A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

еŭ- мед., біол. еу… (преф., що вказує на добрий, нормальний стан або функцію, на справжність).

eŭ/bakteri/o/j бактерії справжні бактерії [царство Bacteria, син. Eubacteria].

Eŭbe/o геогр., о-в Евбея.

eŭdajmonism/o філос. евдемонізм (етичний принцип, який основою моральності вважає прагнення людини до щастя).

eŭdiometr||o фіз. евдiометр (прилад для дослідження газів); ~i/o евдіометрія.

Eŭdoks/o Євдоксій, Євдоким (ім’я).

eŭfaŭzi||o зоол. евфаузія [Euphausia]; ~ul/o/j евфаузієві ракоподібні [ряд Euphausiacea].

eŭfemism||o літ. евфемізм (заміна грубих чи вульґарних слів пом’якшеними або завуальованими); ~a евфемістичний.

eŭfoni||o фон. евфонія, милозвучність; ~a евфонічний, милозвучний.

eŭforbi||o бот. молочай [Euphorbia]; ~ac/o/j молочайні [родина Euphorbiaceae]; ~al/o/j молочаєцвіті [порядок Euphorbiales].

eŭfori/o мед. евфорія, ейфорія.

Eŭfrat/o геогр., р. Євфрат.

eŭfrazi/o бот. очанка [Euphrasia].

Eŭfrozin/o міф. Євфросинія (одна з трьох харит).

Eŭgen||o Євген; ~a, ~inЄвгенія (імена).

eŭgeni/o бот. євгенія [Eugenia].

eŭgenik||o євгеніка (напрям у генетиці, що ставить завдання поліпшення біологічних властивостей людини); ~ism/o євгеніцизм; ~ist/o євгеніцист.

eŭglen/o бот., зоол. евглена [Euglena].

eŭkalipt/o бот. евкаліпт [Eucalyptus].

eŭkariot||o біол. представник еукаріотів; ~o/j еукаріоти [надцарство Eukaryota, Eukarya].

*eŭkaristi||o церк. євхаристiя, причастя; ~a євхаристичний.

Eŭklid||o Евклід (давньогрецький математик); ~a geometrio евклідова геометрія; ~a spaco евклідів простір.

eŭksenit/o мін., хім. евксеніт.

Eŭme/o літ. Евмей.

Eŭmenid/oj міф. евменіди (= Erinioj).

Eŭmer||o Евмер (давньогрецький філософ, що вважав богів Олімпу обожненими людьми); ~ism/o евмеризм.

eŭmetrop||a мед. нормальний (про зір); ~ec/o еметропія (нормальний зір).

eŭmicet/o/j заст. = veraj fungoj.

*eŭnuk||o євнух; ~ig/i vt каструвати.

eŭpatori/o бот. сідач [Eupatorium].

Eŭpatori/o геогр., м. Євпаторія.

eŭpepsi/o мед. нормальне травлення.

eŭpne/o мед. ейпнея, нормальне, легке дихання.

eŭr||o фін. євро.

eŭr/cend/o євроцент.

Eŭrazi/o геогр. Євразія.

Eŭridic/o міф. Евридика (німфа, жінка Орфея).

Eŭripid/o Еврипід (давньогрецький драматург).

eŭripterigi/o палеонт. іхтіозавр [Eurypterigius] (син. іktiosaŭro).

eŭritm/o мед. евритмія, правильна послідовність серцевих скорочень, рівномірний пульс.

eŭrocentrism/o євроцентризм.

eŭrodolar/o євродолар.

І*Eŭrop||o геогр. Європа; (e)~a європейський; (e)~an/o європеєць; ~an/ig/i vt європеїзувати; виховувати в європейському дусі; (e)~an/in/o європейка; Centra ~o Центральна Європа; Norda ~o Північна Європа; Okcidenta ~o Західна Європа; Orienta ~o Східна Європа; Suda ~o Південна Європа.

ІІ Eŭrop/o міф. Європа (дочка фінікійського царя, закоханий у яку Зевс викрав її, перетворившись на бика).

eŭropi/o хім. європій.

Eŭrot/o геогр., р. Еврот.

eŭsk||o баск; ~a баскський; (E)~i/o геогр. Країна Басків.

Eŭstaki/o Євстахій (ім’я); tub/o de ~o, ~a tub/o анат. євстахієва труба.

eŭtanazi||o 1. eйтаназія, евтаназія, легка/спокійна смерть; 2. мед. ейтаназія, евтаназія (полегшення вмирання при невиліковній хворобі); vt робити евтаназію; ~ism/o = ~o 2.

eŭtekt||o фіз., хім. евтектика; ~a евтектичний.

Eŭterp/o міф. Евтерпа (муза музики).

eŭtrof/a екол. багатий на поживні речовини.