||i vn розвиватися, еволюціонувати, робити еволюцію; ~o, ~ad/o еволюція, розвиток; ~a еволюційний; ~em/a схильний до розвитку, здатний до розвитку; ~ig/i vt розвивати, вести до розвитку, спричиняти розвиток; ~ism/o філос. еволюціонізм; ~ist/o еволюціоніст.

evolu/faz/o фаза розвитку.

evolu/help/o допомога малорозвиненим країнам.

evolu/(o)/leĝ/o закон розвитку; evolu/i/pov/o здатність розвиватися.

evolu/proces/o процес розвитку, еволюційний процес.

evolu/(o)/ŝtup/o ступінь розвитку.

*evoluci/o еволюція (= evoluo).

evolut/o мат. еволюта.

evolvent/o мат. евольвента.

evonim/o бот. бруслина [Evоnymus].