A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І*-et- І. суф., що позначає зменшення: dorm~i дрімати; ŝton~o камінець; bel~a гарненький; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a маленький, невеликий; слабкий; дрібний; ~ig/i vt зменшувати; ~ul/o маля, малюк; ІІІ. преф. зі знач. суф.:

et/an/o хім. етaн.

et/an/al/o хім. етаналь.

et/an/ol/o хім. етанол, етиловий спирт.

et/an/at/a acid/o хім. етанова кислота, оцтова кислота (син. acetata acido).

et/an/di/ol/o хім. етандіол.

et/bien||o дрібний маєток; фільварок; ~ul/o дрібний поміщик/землевласник.

et/burĝ/o дрібний буржуа.

et/en/o хім. етен.

et/fingr/o мізинець.

et/grajn/a дрібнозернистий.

et/il/o хім. етил.

et/il/en/o хім. етилен.

et/il/ism/o = alkoholismo.

et/in/o хім. етин.

et/industri/o дрібна промисловість.

et/komerc/o дрібна торгівля.

et/model/o зменшена модель.

etpur||a вузькоколійний; ~a relvojo вузькоколійка. 

ІІ et- хім. ет…(преф., що вказує на двовуглецевий ланцюг у назвах вуглеводнів).; poli/et/en/o поліетен.

eta ета (грецька буква Η, η)

*etaĝ||o 1. поверх, ярус; unua ~а перший поверх, театр. балкон; 2. геол. шар, верства, пласт; ~ig/i vt згромаджувати, здіймати;

etaĝer/o етажерка.

etalon||o еталон; ~a еталонний.

*etap/o етап, стадія.

*etat||o 1. штат(и) (особовий склад); 2. штатний розпис; 3. список, перелік, опис; ~a штатний.

*etend||i vt простягати; розтягати, витягати; розпростирати, випрямляти; ~і sian manon al io (al iu) простягнути свою руку до чого-н., до кого-г.; ~і flugilojn розправити крила; ~і velojn піднімати вітрила; ~і metalon прокачувати метал; ~o, ~ad/o простягання; розтягування, витягування; випростовування, випрямлення; ~ebl/a розтяжний; ~iĝ/i розтягуватися; простягатися; розпростиратися, розлягатися, поширюватися;

Eteokl/o літ. Етеокл (син царя Едіпа).

*eter||o ефір; ~a прям., перен. ефірний; ~ism/o отруєння ефіром.

eter/o/mani||o ефіроманія; ~ul/o ефіроман.

*etern||a вічний, нескінченний; ~а расо вічний спокій; ~e вічно; por ~e навіки; ~(ec)o вічність; ~ig/i vt увічнювати; (E)~ul/o Всевишній; ~o/flor/o бот. цмин, безсмертник (= helikrizo).

*etik||o етика; kristana ~o християнська етика; ~a етичний, моральний; ~ist/o етик.

etiked/o етикетка, ярлик.

*etiket||o 1. етикет, церемоніал; 2. етикетка, ярлик; ~a етикетний; ~i vt забезпечувати товари етикетками.

etim||o лінґв. етимон, первісне значення слова; *~olog/o етимолог; *~olog/i/o етимологія; ~olog/i/a етимологічний.

etiol/a бот. етіольований (про рослину, що виросла при недостачі або повній відсутності світла).

*etiolog||o мед. етіолог; ~i/o етiологiя (вчення про причини виникнення хвороб).

*etiop||o ефіоп; ~a ефіопський; (E)~i/o геогр., кр. Ефіопія; ~in/o ефіопка; (E)~uj/o = (E)~io.

etmoid/o анат. решітчаста кістка.

etn||o етнос; плем’я; ~a етнічний; ~ism/o політ. етнізм; ~olog/o етнолог; ~olog/i/o етнологiя.

Etn/o геогр., вулкан Етна.

etnik/a див. etna.

etnogenez/o етногенез, походження народів.

*etnograf||o етнограф; *~i/o етнографія; ~i/a етнографічний

etologi/o етологія (наука, що вивчає особливості поведінки організмів).

etos||o дух, атмосфера (середовища, епохи); ~um/i vn розм. тусуватися; ~um/o розм. тусовка.

etrioskop/o метео етріоскоп.

Etruri/o = Etruskio.

etrusk||o іст. етруск (представник одного з найзначніших племен Ст. Італії); ~a етруський; (E)~i/o, (E)~uj/o Етрурія (територія, заселена етрусками).

etud/o у різн. знач. етюд.

etuv||o мед., бакт. сушильна піч; прилад для дезинфекції, стерилізації парою; термостат; ~i vt cушити; дезинфікувати/стерилізувати парою.

etuz/o бот. собача петрушка [Aethusa] (cин. malgranda cikuto).